Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi, Ahkam Hadisleri RAVZA

Fiyat:
500,00 TL
İndirimli Fiyat (%53) :
235,00 TL
Kazancınız 265,00 TL
65,80 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi   
Yazar              İbn Hacer El Askalani  
Yayınevi          Ravza yayınları
Tercüme          Betül Erekinci - Büşra Kızıltaş
Kontrol Şerh    Mesut Çakır
Kağıt  Cilt        Sarı Şamua, Kalın Ciltli
Sayfa  Ebat     640 sayfa, 17x24 cm
Hadis Sayısı   1.570 adet hadisi şerif türkçe açıklaması ve arapça metin    


 
Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi kitabını incelemektesiniz.
Ravza Yayınları Buluğul Meram Tercümesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
Tercüme Hakkında
 
Bismillahirrahmanirrahim

 
Hamd; yüce rabbimize, salât ve selam Rasulullah Efendimize, Onun ehl-i beytine ve bütün ashabının üzerine olsun.
 
Büyük islam âlimi İbn Hacer el-Askalânî'nin meşhur eserlerinden birisi olan BuluğuI Meram, gerek İslam dünyasında ve gerekse mem­leketimizde haklı bir şöhrete kavuşmuştur. Farklı dillere tercümesi ve şerhleri yapılan eser aynı zamanda medrese, okul, üniversite ve özel mekânlarda halka derslerinde okunmuş ve okutulmuştur. Bize de ma­halle camimizde bu eserle tanışmak nasip oldu. Hocamızın ilahiyat fa­kültesi talebelerine cumartesi günleri akşam namazı öncesinde okut­muş olduğu Bulûğu'l-Merâm'ı takip ederek eserin büyüklüğünü ve önemini yaşayarak görmüş olduk.
 
Bu muazzam eserin en önemli özelliği ahkâm hadislerinden oluşu­yor olmasıdır. Dört mezhebin pek çok delilini içinde bulunduran ese­rin zaman zaman ahlak hadislerine de yer vermesi kitaba ayrı bir lez­zet katmıştır. BuluğuI Meram 'ın elimizde mevcut birbirinden güzel tercüme ve şerhleri bulunmaktadır. Merhum Ahmed Davutoğlu Hocaefendi'nin Selamet yolları, Nureddin Itr'ın İ'lâmu'l-Enâm'ı ve Rıfat Oral'ın BuluğuI Meram Tercüme ve Şerhi örnek olarak gösterilebilir. Bizim tekrar bazı şerhlerle tercüme etmemiz bir ihtiyaçtan hâsıl oldu. Şöyle ki; isimlerini zikrettiğimiz çalışmalar hacimli 3-4 ciltten oluşan çalışmalardır. Biz tek ciltten oluşan halkımızın rahat okuyabileceği bir çalışma yapmak istedik. Özellikle ahkâmla alakalı Hadis-i Şerifleri şerhsiz okumanın doğuracağı muhtemel yanlış anlamaların önüne geçmek için lüzum hissedildikçe gerekli açıklamaları koyduk.
 
Bu kitabı, camide ders halkasında takip ederken Ravza yayınları­nın teklifi üzerine tercüme etmeye başladık. İki yıl boyunca ders hal­kasını büyük feyiz alarak takip ettik ve derslere parelel olarak tercü­mesini hazırladık. Bu çalışmamız esnasında bizlere destek olan yakın­larımıza, zorlandığımız yerde yol gösteren hocamıza teşekkür ederiz.
 
Çalışmamızı kıymetli annelerimiz Güler Erekinci ve Fatma Kızıltaş'a ithaf etmek isteriz.
Eserdeki her türlü güzellik Allah'ın lütfundandır. Yanlışlar ise biz­den ve şeytandandır.
 
Mütercimler
 
 
   Şerh Hakkında
 
Bismillahirrahmanirrahim
 
Bizleri İslamla müşerref kılan Rabbimize hamd, pak sünnetiyle yo­lumuzu aydınlatan muazzez Peygamberimize, Onun âl ve ashabına salât ve selam olsun.

