Gerçek Tasavvuf, Avariful Mearif

Fiyat:
508,00 TL
İndirimli Fiyat (%26,2) :
375,00 TL
Kazancınız 133,00 TL
105,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

 

Kitap             Gerçek Tasavvuf, Avarifül Mearif
Yazar            Şihâbuddîn Sühreverdî
Tercüme        Dr. Dilaver Selvi         
Yayınevi        Semerkand Yayınları
Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, Ciltli
Sayfa - Ebat  722 sayfa,  17x24 cm
  
 
 
Semerkand Yayınevi Gerçek Tasavvuf kitabını incelemektesiniz.
Şihabuddin Sühreverdi Gerçek Tasavvuf hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    gerçek tasavvuf
 
 
Tasavvuf konusunda yazılmış en önemli dört klasik eserden biri Sihâbüddin es-Sühreverdî’nin Avârifü’l-Maârif adlı kitabıdır. Tasavvuf düsüncesinin sistematize edildigi çağlara ait bu eser hâlâ önemini korumaktadır.
 
Semerkand Yayınevi bu muhtesem eseri Gerçek Tasavvuf adıyla yayımlayarak kültür dünyamıza önemli bir katkıda bulunmaktadır. Sühreverdî bu eseri niçin yazdıgını söyle açıklamaktadır: “Bu kitabımla velîlerin, sufîlerin yolunun Kur’an ve sünnet yolu oldugunu, yaptıkları her isin mutlaka bir delili bulundugunu ve onların, yasadıkları sürece Allah’ın dinini ayakta tuttuklarını göstermek istedim.”
 
 Bu kıymetli eserin tercümesi Dr. Dilaver Selvi ait...
 
 
        ÖNSÖZ
 
 
Allah Teâlâ'ya, zât-ı kerimine lâyık olduğu şekilde hamd ve sena ol­sun.
 
Peygamberlerin efendisi, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) de Allah Teâlâ'nın emir ve ta'lim buyurduğu şekilde salât u selam, hür­met ve ihtiram olsun.
 
Allah ve Rasûlü'ne olan aşk ve ittibâlarıyla manen ihya olan sahâ-be-i kiram, tabiîn, selef-i sâlihin, şühedâ, mücâhidin, ehlullah ve mü'minlerin dereceleri âlî, makamları huzûr-ı Bârî, hepsine hürmet ve selam olsun.
 
Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ile "gerçek tasavvuf" adıyla okuyucuya sunduğumuz Avarifül Meârif in tercümesini üçüncü baskıya hazırla­mak nasib oldu. Tercüme baştan sona tarafımızca okundu; ikinci baskı­da gözden kaçan hatalar tesbit edilip düzeltilme yoluna gidildi. Bu ha­liyle tercüme daha istifade edilir bir duruma getirildi. İkinci baskıda ya­pıldığı gibi, aşağıdaki müdahaleler çerçevesinde tercümemiz kısmen de olsa yeni bir şekil kazandı.
 
1-Metne sâdık kalınarak, tercümenin dili ve üslûbu daha rahat, da­ha anlaşılır
 
2-Uzun cümle ve paragraflar, mâna bütünlüğü zedelenmeden kı­saltıldı ve hükümler netleştirildi.
3-Tasavvufî ıstılahlar korunup, gerektiği zaman parantez içi açıkla­malarla okuyucuya yardımcı olundu.
4-Daha önce senetlerini zikrederek verdiğimiz hadislerin senetleri hazfedilip, müellifin dinlediği hocası ile, hadisi nakleden ilk râvi (saha­be) zikredilip, hadise geçildi.
5-Bütün hadisler ve bazı haberler, tarafımızca yeniden tahric edilip, kaynaklar zenginleştirildi.
6-Önceki tercümede metin içinde verilen âyet numaraları, dipnotta gösterildi.
7-Her bölüme kendi içinde ayrı dipnot numarası verildi.
8-Konu başlıkları kısaltıldı ve netleştirildi.
9-Bazı konular maddeler halinde sıralanarak işlendi.
10-Gerekli açıklamalarla dipnotlar daha doyurucu hâle getirildi.
11-Okuyucunun konulara daha rahat ulaşabilmesi için, kitabın so­nuna Tasavvufî Konu ve Kavramlar" ve "Şahıs İsimleri" indeksi kondu.
12-Müellifin hayatı daha geniş bir şekilde yeniden yazıldı.
 
Bu haliyle tercümemiz, gönül hoşluğu ile okunacak bir duruma gel­di.

Bu tercümemizin hatâdan hâli olduğunu iddia etmiyoruz; sadece, elimizden geldiği kadar hatâlarımızı tesbit ve tashihe çalıştığımızı söy­lüyoruz. Beşer hâlimiz devam ettiği sürece, şaşar vasfımız da bizde kalacaktır. Tek tesellimiz, kasıt olmayan hatâ, yanılma ve unutmaların vebalinin bu ümmetten kaldırılmış olmasıdır.
 
