Kuranı Kerimde Peygamber Kıssaları Ravza

Fiyat:
120,00 TL
İndirimli Fiyat (%58,3) :
50,00 TL
Kazancınız 70,00 TL
Havale / EFT:
48,50 TL
Aynı Gün Kargo


Kitap               Kuranı Kerimde Peygamber Kıssaları
Yazar              Ebul Hasan Ali En Nedvi
Tercüme         Şerafettin Şenaslan
Yayınevi          Ravza Yayınları
Kağıt - Cilt       2.Hamur - Karton Kapak
Sayfa - Ebat    240 sayfa - 15x19.5 cm


                              
Ebul Hasen Ali En Nedvi nin Kuranı Kerimde Peygamber Kıssaları adlı kitabını incelemektesiniz.
Ravza Yayınları Kuranı Kerimde Peygamber Kıssaları adlı kitap hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

Takdim

Bu kitabın yazan es-Seyyid Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin hem şahsiyetini, hem de kalemini tanıdım. İmanlı bir kalbe ve teslim olmuş bir akla sahiptir. Yine onu, İslâm'ı en güzel bir şekilde anlayan ve yaşayan biri olarak tamdım.

Bu, Allah için yerine getirmem gereken bir şehadettir.

"Çocuklar İçin Peygamber Kıssaları" adlı bu kitap, -küçük olmasına rağmen- İslâm ve İslama davet ala­nında Seyyid Ebu'l-Hasen'in ve fazilet sahibi kardeşle­rinin amellerini artıracak büyük bir çalışmadır. En te­miz şekliyle İslâm, sadece büyüklere anlatılması gereken bir din değildir. Küçüklerin kalbi bu gıdaya daha çok muhtaçtır. Nefislerinde imanın tadını, kalplerinde nu­runu ve ruhlarında da onun tebessümünü tadarak ye­tişmeleri için buna daha da çok ihtiyaçları vardı. Kıssa­lar, bu küçük ve temiz kalplerin kapılarını sonuna kadar açtığı ilk unsurlardır. kuranı kerim'de peygamber kıssaları

Bu kitabı -küçükler için yazılmış olsa da- birçok ye­tişkinin de okumaya ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bir­çok kişi, bu kitapta sunulduğu şekilde, Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını öğrenmeye, onun derin manaların anlamaya ve etkili bir iman yapısına ulaşmaya -sömürgecilerin ve misyonerlerin hakim olduğu eğitim sistemi nedeniyle fırsat bulamamıştır.

Çocuklar için yazılmış birçok kitap okudum. Bun­lar içersinde peygamberlerin (salat ve selam üzerlerine olsun) hayatıyla ilgili olanları da vardı. Hatta Mısırda, Kur'an-ı Kerim'den seçilerek hazırlanan "Çocuklar İçin Dini Hikayeler" adlı kitapların yazılmasına bizzat iştirak ettim. Hal böyleyken hiç abartmadan ifade ediyorum ki; Ebu'l-Hasen'in bu çalışması, diğerlerine göre daha mü­kemmel olmuştur. Onun mükemmelliği, ince yönlen­dirmelere, kıssanın maksadını ve konumunu açıklayan izahlara ve önemli imani gerçeklere küçük büyük her­kesin kalbinde yer edinceye kadar kıssa içersinde yer vermesinden kaynaklanmaktadır.

Allahu Teala, Seyyid Ebu'l Hasen'i hayırla müka­fatlandırsın ve muvaffakiyetini artırsın. Allahu Teala, onun vesilesiyle, fırtınalara yakalanmış, yollarına diken­ler saçılmış, etrafı karanlıklarla çevrilmiş, hidayete, ışığa, korunmaya ve korunup gözetilmesinde de ihlas ve sami­miyete muhtaç yeni yetişen nesilleri hidayete ulaştırsın.
Başarı Allah'tandır.

Seyyid Kutub

Önsöz

Kıymetli yeğenim!

