En Güzel Dualar Ali Eren Karton Kapak

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%46,5) :
107,00 TL
Kazancınız 93,00 TL
Havale / EFT:
103,79 TL
Aynı Gün Kargo
  Kitap             En Güzel Dualar
  Yazar             Ali Eren
  Yayınevi        Çile Yayınları
  Kağıt  Cilt      2.Hamur Karton Kapak
  Sayfa  Ebat   368 sayfa,  17x24 cm
  Yayın Yılı       Yeni Baskı

 
Çile Yayınevi En Güzel Dualar kitabını incelemektesiniz.
Ali Eren En Güzel Dualar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
     En Güzel Dualar Ali Eren
 
 
Bu kitap; her kesimden insana hitap eder nitelikte, anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.
 
Kolaylık olması açısından, duâların orijinal metinleri, Türkçe okunuşları ve anlamları bir arada verilmektedir.
 
En doğru kaynaklardan derlenerek hazırlanmış olan bu eserde, asılsız olan dualara, uydurma hikâye ve izâhlara yer verilmemiştir.

-Allah'ın en güzel isimlerinin (esmâul-hüsnâ) anlamları ve faziletleri...

-Günlük hayatımızda; nikah, mevlid, cenaze, sünnet gibi toplumsal merâsimlerde okunacak dualar...

-İbadetlerden önce ve sonra; kutsal gün ve gecelerde okunacak dualar ...

-Yâsin, Tebâreke, Ayetel Kürsi gibi duâ mahiyetindeki sûre ve âyetler...

-Peygamberlerden ve evliyadan duâlar ...

-Nazar duâsı, şifa duaları, seyyidü-l istiğfar, rızık duâsı, ism-i âzam, salavât-ı şerîfeler, ezan duâsı, teşbih duâsı, yemek duâsı...

Asırlardır dillerden düşmeyen En Güzel Dualar ...
 
  
Duâ Etmek, İnsanın Ruh ve Beden Sağlığına Faydalıdır.
 
 
Duâ, insanın içten bir teslimiyetle Allah'a yönelmesi, O'na muhtaç bir varlık olduğu düşüncesi ile sonsuz kudret sahibinin yardımına müracaat etmesidir.
 
Hastalık, sıkıntı ve felaket anları, insanın acizliğini daha net hissettiği ve Allah'a yakınlaştığı zaman dilimleridir. Ancak, sözlü duanın yanısıra kişinin fiîlî duada bulunması da çok önemlidir. Fiîlî duâ, insanın herhangi bir isteğine ulaşmak için elinden gelen her şeyi yapmasıdır. Meselâ, has­ta bir kişinin sözlü duanın yanısıra mutlaka bir doktora başvurması, ken­disi için faydalı olan ilaçları kullanması gerekecektir. Aynı şekilde imtiha­na girecek bir öğrencinin de dersine çalışarak gerekli bilgileri öğrenmiş ve çıkabilecek sorulara hazırlanmış olması gerekir. Yani insan, işleri ile ilgili gerekli tedbirleri aldıktan sonra, sonucunu Allah'ın takdirine bırakmış olmalıdır.
 
Ünlü haber dergisi Newsweek, 10 Kasım 2003 sayısında dinin iyileşti­rici etkisini kapak konusu yaparak, uyguladığı anketleri ve bazı üniversi­telerin araştırmalarını açıkladı.
 
Buna göre:
 
1.İnsanların %72'si duâ ederek hastalık ve sıkıntılardan daha çabuk kurtulduklarına, duanın iyileşmeyi kolaylaştırdığına inanmaktadırlar.
 
