Kızımın Din Kitabı

Fiyat:
60,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,7) :
35,00 TL
Kazancınız 25,00 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap           Kızımın Din Kitabı
Yazar          Yusuf Tavaslı
Yayınevi      Tavaslı Yayınları
Kağıt Cilt      2.Hamur - Karton Kapak
Sayfa Ebat   368 sayfa - 13x19.5 cm
Kısa Kod      B10


                               
Yusuf Tavaslın Kızımın Din Kitabı adlı kitabını incelemektesiniz.
Tavaslı Yayınları Kızımın Din Kitabı adlı kitap hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


  ÖNSÖZ

"Kızımın Din Kitabı" ismini verdiğim bu ese­rim otuz sene önce yazdığım kadîm bir çalışmamdır. Ben fakîr, yaşlandığım ve gücümün za­yıfladığı gibi, kitabımın da harf ve yazılan zayıf­layıp okunamaz hâle gelmiştir. Bu sebepten "Kı­zımın Din Kitabı"nı yeniden bilgisayar ortamın­da düzenleyip, yenilemenin gerekli olduğunu gördüm.

Bu yenilik vesilesiyle kitabımda bazı ilâveler ve yeni düzenlemelerin de yapılmasını uygun buldum. Bu nedenle yeni düzenlemeler ve bazı ilâveler yaptım.

Namaz sûrelerinde ilâveler yaptım, yâni Na­maz sûrelerine dâhil olan "Vedduhâ"dan başla­yarak "Nâs Sûresi'ne" kadar olan kısa sûrelerin hepsini Arabça metin, Türkçe okunuşu ve meâlleriyle ilâveler yaptım.

Hanımlara âit, özel ilmihâl bilgilerini ilâve ettim. Çünkü bâzı hanım öğretici okuyucularım bu bilgilerin öğretim esnâsında kendilerine lâ­zım olduğunu ve gerekli bilgilerin bir arada (bir kitabta) bulunmasının kolaylık olduğunu dile getirerek bildirmişlerdir.  Yusuf Tavaslı Kızımın Din Kitabı
Hayra Aracı (Vâsıta) Olmak Hayırdır:

Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.); "Hayra vâsıta (aracı) olmak, o hayrı işleyen gi­bi sevâb alır. Mü'minin niyyeti, amelinden hayırlı­dır" buyurmuş, okuduğumuz bu Hadîsinde.
Okuyucu Kardeş! Beğendiğin ve faydalandı­ğın kitabı arkadaşlarına ve dostlarına hediye et. Hediye edecek gücün ve imkânın yoksa tavsiye etmelisin. Bu da senin hayra vâsıta olman de­mektir.
Bu kitabımı, (30 yıl önce) 9 ile 15 yaş grubu kız yavrularımız için "Kızımın Din Kitabı" ismiy­le özel olarak kaleme almıştım.

O günkü duygularımın hâtırasını yitirme­mek ve üslûbunu da korumak için, bugün de ye­ni düzenleme ve ilâvelerle birlikte siz değerli okuyucularıma sunmuş bulunuyorum...
Amacım, değerli okurlarıma hizmet vermek ve onların isteklerini yerine getirmektir.
Tev/îk ve muvafakiyet Rabbimizdendir.

Hattat Hafız Yusuf TAV ASLI

GİRİŞ

"Kızımın Din Kitabı" genç, hanım kız evlâtlarımıza dinimizin temel bilgilerini öğretir. Dini temel bilgileri öğrenmek küçük yaşlarda başlar. Bu bilgileri çocuklarımıza öğretmek ebeveynin, yâni anne ve babaların görevidir.
Her Müslümanın bildiği gibi, her doğan ço­cuk, Müslüman ve İslâm fıtratı üzere tertemiz olarak, süt beyaz yapraklı bir defter misâli pâk doğar.

Bu temizliği çocukları üzerinde titizlikle ko­rumak öncelikle anne-babaya, eğitimcilere ve sonra da konu ile sorumlu olanlara düşen bir gö­revdir.
Peygamber Efendimiz Hadîs-i Şeriflerinde:  ‘Her doğan İslâm fıt­ratı üzere doğar" buyurmuştur.