Seni, kıssa ve hikaye okumaya karşı çok istekli ola­rak görüyorum. Esasen senin yaşındaki her çocuk da böyledir. Bu kıssaları büyük bir merak ve büyük bir is­tekle dinlediğini ve okuduğunu görüyorum. Fakat ben, senin elinde kedi, köpek, aslan, kurt, maymun ve ayı hikayeleri görüyorum ve üzülüyorum. Bu husustaki so­rumluluk da bize aittir. Çünkü sen, kitap olarak ancak onları bulabiliyorsun.

Arapça öğrenmeye başladın. Çünkü o, Kur'an dili, peygamber dili ve din dilidir. Sende onu öğrenme hu­susunda aşın bir istek var. Fakat ben, senin yaşına uy­gun hayvan hikayeleri ve uydurma masallar dışında bir şey bulamamandan dolayı utanıyorum.

Bu sebepten dolayı senin için ve senin yaşındaki Müslüman çocuklar için kolay ve sürükleyici bir üslupla Nebilerin ve Resullerin (Salat ve selamı üzerlerine olsun) hayat hikayelerini yazmayı düşündüm ve bunu gerçek­leştirdim. İşte bu, "Çocuklar İçin Peygamber Kıssaları" serisinin ilk kitabıdır. Bunu sana hediye ediyorum.

Bu kitapta çocukların anlayışına uygun bir üslub kullandım. Dolayısıyla kelime ve cümle tekrarına baş­vurdum, anlaşılır ve kolay kelimeleri seçtim. Hikaye­leri basitleştirdim.

Dilerim ki bu küçük kitap, çocukların, okullarında okuduğu ilk arapça kitap olur.
İnşaallah, sana, peygamberlere ait kıssaları, çekici, faydalı, açık, kolay, basit ve güzel bir şekilde armağan edeceğim. Sonra orada hiçbir yalan söz de bulunma­yacak.

Ey Muhammed! Allah, seninle, ebeveynine (anne ve babana), amcana ve İslam ümmetine göz aydınlığı versin. Seninle, bu eve ve bütün Müslümanlara babala­rının zamanındaki bereketleri iade etsin.
Ali el-Haseni

BİRİNCİ BÖLÜM
Putları Kim Kırdı?

1- Put Satıcısı
Gerçekten çok ama çok asırlar önce... Bir şehirde çok meşhur bir adam vardı. Bu adamın ismi Azer'di. Azer, put satardı.

Bu şehirde gerçekten çok büyük bir bina vardı. Bu binada putlar, gerçekten çok putlar vardı. İnsanlar bu pudara secde ediyorlardı. Azer de bu pudara secde ediyordu. Azer bu putlara ibadet ediyordu.

2-Azer'in Oğlu

Azerin çok akıllı ve olgun bir oğlu vardı. Bu çocuğun İsmi İbrahim'di. İbrahim, insanların putlara secde ettiklerini görü­yordu.

Ve insanlan putlara ibadet ederken görüyordu. İbrahim, putların, (cansız) taş olduklarını bili­yordu.
Konuşamadıklarını ve işitemediklerini de bili­yordu.
Onların, zarar ve fayda veremeyeceğini de bili­yordu.
Yine o görüyordu ki, sinek putların üzerine konu­yor ama putların onu kovamıyorlar.
Yine o, farenin puüann yiyeceğini yediğini ve put­ların buna engel olamadıklarını görüyordu.
İbrahim kendi kendine şöyle diyordu: "İnsanlar bu pudara niçin secde ediyorlar?"
İbrahim kendi kendine şöyle soruyordu: "İnsanlar putlara niçin yalvarıyorlar?"

3- Hz. İbrahim'in Nasihati

İbrahim babasına şöyle diyordu:
  • Babacığım! Bu putlara niçin tapıyorsun?
  • Babacığım! Bu putlara niçin secde ediyorsun?
  • Babacığım! Bu pudara niçin yalvanyorsun? Muhakkak ki bu putlar, ne konuşabiliyorlar, ne de işitebiliyorlar?
Ve yine muhakkak ki bu, zarar da ve fayda da ve­remiyorlar.
Bu yiyecek ve içecekleri niçin onlann önüne ko­yuyorsun?
Bunlann yeyip içmediklerini sen de biliyorsun!

