Tarikatı Muhammediyye MUALLİM

Fiyat:
320,00 TL
İndirimli Fiyat (%40,6) :
190,00 TL
Kazancınız 130,00 TL
53,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Tarikat-ı Muhammediyye 
Yazar            İmam Birgivi
Yayınevi        Muallim Neşriyat
Tercüme        Muhammed Taha
Kağıt - Cilt     2.Hamur - Citli, Kalın Sıvama Cilt
Sayfa - Ebat  520 sayfa - 17x24 cm.
Yayın Yılı       2016


 
Muallim Neşriyat Tarikat-ı Muhammediyye kitabını incelemektesiniz.
İmam Birgivi Tarikatı Muhammediyye kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
Müellifin Önsözü


Bizleri ümmetlerin en hayırlısı kılmakla şereflendiren Allah'a [cellecelâlüh] hamdolsun. Kendisine nübüvvet ve hikmet verilen Efendimiz'e[sallallâhu 'aleyhi ve sellem], ahlak ve itidalde ona tabi olan âl ve ashabına [radıyallâhu 'anhum], gökyüzü ve yeryüzü daim oldukça, gece ve gündüz birbiri ardından geldikçe salât ve selâm olsun.
 
Bilinmelidir ki, akıl ve nakil, kitap ve sünnet, dünyanın çarçabuk ze­val bulup harap olacağında muvafıktırlar. Dünyanın izzeti zillettir. Nimet­leri çabuk biter. Şarabı ise serabdır. "Âhiret evi ise sonu olmayan daimi hayatın tâ kendisidir" [Ankebut, 29/64]. Orası iman ehli muttaki kimse­ler için hazırlanmıştır. Oranın izzeti ebedi, nimetleri temiz ve sonsuzdur. Şarabı günah ve bâtıldan arınmıştır. "Orada otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır" [Rahman, 55/72]. Onlar yumuşak tenli, kir­lerden ve elemlerden arınmışlardır. "Onlar sanki yakut ve mercan gibi­dirler" [Rahman, 55/58]. "Daha önce onlara ne bir cin ne de bir insan do­kunmuştur" [Rahman, 55/74]. "O gün öyle yüzler vardır ki ışıl ışıl parlar, Rabblerine bakarlar" [Kıyâme, 75/22-23]. Onlar Rableri [cellecelâlüh] katında razı olunmuş ve kalpleri mutmain olmuş kimselerdir. Onlar Rablerinden razı ve O'na şükredicidirler.

İşte bu, en yüce lezzet ve nimetin, en büyük saadet ve felahın ta ken­disidir. Bunlara ise ancak, fiillerde, ahlakta, sözlerde ve itikatta evvelkile­rin ve sonrakilerin efendisi olan Resûlullah'a [sallallâhu 'aleyhi ve sellem] tabi olmakla ulaşılabilir.
 
"Gerçek şu ki; Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır" [isrâ, 17/53]. Son derece sarsılmaz bir gayretle insanı itaatten men etmeye çalışır. "Hiç kuş­kusuz, o kendi taraftarlarım ancak cehennem yaranından olmaları için çağırır durur" [Fatır, 35/6]. 0 halde ondan korunma yollarına bakın ve onu düşman edinin. Çünkü o, helak edici bir köpektir. Onun yegâne ga­yesi, iman çalmak ve kişiyi cehennemde ebedi kılmaktır. Eğer bunları ya­pamazsa, kişiyi açık bir günaha ve kahredici bir zulme düşürmeye çalışır. En küçük gayesi ise, hayırlı işlerden alıkoymak, kişinin derece ve merte­besini düşürmektir. Şeytan daha büyüğünden ümidini kesmedikçe, ken­disi için bu kadar küçük bir şeye razı olmaz.
 
Şeytanın kandırmasından Allah'a [cellecelâlüh] sığınırız ve yine şeytan­dan Allah'a [cellecelâlüh] sığınırız.
 
Şeytanın birinci ve ikinci emeli, Hakk'a ve sonu olmayan bir hayata talip olan mümine gizli değildir. Ancak şeytanın şüpheye düşürmesi, şa­şırtması, sinsice vesvese verip, körü körüne ibadet eden cahillerde ve ga­fil âlimlerde nüfuz etmesi de şeytanın bu iki emelinin dışında olan şerli şeylerdendir. Böylece şeytan cahilleri ve âlimleri gurura sevk eder. On­lar da ifrat veya tefrite düşerler. Bununla beraber iyilik yaptıklarını zan­nederler.
 
Bu sebeple Tarîkat-ı Muhammediyye 'yi yazmak ve Sîret-i Ahmediyye'yi açıklamak istedim. Ta ki her salikin ameli bu yol üzere zuhur etsin. Böylece doğruyu bulan; hataya düşenden, kurtulan; helak olandan ayrılabilsin.
 