Hayatını peygamber sevgisini aşılamaya ve hadisleri sevdirip sün­neti nebeviyyeyi ihyaya adamış olan günümüzün büyük âlimlerinden Pek Muhterem Hocam Emin Saraç Hocaefendi nin teşvik ve yönlendir­mesiyle okutmaya başladığımız Bulûgu'l-Merâm kitabını Ravza Yayın­larının isteği üzerine yapılan tercümeyi gözden geçirip lüzumlu yerle­re açıklama sadedinde şerhler düştük.
 
Bu çalışmayı dört ana unsur altında yaptık.
 
  1. Bazı kelime ve kavramların açıklanması:
 
Hadislerde yer alan ölçü, tartı, mekân ve bazı ıstılahları açıklamaya çalıştık. Bunu yaparken, elde bulunan Bulûğu'I-Merâm şerhleri, bazı Kütüb-i Sitte şerhleriden faydalandık. Aynen yaptığımız alıntılarda kaynağa işaret ettik.
 
  1. Meselelerle alakalı açıklamalar yapılması:
Bu tür açıklamaları genellikle bab başlıklarında yaptık. İlgili konu­da hadislere geçmeden önce toplu bir fıkhi malumat verilmesini mü­nasip gördük. Bu açıklamaları da başta Merhum Ömer Nasuhi Bilmen Efendinin Büyük İslam İlmihali olmak üzere bazı ilmihal eserlerinden yaptık. Çünkü en derli toplu bilgileri bugün ilmihal eserlerinde bula­bilmekteyiz. Namazı nasıl kılmalı, orucu nasıl tutmalı gibi soruların en kestirme ve en isabetli cevabı ilmihallerimizde mevcuttur. İlmihalden alıntı yapmada hem bu, hem de bazı insanların halkımızı ilmihal müslümanı diye tahkir etmesi temel sebep oldu. Biz, ilmihaldeki bilgilerin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bu sayede göstermek istedik.
 
3.  Yanlış anlaşılabilecek hususların açıklanması:

Ahkâm hadislerinin ağırlıklı olmasının bir sonucu olarak BuluğuI Meram da dört mezhebe delil olacak hadisler yer almaktadır. Ço­ğunluğu Hanefî olan milletimiz açısından bu eserin şerhsiz okunması bazı fıkhi sakıncalar doğurabilir. Zira hadisler bu kitaptaki rivayetler­den ibaret değildir. Bunu için biz de özellikle Hanefi mezhebinin delil almadığı hadislere şerhler düştük ve o hadisle niçin amel edilmediğini, o hadisin nasıl anlaşılması gerektiğini açıklamaya çalıştık. Bunu yapar­ken de ayetlerden ve hadislerden deliller getirdik. Belki de çalışmamı­zın en belirgin yönü bu oldu. İmam Serahsî'nin el-Mebsût'u ve Tehânevî'nin İ'lau's-sünen'i bu başlıkta en çok faydalandığımız eserler oldu.
 
4.  Güncel meselelere temas edilmesi:

Bazı hadislerde yaptığımız açıklamalarda bugün yaşanan bir takım sorunlara da işaret ettik. "Günümüzde.." diye başlayan cümlelerde o mesele ile ilgili bazı ihmallere değindik.
 
Bu şerh çalışmasıyla herhangi bir iddiamız yoktur. Amacımız mil­letimizin dini doğru yaşamalarıdır. Gayemiz halkımızın mezhepsizlik fitnesine bulaşmadan Kur'an ve sünnete sarılarak bir hayat yaşaması­dır.
 
