Kuran Ahkamı 2 Cilt Takım

Fiyat:
800,00 TL
İndirimli Fiyat (%50) :
400,00 TL
Kazancınız 400,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap          Kur’an Ahkamı Mezhep İmamlarının Görüş Farkları

Yazar          Celal Yıldırım       
Yayınevi     Debir Yayınları
Kağıt Cilt    Şamua Kağıt - Termo Deri 2 Cilt Takım
Sayfa Ebat   959 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı    2020

 

Celal Yıldırım 2 Cilt Takım Kuran Ahkamı kitabını incelemektesiniz.    
2 Cilt Set Kur’an Ahkamı , Ahkam Tefsiri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2TAKRİZ

Celal Yıldırım'ın kaleme aldığı Kur'an Ahkâmı ve Mezhep İmamlarının Görüş Farkları adlı eserini okudum, eser her mesele­de mutlaka delilini görmek isteyenlere mükemmel bir cevap nite­liği taşımaktadır.

Son zamanlarda kimler tarafından çıkarıldığı bilinmeyen bir­takım sual dalgaları mevsim mevsim din âlimlerimizin aklını istila etmektedir.

İmam-ı Azam Efendimizin validesinin isminin ne olduğu, ha­cıların ne için Mekke'de kurban kestikleri, böyle olacağına kur­banlarını yurtlarına döndüklerinde kesmelerinin neden caiz olma­dığını, Kur'an-ı Kerim'de içki içilmesinin yasak edilmeyip sadece ondan kaçınılması emredildiği halde içmenin haram olduğu ve bunun nereden çıkarıldığı sualleri benim tespit edebildiklerimin bazılarıdır. Dikkat edilirse bu suallerin bir maksat doğrultusunda çıkarılmış olduğu derhal anlaşılır. İslamiyet düşmanlarının dinimizi çeşitli yönlerden tahrife uğratma çalışmaları, bence tabii karşıla­nabilir. Fakat onların değirmenine su taşıyarak her meselede delil aramaya kalkışan ve bu suretle ulemanın başına hak yere bela kesilen cahil Müslümanların bu yaptıkları asla affedilemez. Çünkü bu yaptıkları bir nevi fitne teşkil eder, tefrikadan başka hiçbir ne­tice doğurmaz. Öyle ya, delil ancak müctehit olan zata lazımdır.
Mukallide hatta mukallid bile olamayan cahile, meseleden bir delil bulunmasıyla bulunmaması arasında ne fark vardır?

Maalesef hal böyle iken bizde delil arayıp sormak, cahiller ara­sında moda olmuştur. İşte Celal Yıldırım'ın bu eseri, körpe dimağ­ların düşünce ve algılarında şüphe oluşturmaya yeltenen oryanta­list ruhlu güruha tokat niteliği taşımaktadır.

Kur'an'da yukarıda zikrettiğimiz ve muhtelif birçok meselenin delilini arayanlar bu kitapta bulacaklardır. Değerli müellif bütün ahkam âyetlerini ve bu münasebetle birçok ahkâm hadislerini ki­tabında toplamıştır. Bu vesileyle kendilerini candan tebrik eder, bu güzide eserin ümmet için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz ederim.

Ahmet Davutoğlu

  SUNUŞ

İslam âleminin yegâne ümidi olan bu bereketli topraklarda, dinî eserlere olan ilginin her daim rağbet görmesi, ilim adamları­mızı faydalı araştırmalara ve verimli çalışmalara teşvik etmiş, bu sayede çok kıymetli telif ve tercüme eserler yayınlanmış, halkımızın istifadesine sunulmuştur. Müşrikler, inkârcı sapıklar, İslam'a açık ve gizli düşman olanlar istemeseler de Allah nurunu tamamlayacak, dinini muzaffer kılacak ve onun cihanşümul barış ve adaletini tüm dünyaya tanıtacaktır.

Marifet iltifata tâbidir. Bir fikre veya müesseseye iltifat edildik­çe gelişir, verimliliği artar. İltifat ve rağbet görmeyen her fikir ve mesele unutulmaya mahkûm olur. Hemen söyleyelim ki bu hal, tez, anti-tez sath-ı mâilinde devam edecek, kıyamete kadar sürüp gidecektir. Çünkü her şey zıddıyla kaimdir ve bu şekilde inkişaf eder. Hakkın hak olarak bilinebilmesi ve belirgin hale gelebilme­si için mutlaka karşıtı olan bâtılla çatışması gerektir. Zira Cenâb-ı Hakk'ın varlık âlemindeki sünnetlerinden biri de budur.