Terbiye edenlerin terbiyecisine tevekkül ederek bu kitabı üç bab üze­rine düzenledim.
 
 
İçindekiler
 
Müellifin Önsözü
 
BİRİNCİ BAB
Birinci Fasıl
Birinci Bölüm: Kur'an-ı Kerim'e Sımsıkı Sarılmak     
İkinci Bölüm: Sünnet-i Seniyyeye Sarılmak  
 
İkinci Fasıl: Bidatlar         
İtikattaki Bid'at         
İbadetteki Bid'at      
Âdetteki Bid'at         
Üçüncü Fasıl: Amelde İktisat    
 
İKİNCİ BAB
ŞERİAT-İ MUHAMMEDİYE'DE ÖNEMLİ OLAN HUSUSLAR
 
Birinci Fasıl: İtikadı Düzeltmek 
İkinci Fasıl: Başka Şeyler İçin Yönelinen İlimler      
Birinci Bölüm: Öğrenilmesi Emrolunan İlimler          
Birinci Kısım: Farz-ı Ayrı Olanlar   
İkinci Kısım: Farz-ı Kifaye Olanlar         
İkinci Bölüm: Öğrenilmesi Yasaklanan İlimler           
Kelam İlmi    
Yıldız İlmi     
Üçüncü Bölüm: Öğrenilmesi Mendup Olan İlimler
Üçüncü Fasıl: Takva       
Birinci Bölüm: Takvanın Fazileti           
İkinci Bölüm: Takvanın İzahı      
Üçüncü Bölüm: Takvaya Ulaşmanın Yolları  
Birinci Kısım: Kalbin Kötülükleri ve Afetleri    
Ahlakı Bozan Şeyler ve Bunların İlacı   
Allah'ı İnkâr Etmek 
Cehalet        
Baş Olma Sevdası 
Yerilme ve Ayıplanma Korkusu  
Övülmeyi Sevmek  
Bidatlere İnanmak  
Nefsin Arzularına Uymak 
Taklit ve Körü Körüne Bağlılık     
Riya   
 
Nihayetsiz Arzular 
Hırs    
Kibir   
Dalkavukluk
Ucub 
Hased           
Kin     
Şematet        
Küs Durmak Düşmanlık Beslemek        
Korkaklık      
Tehevvür (Öfke)     
Vefasızlık     
Hiyanet
Sözünde Durmamak         
Su-i Zan       
Bir Şeyi Uğursuz Saymak
Cimrilik ve Pintilik  
İsraf   
Mal Sevgisi  
Dünya Sevgisi        
Kötülenmiş Hırs      
Sefâhet (Akü Zayıflığı)      
Tembellik
Acelecilik     
Geciktirme ve Erteleme     
Kaba ve Katı Kalpli Olmak
Hayâsızlık    
Musibetlere Sabretmeyip Şikâyet Etmek          
Nimete Nankörlük Etmek 
İstediğini Elde Edemeyince Öfkelenmek          
Ta'lik (Allah'tan Başkasına Bağlanma) 
Fasıkları Sevmek ve Zâlimlere Meyletmek       
Âlimlere ve Salihlere Buğzetmek           
Allah'a Karşı Cüretkâr Olmak Azab ve Gazabından Emin Olmak
Allah'ın Rahmetinden Ümid Kesmek    
Dünya İşlerinden Dolayı Üzülmek         
Dünya İşleri Hakkında Endişe Duymak
Aldatmak ve Kin     
Fitne  
Mudâhene   
İnsanlarla Ünsiyet Kurmak, Onlardan Ayrı Kalınca Yalnızlık
Hissetmek    
Hafiflik ve Akıl Azlığı         
İnat    
Temerrüd ve İbâ     
Övünmek     
Nifak (Münafıklık)   
Cerbeze       
Belâdet ve Gabâvet           
Yemek Yemeye ve Cimaya Aşırı Düşkünlük   
Humûd (Şehevî Kuvvetin Azlığı)
Günah ve Yasaklara Israrla Devam Etmek      
 
Özet Olarak Kalbin Âfetleri (Kötülenmiş Ahlaklar)      
Övülen Ahlaklar     
Faziletlerin Temeli 
 
İkinci Kısım: Dilin Âfetleri
Birincisi: Dili Korumanın Vacip Oluşu ve Günahının Büyüklüğü
İkincisi: Dilin Afetlerinin Tafsilatı
 
Birinci Bahis: Esasen Tehlike Arzeden Sözler          
Küfür Sözü  
Küfür Olması Korkulan Sözler    
Hata İle Söylenen Küfür Sözleri 
Yalan Söylemek     
Ta'Rîz
Gıybet           
Nemime (Söz Taşıma)       
Alay Etmek  
Lanet Okumak        
 
