Kardeşlik Ahlakı M. Emin Yıldırım Siyer

Fiyat:
95,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
57,00 TL
Kazancınız 38,00 TL
Havale / EFT:
55,29 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap            Kardeşlik Ahlakı
Yazar           Muhammed Emin Yıldırım
Yayınevi       Siyer Yayınları  
Kağıt Cilt      2.Hamur - Karton Cilt
Sayfa Ebat   240 sayfa, 13.5x19 cm.


 
Muhammed Emin Yıldırım Kardeşlik Ahlakı kitabı nı incelemektesiniz.   
Siyer Yayınevi Muhteşem Ahlak serisi Kardeşlik Ahlakı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd,
Âlemlere rahmet olarak gönderilen Kutlu Elçi'ye salât ve selâm,

O Elçi'nin mübarek ellerinde yetişen ve bize birçok hakikati öğrettikleri gibi kardeşliği de öğreten bütün sahâbe efendilerimize selâm,
Azız İslâm'ın sancağını sahâbe efendilerimizin ellerinden alıp bugünlere kadar taşıyan, bugünlerden alıp son günlere kadar taşıyacak olan tüm âlimlerimize, ariflerimize, abidlerimize, âkif-lerimize, sâdıklarımıza, şehitlerimize ve sahilleri mize selâm,
Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, dili, ırkı, mensubiyeti ne olursa olsun "Lâ ilahe illallah Muhammedur-Resûlullah" diyerek bu azız ailenin bir ferdi olan tüm iman kardeşlerimize de selâm olsun.

Allah Resûlü (sas) bizim yegâne örneğimiz, önderimiz ve mutlak manada rehberimizdir. O (sas) bütün şuurlu varlıklara kulluk yolunun işaret taş¬larını göstermiş, hedefler koymuş ve o hedeflere nasıl ulaşılacağının yol ve yöntemini de öğretmiş¬tir. Resûlullah'm (sas) bize gösterdiği bu hakikatlere biz "nebevi ufuk" diyoruz.
 
Nedir Nebevi Ufuk?


Ufuk, Arapça bir kelimedir ve çoğulu afâktır. Kur'ân içerisinde hem tekil hem çoğul olarak kul-lanılmıştır. Birer örnek vermek gerekirse şu âyetleri verebiliriz:

"Sonra en yüksek ufukta iken asıl şekliyle doğruldu." [Necm, 53/7]
 "İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde âyetlerimizi göstereceğiz" [Fussilet, 41/53)]

Peki, nedir ufuk? Ufuk, gökle yerin veya denizin birleşir gibi göründüğü yer, göz erimi, yani gözün ulaşabildiği son noktadır. Görülebilen, idrak edilebilen saha anlamına gelmekle birlikte kavrayış, anlayış, idrak, yani düşünce gücü, düşün¬ce yeteneği ve daha başka anlamlara da gelen bir kavramdır.
Bu anlamlardan yola çıkarak "nebevi ufuk" de-diğimizde kastettiğimiz; Peygamber ufku, yani Hz. Peygamber'in (sas) hayata ve âhirete dair söyledikleri, yaptıkları, işaret ettikleri, hedef olarak gösterdikleri ve o hedefe nasıl ulaşılabileceğine da¬ir öğrettikleridir.

Hâl böyle olmasına rağmen üzülerek söyleyelim ki bugün Müslümanlar olarak bakışlarımızda, sözlerimizde ve ne yazık ki hayatlarımızda bu nebevi ufkun izleri oldukça azdır. Eğer "nebevi ufuk" hayatlarımızı kaplasaydı çok farklı bir ha¬yatımız ve toplumumuz olurdu. Neden mi? Çünkü "nebevi ufuk" ufuklarımıza anlam ve değer katardı.

Unutmayalım;
•    Nebevi ufukta sadece an değil, gelecek görünür.
•    Nebevi ufukta sadece görünen değil, görünmesi gereken de görünür.
•    Nebevi ufukta sadece kaybedilenler değil, kazanılacaklar görünür.
•    Nebevi ufukta sadece taklit değil, tahkik esas alınır.
•    Nebevi ufukta sadece kabile değil, ümmet eksene konur.
•    Nebevi ufukta sadece dünya değil, âhiret öncelikli yaşanır.

