Ölüm ve Sonrası SEMERKAND

Fiyat:
168,00 TL
İndirimli Fiyat (%25,6) :
125,00 TL
Kazancınız 43,00 TL
35,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Ölüm ve Sonrası
Yazar           İmam Gazali
Yayınevi       Semerkand Yayıncılık
Tercüme       Hüseyin Okur
Kağıt Cilt      2. Hamur, Karton Kapak
Sayfa  Ebat  272 sayfa - 13,5x21 cm
Yayın Yılı     2018İmam Gazali Ölüm ve Sonrası kitabı nı incelemektesiniz.
Semerkand yayınları Ölüm ve Ötesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


           
Kitabü Zikril Mevt vema Ba‘dehû , İhyâ’dan


    KİTAP HAKKINDA

Kıymetli okuyucularımız,

Elinizdeki kitap, önümüzdeki en önemli bir işi ele almak­tadır. Dünyadaki bir insanın ölümden ve ölüm ötesi haya­ta hazırlanmaktan daha önemli bir işi olamaz. İnsan bu dünyada kısa bir süre, âhirette ise ebediyen kalacaktır.

Yüce Allah bizim yaratıcımız, sahibimiz ve gerçek dos­tumuzdur. Âhiret O'nunla buluşma yurdumuzdur. Bu kesin bir hüküm, değişmez bir sonuçtur. Akıllı kimse, bu buluş­mayı inkâr ve ihmal edemez.

Âhirete giderken iki türlü ölüm vardır: İmanlı ve imansız. Âhirette varılacak iki yurt vardır: Cennet veya cehennem. Orada ise iki sonuç vardır: Yüce Allah'ın rahmeti veya ga­zabı.

İşte büyük İslâm âlimi, hüccetü'l-İslâm unvanı ile meş­hur İmam Gazâlî (rah), elinizdeki eserinde, insanların mut­laka yaşayacakları bu gerçekleri en güze şekilde anlat­maktadır.

Bu çalışma ebediyete gitmekte olan bütün insanlara bir uyarıdır, yol haritasıdır, cennete giden yola çağrıdır, uyan­ma vesilesidir, tövbe sebebidir.

Bu eser onu inanarak okuyan, hakikatini anlayan ve ge­reğince amel eden herkese cenneti ve Allah'ın cemâlini müjdelemektedir. Bundan öte hangi saadet vardır?

Bu kitap, İmam Gazâlî'nin (rah) meşhur eseri İhyâü Ulû-mi'd-Dîn'in son bölümüdür. Müstakil olarak baskıları da vardır. Çeşitli tercümeleri yapılmıştır.

Bizler bu eseri Semerkand titizliği ve sorumluğu ile okuyucularımıza yeniden sunmayı gerekli gördük.

Eseri kıymetli hocamız Hüseyin Okur tercüme etti. Ho­camız kitabın içinde geçen hadislerin kaynaklarını tesbit ederek güzel bir çalışma yaptı. Gerekli yerlere eklediği ara başlıklar ile tercümeye rahatlık kazandırdı. Mânaya sadık kalarak dil ve üslûp yönüyle en anlaşılır Türkçe'yi kullan­maya özen gösterdi. Bunda başarılı da oldu.
Eser baştan sona tarafımızca okunarak gerekli tashih ve düzeltmeler yapılarak siz kıymetli okuyucularımıza su­nuldu.

Bu baskıda kitabın bazı bölümleri kısaltıldı. Bu kısalt­malar kitabın asıl konusuna bir zarar vermeden yapıldı. Bu, basım, alım ve okuma kolaylığı için düşünüldü. Eser tam tercümesiyle büyük boy olarak ayrıca basılacaktır.
Muhtemel hatalarımızı bize ulaştıranlardan Allah razı ol­sun.

Hamdolsun âlemlerin rabbi yüce Allah'a.

Dr. Dilaver SELVİ

 
Bismillâhirrahmânirrahîm

MUKADDİME

Ölümle zalimlerin ve zorbaların boyunlarını büken, kis-râların bellerini kıran, kayserlerin emellerini boşa çıkaran Allah'a (c.c) hamdolsun.

