Şafii İlmihali, Hasip Asutay

Fiyat:
120,00 TL
İndirimli Fiyat (%45,8) :
65,00 TL
Kazancınız 55,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap           Şafii İlmihali   
Yazar          Hasip Asutay  
Yayınevi      Gelenek Yayıncılık
Kağıt Cilt     1.Hamur Şamua kağıt - Ciltli
Sayfa Ebat   368 sayfa - 14x21 cm.
Yayın Yılı      2011


 

Hasip Asutay Şafii İlmihali kitabını incelemektesiniz.    
Gelenek Yayınları Şafii İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Önsöz

Allah'a hamd ve sena olsun, O'nun Resulüne salât ve selâm olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi başta siz okuyu­cularımız olmak üzere bütün inanların üzerine olsun.

Bugüne kadar değişik konularda 13 fıkıh kitabını yaz­dık. Bu çalışmalarımızda Hanefi fıkhını esas alarak konu­ları anlatmaya çalıştık. Ancak önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu yerlerde Şafiî mezhebinin görüşlerini de dip­notlarda belirttik.

Şafiî okuyucularımız haklı olarak, Şafiî fıkhı ile ilgili Türkçe eserlerin az olduğunu, bu yüzden de Şafiî fıkhını esas alan bir eser hazırlamamı istediler. Biz de bu sebeple böyle bir çalışma yapmayı uygun gördük.

Bu eserimiz; Akaid, İbadet, Muamelât, Helâl ve Ha­ramlar olmak üzere dört bölümden oluşur.

Yaptığımız bu çalışma, Şafiî mezhebine mensup olanlar için önemli olduğu gibi, bu konuda araştırma yapanlar ve özellikle de din görevlileri (imam hatipler) için de büyük önem arz etmektedir. Çünkü Şafiîlerin çoğunlukta bulun­duğu Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin dışında da az da olsa her imam hatibin cemaatinde Şafiîler de bulunmak­tadır.

Bilindiği üzere imamın, kendisine uyanların mezhe­bine riayet etmesi gereklidir.
Uygun olan, herkesin kendi mezhebine göre amel etme­sidir. Ancak bir ihtiyaç olması durumunda başka mezhebe taklit yapılabilir.


Bunun da iki şartı vardır:

Birincisi, hangi konuda amel ediliyorsa o mezhebe göre konunun şartlarını bilmiş olmak; ikincisi, bir mese­lede iki veya daha fazla mezhebin görüşlerini birleştirmek olan telfikten sakınmış olmak. Aksi takdirde taklit caiz ol­maz.

Daha önceki çalışmalarımızda da belirttiğimiz gibi, bütün gayretimize rağmen, yine de dikkatimizden kaçan noktalar olabilir. Bu nedenle yapılacak yararlı tenkitlere her zaman açık olduğumuzu ve bize ulaştırılması duru­munda sonraki baskılarda haklı olan görüşleri dikkate alacağımızı özellikle belirtmek isteriz.

Hazırladığımız bu eserin birçok Müslümanın fıkıh ko­nusunda bilgi sahibi olmasına ve bu bilgilerle amel etme­sine vesile olmasını dileriz.

Hasip ASUTAY
ANKARA – 2010İmam Şafiî


İslâm dünyasında en yaygın olan Sünnî fıkıh mezhep­lerinden birinin kurucu imamı olan Muhammed b. İdris eş-Şafiî, hicri 150, miladi 767 yılında Filistin/Gazze'de doğmuştur. Kureyş kabilesine mensup olan Şafiî'nin soyu, üçüncü kuşakta Peygamber Efendimizin soyu ile birleş­mektedir. Şafiî'nin ailesi, muhtemelen siyasi veya ekono­mik sebeplerle Hicaz'dan Filistin'e göç etmiştir.

Çok küçük yaşta babasını kaybeden Şafiî, annesinin hi­mayesinde yetişmiştir. Annesi ile Filistin'den Mekke'ye dönen Şafiî, Hüzeyl kabilesinde, badiyede kalmış ve Arap dilini belâgat ve fesahatiyle öğrenmiştir.

Mekke müftüsü Müslim bin Halid ez-Zenci'den temel dini bilgileri öğrenen Şafiî, hocasının yardımıyla Medi­ne'ye gitmiş ve İmam Malik'e öğrenci olup, meşhur kitabı el-Muvatta'ı kendisinden okumuştur. Şafiî'nin İmam Ma­lik'e öğrenciliği uzun zaman devam etmiştir.

İmam Malik'in vefatından kısa bir süre sonra bir vesi­leyle Hicaz bölgesine gelen Yemen valisi Mus'ab bin Abdîllah'ın resmi görev alması talebini kabul eden Şafiî, Yemen'e gitmiş ve orada bir süre hakimlik (kadılık) yapmış­tır. Daha sonra Bağdat'a gelen Şafiî, İmam Muhammed bin Hasan eş-Şeybanî ile uzun müzakerelerde bulunmuş, böylece Hanefî fakihlerin (Kufe ekolünün) görüşlerini öğrenme imkânı bulmuştur. Şafiî'nin Hicaz'daki görüşleri­ni yeniden değerlendirmeye imkân tanıması bakımından Bağdat'taki dönemi büyük önem arz etmiştir.

İslâm hukukunun kaynaklarını ve hüküm çıkarma yön­temlerini (usûl-i fıkıh) derli toplu ortaya koyması bakımın­dan İmam Şafiî'nin er-Risale isimli eseri büyük öneme ha­izdir. Bu eser, fıkıh usulüne ilişkin olmak üzere günümü­ze kadar intikal eden en eski eser olması itibariyle İslâm alimleri arasında haklı bir şöhrete sahiptir. Şafiî'nin fıkıh konularına dair görüş ve içtihatları ise el-Ümm isimli ese­rinde yer almaktadır. İmam Şafiî sadece fıkıh alanında de­ğil, edebiyat alanında da imam olarak kabul edilmiştir.

İmam Şafiî hayatının son yıllarını Kahire'de geçirmiş­tir. Burada önemli öğrenciler yetiştirmiştir. Rebi bin Sü­leyman el Muradî, Yusuf bin Yahya el-Buveytî, ismail bin Yahya el-Müzenî, Hasan bin Muhammed ez-Za'feranî bunlar arasındadır. Şafiî'nin doğrudan öğrencileri olan bu alimler, onun görüşlerinin yayılmasında büyük hizmetler icra etmişlerdir.

İmam Şafiî hicri 204 yılında Kahire'de vefat etmiştir. Kabri Fustat Cebel-i Mukattaın'daki Abdülhakem oğulları aile mezarlığında bulunmaktadır.

Mezhebin başlıca eserleri arasında Şafiî'nin el-Ümm'ü, Müzenî'nin Muhtasar'ı, Rafiî'nin Fethu'l-Aziz'i, Neve-vî'nin Minhacu't-Talibîn'i bulunmaktadır.

Şafiî Mezhebi Mısır'da, Filistin'de, İran'daki Sünnîler arasında, Filipin Adalan'nda, Endonezya'da, Hindi Çin, Avustralya'nın Müslümanlar arasında ve ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yayılmıştır. İmam Şafiî 204 yılında vefat etmesine rağmen içtihat ve görüşleri ile ha­len İslâm dünyasında yaşamaktadır.

İlim yolunu aydınlatan bütün müçtehid imamlara ve tabiî olarak İmam Şafiî'ye yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz.
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756138519
MarkaGelenek Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789756138519
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.