Kitâbur Ruh

Fiyat:
64,00 TL
İndirimli Fiyat (%32) :
43,52 TL
Kazancınız 20,48 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Kitâbu’r-Ruh
Yazar            İbn Kayyim El Cevziyye
Yayınevi        İz Yayıncılık    
Kağıt - Cilt     Şamua Ivory kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat  376 sayfa, 16x24 cm
Yayın Yılı       2018İz Yayınları Kitâbu’r Ruh kitabı nı incelemektesiniz.  
İbn Kayyim El Cevziyye Kitâbur Ruh kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


İslam ilim geleneğinde Selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biri olan İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Kitâbu’r-Rûh’u, ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmakta, Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmekte ve bir sonuca bağlamaktadır.

İbn Kayyim el-Cevziyye İslam ilim geleneğindeki selefî akımın verimli ve çok yönlü temsilcilerinden biridir. Çeşitli kitapları dilimize çevrilmiş ve ülke okuyucusu tarafından ilgiyle izlenmiştir. Kitâb'ı-Rûh adlı eseri ile ünlüdür ve yaygın biçimde okunmuştur. Eserin oldukça geniş bir kapsamı vardır. Nitekim ruh gerçeği etrafında akla gelebilecek neredeyse her soruya bir cevap sunmaktadır. Tahmin olunacağı gibi müellif Kitap ve sünnetle gelen bilgileri esas alarak kendisine ulaşan İslam düşüncesi birikimini değerlendirmek ve bir sonuca bağlamaktadır.

Eserde ele alınan meselelerden bazıları şunlardır:
Ruh bedenden bağımsız bir varlık mı yoksa bedenin bir niteliği, bir fraksiyonu mudur?
Ruh-beden ilişkileri nasıldır?
Nefs ve ruh kavramları farklı varoluş biçimlerini mi ifade etmektedir?
İnsan türünden hiçbir ferdin kaçamayacağı ölüm gerçeği nasıl bir hadisedir?
Ölümden sonraki hayatın farklı aşamaları nelerdir ve nasıl yaşanacaktır?
Özellikle kabir hayatına ilişkin temel bilgiler nelerdir?
Kabir hayatını kimler, nasıl algılayacaktır?
Ruhlar arasında iletişim söz konusu mudur?
Bedeni terkeden ruh geri dönüp başka bir bedene girer mi?
Kabir ziyaretinden ruhlar haberdar olur mu?
Çocukların ruhlarını nasıl bir akibet beklemektedir?

Dr. Şaban Haklı'nın Türkçesi ve yeniden gözden geçirdiği şekliyle okuyacağınız bu klasik eser sayesinde, hayatın en önemli gerçeği olan ruh, ölüm ve ötesi hakkında en temel bilgilere ulaşacaksınız.

   Mukaddime

  BISMILLAHİRRAHMANÎRRAHIM

Kemal sıfatlarıyla muttasif[1], celal sıfatlarını üzerinde toplamış, şimdi ve ge­lecekte olacakları bilen; canlı bütün yaratıklarına ölümü takdir eden; ölümde, arzda ve semada yaşayan melik ve sultanları; zengin ile fakiri; eşraftan olan ki­şiyle zayıfı; âsi ile itâatkârı eşit yapan; ahirette yarattıklarına adâletle muâmele yapan ve ömrünü dünyada devamlı kalacak şekilde gerçekte dünya daima kalınacak yer değildir dünya sevdasıyla harcayanla, ahiret hayatım düzenle­mek için dünyayı bir vasıta edinen güzel amellerini de ahirete götüren gemi olarak düşünen kişinin ruhunu alan Allah'a hamd olsun.

Bedenden ayrılan bu iki ruhtan biri saâdet, sevinç içerisindeyken diğeri pislik mutsuzluk ve yor­gunluk içerisindedir. Mutlu ruh, cennet bahçelerine çıkarak arşta asılı kandil­lere varır, böylece lezzet ve nimete karışı. Mutsuz ruh ise cehennem ateşinde azap görmesi için tutulur. Şehâdet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Nimetlerini, ihsanlarını kullarına sevdirdikten sonra, ön­ce bunları herkese fark gözetmeksizin dağıttı. Hayatımızın kötü bir halde son bulmasından Allah'a sığınırız. Nimet, fazl, yaratmak ve hükmetmek elinde olan Allah'a hamd ve şükürler olsun. Muhammed O'nun kulu ve Rasûludur. Ruhu temiz, cesedi pâk, Allah'a kıyam, rükû ve secde eden Âdemoğullarının 
en hayırlısıdır. Allah'ın kitabı kendisine indirilmiş, O da Allah'tan gelen her-şeyi doğrulamıştır. Âyette: "Ey Habîbim! Sana ruhtan sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindedir. Ruhla ilgili size çok az bilgi verilmiştir"[2] buyurulmak-tadır. Sonra salât ve selâm, yer ve gök Allah'ın irâdesiyle son bulup insanları sorgu suale çekeceği güne kadar hidâyete ermiş en güzel nesil olan Resulullah'ın âl ve ashâbının üzerine olsun.