2.Dînî değerlere önem veren insanlarda depresyon ve stres daha az görülmektedir,
 
3.Düzenli olarak ibâdet ve duâ edenlerin erken ölüm oranı diğer in­sanlara göre % 25 daha azdır,
 
4.Duanın ameliyat geçiren hastalar üzerindeki iyileştirici gücü, anjiyo geçiren hastalar üzerinde yapılan araştırmada net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Buna göre, duâ okuma alışkanlığı olanların ameliyattan sonra­ki birkaç yıl içinde ölüm oranları %30 azalmıştır,
 
 
Kuran-ı Kerimde şöyle buyrulmaktadır:
 
"Eyyûb'ü hatırla! Hani Rabbine duâ ederek, 'Benim başıma bu sıkıntı (hastalık) geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.' demişti. Biz de onun duasını kabul ederek kendisinden bu derdi hemen gidermiştik. Ta­rafımızdan bir rahmet ve ibâdet edenlere bir hatıra olsun diye." (Enbiyâ, 83-84)
 
Çile Yayınevi
 
 
     GİRİŞ
 
 
Allâhü Zülcelâl Hazretleri'nin sıfât-ı ezelî ve kelâm-ı nefsîsinin tercümanı dörttür:
 
Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur.
 
Bu dört kitabın hepsi de Allah tarafından kulların doğru yola, dünya ve âhirette saadet ve selâmete ermeleri için gönderilmiş bulunmaktadır.
 
Semavî kitaplar, hakkında:
 
 
"Yaş kuru ne varsa hepsi Kitab-ı Mübin'dedir" buyurulan Kur'an-ı Kerim ile kemal ve son bulmuştur. O Kur'an ki, bütün in­sanlara, cinlere ve meleklere hitap etmektedir.
 
Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de:
 
 
"Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye ya­rattım" buyurmaktadır. Bununla insanlara ve cinlere, yaratılmala­rının faidelerini göstererek, kulluğun icabı olan ibâdeti vacip kılmış­tır.
 

Hadîs-i kudsîde de:
 
 
"Ey İnsanoğlu! Her şeyi sana hizmet için, seni de zâtıma kulluk için yarattım" buyurdu.
 
 
Kul için, ihlasla ibadet ve taatte bulunmayı, kendisiyle yakınlık kıldı. Bundan dolayı da:
 
 
"Farzlarla kulum Benim azabımdan kurtulur, nafilelerle de bana yaklaşır" buyurdu.
 
Farzları yerine getirmek, Cenâb-ı Hakk'ın sayılması mümkün olmayan nimetlerine karşı şükür; nafileler, evrâd ü ezkâr, teşbih, tehlil, tahmid ise Allah'a yaklaşmaya vesiledir.
 
Cenâb-ı Hak:
 
"Bana duâ ediniz, size icabet edeyim (karşılık vereyim)." nazm-ı celili ile isteyene ihsanda bulunacağını haber vererek, ke­rem ve cömertliğini ilan etmektedir:
 
Resûl-i Ekrem Efendimizde:
 
 
"Duâ müminin silahıdır" buyurduklarına göre, hazarda ve se­ferde, madde ve mânâda, dünyada ve âhirette hacetlerin halli için, Resûlullah'ın sünneti üzere, vârislerinin tarif ettiği tarzda duaya devam etmelidir.
 
Hadis-i şerifte:
 
 
"Beşikten mezara kadar ilmi talep edin" buyrulmuştur. İlim o kadar ehemmiyetlidir ki, ona beşik ile kabir hudut gösterilmiştir.
 
Herkesin her şeyi bilmesi mümkün olmadığı gibi, hatasız olması da mümkün değildir. Şu halde başkasını dinlemek mecburiyeti vardır. Dinlemek istemeyen, hem bâtılda ısrar etmiş, hem de fikrini ıslahtan kaçmış olur.
 
Bir insanın görmediğini ve bilmediğini, diğer bir kimse görüp bi­lebilir. Kişinin görmeyip bilmediğini inkarda ısrar etmesi, akıl dışı bir cehalettir.
 
Yetişen zekaları faydalı kitaplarla beslemeyen millet, hüsrana uğrar. Kitaplar, deniz fenerleri gibi, en karanlık devirlerde dahi maddî ve manevî hakikatleri, sırları ve nurları insanoğluna işaret ederler.
 
Güneş dünyaya ışık verdiği gibi, kitaplar da insanlara ışık verir, karanlık gönülleri aydınlatır.
 
