• Tüm Kategoriler
  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü Sepete Atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Kızımın Din Kitabı

   Kızımın Din Kitabı
   Kızımın Din Kitabı
   Kızımın Din Kitabı
   Kızımın Din Kitabı
   Kızımın Din Kitabı
   Kızımın Din Kitabı
   Görsel 1
   Görsel 2
   Görsel 3
   Görsel 4
   Görsel 5
   Görsel 6
   Fiyat:
   20,00 TL
   İndirimli Fiyat (%45) :
   11,00 TL
   Kazancınız 9,00 TL
   11.00 www.goncakitap.com.tr
   Aynı Gün Kargo

   Kitap           Kızımın Din Kitabı
   Yazar          Yusuf Tavaslı
   Yayınevi      Tavaslı Yayınları
   Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Kapak
   Sayfa Ebat   368 sayfa - 13x19.5 cm
   Yayın Yılı     2016
   Kısa Kod      B10


                                  
   Yusuf Tavaslın Kızımın Din Kitabı adlı kitabını incelemektesiniz.
   Tavaslı Yayınları Kızımın Din Kitabı adlı kitap hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


     ÖNSÖZ

   "Kızımın Din Kitabı" ismini verdiğim bu ese­rim otuz sene önce yazdığım kadîm bir çalışmamdır. Ben fakîr, yaşlandığım ve gücümün za­yıfladığı gibi, kitabımın da harf ve yazılan zayıf­layıp okunamaz hâle gelmiştir. Bu sebepten "Kı­zımın Din Kitabı"nı yeniden bilgisayar ortamın­da düzenleyip, yenilemenin gerekli olduğunu gördüm.

   Bu yenilik vesilesiyle kitabımda bazı ilâveler ve yeni düzenlemelerin de yapılmasını uygun buldum. Bu nedenle yeni düzenlemeler ve bazı ilâveler yaptım.

   Namaz sûrelerinde ilâveler yaptım, yâni Na­maz sûrelerine dâhil olan "Vedduhâ"dan başla­yarak "Nâs Sûresi'ne" kadar olan kısa sûrelerin hepsini Arabça metin, Türkçe okunuşu ve meâlleriyle ilâveler yaptım.

   Hanımlara âit, özel ilmihâl bilgilerini ilâve ettim. Çünkü bâzı hanım öğretici okuyucularım bu bilgilerin öğretim esnâsında kendilerine lâ­zım olduğunu ve gerekli bilgilerin bir arada (bir kitabta) bulunmasının kolaylık olduğunu dile getirerek bildirmişlerdir.  Yusuf Tavaslı Kızımın Din Kitabı
   Hayra Aracı (Vâsıta) Olmak Hayırdır:

   Sevgili Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.); "Hayra vâsıta (aracı) olmak, o hayrı işleyen gi­bi sevâb alır. Mü'minin niyyeti, amelinden hayırlı­dır" buyurmuş, okuduğumuz bu Hadîsinde.
   Okuyucu Kardeş! Beğendiğin ve faydalandı­ğın kitabı arkadaşlarına ve dostlarına hediye et. Hediye edecek gücün ve imkânın yoksa tavsiye etmelisin. Bu da senin hayra vâsıta olman de­mektir.
   Bu kitabımı, (30 yıl önce) 9 ile 15 yaş grubu kız yavrularımız için "Kızımın Din Kitabı" ismiy­le özel olarak kaleme almıştım.

   O günkü duygularımın hâtırasını yitirme­mek ve üslûbunu da korumak için, bugün de ye­ni düzenleme ve ilâvelerle birlikte siz değerli okuyucularıma sunmuş bulunuyorum...
   Amacım, değerli okurlarıma hizmet vermek ve onların isteklerini yerine getirmektir.
   Tev/îk ve muvafakiyet Rabbimizdendir.

   Hattat Hafız Yusuf TAV ASLI

   GİRİŞ

   "Kızımın Din Kitabı" genç, hanım kız evlâtlarımıza dinimizin temel bilgilerini öğretir. Dini temel bilgileri öğrenmek küçük yaşlarda başlar. Bu bilgileri çocuklarımıza öğretmek ebeveynin, yâni anne ve babaların görevidir.
   Her Müslümanın bildiği gibi, her doğan ço­cuk, Müslüman ve İslâm fıtratı üzere tertemiz olarak, süt beyaz yapraklı bir defter misâli pâk doğar.

   Bu temizliği çocukları üzerinde titizlikle ko­rumak öncelikle anne-babaya, eğitimcilere ve sonra da konu ile sorumlu olanlara düşen bir gö­revdir.
   Peygamber Efendimiz Hadîs-i Şeriflerinde:  ‘Her doğan İslâm fıt­ratı üzere doğar" buyurmuştur.

