Kuran'ın Cevherleri Karton ÇELİK

Fiyat:
240,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,9) :
137,00 TL
Kazancınız 103,00 TL
38,36 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap           Kuran'ın Cevherleri, Cevahiru'l Kuran

Yayınevi     Çelik Yayınevi
Yazar          İmam-ı Gazâlî
Tercüme     Ersan Urcan
Kağıt Cilt     2.Hamur  - Karton Cilt,
Sayfa Ebat  420 sayfa - 15x22 cm
Kuran'ın Cevherleri, Cevahiru'l Kuran kitabını incelemektesiniz.   
İmam Gazali
Kuran'ın Cevherleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Ey uğraş olarak Kur'ân ile meşgul olan, ancak bu hususta gevşek davranıp Kur'ân'ın sadece zâhirî mânâlarını ve lafızlarını hızlıca kapan kişi! Sen nereye kadar okyanusun sahilinde gözün kapalı dolaşarak Kur'ân'ın harikulâde ahvâlinden gâfil olacaksın? Artık Kur'ân'ın güzellik­lerini görüp de, hoş ve tatlı şeylerini sahile çıkartma zamanı gelmedi mi? Onun derinliklerine dalarak mücevherlerini çıkartıp da, zengin olma zamanı gelip dayanmadı mı?

Okyanusun sadece sahillerine ve manzarasına sürekli bakıp da inci ve mücevherlerinden mahrum kaldığın için nefsini kınama zamanın gelmedi mi? Kur'ân'ın engin bir okyanus olduğu haberi sana hiç ulaşmadı mı? Okyanusun sahillerinden farklı farklı nehir ve kanalların oluşması gibi, önceki ve sonraki nesillerin ilminin de Kur'ân'dan bu şekilde çeşit çeşit kol ve türlere ayrıldığı haberi sana gelmedi mi? Okyanusun coşkun dalgalarına dalıp da incileri çıkartan kavme gıpta etmiyor musun? Öyle ki o insanlar o derinliklere dalıp oradan kırmızı yakutlar, ışıldayan inciler ve yeşil zebercedler çıkartmışlardır. Onlar okyanusun sahillerinde yüzüp amber ve altınları toplamışlardır. O kişiler bunları adalarına çıkartarak bunlardan panzehir yapmışlardır.


Ben sadece kardeşlik hukukuna istinaden seni uyarıyorum. Onların yüz­melerinin, denize dalmalarının ve yolculuklarının nasıl olduğunu göste­rerek senin duanın bereketini umuyorum.


Müellifin Mukaddimesi

Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a (celle celaluhu), salât-u selâm da O'nun elçisi olan Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem), al ve ashâbına olsun.

Cevâhiru'l Kur'ân Olarak İsim Verdiğimiz Kitabın Fihristi

Şunu bil ki, biz bu kitabı şu üç kısma ayırarak ter­tip ettik:

Mukaddime ve Önsöz.
Mekâsıd.
Levâhık.

Birinci Kısım: Mukaddime ve Önsöz.

Bu bölüm 19 fasılayı ihtiva eder. Bu fasıllar şu konu­lardan bahseder:
Kur'ân engin bir okyanustur. Bu itibarla pek çok mü­cevheri ve değerli taşları ihtiva eder.
Maksatları ve enfes şeyleri anlatır. Bu da altı kısma ay­rılır. Üç tanesi önemli esasları, diğer üç tanesi de on­lara bağlı ve onları tamamlayıcı hususları açıklar.

Altı kısmın her birinin açıklamasıdır ki, bunun da dal­ları vardır ve bunların sayıları onu bulur.
Bu on kısmın hepsinin de hangi alt dallara ayrıldığı anlatılır. Yine Kur'ân'daki ilimler sadef (dış kısım/ka­buk) ve Cevâhir (öz/mahiyet) diye ikiye ayrılır. Bu fa­sılda ilimlerin mertebelerinin izâhatları mevcuttur.

Bu fasılda önceki ve sonrakilerin ilimlerinin çeşitlili­ğinin neler olduğu açıklanır.
Bu fasılda Kur'ân'ın içinde bulunan panzehirlerin, her derde deva olan ilaçların, misk kokusunun ve di­ğer inci ve mercanların neler olduğu anlatılır. Öyle ki, bunu sadece şehâdet âlemi ile melekût âleminin ara­sındaki dengenin nasıl korunacağını bilen kişiler id­rak edebilir.

Bu fasılda Kur'ân'daki melekût âleminin neden şehâdet âlemindeki misallerle izah edildiği anlatılır.
Melekût âlemi ile şehâdet âlemi arasındaki alâkanın nasıl idrak edilmesi gerektiği açıklanır.
Panzehir, ilaç, misk, yakutlar ve incilerle ilgili rumuz­ların çözülmesi anlatılır.

Bu rumuzların faydaları açıklanır.
Tüm âyetler Allah'ın kelâmı olduğu hâlde, bazı âyetlerin diğer âyetlere nasıl üstün olduğu anlatılır.
Fâtiha'nın sırları ve bu sırların Kur'ân'ın çok değerli olan sekiz meselesine olan şümûliyeti, Besmelenin anlamlarının neler olduğu ve bunların canlılara olan yansımasının neler olduğu izah edilir.