Bizim kitabımız, kâinatı kaplayan nurları ile gönüllere akan irfan denizidir. Allah'ın mâbud, insanın ise kul olduğunu önce kitap öğ­retir. Din ilmi, dünya menfaati için değil, takva içindir.
 
Tabiat ilmi okuyanlar dahi, o ilmin hudutları ötesinde maneviyat çizgisiyle buluşunca acayip, ilâhî ve üstün sırrın idraki ile irşad olurlar.
 
Yeni neslin ruhuna arız olan muazzam sarsıntı, cesette ruh, maddede mânâ varlığını bilmedikleri içindir.
 
İnsan için en mühim sermaye zamandır. Boş vaktini ruhlu bir ki­taba bağlayan, çok şey kazanır.
 
Kötü demirden iyi kılıç olmaz. Çorak yerde sümbül yetişmez. Okunacak eserde de samimiyet aramak zarureti vardır. Hayvanlar dahi otu seçmeden yemezler.
 
Basiretli mümin iyi eserlerle arkadaşlık eder. Hasır dokuyucu da dokuma bilir, ama ipek dokumaz.
 
Zehir, yağlı şeyin içinde gizlidir. Dikkat etmeyen mahvolur. Oku­yacağı eseri iyi seçemeyen kimse de böyledir. O da manen mah­volur.
 
En çok dikkat edilecek husus işte budur. ( En güzel dualar kitap , en güzel dualar  , dualar kitabı ,  satın al , islami kitap  , seçme dualar , ali eren dualar kitabı , çile yayınları )
 
 
  
   Bir Duâ
 
Ey Rabbim! Bana bir hüküm ihsan et ve beni sâlihler zümresine kat. Ve sonrakilerde bana bir sadakat dili (zikr-i cemil) tahsis eyle. Ve beni Naîm Cenneti'nin vârislerinden kıl.
 
Ey Rabbimiz! Bizlere eşlerimizden ve zürriyetlerimizden gözler süruru ihsan buyur ve bizleri müttakilere önder kıl.
 
Ey Rabbimiz! Bizleri ve bizden önce iman ile geçen kardeşlerimizi affeyle ve iman edenlere karşı kalplerimizde bir kin tutturma.
 
Ey Rabbimiz! Şüphe yok ki sen şefkatlisin, merhametlisin.
 
Ey Rabbimiz! Hamd, evvel ve âhir sanadır. Sen Sübhan'sın Yâ Rab! Senin şanın ne büyüktür! Burhanın ne yücedir. Fatiha senden, sonuç sanadır.
 
Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve onun yakınlarına salât ve selam et; nasıl Hz. ibrahim'e ve onun yakınlarına salât ve selam eyledinse. Sen övülmüşsün, pek yücesin.
 
Ey Allah'ım! Hz. Muhammed'i (s.a.v.) ve onun yakınlarını mübarek eyle; Hz. İbrahim ve onun yakınlarını mübarek eylediğin gibi. Sen övül­müşsün, pek yücesin!
 
Bizi kendilerine nimet verdiklerinle, gazap edilmemiş ve sapmamışlarla hasret! Âmin.
 
 
   Bir Münâcât
 
İlâhi! Hamdini sözüme sertâc ettim, zikrini kalbime mi'rac ettim, kita­bını kendime minhâc ettim.
 
Ben yoktum var ettin, varlığından haberdar ettin, aşkınla gönlümü bîkarar ettin.
 
İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidâyetine sığındım, lütfuna gel­dim. Kulluk edemedim, affına geldim.
 
Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, Sen söyletmezsen ben söyleyemem, Sen sevdirmezsen ben sevemem.
 
Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize erdirdiklerini.
 
Sevdin Habibini, kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl'at-i risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den Makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiyâ kıldın, hâtem-i enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın.
 
Salât-ü selam, tahiyyât-ü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âl-ü asha­bına Yâ Rab!

