Tevilatül Kuran Tefsiri Tercümesi 18 Cilt Set

Fiyat:
7.100,00 TL
İndirimli Fiyat (%36,6) :
4.500,00 TL
Kazancınız 2.600,00 TL
Havale / EFT:
4.365,00 TL
1.260,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap         Tevilatül Kuran Tercümesi  
Yayın         Ensar Neşriyat

Yazar         Ebu Mansur El-Matüridi 
Tercüme    Prof.Dr.Bekir Topaloğlu, Prof.Dr. Y.Vehbi Yavuz, 
Doç.Dr.İbrahim Tüfekçi, Prof.Dr.Mehmet Erdoğan, Prof.Dr. S.Kemal Sandıkçı, Prof.Dr. Y.Şevki Yavuz, Doç. Dr. Fadıl Aygan
Kağıt Cilt     Sarı Şamua, Ciltli, 18 CİLT TAKIM
Sayfa Ebat  8.230 Sayfa,  16.5x23.5 cm
Yayın Yılı    2017, 2018, 2019, 2022


 
Not: Şu an itibariyle 18. Cilt itibariyle 30. Cüz ün tefsirin çevirisi yapılıp yayımlanmıştır. 
 

İmam Maturidi 18 cilt Tevilatül Kuran Tercümesi kitabını incelemektesiniz.    
Ensar Neşriyat Tevilatül Kuran Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla"

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. M. 944), Ehl-i sünnet kelâmı ile dirayet tefsirinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Günümüze ulaşan ilk dirayet tefsirinin müellifidir. İmam Mâtürîdî, Te'vîlât'ında, sahabe, tâbiîn ve tebe-i tâbiîn neslinden intikal eden açıklamaları da nakletmiştir. Böylece, muhtemel anlamları akıl yürüterek belirlemeye çalışmak suretiyle te'vil yöntemini uygulamıştır. Eserde, itikadî mezheplere dair bilgilere yer verildiği gibi, fıkhî mezheplere, özellikle Şafiî fıkhına ilişkin bilgilere de yer verilir.

Te'vîlâtü'l Kur'ân Tercümesi, Mâtürîdî' nin günümüze intikal eden en hacimli eseri olup tefsire dair erken devir İslâm düşüncesi ürünlerinin en önemlilerindendir. Kitap, başta tefsir olmak üzere kelâm, mezhepler, fıkıh, usûl-i fıkıh gibi temel İslâmî ilimlerin yanı sıra İslâm dışı din ve mezheplere ilişkin değerli bilgiler de içerir.

TAKDİM

Kıymetli Okuyucu,

Yüce kitabımız Kuran-ı Kerîm'in insanlığa gönderilişinin hemen ardın­dan, İslâm ile şereflenen insanlar, "acaba Rabbimiz indirdiği kelâm ile bizden ne istiyor?" düşüncesiyle yoğun bir zihin faaliyetine girişmiş; tarih bu faaliyet­ler neticesinde fıkıh, kelâm, tefsir, hadis gibi İslâmî ilimlerde birçok din anla­yışı ve bunları temsil eden okulların (mezheplerin) ortaya çıktığına tanık ol­muştur. Akaid konularında Ehl-i Sünnet'in iki büyük akımın ilkini teşkil eden Mâtürîdîyye de bu okullardan birisidir.

Öyle insanlar vardır ki öldükten sonra da yaşamaya devam ederler. Bu ya­şamak onların düşünüp söyledikleri sözlerle veya ortaya koydukları eserlerle çağlar ötesinde bile sürüp gider. Onlar, uzaydaki yıldızlar gibi ışıyıp dururlar ve yolumuzu aydınlatmaya devam ederler. İnsanlığın ortak kültür mirası, sö­zünü ettiğimiz bu yıldız şahsiyetlerin, bu bilge insanların tüm nesillere arma­ğanıdır.

Kelâmcıların hocası (İmâmu'l-mutekellimîn) diye bilinen Ebû Mansûr el-Mâtürîdî de onlardan birisidir. Bir asra yaklaşan bereketli ömrüyle Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, farklı disiplinlerde ortaya koyduğu görüşler ile, asırlar sonrasında bile ufuk çizen, pek çok meseleye ışık tutan bir ilim insanı olarak, İslâm düşünce tarihinde seçkin bir konuma sahiptir.

Kültürel faaliyetlerin, yerel yönetimlerin görev ve hizmet alanları içerisin­de önemli bir yer tutması gerektiği bilinciyle çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, bu doğrultuda birçok kültür hizmetine öncülük etmiştir.
 
Bu yüzden, kendisi hocaların hocası olarak bilinen ve benim de hocam olan muhterem ilim adamı Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU, İmam Mâtürîdî'nin çağlara ışık tutan Te'vîlâtü'l-Kur'ân adlı eserinin çevirisi konusunda bizden destek ve işbirliği talebinde bulunduğunda, hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Zira inanıyorum ki, İslâm'ın eşsiz medeniyet seviyesini yakalamak ve onu bir adım daha ileriye götürmek; kültür mirasımızı tanımak, okumak ve iyi mo­delleri örnek almakla mümkün olacaktır. Bu yüzden, yerel yönetim olarak bir elimiz kentin kaldırımları üzerinde olduysa, bir elimizle de her zaman ilmin ve kültürün elinden tutmayı şiar edindik.