Cennetin sekiz kapısının Fâtiha ile açılması ve Fâtiha'nın tüm bu kapıların anahtarı olması hususu izah edilir.
Âyete'l Kürsi'nin neden Kur'ân'ın efendisi olduğu ve onun 'ŞehidAllahu'[1], İhlâs sûresi, Hadîd sûresinin başı ve Haşir sûresinin sonundan daha değerli olduğu izah edilir.
İhlâs sûresinin neden Kur'ân'ın üçte birine denk ol­duğu hakikati açıklanır.
Yâsîn sûresinin neden Kur'ân'ın kalbi olduğu açıkla­nır.
Peygamber'in (saiiaiiâhu aleyhi ve seiiem) en faziletli sûrenin Fâtiha olduğunu söylemesinin, âyetlerin efendisinin Ayete'l Kürsi olduğunu beyan etmesinin, bazı âyetlerin diğerlerinden daha evlâ olduğunu ifade buyurmasının sebepleri izah edilmiştir.

Ariflerin ahvâli ve onların genişliği yerler ve gökler­den daha engin olan cennette bulunmaları, ağaç dal­larının onlara yakınlaşıp onların emirlerine âmâde ol­maları, bu nimetlerin kesintisiz ve sonsuz olmalarının mahiyeti anlatılmıştır.
Kur'ân cevherlerinin intizamına dâvette bulunan ki­şinin ayrı bir tarafta, Kur'ân incilerinin nizamının da ayrı bir tarafta olmasının hikmetleri izah edilmiştir. İşte bunların tümü 19 fasıldır.

İkinci Kısım: Mekasıd

Kur'ân âyetlerinin cevherlerine (öz/mahiyet) şâmildir. Bu da iki biçimde sunulur.

Birincisi: Allah'ın (ceiie ceiâiüh) zâtı, sıfatları ve özellikle de fiilleriyle ilgili olan âyetlerdir. Bu, ilmî olan kısımdır.
İkincisi: Sırat-ı Müstakim'i açıklayan, o yola teşvik eden âyetlerdir ki, bu da amelî kısımdır.
Bu iki faslın neticesi ile ilgili olan fasıla gelince: Genel olarak Kur'ân âyetlerinin belli bir miktarı ile yetinilmesinin mazur görülmesi ile ilgili yapılan açıklamaları ihtiva eder.

Üçüncü Kısım: Levahık

Burada kastedilen husus: Bu âyetlerden hâsıl olan maksatlarla ilgili cümlelerle yetinilmiş olmasıdır. Öyle ki, bu nokta tüm âyetlerin kesişim noktasıdır. Zira tüm âyetleri açıklamak için müstakil bir kitap hazırlanması ge­rekir ki, isteyen kişi bu konuda müstakil bir eser yazabilir. Ancak biz özet olarak yazdığımız kitaba: 'Kitâbu'l erbaine fi Usulu'd Din' adını verdik. Bu, bazı ilim dallarına taksim edilir ki, o da on esasa ve amellere dayanır. Bu ameller de ayrıca zâhirî ve bâtınî olarak ikiye ayrılır.

Zâhirî ameller de yine on esasa dayanır. Bâtıni amel­ler: Kalbi mezmum sıfatlardan arındırmanın gerekliliğine dayanır. Bu mezmum ahlâklar da yine on esasa dayanır ki, bunlar kalbin tahliye edilmesi gereken sıfat ve huylardır.

Levâhık kısmı dört fasla müştemildir.

Mearif (Marifetler).
Zâhirî ameller.
Yerilen ameller.
Övülen ameller.

Mearif: Bu kısım on esasa dayanır.
Birinci Esas: Allah'ın zâtı.
İkinci Esas: Allah'ın zâtını takdis etmek. Üçüncü Esas: Kudret.
Dördüncü Esas: İlim.
Beşinci Esas: İrade.
Altıncı Esas: İşitme ve görme.
Yedinci Esas: Kelâm.
Sekizinci Esas: Fiiller.
Dokuzuncu Esas: Âhiret günü.
Onuncu Esas: Nübüvvet

Hatime kısmında ise bu hakikatlerin öğrenilebileceği kitaplara bakılması için ikazlar vardır.

2- Zâhirî Ameller: Zâhirî amellerin şu on esası vardır.
Namaz.
Zekât.
Oruç.
Hac.
Kur'ân tilâveti.
Zikirler.
Helâli talep etmek.
Güzel ahlâk.
Emri bi'l maruf nehyi ani'l münker (İyiliği emredip kötülükten sakındırmak).
Sünnete tâbi olmak.

Yerilen Ameller: Bu kısım, yerilen ahlâklar ile ilgilidir.

Bu kötü huylardan arınmak gerekir. Bu kötü ahlâklar da on çeşittir.1-    Obur olmak (çok yemek).
2-    Çok konuşmak.
3-    Öfkelenmek.
4-    Haset etmek.
5-    Mal sevgisi.
6-    Makam sevgisi.
7-    Dünya sevgisi.
8-    Kibir.
9-    Kendini beğenmek.     
10    Riyâ.


Övülen Ahlâklar: Övülen ahlâklar da on çeşittir.

Tevbe.
Korku ve ümit.
Zühd.
Sabır.
Şükür.
İhlâs ve sıdk.
Tevekkül.
Sevgi.
Kadere rıza göstermek.

Ölüm ve ölümün hakikatinin aslı, ruhanî azap çeşit­leri ve kalplere nüfuz eden Allah'ın azâbının beyanı.
Hatime kısmında ise: Tefekküre ve nefis muhasebesi ile ilgili her hususa yönelme zikredilmiştir.

 
 
[1]  Âl-i İmrân, 3/18.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057916365
MarkaÇelik Yayınevi
Stok DurumuVar
9786057916365
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.