Kuranı Kerim Kelime Meali Rahle Boy RAYİHA

Fiyat:
195,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Kitap             Belağat Uygulamalı İrabi Kaideli Kuranı Kerim Meali
Meal              Hacı Ahmet Didin
Hat                Bilgisayar hatlı, kolay okunuşlu, renkli
Yayınevi        Rayiha Yayınları
Kağıt - Cilt     Sarı şamua - Lüks cilt
Sayfa - Ebat  716 sayfa - 19x27 cm - Rahle boy
Yayın Yılı       2014 Son Baskı -  7 renk baskı
Not                İlk Resimdeki Yeşilli Olanı Son Baskıdır. Bu Kuran Gönderilecektir.


Rayiha Yayıncılık, Hacı Ahmet Didin
tarafından meali yazılan Belağat Uygulamalı İrabi Kaideli Kuranı Kerim Kelime Meali adlı Kuran kitabı nı incelemektesiniz.
Rahle Boy Kuranı Kerim Kelime Meali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


 
Belağat Uygulamalı İrabi Kaideli Kuranı Kerim Kelime Meali

 
Rayiha Yayınlarından çıkan bu eser, öncelikle güzel bir bilgisayar çalışması yapılmış.  Her ayetin altında meali verilmiş, ancak hem Arapça kelime hem de manası olan Türkçe kelime aynı renklerde basılmış. Arapça çalışanlara faydalı bir eser.
 

       ÖNSÖZ
 
Belagat: Meramın en iyi şekilde düzgün ve fasih sözlerle ifade edilmesidir. Üç gruba ayrılır.

1-MEANİ: Arapça lisanın kendine has konuşma uslubu ve kaideleri tatbik ederek manaları bozmadan fasih ifadelerle konuşma ve yazma sanatıdır. Bir başka ifadeyle Arapça dilinin sırları ve incelikleri kapsayan kelam ilmidir.

2-BEYAN: Konuların ve anlatılmak istenen manaların daha iyi bir şekilde anlaşılması için yapılan benzetme ve olmuş hadiselerin ibretli yönlerini anlatan gerçek ve mecazi ifade sanatıdır.

3-BEDİ: Kelam ilminde az ifadelerle çok geniş manaları kapsayan beliğ ve etkileyici güzel konuşma ve yazma sanatıdır. 
 
                
         ÖNEMLİ AÇIKLAMA

 
Kıymetli okuyucularımız; KUR’AN-I KERİM İlah-i bir kelamdır, şiir ve manzum bir kitap değildir. Beşeri hiçbir varlığın müdahale ve nufus edemediği arz üzerinde tek kelamdır.

Arapça lafzı üzerinde hiçbir değişikliğe uğramamış Vah-i İlah-i olarak indirildiğin aslıdır. Kuran hangi dile tercüme edilirse edilsin, Arapça aslına uygun meal yapılması gereklidir.

Şu durumlara dikkat edilmesi şarttır, yoksa Maazallah dinde tahribat yapma konusuna girer, kişi kendini de okuyanları da dalalete götürür.
Kuran meal ’i şiir şeklinde yazılmaz ve okunmaz.
 
a-Kuran meal ’i kişinin kendi görüş ve yorumuna göre yazılamaz.

b-Meal-i hazırlayan kişinin Arapça grameri ve kendi tercüme ettiği dilinin gramer yapısını çok iyi bilmesi gereklidir, iki dilin uyum kaidelerini tatbik ederek tercüme tekniğine göre meal hazırlanmalıdır.
 
Rahiya yayıncılık olarak bu konuların ciddiyetinin bilincindeyiz. Arapaça aslına en yakın bir meal’in nasıl olması hususunda çok ince ayrıntılara kadar araştırmalarımızı yaparak böyle bir eseri dört aşamada meydana getirdik. rayiha yayıncılık kuranı kerim
 
1.AŞAMA: Cümle Meali: ( Arapça lafız ve meal ayrı renklerde) hazırlandı.

2.AŞAMA: Kelime Meali: (On dört renk kullanılarak Arapça kelime ve Türkçe kelime aynı renkle gösterilerek lugat manası anlaşılır şekilde) hazırlandı.

3.AŞAMA: İrab-i Kelime Meali: ( Kelimelerin gramer yapısına göre on sekiz renk kullanılarak iki yüz kaidenin üzerinde tatbik edilmiş böylece kelime ve cümlelerin gramer yapısı ortaya çıkartılarak) hazırlanmıştır.

4.AŞAMA: Belagat Uygulamalı Meali: “Kelam ilmini ihtiva eden edatlar, manayı etkileyen harfler ve vurgu işaretleri, Arapça lafzına en yakın bir şekilde renklendirilerek meal ) hazırlanmıştır. kuranı kerim ve kelime meali rayiha yayıncılık
 

        AÇIKLAMA
 
Hamd ve Sena Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'a yapılır. Salat ve selam sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin üzerine olsun.

Allah'u Tealanın Tevfik ve inayeti ile hazırladığımız bu Kur'ân-ı Kerim ve Türkçe Meali, dört değişik şekilde okunacak durumda hazırlanmıştır:

a. Kur'ân-ı Kerimi Arapça lafzı ile okumak.
b. Yalnız Kur'ân'ın mealini okumak.
c. Arapça lafzı ile beraber mealini okumak.
d. Lafız ve meal kelime olarak aynı renkle renklendirildiğinden kelimenin lügat manasını anlayarak okumak.
 