Bu zalim kimselerin kalpleri ölümü hatırlamaktan hep nefret etmiştir; fakat Allah'ın (c.c) hak olan vaadi gerçek­leşmiş ve onları helâk çukurlarına yuvarlamıştır. Onlar, sa­raylarından alınıp mezarlara konulmuş, rahat yataklarının aydınlığından lahitlerin karanlıklarına bırakılmışlardır. Câri­ye ve hizmetçileri ile oynaşmakta iken baykuşlara ve bö­ceklere yem olmaya terkedilmişlerdir. Lezzetli yiyecek ve içeceklerle sürdürdükleri hayatlarından kopanlıp toprak al­tında kıvranmaya bırakılmışlardır. Dostlarıyla beraber iken yalnızlığa itilmişler, yumuşak, atlas yataklarından felâketin kucağına atılmışlardır.

Bir bak! Onlar kendilerine ölümün gelmesini engelleye­cek bir sığınak ya da bir kurtarıcı bulabilmişler mi? Kendi­lerini ölümden gizleyecek bir perde veya onu kendilerin­den uzaklaştıracak bir koruyucu bulabilmişler mi? Bak yü­ce Allah ne buyuruyor:
"Sen, onlann herhangi birinden (bir varlık emaresi) his­sediyor veya onlara ait alız bir ses olsun işitiyor musun?"[1] [1]   Meryem 19/97.

 
Kahır ve istilâsı ile tek olan, ebedîlik hakkını kendisin­den başka kimseye vermeyen, takdir ettiği ölümle bütün mahlûkatı zelil eden; ölümü müttakiler için bir kurtuluş ve kendisiyle buluşma sebebi kılan; kıyamet gününe kadar kabri asiler için bir zindan ve dar bir hapis yapan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim.

Zâhirî (ve bâtınî; apaçık) nimetleri ihsan etmek, kahrıy-la intikam almak O'na mahsustur. Yerdekilerin ve gökteki-lerin şükrü; öncekilerin ve sonra gelenlerin hamdi O'nadır.

Apaçık mûcize ve deliller sahibi Hz. Muhammed'e (s.a.v), onun âline ve ashabına çokça salât ve selâm olsun.

Bundan sonra deriz ki:
Ölümün kendisini yakalayacağını, yatacak yerinin top­rak olacağını, toprak içindeki kurtların kendisinden hiç ay­rılmayacağını, Münker ve Nekir meleklerinin sürekli kendi­siyle beraber olacağını, kabrinin kendisine mekân, toprak altının da karargâhı olacağını, kıyametin kendisi için bir sözleşme yeri, cennet ve cehennemin son durak olduğu­nu bilen kişiye gereken; sadece ölümü düşünüp onu an­mak; yalnızca ona hazırlanıp onun için tedbirler almak; an­cak onu beklemek, onun derdine düşmek; tek kaygısı ölüm olup ona çare aramak ve daima onun gelişini gözet­mek olmalıdır.

Gerçekten, kişinin nefsini ölülerden sayıp kendisini me-zarlardaki insanlar arasında görmesi gerekir. Çünkü gel­mekte olan her şey yakındır; uzakta olan ise hiç gelmeye­cek olandır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Akıllı kimse, nefsini ıslah edip ölümden sonrası için ha­zırlanandır. "2

Bir şeye hazırlanmanın en kolay şekli, onu kalben de­vamlı zikretmektir. Devamlı zikredebilmek ise onu hatırla­tan şeylere kulak vermek ve dikkatini ona vermeyi sağla­yacak şeylere yönelmekle mümkündür.

Bunun için biz burada ölüm olayının, ölümden önceki ve sonraki hallerin, kulun devamlı hatırlaması ve tekrar et­mesi gereken âhiret, kıyamet, cennet ve cehennem ile il­gili konuların üzerinde duracağız. Sürekli ölümü düşün­mek ve onu beklemek, ölüme hazırlanmaya teşvik içindir. Gerçekten ölümden sonrası için vakit ve kervan yaklaştı; ömürden az bir şey kaldı; fakat yüce Allah'ın, "İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle iken onlar, gaflet içinde yüz çevirmektedirler" 3 âyetinde buyurduğu gibi, insanlar hâlâ bundan gafildirler.

Ölüm ve ölümle ilgili meseleleri iki kısımda ele alacağız.


!  Tirmizî, Sıfatül kıyame. 25;lbnMâce, Zühd, 31; Hâkim, el-Müstedrek, 4/251; Münzirî, et-Tergîb ve't-Terhîb, nr. 4916. 3   Enbiyâ 21/1.

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055455750
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786055455750
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.