Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi ( k.s ) MERVE

Fiyat:
220,00 TL
İndirimli Fiyat (%36,4) :
140,00 TL
Kazancınız 80,00 TL
Havale / EFT:
137,20 TL
39,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
          
Kitap              Müzekkin Nüfus
Yazar             Eşrefoğlu Rumi (k.s)
Tercüme         Ali Arslan
Yayınevi         Merve Yayınları
Tashih            Salih Başpehlivan          
Kağıt - Cilt      2.Hamur Kağıt, Citli
Sayfa - Ebat   520 Sayfa, 17x24 cm
Yayın Yılı        2014Eşrefoğlu Rumi Müzekkin Nüfus kitabı nı incelemektesiniz.   
Merve Yayınları Müzekkin Nüfus kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
              
 
        Başlangıç
 
Hamd, âlemlerin Rabbi ve yaradanı olan Allah'a (c.c.) mahsus­tur. Salât u selam, onun habibi Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.), onun âline ve ashabına olsun.
 
   Muhterem okuyucu!
 
Elinizdeki bu kitap, hicret-i Nebi'nin sekiz yüz elli ikinci sene­sinde yazılmış bir eserdir. Beş yüz otuz dokuz sene evvel yazılan bu mübarek eser, o günkü lehçe ile yazılmıştır. Yayınevimiz, manaya sadık kalmak şartıyla eseri bugünkü lehçeye çevirip muhterem oku­yucusuna takdim etmeyi vazife telâkki eder. Çünkü yeni nesle ec­dadının klasik eserlerini vermek uygun düşen hareketlerden biri, belki de en başta gelenidir.
 
Müslüman dünyasında hele tasavvuf âleminde "Eşrefoğlu Rûmi" diye tanınan bir zatın kaleminden çıkan bu eser, cidden okunmaya ve tetkik edilmeye değer bir eserdir.
 
Bu kitabın içindeki zayıf kavillerin yanında binlerce İslami ve in­sani hakikatler yer almaktadır. Hele cana can katan ve olduğu gibi o günkü lehçe ile verilen beyit ve şiirler..
 
   Eser Hakkında Denilen
 
Keşfü'z-Zünûn sahibi; Müzekkin Nüfus adlı kitap, Eş-Şeyh Abdul­lah bin Eşref bin Muhammed el-Mısriyi'r Rûmi'nin eseridir, der.
 
Kitap ilk defa Sultan Reşad zamanında Osmanlı Kütüphanesi sa­hibi Muhammed Emin ile Kırımlı Yusuf Ziya Efendiler tarafından Şirket-i Sahâfe-i Osmaniye Matbaasında bin üç yüz yirmi iki sene­sinin Şaban ayında İstanbul'da basılmıştır. Halk tarafından ısrar ve şiddetle aranan bu eseri, Merve Yayınevi bir yetkiliye bugünkü leh­çeye çevirterek yeniden neşrediyor. Tevfik Allah'tan (c.c.)...
 
Kitabın içinde geçen ıstılahlardan bazıları hakkında izah:
 
Meşayih:
Âlim, fazıl olup ilmiyle amel eden kimseler. Amelsiz ilmin faydasız olduğu malum.. "Allah (c.c.) cahil olanı veli ittihaz etmez." hadisiyle ilimsiz amelin de ne demek olduğu anlaşılır kanaatindeyiz.
Mürid: Kur'an ve sünnet ışığı altında Allah'a (c.c.) ibadet eden kimse. Müridin riya, gösteriş, ihlassızlık ve şeriatsızlıkla uzaktan ya­kından zerre kadar alakası yoktur ve olamaz.
Talip: Hakkı arayan, hedefi Allah (c.c.) rızası olan ve onun dı­şında art bir düşüncesi olmayan kimse demektir.
Matlup: Allah (c.c.) ve onun rızası.
Murad: Allah (c.c.) ve onun rızası.
Sofi: Şeriatın inceliklerini bilip tatbik eden, her hâl u kârda gaf­letten uzak bulunan, riya ve şöhretten; yılandan kaçtığı gibi kaçan Müslüman demektir.
Sofuluk, sadece elbise ve zahirî görünüşünü sofulara benzetilen hususlardan biridir.
 
Veli: Allah'a (c.c.) seksiz ve şüphesiz iman eden, muttaki bulu­nan Müslüman demektir. Her velide ille keramet bulunsun veya ke­ramet göstersin diye bir mecburiyet yoktur. Kitap ince bir tetkik­ten geçirildiği zaman bu hususlar daha da iyi anlaşılacaktır. Tevfik Allah'tandır (c.c).  ( Kitap Eşrefoğlu Rumi Müzekkin Nufus, Tercüme Ali Arslan, Merve Yayınları, Eşrefoğlu rumi eserleri, muzekkin nüfus kitabı )
 

İçindekiler
 
Başlangıç           
Eser Hakkında Denilen   
Abdülkadir-i Geylâni Hazretleri              
Geylâni'nin Sözlerinden  
Rufai Hazretleri              
Hakkında Söylenenler     
Ahmed Bedevi Hazretleri           
Düsûkî Hazretleri           
Ebul-Hasan eş-Şazeli     
Şazeli'nin Bazı Sözleri     
 
MÜZEKKİ'N-NÜFÛS
Nefs-i Emmâre   
Fasıklar
Kâfirler ve Münafıklar     
Marifetullah (Allah'ı (c.c] Bilmek)              
Fena ve Fânilik  
Amel-i Salih Nedir?          
Nefs-i Emmâre   
Nefs-i Levvâme  
Nefs-i Mülhime  
Şeytani İlhamların Alametleri
 
İlham-ı Meleki ve İlham-ı Kalbî              
İlham-ı Rabbani             
Nefs-i Mutmainne         
 
Birinci Fasıl        
Dünyayı Terk Nasıl Olur?          
Cimrilik ve Cömertlik  
Kişinin Ölüm Sonrası Başına Gelecekler           
Günahları Ağır Gelenler             
Sırat ve Cehennem        
Büyük Günahlar (Günahı Kebâir)         
Cennet Nimetleri           
Tevekkül           
Sabrın ve Sabırlı Olmanın Fayda ve Faziletleri
Hz. Eyyûb (a.s.) Sabrı   
Gazaplandığında Sabretmek   
 
İkinci Fasıl          
Açlık Nedir?     
Açlığın Faydaları           
Az Söylemenin Faydalan           
Evliyaullah Hakkında  
Yalancılık ve Yalancılar              
Dedikodu ve İftira        
Gıybet Hakkında            
 
Üçüncü Fasıl
Uyku   
 
Dördüncü Fasıl
Uzletin Faydaları ve Halka Karışmanın Zararları          
Beşinci Fasıl
Allah-u Teâlâ'yı Zikretmek.     
Zikrin Kaideleri              
 
Altıncı Fasıl
Şeyhi Kâmil'in Müridi Olmak Hakkındadır       
Şeyhlik Mertebesi         
 
Yedinci Fasıl
Tövbe, Telkin ve İrade Hakkında          
Teslimiyetin Beyanı     
Hızır (a.s.) ile Musa'nın (a.s.] Kıssası    
Güzel Ahlakın Mertebeleri        
Erbain'i (Kırk Gün Çilehânede Oturmak) İspatlayan Hadis
 
Nasihat 
Hülasa 
 
 
merve yayınları eşrefoğlu rumi müzekkin nufus kitabı nı incele diniz.   
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758524303
MarkaMerve Yayınları
Stok DurumuVar
9789758524303
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.