Kırk Hadis Tercüme ve Şerhi KAHRAMAN YEŞİL

Fiyat:
150,00 TL
İndirimli Fiyat (%36,7) :
95,00 TL
Kazancınız 55,00 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap           Kırk Hadis Tercüme ve Şerhi Arapça Orjinali İle
Yazar          İmam Nevevi
Tercüme      İbrahim Hatipoğlu
Yayınevi      Kahraman yayınları
Kağıt Cilt     2.Hamur, Karton Kapak ciltli
Sayfa Ebat  272 sayfa,  13.5x19 cm, Roman Boy
Not              Arka Bölümde Arapça metnide mevcuttur.


     Önsöz


Hamd, Âlemlerin Rabbı, Yerler Ve Göklerin Yaratıcısı, Bütün Yaratılmışların Yöneticisi, Mükellef Kimseleri Ke­sin Ve Apaçık Delillerle Doğru Yola Ulaştırmak Ve Dinin Emirlerini Açıklamak Üzere Peygamberler -Allah'ın Selâ­mı Hepsinin Üzerine Olsun- Gönderen Allah'a (C.C) Mah­sustur.

O'nun Bütün Nimetlerine Karşı Hamd Eder, İhsan Ve İkramının Artmasını Dilerim. Şehadet Ederim Ki Al­lah'tan Başka Hiçbir İlah Yoktur. Onun Şeriki Yoktur, Tektir, Galip Olandır, Cömerttir, Bağışlayıcıdır.

Çağlar Boyu Mucızeliği Devam Eden Kur'an-I Azimuş-Şan Kendisine İndirilmekle Ve Peygamberimiz Muhammed'den (S.A.V) Doğru Yola Ulaşmayı İsteyenlere Işık Sa­çan Nurlu Yolu (Sünneti) Verilmekle İhsanda Bulunulan, Az Söz Söylemekle Çok Mana İfade Etme Gücüne Ve Dini Yumuşaklığa Sahip Bulunan Efendimiz Muhammed'in (S.A.V), O'nun Kulu, Rasulü, Sevgilisi, Dostu Ve Yaratıl­mışların En Üstünü Olduğuna Şehadet Ederim. Allah'ın Salât Ve Selâmı Ona, Bütün Peygamberlere, Her Birisinin Yakınlarına Ve Diğer Salih Kimselerin Üzerine Olsun.

Bize, Ali B. Ebi Tâlib (V. 40/660), Abdullah B. Mes'ûd (V. 32/652) Muaz B. Cebel (V. 18/639), Ebu'd-Derda (V.
32/652), İbn Ömer (V. 74/693), İbn Abbas (V. 68/687), Enes B. Mâlik (V. 93/711), Ebu Hüreyre (V. 58/677), Ebu Saîd El-Hudrî (V.74-693)'Nin Her Birisinden Çok Sayıda Senedle, Çok Çeşitli Şekillerde Rivayet Edildiğine Göre Al­lah Rasulü (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur:

"Ümmetime Kim Dini İle Alakalı Kırk Hadis Ezberletir­se, Allah (C.C) O Kimseyi Kıyamet Gününde Fakihler Ve Âlimler Grubuna Dahil Eder." Başka Bir Rivayette, "Allah (C.C) Onu Fakih Âlim Olarak Diriltir." Ebu'd Derda'nın (R.A) Rivayetinde "Kıyamet Günü Ben O Kimse İçin Şahit Ve Şefaatçi Olurum." İbni Mes'ûd'un (R.A) Rivayetinde: "Ona Cennetin Kapılarından Hangisinden İstersen Gir! Denilir." Ibn Ömer'in (R.A) Rivayetinde İse: "O Kimse Âlimler Grubunda Yazılır, Şehitlerle Birlikte Haşrolunur." Denilmektedir.

Hadis Tenkitçileri, Her Ne Kadar Bu Hadis Çok Kişi Ta­rafından Rivayet Edilmişse De, Bunun "Zayıf Bir Badis" Olduğunda İttifak Etmişlerdir.

Alimler, Kırk Hadis İhtiva Eden, Sayılamayacak Kadar Çok Eser Yazmışlardır. Bu Sahada Eser Yazan Bildiğim İlk Kişi Abdullah B. Mubarek'tir. (V. 181/797). Daha Sonra Muhammed B.-Eşlem Et-Tûsi (V. 242/856), Ondan Sonra Hasan B. Süfyan En-Nesai (V. 303/915), Ebû Bekr El-Acurri (V. 360/977), Ebû Bekr Muhammed B. İbrahim El-Isbehani (V. 475/1082), Darekutnı (V. 385/995), Ha­kim (V. 405/1014), Ebû Nuaym (V. 430/1038), Ebû Ab Durrahman Es-Sülemi (V. 412/1021), Ebû Osman Es-Sâ-Bûni (V. 449/1057), Abdullah B. Muhammed El-Ensâri, Ebû Bekr El-Beyhaki (V. 458/1065) Ve Mütekaddimûn Ve Müteahhirûn'dan^ Daha Çok Sayıda Kimse.