   Hadîs-i Şerîfdeki  “fıtratil îslâm"daki fıtrat kelimesi, doğan herbir çocuğun, kendisini Yaradan Yüce Yaratıcısını tanıyacak yetenek ve kâbiliyette yaratılmış olması anlamınadır.
   Bu mânâ ve anlamda "Her doğan çocuk, İslâm yaradılışı üzere annesinden tertemiz olarak doğar."
   Ve bu yaratılışla dünyâya gözünü açar demek olur. Çocuklar her zaman iyi ve güzel düşünme­ye meyillidirler. Onların temiz bakışları ve mâ-sûm düşünceleri bu olumlu davranışlarının bel­gesidir. Kötü olan çocuklar, kötülüğe sonradan belli bir yaştan sonra alışırlar. Bunu da ebeveyni ve çevreleri alıştırır.
   Burada anne ve babalara önemli görevler dü­şüyor ve düşmektedir. Çocuklarımıza şu yönde öğütlerde bulunabiliriz:

   Yavrularım/ Allâh bizi tertemiz olarak, me­lekler misâli mâsûm (günâhsız) olarak yaratmış. Annemizin kucağına düşünceleri tertemiz bir beyin, billûr gibi tertemiz-parlâk ve şeffâf bir kalbe sâhib olarak vermiştir. İşte biz, bu temizli­ği muhâfaza edeceğiz. Koruyup devam ederek yaşayacağız, bütün hayâtımız boyunca temiz, pâk, gerçek mânâda bir Müslüman olarak, bütün güzel vasıfları kendimizde toplamış olarak yaşa­maya özen göstereceğiz. İyi bir Müslüman ol­mak demek, iyi bir insan olmak demektir. Ve herkese iyilikte, güzellikte örnek olmaktır. Ger­çek Müslüman, hiç kimsenin zararını isteme­yen, elinden, dilinden hiç kimseye zarar ziyân gelmeyen, temiz kalpli, doğru sözlü, güzel huy­lu, bütün işleri dürüst, olgun, kâmil bir insan de­mektir." diye anlatacağız. Kendimiz de hareket ve davranışlarımızla onlara (yâni, çocuklarımı­za) güzel örnek olan bir velî, bir ebeveyn bir öğ­retici olacağız, olmamız şart ve gereklidir.

   İÇİNDEKİLER
   Önsöz
   Giriş              
   Mini Mini Yavrularımıza İlk Öğretilecek Bilgiler
   Topluca 32 Farz'a Bir Bakalım   10
   Topluca 32 Farz'ın Beyânı 11
   Suâlli Cevâblı Dînî Bilgiler          14
   Suâlli Cevâblı Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)
   Hakkında Öğrenilecek İlk Bilgiler 31
   Kelime-i Tevhîd Suâl Ve Cevâblar        37
   Ahkâm-ı Şer'iyye (Dînin Hükümleri)        39
   Efâl-i Mükellefin     40
   Mezheb         43
   Edille-i Şer'iyye (Şeriî Deliller)   45
   Kalû Belâ Ne Demektir?     46
   Ben Tam Bir Müslümanım          47
   İlk Dînî Bilgiler          48
   Âmentünün Tamamı          50
   Benim Dînim 51
   Sual ve Cevâblar   52
   Bir Allâh Var 56
   Bir Allah'tır Bir Allah         56
   Allâh Bir        57
   Bir Allâh       57
   Allâh'a îmân 58
   Esmâül-Hüsnâ        60
   Allâh'ım Sen Çok Büyüksün         61
   Meleklerine îmân   62
   Kitablara îmân        65
   Peygamberlere îmân        66
   Âhiret Gününe İnanmak    68
   Peygamberlerin Sıfatlan  68
   Kadere iman 69
   Abdest Nasıl Alınır            70
   En Kolay Abdest Alma Şekli Budur         72
   Ab destin Sünnetleri        73
   Abdestin Âdâbı (Edebleri)  74
   Abdesti Bozan Şeyler      77
   Abdesti Bozmayan Şeyler 79
   Guslün Farzları Üçtür       80
   Gusül (Boy Abdesti)            80
   Guslün Sünnetleri 81
   Gusül Abdesti Alıyorum     83
   Namaz Vakitleri      86
   Kerahat Vakitleri      87
   Namazların Rek'at Sayılan          90
   Namaz Nasıl Kılınır 91
   Sabah Namazının Sünneti          92
   Sabah Namazının Sünnetinin Kılmışı     93
   Dur Erte (Sabah) Namazına        102
   Sabah Namazının Farzı     103
   Namaz Sonu Teşbih Duâlan      111
   Âyetel Kürsi  112
   Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ  113
   Sabah Namazında Öğrendiklerimiz
   Suâlli Cevâblı Namaz Bilgileri      116
   Namazın Vacibleri  122
   Secde-i Sehiv (Yanılma Secdesi) 124
   Tilâvet (Okuma) Secdesi 127
   Namazın Sünnetleri 128
   Namazın Mekrûhları          129
   Namazı Bozan Şeyler        130