Hadîs-i Şerîfdeki  “fıtratil îslâm"daki fıtrat kelimesi, doğan herbir çocuğun, kendisini Yaradan Yüce Yaratıcısını tanıyacak yetenek ve kâbiliyette yaratılmış olması anlamınadır.
Bu mânâ ve anlamda "Her doğan çocuk, İslâm yaradılışı üzere annesinden tertemiz olarak doğar."
Ve bu yaratılışla dünyâya gözünü açar demek olur. Çocuklar her zaman iyi ve güzel düşünme­ye meyillidirler. Onların temiz bakışları ve mâ-sûm düşünceleri bu olumlu davranışlarının bel­gesidir. Kötü olan çocuklar, kötülüğe sonradan belli bir yaştan sonra alışırlar. Bunu da ebeveyni ve çevreleri alıştırır.
Burada anne ve babalara önemli görevler dü­şüyor ve düşmektedir. Çocuklarımıza şu yönde öğütlerde bulunabiliriz:

Yavrularım/ Allâh bizi tertemiz olarak, me­lekler misâli mâsûm (günâhsız) olarak yaratmış. Annemizin kucağına düşünceleri tertemiz bir beyin, billûr gibi tertemiz-parlâk ve şeffâf bir kalbe sâhib olarak vermiştir. İşte biz, bu temizli­ği muhâfaza edeceğiz. Koruyup devam ederek yaşayacağız, bütün hayâtımız boyunca temiz, pâk, gerçek mânâda bir Müslüman olarak, bütün güzel vasıfları kendimizde toplamış olarak yaşa­maya özen göstereceğiz. İyi bir Müslüman ol­mak demek, iyi bir insan olmak demektir. Ve herkese iyilikte, güzellikte örnek olmaktır. Ger­çek Müslüman, hiç kimsenin zararını isteme­yen, elinden, dilinden hiç kimseye zarar ziyân gelmeyen, temiz kalpli, doğru sözlü, güzel huy­lu, bütün işleri dürüst, olgun, kâmil bir insan de­mektir." diye anlatacağız. Kendimiz de hareket ve davranışlarımızla onlara (yâni, çocuklarımı­za) güzel örnek olan bir velî, bir ebeveyn bir öğ­retici olacağız, olmamız şart ve gereklidir.

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Giriş              
Mini Mini Yavrularımıza İlk Öğretilecek Bilgiler
Topluca 32 Farz'a Bir Bakalım   10
Topluca 32 Farz'ın Beyânı 11
Suâlli Cevâblı Dînî Bilgiler          14
Suâlli Cevâblı Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)
Hakkında Öğrenilecek İlk Bilgiler 31
Kelime-i Tevhîd Suâl Ve Cevâblar        37
Ahkâm-ı Şer'iyye (Dînin Hükümleri)        39
Efâl-i Mükellefin     40
Mezheb         43
Edille-i Şer'iyye (Şeriî Deliller)   45
Kalû Belâ Ne Demektir?     46
Ben Tam Bir Müslümanım          47
İlk Dînî Bilgiler          48
Âmentünün Tamamı          50
Benim Dînim 51
Sual ve Cevâblar   52
Bir Allâh Var 56
Bir Allah'tır Bir Allah         56
Allâh Bir        57
Bir Allâh       57
Allâh'a îmân 58
Esmâül-Hüsnâ        60
Allâh'ım Sen Çok Büyüksün         61
Meleklerine îmân   62
Kitablara îmân        65
Peygamberlere îmân        66
Âhiret Gününe İnanmak    68
Peygamberlerin Sıfatlan  68
Kadere iman 69
Abdest Nasıl Alınır            70
En Kolay Abdest Alma Şekli Budur         72
Ab destin Sünnetleri        73
Abdestin Âdâbı (Edebleri)  74
Abdesti Bozan Şeyler      77
Abdesti Bozmayan Şeyler 79
Guslün Farzları Üçtür       80
Gusül (Boy Abdesti)            80
Guslün Sünnetleri 81
Gusül Abdesti Alıyorum     83
Namaz Vakitleri      86
Kerahat Vakitleri      87
Namazların Rek'at Sayılan          90
Namaz Nasıl Kılınır 91
Sabah Namazının Sünneti          92
Sabah Namazının Sünnetinin Kılmışı     93
Dur Erte (Sabah) Namazına        102
Sabah Namazının Farzı     103
Namaz Sonu Teşbih Duâlan      111
Âyetel Kürsi  112
Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ  113
Sabah Namazında Öğrendiklerimiz
Suâlli Cevâblı Namaz Bilgileri      116
Namazın Vacibleri  122
Secde-i Sehiv (Yanılma Secdesi) 124
Tilâvet (Okuma) Secdesi 127
Namazın Sünnetleri 128
Namazın Mekrûhları          129
Namazı Bozan Şeyler        130

Okuma Parçası: Namazda Bulunan Farz, Vacib ve Sünnetler 132
Öğle Namazı 135
Öğle Namazının Farzı       148
Dört Rekatlı Farzlar için Bir Kural 158
Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti 160
Namaz Yabanda Komaz    167

