Güzel Vaazlar ve Sohbetler, 5 Cilt

Fiyat:
750,00 TL
İndirimli Fiyat (%26,7) :
550,00 TL
Kazancınız 200,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler  Kitap                    Güzel Vaazlar ve Sohbetler
  Yazar                   Ragıp Güzel
  Yayın Danışmanı Zekeriya Çelik
  Yayınevi               Çelik yayınevi
  Etiket Fiyatı          250 TL 
  Kağıt - Cilt            Sarı şamua, Ciltli
  Sayfa - Ebat         2.732 sayfa, 17x24 cm, Büyük boy
  Yayın Yılı              2011
  
 
Çelik yayınları, Ragıp Güzel tarafından yazılan Güzel Vaazlar ve Sohbetler adlı kitabı incelemektesiniz.
5 Cilt Güzel Vaaz ve Sohbetler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 


  Güzel Vaazlar ve Sohbetler , Ragıp Güzel

  Cilt 1

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla
 
     ÖNSÖZ
 
Her sözün önü, evveli, başlangıcı budur.
Allah’ın adı ile başlamak…
Allah’ın emirlerini, peygamberimizin tavsiyelerini, büyüklerin hikmetli hallerini anlatmaya Allah’ın adı ile başlıyorum.
Allah’ın adı ile vaazı.
Allah’ın kudreti ile yazı yazabiliyorum.
Allah adı ile okuyanlara ne mutlu.
Allah ile haşır – neşir olan talihli insanlara sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum.
Allah, rızasına muvaffak eylesin. Amin.
 
Ragıp Güzel
15.06.1996
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz
Ahlak çöküntüsü
Allah’ın nimetleri
Batıl inanışlar
Bizi kurtaracak olanlar
Çanakkale zaferi ruhu
Edep öğrenmeli
Emaneti ehline vermek
Fesat çıkaranların cezası
Fitne zamanındaki davranış
Gerçek insanlar
Gıybet ve dedikodu
Güzel ahlak
Hakka ibadet
Hakka yöneliş
Hz. Muhammed (s.a.v)
Her şeyin hesabı
İdarecilik
İman düşmanlığı
İnsan başıboş değildir
İnsanlarla geçinmek
İslam ilerliyor
İslam düşmanlığı
İstikamet
Kadın hakları
Kıyamet alametleri
Koca hakkı
Konuşmak
Kudret Allah’ındır
Merhametli olmak
Mevki ve makam
Nasihat etmek
Nikaha teşvik
Öğrenmek
Ölçülü olmak
Ölümden sonrası
Örf ve adetler
Rehberimiz
Sabır
Salih kullar
Şeytanın hileleri
Şeytandan korunma
Takip edilecek yol
Teaddüdü zevcat
Tecessüs
Vatan ve askerlik
Vasiyet
 

Güzel Vaazlar ve Sohbetler 2
 
   ÖNSÖZ
 
Vaaz ve irşad, İslam’ın en tesirli faktörüdür. İnsanların gönüllerine ilahi aşkın girmesine, hareketlerinin düzelmesine en tesirli yol, vaaz ve nasihattır.
Yıllardır vaaz ve irşad hizmetleri, cami kürsülerinden yapılmış ve yapılmaktadır.
Zaman zaman bu konuda kitaplar yayınlanmışsa da pek fazla tutulmamıştır.
Pek fazla eser olmamasına rağmen yine de halkımız vaaz ve irşad konularını araştırmaktadır. Herkes takdir eder ki imanın midesi kadar, gönlü de gıda ister.
Gönüllerin gıdasına bir çeşni olabilmek amacıyla bu kitabı yayınladık.
Güzel vaazları okuyarak duymak, dostlarımızın ifadesine sunmak amacına yönelttik. Meslektaşlarımıza da bir kolaylık sağlamak istedik.
Güzel dinimizin, güzelliklerin sergileyebilmiş isek kendimizi mutlu addederiz.
Güzel vaazları, güzelce tatbik etmeyi Allah’tan niyaz eder, muvaffakiyetler dilerim. ( Güzel Vaazlar ve Sohbetler kitap , sohbet ve vaazlar kitap fiyatı , Ragıp Güzel vaaz ve sohbetler kitabı , Ragıp güzel 5 cilt vaaz kitabı )
 