Elmalılı, Hak Dini Kuran Dili Tefsiri'nden

  
   İçindekiler
 
Giriş
 
Kısım I
Duanın Mahiyeti
Duanın Ehemmiyeti
Makbul Dualar
Duanın Usûl ve Âdabı
İbrahim Bin Edhem Hazretleri'nin Cevabı
En Kuvvetli Âmil
Kul Hakkı
 
Kısım II
Sabah ve Akşam Okunacak Dualar   
Sabah Kalkarken Okunacak Duâ
Elbise-Gömlek Giyilirken Okunacak Duâ
Sabah-Akşam Okunacak Dualar
Cünnetül-Esmâ
Helaya Girerken Okunacak Duâ
Heladan Çıkınca Okunacak Duâ
Gusül (Boy) Abdestinde Yapılacak Niyet ve Duâ
 
Kısım III
Abdest, Namaz ve Uyku Duaları
Eller Yıkanırken Okunacak Duâ
Ağza Su Alırken Okunacak Duâ
Misvak Kullanırken Okunacak Duâ
Burna Su Alırken Okunacak Duâ
Yüz Yıkanırken Okunacak Duâ
Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Duâ
Sol Kol Yıkanırken Okunacak Duâ
Başa Mesh Edilirken Okunacak Duâ
Kulaklara Mesh Edilirken Okunacak Duâ
Boyuna Mesh Edilirken Okunacak Duâ
Sağ Ayak Yıkanırken Okunacak Duâ
Sol Ayak Yıkanırken Okunacak Duâ
Abdestten Sonra Okunacak Dualar
Kadr Sûresi
Ezan ve İkâmet
Ezan
Ezan Duası
Âmentü
Namaz Sûreleri
Fil Sûresi
Kureyş Sûresi
Mâûn Sûresi
Kevser Sûresi
Kâfirûn Sûresi
Nasr Sûresi
Tebbet Sûresi
İhlâs Sûresi
Felâk Sûresi
Nâs Sûresi
Fatiha Sûresi
Namaz Duaları
Sübhâneke
Ettehiyyâtü
Allâhümme Salli
Allâhümme Bârik
Rabbena Âtinâ
Kunut Duaları
Rükû Teşbihi
Rükûdan Doğrulunca Okunan Tahmid
Secde Teşbihi
Namaz Selamı
Âyetü'l-Kürsi
Namazdan Sonra Okunacak Duâ
Namaz Sonunda Okunacak Başka Bir Duâ
Camiye Giderken Okunacak Duâ
Camiye Girerken Okunacak Duâ
Camiye Girdikten Sonra Okunacak Duâ
Camiden Çıkarken Okunacak Duâ
Camide Yapılacak Tahmid
Sabah Namazı'nın Sünneti île Farzı Arasında Okunacak Duâ
Sabah ve Akşam Namazlarından Sonra Okunacak Duâ
Akşam Ezanı Duyulunca Okunacak Duâ
Aksam Namazı'ndan Sonra Okunacak Duâ
Vitir Namazından Sonra Okunacak Duâ
Yatarken Okunacak Duâ
Yatarken Okunacak Başka Bir Duâ
Cinsî Münasebette Okunacak Duâ
Yatağına Girince Okunacak Şeyler
Gece Okunacak Dualar
Gece Uyanınca Okunacak Duâ
Uykuda Korkanın Okuyacağı Duâ
Uyku Tutmayanın Okuyacağı Duâ
Korkulu Bir Rüya Görünce Okunacak Duâ
 
Kısım IV
Yolculuk Duaları
Evden Çıkınca Okunacak Duâ
Eve Girildiğinde Okunacak Duâ
Sokak, Çarşı ve Pazarda Okunacak Duâ
Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ
Gemiye ve Diğer Vasıtalara Binerken Okunacak Duâ
Yolculukta Bir Köy veya Şehir Görüp Oraya Girmek İsteyenin Okuyacağı Duâ
Yolculukta Konaklayınca Okunacak Duâ
Yolculukta Gece Okunacak Duâ
Yolculukta Cin-Şeytan Görüp Bayılan Kimseye Okunacak Duâ
Yolculuktan Dönüşte Okunacak Duâ
 
