Sultanul Arifin Abdülkadir Geylani RAVZA

Fiyat:
80,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,3) :
39,00 TL
Kazancınız 41,00 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap            Sultanul Arifin Abdülkadir Geylani
Yazar            Prof. Ali Muhammed Sallabi
Tercüme       Necmeddin Salihoğlu
Yayınevi        Ravza Yayınları
Kağıt Cilt       2.Hamur - Karton Kapak
Sayfa Ebat    112 sayfa - 1.5x21 cm                               
Prof. Ali Muhammed Sallabi Abdülkadir Geylani Sultanul Arifin adlı kitabını incelemektesiniz.
Ravza Yayınları Abdülkadir Geylani Sultanul Arifin adlı kitap hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    SUNUŞ

Bizleri İslam ile şereflendiren Yüce Allah'a hamd, bizler için örnek ve önder olmak üzere içimizden seçip gönderdiği Resulü Muhammed Mustafa (sav) Efendimize, onun âline ve ashabına salât ve selam olsun.
Büyük mürşid ve davetçi Şeyh Abdulkadir Geylani haz­retleri İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük ilim, zühd, cihad ve davet önderlerinden birisidir. Müslümanların ilk kıblesi Ku­düs ve çevresinde -tıpkı günümüzdeki Siyonist işgal gibi haçlı işgalinin hüküm sürdüğü ve Batıni Şiilerin İslam dünyasında te­rör estirdiği bir dönemde adeta bir güneş gibi doğdu. Selefi İmam Gazzali'nin yolunu takip ederek ilme, talebe yetiştirme­ye ve nefis tezkiyesine büyük önem verdi. Boş kalplerin, Müs­lümanlığı iddiadan öteye geçmeyen yığınların İslam dünyasının sorunlarını çözmesinin mümkün olmadığını gördü.

Şeyh Abdülkadir Geylânî Hazretleri öncelikle itikadi alan­daki bozulma ve sapmalara karşı Sünni İslam akidesini savun­makla işe başladı. Sapık fırkaların itikadi görüşlerine karşı sa­vaş açtı. Sadece hakkın savunulmasının yetmediğini, batılında ortadan kaldırılması için mücadele etmek gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlattı.
 
Bunun için şer'i ilimleri gereği gibi öğretmek ve kapı kulu olmaktan öteye geçmeyen sözde ulemaya karşı alternatifler çı­karmak için Kadiri Medresesi ni kurdu. Bu medresenin kol­lan çeşitli bölgelere yayılarak, itikadi, fıkhi, ictmai, siyasi ve ah­laki yönden yetişmiş, İslam dünyasının gerek idarede ve gerek­se irşad faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu insan unsurunu yetiştir­di.

İslam âleminin içine düştüğü zillet ve miskinliğin baş so­rumlusu olarak İslam âlimlerini gördü. Fasık ve zalim idarecile­rin maskarası haline gelmiş sözde âlimlere karşı çok ağır hü­cumlar yaparak İnsanları onların sohbetlerine gitmekten ve onların sözlerini dinlemekten sakındırdı.

O, bir konuşmasında şöyle diyordu:

"Ey Allah'ın kulları! Nefislerinizi eğlendiren şu adamları dinlemeyin. Onlar, sultanlar karşısında zil­let gösterir, küçülürler. Onlara iyiliği emredip kötü­lükten sakındırmazlar. Bunu yapsalar da nifakla bir­leştirerek zoraki yaparlar. Allah Teala, yeryüzünü onlardan ve bütün münafıklardan temizlesin. Ya da onlara tevbeyi nasip etsin de onları kendi kapışma getirsin. Birinin kalbinde başkası olduğu halde 'Al­lah, Allah' dediğini gördüğümde gazaba geliyorum."

Kadiri Medresesinden mezun olan talebelerden bir gurup Sultan Nureddin Zengi ve Sultan Selahaddin Eyyubi'nin ya­nına göndererek siyasetle yakından ilgilendi. Talebelerinden bazıları devlet idaresinde son derece önemli roller üstlendiler.

Abdülkadir geylani Hazretleri zalim ve fasık idarecilerin her icraatını alkışlayan ve tıpkı günümüzde olduğu gibi-devlet kapısını nzık kapısı olarak gören güruhlara karşı şu çok sert uyanlar yapmıştır.

"Sultanlar (devlet ricali) birçok kişi için ilahlar oldular. Dünya, zenginlik, sıhhat, güç ve kuvvet ilah­lar oldu. Yazıklar olsun size! Gölgeyi asıl, rızıklananı rızık verici, kulları mâlik, fakiri zengin, acizi güçlü, ölüyü diri sandınız. Dünya zorbalarım, firavunlarını, sultanlarım ve zenginlerini büyük görür, Allah'ı unu­tursanız, O'nu yüceltmemiş olursunuz. Dolayısıyla sizin hükmünüz putlara tapan kişinin hükmü gibi olur."

Şeyh Abdülkadir Geylanî hazretleri aynı zamanda tari­katı bir kurum haline getirerek insanların manevi yönden te­davi edilmelerini sağlayan ilk mürşiddir. İnsanların toplu bir şe­kilde bir Şeyhe bağlanması ve edep ve terbiye görmek üzere o Şeyhin yanında toplanması ilk defa onun döneminde olmuş­tur. Ondan önceki tasaavufi terbiye sisteminde böyle bir şey yoktu. İnsanlar tek tek giderler, şeyhlerden ders alırlardı. Bu manada Tarikatların tümü ondan sonra kurulmuştur.

Şeyh Abdülkadir Geylanî hazretlerinin hayatını incele­yenler onun insanları kitaba, sünnete ve güzel ahlaka sıkı sıkı­ya bağlanmaya yönlendirdiğini görecektir.

Ravza Yayınları olarak içinde yaşadığımız topluma İlk Devir ilim ve Zühd önderlerini tanıtmak amacıyla başlatmış ol­duğumuz bu seriye Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ha­yatını neşrederek devam ediyoruz. Sahasında yetkin bir kalem olan Üstad Ali Muhammed Sallabi'nin bu çok nefis ve derin araştırması, Türkçe olarak yayınlanan biyografiler arasında bü­yük mürşidin hayatını anlatan ilk ciddi eser olacaktır.

İlk Devir İlim Ve Zühd Önderleri başlığı altında ya­yınladığımız bu eserlerle güttüğümüz hedef Rabbani Ulema'yı milletimize tanıtmak suretiyle sapkın din bezirgânlarının ger
çek niyetlerini ve kimliklerini Müslüman milletimize deşifre et­mektir. Zira bu şöhret sevdalısı âlim geçinen zatlar her devirde Müslümanlar için bir yük, bir fitne unsuru olmuşlardır. Her gün medyada yeni bir figür belirmekte ve milletin dini duygulannı örselemek ve kendini beğendirmek için kırk takla atmaktadır­lar. Yüce Allah bu bel'am kılıklı heriflerin fitnesinden hepimizi muhafaza buyursun ve Rabbani ülemanın izinden gitmeyi he­pimize nasip etsin. Cenab-ı Hak yaptığımız amellerimizi boşa çıkarmasın. (Âmin)

Ravza Yayınları
25 Şevval 1433
12 Eylül 2012
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054411696
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786054411696
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.