Muhtasar Sahihi Müslim Tercümesi, 3 Cilt Set

Fiyat:
108,00 TL
İndirimli Fiyat (%35,2) :
70,00 TL
Kazancınız 38,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
2.400,00 TL
1.150,00 TL
STOKTA VAR
4.200,00 TL
2.740,00 TL
STOKTA VAR
1.300,00 TL
890,00 TL
          Stoktan Kargo
 
Kitap              Muhtasar Sahihi Müslim Tercümesi     
Yazar             İmam Müslim 
Derleyen        Hafız Ebu Muhammed El Münziri
Yayınevi         Eser Neşriyat
Tercüme         Halil Günaydın
Etiket Fiyatı    108 TL
Kağıt - Cilt      3.Hamur kağıt, Lüks Bez Cilt, 3 Cilt takım
Sayfa - Ebat   1.800 sayfa - 17x24 cm.
Yayın Yılı        1984
ISBN               Es Sah Müsl 3    

 
Eser Neşriyat Muhtasar Sahihi Müslim Tercümesi kitabını incelemektesiniz.
3 cilt Muhtasar Sahih-i Müslim Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2TAKDİM 
 
Bu kitabı da neşretmek imkânını veren; bütün işleri ve tedbîri ile tasarruf etme kudretine sâhib, tevfîk ve kudreti ile âlemleri yara­tan Allahu Teâlâ Hazretleri'ne sonsuz hamd ve sena olsun.
 
Salât ve selâm; Habîb-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Muham­med Mustafâ sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimize, ailesine ve asha­bına olsun.
 
İslâm ulemâsına göre; Kur'ân-ı Kerîm'den sonra en sahih iki ki­tap Buhârî ve Müslim'in «el-Câmi'us-Sahîh» adlı kitaplarıdır. İkisi birden anıldığı zaman «Sahîhân» denir. 
 
Sahih hadîsler, İslâm ulemâsının ittifakı ile, ameli gerektiren; yâ­ni kendileriyle amel edilmesi vâcib olan hadislerdir.
 
İmâm Müslim de, İmâm Buhârî gibi küçük yaştan itibaren ha­dîsle meşgul olmaya başlamış, bu maksadla Irak, Hicaz, Suriye ve Mı­sır gibi ülkeleri dolaşarak oralarda bulunan Hadîs İmamlarına mülâ­ki olmuş ve onlardan hadîs almıştır. İmâm Müslim, İmâm Buhârî'den de hadîs almış ve ilim yönünden, O'ndan istifade etmiştir. Bununla be­raber, her iki İmâm da aynı Şeyhlerden hadîs almıştır.
 
İmâm Müslim, topladığı hadîsler arasından seçerek tesbît ettiği 3000 kadar hadîsle «Sahîh»ini telîf etmiş ve bu her hadîsi ilgili oldu­ğu bab’a yerleştirmek hususunda ayrı bir itina göstermiştir. Ayrıca her hadîsin değişik ve kendi nazarında sahîh olan isnadlarına ve bu değişik isnadlarla gelen metin farklarına yaptığı işaretlerle rivayetini değerlendirmiş ve bunlara verdiği tertîb güzelliği ile kitabın kolay ve rahat kullanılmasını sağlamıştır.
 
İmâm Müslim, Rasülullah'dan isnadı ile rivayet edilen hadîsleri üç gruba ayırmış ve kitabın telifinde bu üç grubu dâima göz önünde bulundurmuştur.
 
Birinci grubu; her türlü ayıb ve kusurdan salim, en mükemmel hadîsler teşkil eder. Kitabın bütün bölüm ve bâblarında önce bu grup­taki hadîsleri zikretmiştir,
 
İkinci grup hadîsler; birinci gruptaki hadîslerin râvîleri derece­sinde olmayan, bununla beraber mutavassıt derecede olan kimselerin rivayet ettikleri hadîslerdir. İmâm Müslim, kitabında birinci grupta­ki hadîsleri asıl olarak zikrettikten sonra, ikinci gruptaki hadîsleri de istişhad maksadı ile zikretmiştir.
 