Ayrıca bu Kur'ân altı amaç göz önüne alınarak düzenlenmiştir:

1. Bu kitaba ELiF-BA cetvelleri konularak latin harflerinden istifade edilerek Tecvid ve Kraat Elif-Ba (VCD)’si yardımı ile Kur'an-ı Kerim'i okuması amaçlanmıştır.
2. Kitabın başına Tecvit ve Kıraat kaidelerini içine alan kısa ve öz bir kitapçık eklenerek, hatime başlamadan önce bu konuların gözden geçirilerek, hatasız ve kaidelere uygun okunması amaçlanmış,
3. Kur'ân-ı Kerim'in düz lafzı okunarak Arapça manası ayet, cümle ve kelime olarak kırık kıraat usulüne göre düzenlenmiş ve vaiz üslubu göz önüne alınmış,
4. Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe meali ilk olarak Kur'ân'ın Arapça lafzının altına yazılarak, sayfaların düzeni bozulmadan, Türkçe açıklama tam ve açık olarak âyet ve cümle altına getirilmiştir.
5. Kur'an-ın Fasih Arapça'sını öğrenmek isteyenlere (Sarf. Nahiv ve Edat) ilminin temel bilgilerini içine alan bir kılavuz eklenmiştir, konular daha iyi anlaşılsın diye renkli cetvel hazırlanmış ve anlatılan misallerin çoğu da Kur'an-ı Kerim'den alınmıştır.
6. Cenab-ı Allah Kehf Suresi 54. Ayette "Celâlim hakkı için! Biz bu Kur'an-da insanlara her türlü misali açıkladık." buyurmaktadır. Bu ilâhî manaya dayanarak her türlü ihtiyaç ve talebinizi Kur'an-ı Azim-üş şandan bulmanız umudu ile(dua maksadı ile okunan Kur'an ayetleri )adı altında bir dua konu fihristi hazırladık.

Kur'an-ı Kerimin okuma yönü sağdan sola doğru olduğundan, Türkçe olarak açıklanan cümleler, bu önemli konu göz önüne alınarak yerleştirilmiştir. Cümle akışı buna göre düzenlenerek Arapça cümle yapısına en yakın ve en uygun bir kıraat üslubu meydana getirilmiştir. rayiha kuranı kerim ve kelime meali
 

         BU KUR’AN-I KERİM MEALİ İLE BERABER İSTİFADE EDECEĞİNİZ ESERLER
 
Kıymetli okuyucularımız; Rayiha yayıncılık olarak esas amacımız sizleri meal okumanın daha ilerisine giderek Kur’an-ı Kerim’i aslı lisanı olan Arapça’yı anlayarak okumanız ve ilmi ile amel etmenizdir.
Sizlerin istifadesi için aşağıdaki eserleri yardımcı kitap olarak tavsiye ediyoruz. Gösterilen metod usulü ile ve program dahilinde sürekli ve ciddi bir çalışmayla İnşallah neticeye ulaşacağınız inancındayız. …    kuranı kerim ve kelime meali rayiha yayıncılık
Muvaffakiyet Cenab-ı Allah’dan dır.
 
      
          Eserler

 
1-“Tam izahli Fasih Arapça Sarf ve Nahiv” Arapça - Türkçe ve Arapça - Türkçe - İngilizce tamamı renkli bütün fiillerin çekim tablosu ve Kur’an dan örneklerle hazırlanmış bir kitaptır.

2-“Türkçe-Arapça-İngilizce Gramer Kitabı” üç dilin de karşılıklı gramer kaideleri örneklerle gösterilen yüksek lisans seviyesinde hazırlanmış bir kitaptır.

3-“İngilizce Teleffuz Kitabı” İngilizce dilinin okunuşunun en ince ayrıntılarına kadar gösterilen ve içinde Kur’an dan 5 cüz’ün Arapça, Türkçe, İngilizce meal ve İngilizce teleffuzu gösterilerek hazırlanmış bir kitapdır.

4-“Renkli Kur’an-ı Kerim Lugatı” Bu lugat üç dile göre Arapça - Türkçe - İngilizce kelime lugatı olarak hazırlanmış çok yönlü kullanıla bilen, kelam ilmine en uygun hazırlanmış bir lugattır.

5- “Elif-Ba Kitabı ve Dualar” İçinde mealleri ile beraber, Yasin-i Şerif ve kısa sureler bulunan çok yönlü hazırlanmış bir el kitabıdır.

6- “Cemi’ul Ahadis” İçinde 55 bin hadisi şerif bulunan İmam Celaleddin Suyuti’nin hazırladığı bu kitap Hace Ahmet Hocanın tercüme ederek, yine Türkçe mealini altına renkli yazarak hazırladığı bu eser ciltler bittikçe hizmetinize sunulacaktır.

Not: Daha geniş bilgi almak istiyorsanız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınlarından M. Meral ÇÖRTÜ hocanın eserlerinden olan Sarf ve Nahiv, Arapça Cümle Kuruluşu ve Tercüme Teknikleri kitaplarından istifade edebilirsiniz.
 
Cenab-ı ALLAH önce iman etmeyi sonra ilim ehli olmayı sonra Salih amel işlemeyi ve nihayetinde ihlas sahibi olmayı bizlere nasip etsin AMİN.  Rayiha Yayınları Hacı Ahmet Didin tarafından meali yazılan Rahle boy Belağat Uygulamalı İrabi Kaideli Kuranı Kerim Kelime Meali adlı Kuran kitabı nı incele diniz. ( rahle boy rayiha yayınları kelime meali , rayiha yayıncılık kuranı kerim kelime meal , satır arası meal , kelime mealli kuranı kerim fiyat , rayiha kelime meali kuran , irablı kuran , belağat uygulamalı  )
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759024086
MarkaRayiha Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789759024086
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.