 
Cenab-ı Hakk'tan temennimiz, bu eseri, bize ve bütün Ümmet-i Mu-hammed'e, ilâhî rızâ ve affa sebep olacak iman, ihlas, yakîn, amel ve edeblere vesile kılmasıdır.

Duamız şudur: Rabbimiz! Günahlarımızı affet. Kötülüklerimizi set-ret. Bizleri dünyada sâlihlerle beraber yaşatıp, âhirette onlarla hasret. Hamd olsun âlemlerin rabbi Allah'a...  ( Kitap Gerçek Tasavvuf, Yazar Şihâbuddîn Sühreverdî, Teslimatta Öde, Tercüme Dr. Dilaver Selvi, Semerkand Yayınları, semerkand gerçek tasavvuf, avariful mearif kitabı, semerkant yayın, sühreverdi kitapları, dilaver selvi tercümesi )
 
  
Dr. Dilâver Selvi
 
 
Sühreverdi'nin Hayalı, Tarikatı ve Eserleri
Mukaddime
Sûfilerin İlimlerinin Kaynağı
Sûfilerin Hak Sözü Güzelce Anlamaları
Tasavvuf ilminin Fazileti
Sûfilerin Halleri ve Tarikatları
Tasavvufun Mâhiyeti
Sûfi Kelimesinin Kökü
Mutasavvıflar ve Onlara Benzeyenler
Melâmetilik ve Melâmetiler
Sûfi Olmadıkları Halde, Sûfilere Nisbet Edilenler.
Mürşidlik Rütbesi ve Mürşidlerin Hizmeti
Hakiki Hizmet Ehli ve Ona Benzeyenler
Bey'at Hırka ve irşad
Ribat ve Tekkelerde Kalmanın Fazileti
Ribattakilerin Suffe Ashabına Benzemesi
Ribat ve Tekkelerdeki Sûfilerin Özellikleri
Sûfilerin Sefer ve İkâmet Âdabı
Seferin Farzları ve Faziletleri
Seferden Dönme Âdabı
Sebeplere Sarılmada Sûfilerin Tutumları
Manevî Fetihler ve ilâhi İhsanlar
 
Sûfilere Göre Evlilik ve Bekârlık
Hakkında Sûfilerin Görüşü        
Semâı Reddedenler     
Semâa İhtiyaç Duymayanların Hâli        
Semâ Âdabı    
Halvet (Çilehâne) Âdabı
Halvette Zuhur Eden Manevî Fetihler     
Halvete Giriş Âdabı      
Sûfilerin Ahlâk Anlayışı 
Sûfilerin Ahlâkı 
Tasavvufta Edeb         
Ehlullahın ilâhi Huzurdaki Edebi
Taharet Âdabı         
Abdestin Edeb ve Sırları          
Havassın Abdest ve Âdabı       
Namazın Fazileti ve Yüceliği     
Kurbiyyet Ehlinin Namazı          
Namazın Edebleri ve Sırları       
Orucun Fazilet ve Faydası        
Sûfilerin Nafile Oruç Konusundaki Tutumları      
Orucun Edebleri           
Yemenin Fayda ve Zararları      
Yeme-İçme Âdabı        
Sûfilerin Giyim Kuşamdaki Edebleri      
Gece İbâdetinin Fazîleti
Gece Kalkmaya Yardımcı Sebepler ve Uyku Âdabı
Gece Namazı ve Uyku Âdabı    
Gece İbâdetinin Taksimi           
Gündüzü Karşılama Âdabı        
Günlük İbâdet ve Zikirlerin Taksimi        
Müridin Mürşidine Karşı Edebleri          
 
Mürşidin Riâyet Edeceği Âdâb   
Sohbetin Fayda ve Te'sirleri        
Allah İçin Kardeşliğin Sorumlulukları   
Sohbet ve Kardeşliğin Edebleri  
Rûh, Kalb, Akıl ve Nefsin Mahiyeti        
Kalbe Gelen Düşüncelerin Tanınması 
Hâl-Makâm ve Aralarındaki Fark
Makamların İzahı   
Makamlar Hakkında Sûfilerin Görüşleri
Hallerin Açıklanması         
Hallere Dâir Bazı Tasavvufî Istılahlar    
Bidayet ve Nihayet Hallerinin Sıhhati   
İstifade Edilen Eserler  
Tasavvufî Konu ve Kavramlar İndeksi   
Şahıs İsimleri İndeksi    
 
 
 
Semerkand Yayınevi Şihabuddin Sühreverdi Gerçek Tasavvuf kitabı
nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054491025
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786054491025
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.