Nebevi Ufukta Kardeşlik

Kardeşlik meselesine nebevi ufkun bize öğrettiği hakikatler çerçevesinden baktığımızda şu hu¬susları hemen görürüz:
•    Nebevi ufukta kardeşlik; Allah'ın bir emrinin yerine getirilmesi, farzın ikâmesi, hatta efrazm/farzlar üstü bir farzın ikâmesidir.
•    Nebevi ufukta kardeşlik, 23 yıl boyunca gündemden hiç düşmeyen bir ders ve bir derttir.
 
•    Nebevi ufukta kardeşlik, Hz. Peygamberin (sas) sürekli gündemde tutarak sağlamaya çalıştığı, sağlandığı zaman da ondan çok memnun olduğu bir konudur.
•    Nebevi ufukta kardeşlik, Hz. Peygamber'in (sas) en hassas olduğu bir mevzudur.
•    Nebevi ufukta kardeşlik; tesisi oldukça zor, koruması oldukça güç ama buna karşın mükâfatı oldukça büyük olan bir sorumluluktur.

Nebevi ufukta kardeşlik bu kadar önemli olduğu için bizim de dünyamızda hak ettiği kadar yer almalıdır. Bundan dolayı da ahlâkının ve ilkeleri¬nin çok iyi öğrenilmesi gerekmektedir.

Dördüncü Kitap

İmanî bir sorumluluk olan kardeşliğin biraz olsun anlaşılması için yıllar önce Muhteşem Ahlâk ders serisinde 11 ders yapmıştık. İşte elinizde olan bu kitap, serinin dördüncü kitabı olarak o derslerden oluşmaktadır. Muhteşem Ahlâk serisinin dördüncü kitabı olan "Kardeşlik Ahlâkı" bize her geçen gün zayıflattığımız, hatta kopardığımız kar¬deşlik bağlarının tesisi ve muhafazası için inşallah küçük de olsa bir katkı sağlar.

Kitabın içerisinde yer alan 11 konuda, önce kardeşliğin anlam ve değeri üzerinde durduk. Varlık teminatımızın nasıl kardeşlik olduğunu, onun nelerle korunacağını, neler olmazsa kardeşliğin asla olamayacağını âyet, hadis ve sahâbe örnekleri üzerinden aktarmaya çalıştık. Kardeşliğin oluşmasına engel olan en önemli hastalığın ırkçılık olduğu hakikatine dikkatleri çektik. Nelerin ırkçılık sayıldığını nebevi beyanlar çerçevesinde aktardıktan sonra bu amansız hastalığın tedavi yollarına dair de ilaçları takdim etmeye gayret ettik. Sonra kardeşliği yıkan en amansız virüs olan gıybete ve ondan kurtulmanın yollarına değindik. Daha sonra ise kardeşliği sağlam bir temel üzerine bina edebilmek için öğrenmemiz gereken ihtilâf ve tef¬rika kavramlarına, eleştiri ve münazara ahlâkına temas ettik.

Böylelikle 11 konuda kardeşlik ahlâkının en temel ilke ve usûllerine dair meseleleri aktarmaya çalıştık. Umuyoruz ki imanî bir sorumluluğu¬muz olan kardeşlik meselesini biraz olsun bu ve¬sile ile anlamaya çalışır; korunması için ciddi bir azim ve çaba isteyen bu meselenin hak ettiği seviyeye taşınmasına hep beraber gayret gösteririz.

Bir Büyük Müjdeye Nail Olabilmek

Nebevi ufkun önümüze koyduğu büyük he¬deflerden bir tanesini bu vesile ile siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum.
Resûlullah (sas) bir gün sahâbe efendilerimiz ile oturdukları bir mecliste şöyle buyurmuştur:
 
    Takdim
 

"Allah'ın kullarından bir grup insan vardır ki onlar nebi ve şehit değildirler. Fakat kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından do¬layı onlara nebiler ve şehitler imrenerek bakacaklardır."
Ashâb-ı kirâm efendilerimiz bu sözleri duyunca heyecanlandılar ve: "Bunlar kimlerdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır? Bize bildir de biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim yâ Resûlallah!" dediler.
Resûlullah (sas) buyurdular ki: "Bunlar öyle bir topluluktur ki aralarında ne akrabalık ne ticaret ve ne de başka bir menfaat olmaksızın sırf Allah rızası için birbirlerini severler. Vallahi yüzleri bir nurdur ve kendileri de nurdan bir minber üzerindedirler. İnsanlar (kıyamet günü) korktukları zaman bunlar korkmazlar, insanlar mahzun olduklarında bunlar hüzünlenmezler."