Çalışmamızın Allah'ın rızasına ve Rasulullah Efendimizin şefaatine vesile olmasını diler, cennette kitabın müellifi İbn Hacer'e komşu ol­mayı arzularız. ( Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi, İbn Hacer El Askalani, Ravza yayınları, buluğul meram tercümesi, buluğul meram ahkam hadisleri kitabı, hüküm hadisleri )
 
 
Mesut Çakır
Fatih/İstanbul 2015/1437

 
İçindekiler
 
Tercüme Hakkında
Şerh Hakkında        
Muhtasar Hadis Usulü      
 
Birinci Bölüm
TAHARET    
Sular 
Kaplar
Necaset ve Temizlenmesi
Abdest          
Mestler Üzerine Mesh       
Abdesti Bozan Şeyler        
Tuvalet Adabı          
Gusül ve Cünüplüğün Hükmü....
Teyemmüm  
Hayız, Nifas ve Istihâze    
Namaz          
Ezan 
Namazın Şartları     
Namaz Kılanın Sütresi      
Namazda Huşulu Olmaya Teşvik
Mescidler     
Namazın Kılınışı     
Sehiv Secdesi ve Diğer Secdeler...
 
Nafile Namaz 
Cemaatle Namaz ve İmamet 
Seferi ve Hasta Olanın Namazı           
Cuma Namazı               
Korku Namazı
Bayram Namazları       
Küsûf Namazı
Yağmur Duası Namazı             
Giysiler               
Cenaze             
Zekât   
Fıtır Sadakası 
Nafile Sadaka
Sadakaların Taksimi   
Oruç    
Nafile Oruç ve Yasaklanan Oruç        
İtikâf ve Teravih Namazı           ,
Hac      
Mikat Mahalleri              
İhram ve İhramın Şekli              
İhram ve İhramla İlgili Hükümler          
Haccın Yapılışı ve Mekke'ye Giriş      
İhsar ve Fevat
Alışveriş            
Alışverişte Muhayyerlik             
Faiz      
Arâyâ İçin Ruhsat ve Olgunlaşmamış Meyvenin Satışı
Selem, Ödünç ve Rehin          
İflas ve Hacr    
Sulh    
Borcu Havale Etme ve Kefalet             
Şirket ve Vekâlet           
 
İkrar   
Emanet         
Gasp 
Şufa    
Mudârabe (Emek Sermaye Ortaklığı)     
Müsâkat (Bahçe Ortaklığı) ve İcâre (Kira)         
İhya-i Mevât 
Vakif  
Lukata (Buluntu Mal)         
Miras 
Vasiyetler     
Vedîa (Emanet)       
Nikah
Nikahta Denklik ve Muhayyerlik  
Hanımlarla Geçinme          
Mehir 
Velîme (Düğün Yemeği)   
Eşler Arasında Adalet       
Hul'/Muhâlea
Talak 
Ric'at 
ilâ, Zıhâr ve Kefaret
Liân   
İddet ve (Kocası Ölen Kadının) Yas Tutması
Radâ' (Süt Akrabalığı)       
Nafakalar     
Çocuğun Bakımı ve Terbiyesi      
Ceza Hukuku          
Diyetler         
Kan Davası ve Kasâme    
İsyancılarla Savaş  
Caniyle Savaşma ve Mürtedin Öldürülmesi...
 
Hadler 
Kazf (Zina İftirası)          
Hırsızlık Haddi
İçki Haddi ve Sarhoşluk Veren Şeyin Beya
Tâzir ve Sâil'in Hükmü              
Cihad  
Cizye ve Anlaşma       
Müsabaka ve Atıcılık   
Yiyecekler Kitabı           
Av ve Hayvan Kesimi
Kurbanlıklar     
Kurbanlık Olmaya Engel Ayıplar         
Akîka Kurbanı
Yeminler ve Adaklar   
Kadılık (Hüküm Verme)            
Şahitlik
Dava ve Deliller             
Köle Azadı       
Müdebber, Mükâteb ve Ummü Veled
Câmî (Toplu Konular)
İyilik ve Sıla-i Rahim   
Zühd ve Takva               
Kötü Ahlaktan Sakındırmak    
Güzel Ahlaka Teşvik   
Zikir ve Dualar
Eserdeki Hadislerin Tahricleri
 

 
 
Ravza Yayınevi Buluğul Meram Tercüme ve Şerhi kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054818792
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786054818792
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.