Sövmek        
Çirkin Sözler Söylemek    
Kınama ve Ayıplama         
Ölünün Ardından Ağlamak         
Mira' (Münakaşa Etmek)   
Cidal (Tartışma)      
Husûmet      
Şarkı Türkü Söylemek       
Sırrı İfşa Etmek       
Bâtıl Şeylere Dalmak         
Dilencilik ve Dünyevî Menfaat    
Avamın Allah'ın Zatı Hakkında Soru Sorması 
Müşkil Meselelerden ve Yanıltıcı Şeylerden Sormak 
İfadelerde Hataya Düşmek ve İnce Hatalar      
Söz İle Olan Münafıklık    
İki Dilli Kimsenin Sözü     
Kötü Bir Şeye Şefaat (Aracılık) Etmek   
Kötülüğü Emredip İyilikten Alıkoymak   
Kaba Konuşmak ve Bir Namusu Lekelemek   
İnsanların Kusurlarını Araştırıp Sormak
Cahil Kimsenin Âlimin Yanında Söze Başlaması
           
Ezan ve Kamet Esnasında Konuşmak
Namazda Konuşmak        
Hutbe Esnasında Konuşmak      
Fecr Doğduktan Sonra Dünya Kelamı Etmek 
Helada (Tuvalette) Konuşmak    
Cima Esnasında Konuşmak       
Müslümana Beddua Etmek         
Kafire ve Zalime Dua Etmek        
Kur'ân Okunurken Konuşmak    
Özürsüz Olarak Mescidlerde Dünya Kelamı Konuşmak       
Müslümana Kötü Lakap Takmak
Yalan Yere Yemin Etmek 
Allah'ın Dışındaki Bir Şeye Yemin Etmek        
Doğru Da Olsa Çok Yemin Etmek          
İdarecilik ve Hâkimlik İstemek     
Vakıfların Sorumluluğunu İstemek        
Vasî Olmayı İstemek          
İnsanın Kendine Beddua Etmesi ve Ölümü Temenni Etmesi
Müslüman Kardeşinin Özrünü Kabul Etmemek         
Kur'an-I Kerim'i Kendi Görüşüyle Tefsir Etmek           
Mümini Korkutmak 
Başkasının Sözünü Kesmek       
İtiraz ve Muhalefet 
Gereksiz Soru         
Üçüncü Kişi Varken İki Kişinin Fısıldaşarak Konuşması      
Mahremi Olmayan Kadınlarla Konuşmak        
Zımmiye Selam Vermek    
Abdest Bozana Selam Vermek   
Günaha Vesile Olmak      
Günaha Rıza Göstermek  
 
İkinci Bahis: Yapılmasına Müsaade Edilen Şeyler Hakkında         
Mizah
Medh (Övgü)           
Şiir     
Kafiyeli ve Fasih Konuşmak.      
Malayani      
Gereğinden Fazla Konuşmak     
 
 
 
           
Üçüncü Bahis: Hayat Düzeniyle Alakalı Adetlerden İzin Alınması Gerekenler        
Dördüncü Bahis: İbadetlerden İzin Almanın Asıl Olduğu Şeyler
Beşinci Bahis: Küçük İbadetlerden Kendisinde İznin Asıl Olduğu Şeyler Hakkında           
Altına Bahis: Sukut Etme Bakımından Dilin Afetleri
           
Üçüncü Kısım: Kulağın Afetleri  
Dördüncü Kısım: Gözün Afetleri           
Beşinci Kısım: Elin Afetleri         
Altıncı Kısım: Midenin Afetleri    
Yedinci Kısım: Tenasül Uzvunun Afetleri        
Sekizinci Kısım: Ayağın Afetleri 
Dokuzuncu Kısım: Bir Azaya Has Olmaksızın Bedenin Afetleri Hakkında          
Özet Olarak Bedenin Afetleri       
 
ÜÇÜNCÜ BAB TAKVA VE VER A ZANNEDİLEN ŞEYLER
 
Birinci Fasıl: Temizlik Hususunda Çok İnce Davranmak 
Temizlikte Aşırılığın Bidat Oluşu 
Vesvesenin Zemmi ve Afetleri    
Vesvesenin afetleri.           
Vesvesenin İlacı Hakkındadır      
Taharet ve Necaset Hakkında Fakihlerin Görüşleri    
Yeme ve İçmede Takvalı Olduğunu Zannetmek         
Takva Zannedilen Bidat ve Batıl Şeyler
 
Bibliyografya (
 Tarikatı Muhammediyye, İmam Birgivi, Muallim Neşriyat, Muhammed Taha, Yayın Yılı 2016, muallim yayınları, tarikatı muhammediye kitabı )
 
 
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054709144
MarkaMuallim Neşriyat
Stok DurumuVar
9786054709144
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.