Bu vesile ile bu muazzam çalışmada, başta muhterem hocam Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU olmak üzere emeği geçen editör ve mütercim ilim adam­larına, ayrıca bu çalışmada proje ortağımız olan Ensar Vakfı yetkililerine te­şekkürlerimi sunuyorum. Bu tarihi değere sahip dini eser üzerindeki çalışma­da bize de emek vermeyi nasip eden Allah Teâlâ'ya sonsuz şükürler olsun. Bu çalışmanın daha nice güzel eserlerin yolunu açması temennilerimle...

Hasan CAN
Ümraniye Belediye Başkanı

 
"Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla"

ÖNSÖZ

İmam Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'ye ait Te'vîlâtü'l-Kur'ân adlı tefsirin, 2005 yılında başlayıp 2011 'de sona eren ilmî neşrinin ilk yıllarından itibaren kitabın Türkçe'ye tercüme edilmesine yönelik talepler başlamıştı. Bu isteklerin etki­siyle olmalıdır ki bir süre sonra tercüme denemesine başlamış ve Fâtiha ile Bakara sûrelerini bitirmiştim. Ancak diğer çalışmalarımın yanı sıra edisyon kritiğin ilmî kontrolü sebebiyle tercümeye devam edememiştim.

Ebû Mansûr el-Mâtürîdî (ö. m. 944), Ehl-i Sünnet kelâmı ile dirayet tefsi­rinin kurucusu ve Hanefî fıkhının geliştiricisidir. Onun kelâma dair Kitâbu't-Tevhîd adlı eserinin, eski öğrencilerimden Muhammed Aruçi ile (Allah rah­met eylesin) ilmî neşrini yapmış, aynı zamanda bu eser tarafımdan Türkçeye de çevrilmişti (İSAM Yayınları, Ankara 2002-2003). Bu gelişmeler, Tevilâtın tercüme edilmesini âdeta zaruret haline getirmişti. Bunun gerçekleştirilmesi için tercüme elemanlarının yanı sıra malî imkâna da ihtiyaç duyulmuştu.

Te'vîlâtü'l-Kur'ân da Kitâbu't-Tevhîd gibi anlaşılması zor bir metindir. Bu sebeple, ciltlerin ilmî tahkikini yapan arkadaşlardan durumu müsait olanların bu çalışmaya katılması gerekiyordu. Malî imkâna gelince, şahsen ben Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ile bu vakfa bağlı İslâm Araştırmaları Merkezi yöneticilerine başvurdumsa da netice alamadım. Nihayet eski öğren­cilerimden, Ümraniye Belediyesi değerli başkanı Hasan Can Beyefendi, kendi­sine yaptığım teklifi tereddütsüz kabul etmiştir. Bu önemli tefsirin Türkçe'ye tercüme edilmesine verdiği destekten dolayı sayın Başkana teşekkür eder, ba­şarılarının artarak devam etmesini dilerim.
 
Tevilatül Kuran değişik mütercimler tarafından tercüme edildiği için üs­lup ve şekil birliğini sağlamak amacıyla şöyle bir usûlün takip edilmesi karar­laştırılmıştır:

Âyetlerin tercümesi, Prof. Hayreddin Karaman ve arkadaşlarının Kuran Yolu Meali adlı eserden alınacaktır. Tefsir sırasında âyetin tekrarlanan kısımla­rı da bu meâlden nakledilecektir. Ancak âyet-i kerîmenin orjinali ve tercümesi konulduktan sonra, tefsirdeki âyet metni tam ise tercüme bir daha yazılmaya­caktır.

İlk geçtiği yerde âyetlerin metinleri, sonra meâlleri verilecektir. Tefsiri ya­pılan âyet meâlleri koyu olarak yazılacaktır.

Tercüme aslına sadık olacak, müellifin anlatım sırası ve düzeni bozulma­yacaktır. Türkçe ifadeye önem gösterilecek, imkân nispetinde tercüme hissi de verilmeyecektir. Metni anlamak isteyen bir araştırmacı tercümeden yararlan­mak istediği takdirde, tercüme bu fonksiyonu yerine getirebilmelidir. İfadede genel kural olarak parantez kullanılmayacak, ancak metnin anlaşılmasını sağ­lamak amacıyla bazen kelimeler ilave edilebilecektir.

Te'vîlât'ın zor şartlarda gerçekleşen Arapça ilmî neşri sırasında "Allahım! Bu kitabın ilmî neşri ve tercümesini görmeyi lütuf ve kereminle bana nasip et!" şeklindeki duamı şimdi de tekrar etmekteyim.

"Sana sunduğum niyazlar sayesinde, Rabbim, hiç mutsuz olmadım!" (Meryem, 19/4)


Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU"


Ensar Neşriyat İmam Maturidi 18 Cilt Takım Tevilatül Kuran Tefsiri Tercümesi kitabını incele diniz.    
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059991636
MarkaEnsar Neşriyat
Stok DurumuVar
9786059991636
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.