Efendimiz (sas) bu sözlerin ardından Yûnus Sûresi'nin 62 ile 64. âyetlerini okudu. Âyetlerde de bu müjdeler vurgulanıyordu: "Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar ki Allah'a iman etmişlerdir ve hep takva ile (kalben Cenâb-ı Hak'ka olan yakınlıkları sayesinde) korunur dururlar. Onlara dünya hayatında da âhiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluştur." [Ebû Dâvud, "Büyü", 76; Hâkim, el-Müstedrek, IV, 170]
Nebilerin ve şehitlerin imrenerek baktığı nurdan minberlerin sahibi olmak... Bu ne muhteşem bir mükâfattır! Bu mükâfata erişmek ise iman eden kardeşlerini sadece ve sadece Allah için sevebilmekten geçmektedir. Mevlâ hepimize bunu na¬sip eylesin.

Teşekkür ve Niyaz


Muhteşem Ahlâk serisinin dördüncü kitabının da size ulaşmasında birçok kardeşimizin emek ve gayretleri var. En başta serinin editörü olan Mevlüt Sami Ertem kardeşimize ve eşi Hülya Ertem kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir gayret ile bu kitabın siz okurlarımıza ulaşması 15 için çalıştılar. Mevlâ emeklerinin karşılığını hem dünyada hem âhirette kendilerine kat ve kat versin. Kitabın son okumasında emekleri olan Çağlar Çetok kardeşimize, yayın yönetmenimiz Muhammed Ali Alioğlu'na, Siyer Yayınlarımızın tüm yönetici ve çalışan kardeşlerimize de bu vesile ile teşekkür ediyor, Mevlâ'dan hepimize daha nice güzel hizmetler yapabilme imkânı vermesini niyaz ediyorum.
Kardeşlik ahlâkını anlatmaya çalıştığımız bu kitabımızın kardeşliklerimizi pekiştirmeye vesile olmasını Rabbimden diliyorum.Ve son olarak şu hakikati hiçbir zaman Rabbimin bize unutturmamasını niyaz ediyorum:
 
Ya kardeşlik ile var olacağız ya da birer birer yok olacağız!
Kardeşlik ile var olalım, kardeşlik ile birbirimize destek olalım, kardeşlik ile bir binanın tuğlaları gibi bir İslâm toplumunun oluşmasına gayret edelim.
Çaba ve gayret bizden, başarı ve yardım Rabbimizdendir.

Muhammed Emin Yıldırım 17 Zilhicce 1443/16 Temmuz 2022 Eyüpsultan/İstanbul
 

Evet Kardeşlik! flma Sözde Değil Özde!

Tâbiîn neslinin güzel ve mühim simalarından biri olan Mâlik b. Dînâr ile sözümüzün perdesini aralayalım. Burada birkaç hususa değindikten sonra asıl konumuza geçiş yapacağız. İslâm ilim tarihine baktığımızda Mâlik b. Dînâr'ın ismini bilhassa zühd konusunda görürüz. Mâlik b. Dînâr el-Basrî'nin doğum tarihini net bilmiyoruz ama vefat tarihi hicrî 131, milâdî 748'dir. Mâlik b. Dînâr'm valilere, hükümdarlara, sultanlara hiç eyvallahı olmamıştır. Zaten gerçek âlim de böyle olmalıdır. Gerçek âlim, sultanların kapısında dolaşmaz. Âlimlerin sultanlarla arasında her zaman için farklı bir hukuk, farklı bir mesafe vardır.

Bir gün Basra valisi, Mâlik b. Dînâr'a şöyle dedi: "Ey Mâlik! bize bu kadar ağır konuşabilmen için sana cesaret veren ve bizi de sana karşı koymaktan âciz bırakan şey nedir?" Mâlik sükût edince vali şu açıklamayı yaptı: "Sen dünyaya hiç kıymet vermiyor, değer yüklemiyor ve bizden hiçbir şey beklemiyorsun. Bu yüzden biz senin yanında âciz kalıyoruz, sen ise bizim yanımızda cesaretli davranıyorsun."
 


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786258144444
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
9786258144444
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.