PUTLARI KİM KIRDI?

Azer, bu sözlere kızıyor ve bir türlü arılamıyordu. İbrahim, kavmine de nasihat ediyordu. Onlar da ona kızıyorlar ve onu anlamıyorlardı. İbrahim kendi kendine dedi ki: "İnsanlar çekip gittiğinde bu putları kıracağım. Belki insanlar o zaman anlarlar."

4- ibrahim Putları Kırıyor

Bayram günü gelmişti. İnsanlar sevinçliydi. Bayram için herkes evlerinden çıktılar. Çocuklar da çıktı.
İbrahim'in babası, evden çıkarken İbrahim'e "Bi­zimle çıkmıyor musun?" dedi.

İbrahim; "ben hastayım." dedi.
İnsanlar gitti. İbrahim evde yalnız kalmıştı.
Putların yanına gitti. Onlara (şöyle) dedi:
"Konuşmuyor musunuz? İşitmiyor musunuz?
İşte yiyecekler, İçecekler!
Yemiyor musunuz
İçmiyor musunuz?"
Putlar ses vermedi. Çünkü onlar, konuşamayan taş­lardan ibaretti.
İbrahim:
"Ne oldu, niçin konuşmuyorsunuz?" (Saffet, 92) dedi.
Putlar sustu, konuşmadı. İşte o zaman İbrahim, kızdı, baltayı eline aldı.
İbrahim pudlara baltayla vurdu ve putları kırdı. kurânı kerîmde peygamber kıssaları

İbrahim sadece büyük putu bıraktı ve baltayı da onun boynuna astı.

5- Bunu Kim Yaptı?

İnsanlar, bayram yerinden döner dönmez puthaneye girdiler.
Putlara secde etmek istiyorlardı. Çünkü o gün bay­ram günüydü.

Ancak içeri girenler, şaşırdılar ve dehşete düştüler.
İnsanlar çok üzüldüler ve kızdılar.
"Bunu tanrılarımıza kim yaptı?" (Enbiya, 59)
Dediler ki:
"Onları diline dolayan İbrahim adında bir genç işit­tik." dediler. (Enbiya, 60)
"Tanrılarımıza bunu sen mi yaptın ey İbrahim?" de­diler. (Enbiya, 62)
"Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun. Belki bunu bu büyükleri yapmıştır." dedi. (Enbiya, 63)

İnsanlar, putların taş olduklarını biliyorlardı.
Taşların, işitmediğini ve konuşmadığım da biliyor­lardı.
Büyük putun da böyle bir taş olduğunu biliyor­lardı.
Büyük putun yürüyemeyeceğini ve hareket edeme­yeceğini de biliyorlardı.
Büyük putun putları kıramayacağını da biliyor­lardı.

İbrahim'e: "Biliyorsun ki putlar konuşmaz." dedi­ler.
İbrahim dedi ki:
"Fayda ve zararları olmadığı halde onlara niçin iba­det ediyorsunuz?
Konuşamadıkları ve işitemedikleri halde onlara na­sıl yalvarıyorsunuz?
Anlamıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? dedi.
(Bu söz üzerine) insanlar sustular ve utandılar.

6- Soğuk Ateş

İnsanlar toplandılar ve "Ne yapalım?" dediler.
Muhakkak ki İbrahim putlarımızı kırdı ve tanrılarımızı küçük düşürdü.
İnsanlar sordular: İbrahim'in cezası ne olmalı? İbrahim'i nasıl cezalandıralım?"

Cevap şöyle oldu: "Onu yakarak tanrılarınıza yar­dım edin" (Enbiya, 68)

İşte bu (dedikleri) oldu. Büyük bir ateş yaktılar ve İbrahim'i onun içine attılar.
Ancak Allah (cc), İbrahim'e yardım etti ve ateşe şöyle dedi:

"Ey ateş! İbrahim'e karşı soğuk ve selamet ol." (En­biya, 69)

Öyle de oldu. Ateş İbrahim'e karşı serin ve selamet oldu. İnsanlar, ateşin İbrahim'e zarar vermediğini gör­düler.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059261944
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786059261944
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.