Kısım V
Cuma ve Bayramlarda Okunacak Dualar
Cuma Hutbesi ve Duaları
Minberin Üçüncü Basamağında Okunacak Duâ
Minberin Yedinci Basamağında Okunacak Duâ
Birinci Hutbe
İkinci Hutbe
Bayram Namazlarına Giderken Okunan Tekbir
Teşrik Tekbiri
Kurban Keserken Okunacak Duâ
Kurban Kesildikten Sonra Okunacak Duâ
 
Kısım VI
Hac Duaları
Hacca Giderken Okunacak Duâ
Mikad'da Okunacak Duâ
Kabe'yi Görünce Okunacak Duâ
Hacer-i Esved'de Okunacak Duâ
Kabe Kapısında Okunacak Duâ
Tavafın Birinci Şavtının Duası
Tavafın İkinci Şavtının Duası
Tavafın Üçüncü Şavtının Duası
Tavafın Dördüncü Şavtının Duası
Tavafın Beşinci Şavtının Duası
Tavafın Altıncı Şavtının Duası
Tavafın Yedinci Şavtının Duası
Rükn-i Irâkî'de Okunacak Duâ
Altın Oluk'ta Okunacak Duâ
Rükn-i Şâmî'de Okunacak Duâ
Rükn-i Yemânî'de Okunacak Duâ
Rükn-i Yemânî ile Hacer-i Esved Arasında Okunacak Duâ
Mültezem'de Okunacak Duâ
Tavaftan Sonra Okunacak Duâ
Tavaf Namazının Arkasından Okunacak Duâ
Zemzem İçilirken Okunacak Duâ
Hatîm'de Okunacak Duâ
Sa'yin Birinci Şavtının Duası
Sa'yin İkinci Şavtının Duası
Sa'yin Üçüncü Şavtının Duası
Sa'yin Dördüncü Şavtının Duası
Sa'yin Beşinci Şavtının Duası
Sa'yin Altıncı Şavtının Duası
Sa'yin Yedinci Şavtının Duası
Safâ ile Merve Arasında Okunacak Duâ
Safâ ve Merve'de Okunacak Duâ
Mina'ya Giderken Okunacak Duâ
Arafat'a Giderken Okunacak Duâ
Arafat'ta Okunacak Duâ
Cebel-i Rahmet'i Görünce Okunacak Duâ
Müzdelife Duası
Mina'da Okunacak Duâ
Şeytan Taşlarken Okunacak Duâ
Veda Tavafının Namazından Sonra Okunacak Duâ
Resûlullah'ın (s.a.v.) Kabr-i Şerifini Ziyarette Okunacak Duâ
Hacdan Dönünce Okunacak Duâ
 
Kısım VII
Nafile Namazlar
Tahıyyetü'l-Mescid Namazı
Abdest ve Gusülden Sonra Namaz
Yolculuk Namazı
Tevbe Namazı
Hacet Namazı
İstihare Namazı
Katil Namazı
İstiskâ (Yağmur İsteme) Namazı ve Yağmur Duası
Güneş Tutulduğu Zaman Kılınacak Namaz
Ay Tutulduğunda Kılınacak Namaz
Duhâ (Kuşluk) Namazı
Evvâbin Namazı
Teheccüd Namazı
Teşbih Namazı, Teşbih Namazı Nasıl Kılınır?
Ana-Baba için Namaz
Husamâ (Hasımlar) Namazı
 
Kısım VIII
Kur'an Okuma, Vaaz, Sünnet, Nikâh, Yemek Duaları
Kur'an Okumaya Başlarken Okunacak Duâ
Tilâvet Secdesi'nde Okunacak Duâ
Hatim Duası
Vaaza Başlama Duası
Vaazdan Sonra Okunacak Duâ
Hafız Cemiyetinde Okunacak Duâ
Mevlid Duası
Hacı Cemiyetlerinde Hacılar Uğurlanırken Okunacak Duâ
Sünnet Cemiyetinde Okunacak Duâ
Sakal Duası
Sakal-ı Şerif Ziyaretinde Okunacak Duâ
Nikâh Duası
Yemek Duası
Meclislerden Kalkarken Okunacak Duâ
 