Okuma Parçası: İslâm'da İlk Abdest ve Namaz 168
Hz. Ali'nin Müslüman Olup Namaz Kılışı 169
Peygamberimizin, Hz. Ali Ve Hz. Hatice İle
Kâbe'de İlk Namaz Kılmaları      170
İkindi Namazı           172
İkindi Namazına Özel Bir Kural 173
İkindi Namazının Farzı       174
İmama Uymak         175

Okuma Parçası: Müslümanlık için İlk Akan Kan ve Namaz    176
Akşam Namazı       180
Akşam Namazının Sünneti           182

Okuma Parçası: Ya Varsa!
İnkârcıları Düşündüren Bir Kıssa         184
Yatsı Namazı            187
Yatsı Namazının Farzı      187
Yatsı Namazının Son Sünneti      188
Salât-ı Vitir (Vitir Namazı)            188
Teravih Namazı       191
Terâvih Namazının Kılmışı          192
Oruç   196
Orucun Tarifi Nedir?        197
Orucun Farzları        198
Orucun Şartlan       198
Orucu Bozan Şeyler           200
Gününe Gün Oruç 201
Orucu Bozmayan Hâller     201
Oruç Tutmak Haram Olan Günler         203
İftâr Edilince Okunacak Duâ ve Yarın ki Oruca Niyet 204
İftar Sofrasında Okunacak Dua 204
Zekât  206
Zekât Nasıl Verilir  206
Zekâtın Farz Olmasının Şartlan   206
Niyet (Niyyet)          208
Zekât Kimlere Verilmez      209
Zekât Kimlere Verilir         209
Fitre Kimlere Verilir 211
Fitre Kimlere Verilmez      211
Fitre    211
Hacc  212
Kurban Kesmek       213
Mübârek Gecelerimiz (Kandil Geceleri)          214
Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)   215
Peygamber Efendimizin Ahlâkı 223

Okuma Parçası: Namaz Nedir?   227
Okuma Parçası: Namaz   228
Hikâye: Namaz île Kocasını Yola Getiren Kadın   230
Okuma Parçası: Hudâ Rabbim İlâhisi  234
Sadeleştirilmiş Şekli           234
Namazdır Mü'minlerin Durağı-İlâhî       235
Tam Bir Müslüman Şöyle İnanır  237
Kur'ân Ahlâklı Kimselerde Bulunan Güzel Vasıflar 244
Namaz Sûreleri
Fâtiha Sûresi            251
Âyetel-Kürsî            252
Âmener-Resûlü       254
Lev Enzelnâ-Hüvallâhüllezi        256
Duha Sûresi 259
İnşirah Sûresi         260
Tin Sûresi     261
Alak Sûresi  262
Kadir Sûresi 265
Beyyine Sûresi       266
Zilzâl Sûresi 269
Adiyat Sûresi          270
Kâria Sûresi 271
Tekasür Sûresi       272
Asr Sûresi     273
Hümeze Sûresi       274
Fil Sûresi       275
Kureyş Sûresi         276
Mâûn Sûresi 277
Kafinin Sûresi         278
Kevser Sûresi          278
Nasr Sûresi 279
Tebbet Sûresi          280
Felak Sûresi            281
îhlâs Sûresi.' 281
Nas Sûresi   282
Namazda Okunan Dualar Namaz Duaları
Sübhâneke   283
Ettehiyyâtü  284
Allâhümme Bârik     285
Allâhümme Salli     285
Salavât-ı Şerîfeler   285
Rabbenâ Atinâ Fiddünyâ 286
Rabbenağfirli Duâsı 286
Kunûd Duâlan        287
Rükû Teşbihi 289
Tekbir           289
Namazda Söylenen Selâm           290
Rükû'dan Doğrulurken Okunan            290
Secde Teşbihi          290
Allâhümme Entesselâmü ve Minkesselâm    291

Dualar Bölümü
Rabbi Yessir Duâsı'mn Mânası    293
Salâten Tüncina - Salat-ı Münciye       296
Salât-ı Tefriciye - Salâtı Nariye     298
Sofra Duâsı 300
"Euzü Besmele"nin Mânâsı ve Okunuşları        301

Arapça Namaz Duâsı        305
Ezân Bitince Yapılacak Duâ         311
Uykuda Korkan Bu Duâyı Okur 312
Bu Duâyı Okuyan Şifa Bulur         313
Bu Duâ Gece Uykuya Yatarken
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756400548
MarkaTavaslı Yayınları
Stok DurumuVar
9789756400548
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.