Üçüncü grup hadîsler; hadîsciler nazarında töhmetli olan ve ge­nellikle hadîsleri münker sayılan, yalan söyleyen ve hadîs uyduran kimselerin rivayetlerinden müteşekkildir. İmam Müslim, bu gibi kim­selerin hadîslerine kitabında hiç yer vermemiştir.
 
İşte İmâm Müslim'in, kitabındaki bu tertîb ve titizliği dolayısıyladır ki, « Sahih »i diğer hadîs kitaplarına takdîm ve tercih edilmiştir.
 
Netîce olarak şunu söyleyebiliriz : İmâm Müslim'in kitabı tertîb ve tanzim bakımından İmâm Buhârî'nin kitabından üstündür. Fakat, sıhhatle ilgili olarak, gerek hadîslerin isnadlarındaki ittisal yönün­den, gerek tenkide uğrayan hadîslerin ve cerhedilen râvîlerin azlığı yönünden İmâm Buhârî'nin kitabı daha üstün ve dolayısiyle daha sahîhdir. Fakat her hâl-ü kârda İmâm Buhârî ve İmâm Müslim'in ki­tapları, hadîs kitaplarının en sahihleridir. AllahuTeâlâ'nın rahmeti her ikisinin de üzerine olsun.

Elinizdeki bu hadis külliyatı, Hafız Münzirî'nin «Muhtasar-ı Müslim»idir.
 
Bu kıymetli eser; emekli İstanbul müftülerinden Halil Günaydın ta­rafından tercüme edilmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Yüksek İhtisas Kursu Hadîs Bölümü öğretim üyelerinden Ali Rıza Temel, Yahya Alkın, Avukat Ayhan Yalçın ve Afyon fahri vaizlerinden Ahmet Selman tarafından tedkîk ve tashih edilmiştir.
 
Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder; yine bu kitabı neşretmek imkânını veren Yüce Rabbime hamd ve sena ederim.
 
Naşir Halil Eser
 
            MÜELLİFİN MUKADDİMESİ
 

Hamd; gizli ve aşikârı bilen, kalbleri ve gözleri hâlden hâle çevi­ren, Kahhâr, Kerîm, Gaffar ve Rahîm olan Allahü Teâlâ hazretlerine mahsustur. Sabah - akşam  O’na hamd ederim. Şehâdet ederim ki, Allah'dan başka hak îlâh yoktur. O'nun ortağı da yoktur. Bu öyle bir şehâdettir ki, söyleyeni ateşten kurtarır. Yine şehâdet ederim ki; Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, O'nun en şerefli nesebden se­çilmiş Rasûlü ve güzide Nebîsidir. Allahü Teâlâ hazretlerinin rahmeti, dünya durdukça devam eden bir rahmet hâlinde, ta'zîme ziyâde lâyık olan O'na, ehline, zevcelerine ve ashabına olsun.
 
Bu «Sahîh-i Müslim»den derlediğim kitabtır ki; ezberleyene ko­laylık, okuyanlara da alâka sağlar. Bu kitabı, okuyucunun istediğini çabuk elde edebilmesini sağlayacak şekilde tertîb ettim. Hacmi küçük olmakla beraber, asıl gayeyi ifâde etmektedir.
 
Bu « Muhtasar Sahih-i Müslim » ile; beni, okuyucuyu, yazanı ve bakanı faydalandırmasını sâdece Allahü Teâlâ hazretlerinden dilerim.
 
Şübhesiz O, her şeye herkesden daha yakın ve isteklere en iyi cevâb verendir.
 
Ebû Muhammed el Münziri
 
 
 
Eser Neşriyat 3 Cilt Muhtasar Sahihi Müslim Tercümesi kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok KoduEs Sah Müsl 3
MarkaEser Neşriyat
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Es Sah Müsl 3
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.