Kısım IX
Çeşitli Dualar/ Gündelik Dualar
Borçlu Olan Kimsenin Okuyacağı Duâ
Zengin Olmak için Okunacak Duâ
Rızık Genişliği İçin
Karınca Duası (Rızkın Artması İçin Duâ)
Yeni Ay (Hilal) Görülünce Okunacak Duâ
Şiddetli Rüzgâr Estiği Zaman Okunacak Duâ
Gökyüzüne Bakıldığında Okunacak Duâ
Gök Gürlediğinde Okunacak Duâ
Şimşek Çaktığı Zaman Okunacak Duâ
Yağmur Yağarken Okunacak Duâ
Tohum Ekerken Okunacak Duâ
Turfanda Yemiş Görüldüğü Zaman Okunacak Duâ
Yeni Elbise Giyince Okunacak Duâ
Aynaya Bakınca Okunacak Duâ
Hoşlanılmayan Bir Şey Görünce Okunacak Duâ
Ezber ve Hatırda Tutma Duası
Unutkanlıktan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ
Sadaka Verildiği Zaman Okunacak Duâ
Hiddetlenildiği Zaman Okunacak Duâ
İnsanların Şerrinden Korkulduğu Zaman Okunacak Duâ
Kulak Çınlamasında Okunacak Duâ
İsteği Kabul Olduğunu Gördüğünde Okunacak Duâ
Duanın Kabulü Geciktiğinde Okunacak Duâ
Müşkilat Karşısında Okunacak Duâ
Sıkıntı Bastığı Zaman Okunacak Duâ
Ahzâb Duası
Sıkıntı Anında Okunacak Duâ
Belâya Uğramış Kimseyi Görünce Okunacak Duâ
Yangın Görünce Okunacak Duâ
Su İçtikten Sonra Okunacak Duâ
Üzerine Bindirmeyen Hayvana Okunacak Duâ
Süt İçince Okunacak Duâ
Gerdek Gecesinde Okunacak Duâ
Savaşa Giderken Okunacak Duâ
Hakkı Görme Duası
Bütün Duaları İçine Alan Duâ
 
Kısım X
Korunma, Hastalık, Cenaze ve Kabir Duaları
Nazar Duası
Aksırana Karşı Okunacak Duâ
Cinlerin Tasallutundan Kurtaran Duâ
Belânın Defi/Kaldırılması İçin Okunacak Duâ
Umumi Belâ (Belvâ-i Âmme)
Cin Tutana (Saralıya) Ne Okumalı?
Hastalık Anında Okunacak Duâ
Hastalıklara Karşı Okunacak Duâ
Sıtma ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Duâ
Felç ve Cüzzam için Okunacak Duâ
Bir Yeri Sancılandığında Okunacak Duâ
İslam Nimetine Teşekküren Okunacak Duâ
Hayatın Sonunda Okunacak Duâ
Ölüm Haberi Geldiğinde Okunacak Duâ
Ölünün Çenesini Bağlarken Okunacak Duâ
Cenaze Musalla Taşına Konunca Okunacak Duâ
Cenaze Duaları
Cenaze Duası
Erkek Cenazesinde İlave Edilecek Duâ
Kadın Cenazesinde ilave Edilecek Duâ
Erkek Çocuk Cenazesinde ilave Edilecek Duâ
Kız Çocuk Cenazesinde İlave Edilecek Duâ
Her Cenazede Okunacak Duâ
Cenaze Kabre Konulurken Okunacak Duâ
Telkin Duası
Cenazenin Ruhuna Okunan 70 Bin Tevhidden Sonra Okunacak Duâ
Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ
Ashab-ı Kehf, Ashab-ı Kehf'in İsimleri
 
Kısım XI
Teşbih, Tevbe ve İstiğfar Duaları
Allah'ın Sevdiği iki Kelime
Günahları Mahveden Kelime
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789754503265
MarkaÇile Yayınları
Stok DurumuVar
9789754503265
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.