1 Sahih Ve Hasen Hadisin Şartlarından Birini Veya Birkaçını Taşımayan Ancak Mevzu (Uydurma) Olduğu Da Söylencmeyen Hadis.

Bu Meşhur Hadis İmamları Ve Hafızlarının Yaptığı Gi­bi 40 Hadis Toplayıp Toplamama Hususunda İstihare Yap­tım (Allahtan Hangisinin Hayırlı Olacağını Bana Bildir­mesini Diledim). Her Ne Kadar Âlimler Amellerin Fazilet­leri İle İlgili Hususlarda Zayıf Hadisle Amel Etmenin Caiz Olduğunda İttifak Etmişlerse De, Ben (Bu Kırk Hadisi Top­larken) Bunu Delil Olarak Almadım. Benim Dayandığım Delil Efendimiz'in (S.A.V) "Sizden Burada Bulunanlar, Bulunmayanlara (Duyduklarını) Ulaştırsın" Ve "Allah (C.C), Sözlerimi İşitip Muhafaza Eden Ve İşittiği Gibi Baş­kalarına Ulaştıran Kimselerin Yüzünü Aketsin." Şeklinde­ki Sahih Hadisleridir.

Neticede, Âlimlerden Bir Kısmı Akaidle Alakalı, Bazısı Dinin Değişik Meseleleri İle Bazısı Cihad'la, Bazısı Zühd'le, Bazısı Âdab İle, Bazısı Da Meviza İle Alakalı "Kırk Hadisleri" Toplamıştır. Bunların Her Birisi Çok Güzel Ga­yelerle Yazılmıştır. Allah Yazanlardan Razı Olsun.

Ben De, Bu Konuların Hepsinden En Önemli Bir Konu­da Kırk Hadis Toplamayı Uygun Gördüm. O Da Bütün Bu Konuları İhtiva Eden Bir Kırk Hadis. Buraya Alacağım Ha­dislerin Tamamı, Dinin En Büyük Esaslarından Biri, Âlim­lerin İslâm'ın Temeli Olarak Kabul Ettikleri Veya İslâmın Yarısı Veya Üçte Biri Gibi Buna Benzer Özelliklerle Nite­lendirdikleri Hadislerdir.

 
  1. Mütekaddimûn: Hicri 300 Yılından Önce Veya Hatibul Bagdadi'den (V 463/1071) Önce Yaşamış Hadis Âlimi. Müteahhirûn: Hicri 300 Yı­lından Sonra Veya Hatibul-Bagdadi'den Sonra Yaşamış Hadis Âtimi.
  2. Senedinin Başından Sonuna Kadar Sika (Adalet Ve Zabt Sıfatına Sa­hip) Ravilerin Birbirinden Rivayet Ettiği Şaz Ve Mualel Olmayan Mut­tasıl Merfu Hadis.


Seçtiğim Kırk Hadis'in Özellikle Sahih Hadisler Olma­sına İtina Ettim. Bunların Büyük Bir Çoğunluğu Da Buhari (V. 256/869) Ve Müslim'in (V. 261/874) Sahihlerinde Bulunmaktadır. Hadisleri, Ezberlenmesi Kolay Olsun Ve Allah'ın (C.C) İzniyle Faydası Çok Olsun Diye Senedlerini Hazfederek Yazdım. Sonlarına Da, Lafızlarının Gizli Yön­lerini İzah Eden Sözler İlâve Ettim.

Ahiret Saadetini İsteyen Herkes Bilsin Ki Bu Hadisler, Önemli Meseleleri Ve Allah'a İtaate Götüren Bütün Uyarı­ları İhtiva Etmektedir. Düşünenler İçin Bu Zaten Apaçık Bir Gerçektir.

Tek Dayanağım Allah'tır (C.C). Bütün İşlerimi O'na (C.C) Havale Ettim. Hamd O'nadır. Nimet Veren O'dur. Buraya Ulaşmak Ancak O'nun Sayesindedir. Kusursuzluk Da O'na Aittir.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757624141
MarkaKahraman Yayınları
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.