   Okuma Parçası: Namazda Bulunan Farz, Vacib ve Sünnetler 132
   Öğle Namazı 135
   Öğle Namazının Farzı       148
   Dört Rekatlı Farzlar için Bir Kural 158
   Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti 160
   Namaz Yabanda Komaz    167

   Okuma Parçası: İslâm'da İlk Abdest ve Namaz 168
   Hz. Ali'nin Müslüman Olup Namaz Kılışı 169
   Peygamberimizin, Hz. Ali Ve Hz. Hatice İle
   Kâbe'de İlk Namaz Kılmaları      170
   İkindi Namazı           172
   İkindi Namazına Özel Bir Kural 173
   İkindi Namazının Farzı       174
   İmama Uymak         175

   Okuma Parçası: Müslümanlık için İlk Akan Kan ve Namaz    176
   Akşam Namazı       180
   Akşam Namazının Sünneti           182

   Okuma Parçası: Ya Varsa!
   İnkârcıları Düşündüren Bir Kıssa         184
   Yatsı Namazı            187
   Yatsı Namazının Farzı      187
   Yatsı Namazının Son Sünneti      188
   Salât-ı Vitir (Vitir Namazı)            188
   Teravih Namazı       191
   Terâvih Namazının Kılmışı          192
   Oruç   196
   Orucun Tarifi Nedir?        197
   Orucun Farzları        198
   Orucun Şartlan       198
   Orucu Bozan Şeyler           200
   Gününe Gün Oruç 201
   Orucu Bozmayan Hâller     201
   Oruç Tutmak Haram Olan Günler         203
   İftâr Edilince Okunacak Duâ ve Yarın ki Oruca Niyet 204
   İftar Sofrasında Okunacak Dua 204
   Zekât  206
   Zekât Nasıl Verilir  206
   Zekâtın Farz Olmasının Şartlan   206
   Niyet (Niyyet)          208
   Zekât Kimlere Verilmez      209
   Zekât Kimlere Verilir         209
   Fitre Kimlere Verilir 211
   Fitre Kimlere Verilmez      211
   Fitre    211
   Hacc  212
   Kurban Kesmek       213
   Mübârek Gecelerimiz (Kandil Geceleri)          214
   Hz. Muhammed (Aleyhisselâm)   215
   Peygamber Efendimizin Ahlâkı 223

   Okuma Parçası: Namaz Nedir?   227
   Okuma Parçası: Namaz   228
   Hikâye: Namaz île Kocasını Yola Getiren Kadın   230
   Okuma Parçası: Hudâ Rabbim İlâhisi  234
   Sadeleştirilmiş Şekli           234
   Namazdır Mü'minlerin Durağı-İlâhî       235
   Tam Bir Müslüman Şöyle İnanır  237
   Kur'ân Ahlâklı Kimselerde Bulunan Güzel Vasıflar 244
   Namaz Sûreleri
   Fâtiha Sûresi            251
   Âyetel-Kürsî            252
   Âmener-Resûlü       254
   Lev Enzelnâ-Hüvallâhüllezi        256
   Duha Sûresi 259
   İnşirah Sûresi         260
   Tin Sûresi     261
   Alak Sûresi  262
   Kadir Sûresi 265
   Beyyine Sûresi       266
   Zilzâl Sûresi 269
   Adiyat Sûresi          270
   Kâria Sûresi 271
   Tekasür Sûresi       272
   Asr Sûresi     273
   Hümeze Sûresi       274
   Fil Sûresi       275
   Kureyş Sûresi         276
   Mâûn Sûresi 277
   Kafinin Sûresi         278
   Kevser Sûresi          278
   Nasr Sûresi 279
   Tebbet Sûresi          280
   Felak Sûresi            281
   îhlâs Sûresi.' 281
   Nas Sûresi   282
   Namazda Okunan Dualar Namaz Duaları
   Sübhâneke   283
   Ettehiyyâtü  284
   Allâhümme Bârik     285
   Allâhümme Salli     285
   Salavât-ı Şerîfeler   285
   Rabbenâ Atinâ Fiddünyâ 286
   Rabbenağfirli Duâsı 286
   Kunûd Duâlan        287
   Rükû Teşbihi 289
   Tekbir           289
   Namazda Söylenen Selâm           290
   Rükû'dan Doğrulurken Okunan            290
   Secde Teşbihi          290
   Allâhümme Entesselâmü ve Minkesselâm    291

   Dualar Bölümü
   Rabbi Yessir Duâsı'mn Mânası    293
   Salâten Tüncina - Salat-ı Münciye       296
   Salât-ı Tefriciye - Salâtı Nariye     298
   Sofra Duâsı 300
   "Euzü Besmele"nin Mânâsı ve Okunuşları        301

   Arapça Namaz Duâsı        305
   Ezân Bitince Yapılacak Duâ         311
   Uykuda Korkan Bu Duâyı Okur 312
   Bu Duâyı Okuyan Şifa Bulur         313
   Bu Duâ Gece Uykuya Yatarken
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789756400548
   MarkaTavaslı Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789756400548
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.