O halde İslam düşmanlarının çoğalması, Kur'an-ı Kerim'e sal­dırmaları, hayâsızca dil uzatmaları bu sünnetin icabıdır ki, bu hal İslam güneşinin daha da parlamasına vesile olacaktır. Öyle değil mi? İnsan bile büyüdükçe, ilmen yükselip değerli eserler verdikçe o seviyeye yükselemeyenler veya o kudret ve istidada sahip ola­mayanlar onu istemeye istemeye kıskanırlar, fazl-ı kemâlini gör­
mezlikten gelip küçük düşürmeye çalışırlar. Psikolojikmen bu böyle olduğuna göre bütün dünyaya haklı davasıyla meydan okuyan, medeniyete ışık tutup nice ilimlere hazine olan İslam ve Kur'an'a karşı elbette ki bâtılı temsil edenler bulunacaktır.

Kaldı ki İslam, hükümran olduğu devirlerde ahlak ve faziletin, adalet ve hayırse­verliğin, insan haklarına saygının ve nihayet ilme değer katmanın en güzel ve ölçülü örneklerini vermiş; insanı maddeperestlikten, şehvetperestlikten kurtarmanın haysiyetli mücadelesini vermiş­tir. Onun bu karakteristik vasfını bilen ve tarih boyunca milletleri parçalayıp sömürmeyi, insanları köle gibi çalıştırıp lüks bir haya­ta kavuşmayı gaye edinen kapitalistler, bugün de İslamiyet'i bu maksat ve gayelerine tek engel olarak görüyor ve onunla kıyasıya mücadeleden geri kalmıyorlar. Karşı tarafın metod ve maksadını iyi bilen din âlimlerimiz, en sağlam yol olarak ilme sarılmışlardır. Çünkü İslam diniyle ilim, ikiz kardeşlerdir, birbirinden ayrılmazlar.

İslâm'a olan yöneliş dünya genelinde hızla artmaktadır. Çünkü insanoğlu fıtratına ne zaman yönelse, hak ve hakikatle buluşmakta, vicdanının sesine bigâne kalamamaktadır. İslâm'a olan bu yöneliş, dünya genelinde insanı insana ve maddeye kul eden, tüketim ve hazzı genlerimize işleyen kapitalist düzenin çıkarlarını sarsmakta, çarklarına çomak sokmaktadır. Bu nedenle İslâm'ı terörle ilişkilen-direrek hem bu yönelişin önünü kesmek hem de İslam âleminin Batı'ya sömürge olmasını devam ettirmek istemektedirler. İslâm âlemi, kendisine biçilen bu deli gömleğini yırtmak, üzerindeki ölü toprağı atarak özüne dönmelidir. Kur'an Ahkâmı ve Mezhep İmamlarının Görüş Farkları
Bu minvalde yayın hayatında kendini her gün biraz daha fazla hissettiren İslami eserler, hak ve hakikate olan bu yönelişi muhkem kılmak, insanları fıtratlarına davet etmek, vicdanlarının sesine ça­ğırmak için gerekli fikrî ve manevî ortamı hazırlamaktadır. Eliniz­deki bu eser de, bu anlayış ve çalışmanın ürünüdür.

Son yıllarda ısrarla aranan kitapların başında, vahy-i ilâhînin hükümlerini, mezhep imamlarının görüş farklarıyla izah eden ilmî eserler geliyor. Yayınevimiz, din ve dinî ıstılahı öğrenmek isteyen okurlarının bu talebini dikkate alarak bu alandaki mevcut boşluğu doldurmak gayesiyle bu eseri tekrar yayın hayatına kazandırmış­tır.

Debir Yayınları, bundan sonra da telif ve tercüme eserlerle Türk halkına hizmet etmeye devam edecektir. Eserin çok faydalı olacağını ve bilhassa Kur'an-ı Kerim ve tslam hukuku üzerinde ilmî araştırma yapanlarla, İmam-Hatip Okulları, İslam Akademileri ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bu hususta müracaat ve referans kitabı olacağını ümit etmekteyiz.

Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056998515
MarkaDebir Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.