Bu, faydası çok, değeri büyük, tesiri fazla bir kitaptır. Bu manada böyle bir eser yazılmamıştır. Öyle ki içerdiği yeni orjinal bilgileri değerli hazineleri başka kitaplarda bulamazsın. Kur'ân'dan, Sünnetten, sahâbe ve tabiînin, alimlerin ve velilerin sözlerinden deliller getirerek ölülerin ve hayatta olanların ruhlarıyla il­gili birçok meseleyi içermektedir. Müellif, kendisinden muhtevası geniş bir eser yazması istendiğinden mi, yoksa birkaç şey soruldu da o genişçe açıklamak yapmak istediğinden mi kitabı bu kadar uzattı, bunu bilemiyorum. Tek bildi­ğim, kitabın ilk meselesi ölüler, dirilerin ziyaretlerini ve onların selâmlarını bi­lebilirler midir? Kitabın muhteviyatı arasında konuyla ilgili bir kenara atılmış düşünceler de olduğundan, araştırıcının zihnini açmak ve onu konunun orjinal fayda ve ince manalarına ulaştırmak amacıyla önemli bu kitaba başlamayı arzu­ladım. Yüce Allah'tan isteğimiz, bizi hata ve zellelerden koruması; sâlih niyet söz ve amelde bizi başarıya ulaştırması, kitabın müellifinin derecesini yüceltme­si ve araştırıcının bu kitaptan yararlanmasını sağlamasıdır. O, işiten ve en iyi bi­lendir. O, her şeye kâdirdir. İsteklere cevap verendir. O bize yeter, ne güzel ve­kildir.

Bildikleriyle amel eden, Kur'ânın tercümanı, faydalı ilimlere hâkim, İslâm âlimi, insanların en bilgilisi, seçkin Hâfız, ibarelerin lafız ve manalarına vakıf, allâme, peygamberlerin varisi, tefsircilerin reisi, müctehidlerin ileri gelenlerin­den Dimeşkli Hanbeli âlimlerinden Şemseddîn Ebû Abdullah b. Şeyhü-l-imam bilen ve bildiği ile amel eden Şerefüddîn Ebû Bekir b. Şeyhül-Kebir Eyyûb b. Sa'd es-Sehîr b. Kayyim el-Cevziyye der ki: "Allah ruhunu aziz, kabrini nur, cennet kapılarını da ona ve diğer seçkin tenkitçi âlimlere açık eylesin. Amin.

Salat öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Muhammed ve O'nun âl ve ashâbının üzerine olsun."
 
 
 
[1] Önsözden anlaşılacağı gibi bu ibareler İbni Kayyım'a ait değildir. Belki Bukâfnin kaleminden sadır olmuştur. Keşfü'z-zunûn'da İbni Kayyım'ın er-Rûh adlı kitabı sözkonusu edildikten sonra "Burha-neddin İbrahim b. Ömer el-Bukâî' kitabı ihtisar ettikten sonra Sirrü'r-rûh adım verdi. Bukâfnin ölü­mü 885 dir. Kitap "kemal sıfatlarıyla muttasif olan Allah'a (cc) hamd olsun ibaresiyle başlamaktadır" denmektedir. Keşfü'z-zunûn sahibinin zannına göre ibni Kayyım'ın kitabını Bukâf ihtisar etmiştir. Gerçekte Bukâf sadece kitabın bu önsözünü yazmıştır. Ona göre Bukâf kitabı "Sirrü'r-ruh" adıyla biliyormuş, ibni Kayyım'ın böyle bir isim verdiği bilinmemektedir. Meşhur ismi er-Rûh'tur. Çünkü kitapta ruhun sırrından çok ruhtan bahsedilmekte, böylece de bu isim kitaba verilmektedir. Allah en iyisini bilir. Ben derim ki: Bu tenbih, kitabı ilk neşredene aittir. Yani "Muhammed Ah Sabîhe" Bunu da bil.
 
[2] İsrâ Sûresi, (17/85).
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789753550345
Markaİz Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789753550345
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.