Ragıp GÜZEL
11.10.1993
 

Güzel Vaazlar ve Sohbetler 2

İÇİNDEKİLER
Önsöz
Allah’a Yakınlık
Allah’tan iste
Allah kanunu
Ahlaki yücelikler
Aldanmamak
Aile hayatı
Ana-Baba hakları
Adaletle olmak
Ahde vefa
Birlik ve beraberlik
Cömertlik
Dinlemek
Dini yaşamak
Dünya ve ahret hayatı
Fatiha Suresi ve Tefsiri
Fitne
Güzellik
Hakk’a karşı gelmek
Kafirler dost olmaz
Kötülüğü yaymak
Kurban
Müminin görevi
Müşavere
Musibetlere karşı sabır göstermek
Namus
Peygamber sevgisi
Rüşvet
Zandan sakınmak
Allah
Allah’a itlice
Berat Gecesi
Cami
Cömertlik
Cuma
Çocuk terbiyesi
Dine dönüş
Dünya
Edeb
Evliya
Fitneden korunmak
Gece namazı
İbadete saygı
İçki
İş görmek
İzzet ve şeref
Irkçılık
Kadın hakları
Kur’an ahlakı
Kul hakkı
Mirac
Musibet
Niyet
Oruç
Seyehat
Tefekkür
Temizlik
Ümmet-i Muhammed
Zina
 
 
Güzel Vaazlar ve Sohbetler 3
 
ÖNSÖZ
 
“Her kişi ister koya alemde ad 
Hayr ile ta kim kılalar anı yad
Sergüzeştim ben dahi zikrettiğim
Bir dua ile anılmaktır murad.”
 
Mir’atül Memalik kitabı önsözünde yer alan bu kıt’a, yazarına dua edilmesini talep etmektedir.
Okuyucularından hayır ile yad edilmesini beklememektedir.
Dua eden daima kazançlı çıkar. Çünkü insan ettiği duanın daha güzeli, daha temizi ile dua kazanır.
İnsan lisanıyla, günahkar dudağıyla dahi olsa dua edenin yanındaki melek, o berrak günahsız nuraniyetiyle o duaya mukabele eder.
Dua edene dua edilir.
Bizim de okuyucularımızdan arzumuz budur.
Allah sizlere ne muradınız varsa versin.
Gayemiz, insanlara faydalı olmaktır…
Tarih-i Gılmani yazarı, kitabın yazılışını anlatırken şöyle söylemiştir:
“El Müslüman kardeşler! Bu kitab, kendimizin ve sözünü ettiğimiz dostların hayır dua ile anılmamızı ve sevindirilmemizi sağlamak amacıyla yazılmıştır.
 
Nazım:
 
Her kim Dünyaya gelir, ahır gider,
Bakidir ol kimse ki koya eser.
Diledim ki alıkoyam bir nişan,   
Nef’i am ola (ve) am içre ıyan.
 
(Dünyaya her gelen sonunda gider. Ölümsüz olan, eser bırakan kimsedir.
Bir iz bırakayım istedim. herkesin yararına olsun, herkesce bilinsin.)
Kitap da bir eser,
Hitap da bir eserdir.
Kitaptan okuduğunu dostlarına aktarırsan, anlatırsan o da senin eserindir.
Sen de o hitabından fayda görürsün.
Afiyet dileklerimle.
 
Ragıp GÜZEL
Küçücek 1997
 
Güzel Vaazlar ve Sohbetler 3
 
İÇİNDEKİLER
Önsöz
Ahret endişesi
Ahir zaman endişesi
Ahlak
Allah korkusu
Allah’a muhtacız
Allah alimler
Allah’a yöneliş
Asalet ve Terbiye
Başkalarını düşünmek
Berat’a giderken
Cihad
Çocuk terbiyesi
Dilin lüzumu
Dili korumak
Dua
ecdadımızı tanıyalım
Edebli olmak
gözü korumak
haccın hikmetleri
hak din islamdır
ilahi af
insan hakları
insanlık münasebetleri
insan ve çevre
istanbul’un fethi
iyiye yönelmeli
kulluk görevi
Kur’an-ı Kerim
Mahşerde soru
Maneviyat
Namaz
Ömürler geçiyor
Peygamber ahlakı
Peygamberimiz’in Doğumu
Rabbimiz Allah’tır
Rahmet esintileri
Rahmet peygamberi
Rıza-yı ilahi
Takva
Tamah
Vasiyet
Zalimlerin akıbeti
Zulme razı olmamak
 
Güzel Vaazlar ve Sohbetler 4
 
ÖNSÖZ

Güzel Vaazlar’ı takip eden, okuyup anlatan insanlar ne kadar talihlidir….
Kab bin Malik diyor ki!
“Şu bir kaidedir ki!
İnsan sevdiği kişiye öfkelenir.
Ve ancak ehil olan kişi uyarılır.
Islah ve düzelme kabiliyeti olmayanı kim uyarır ki?..
Güzel vaazlar okuyan, ıslaha ehil olan kişiler, hem kendileri istifade ettikleri gibi hem de başkalarına anlatmak suretiyle de çok büyük bir sevaba nail olmaktadırlar.
Okuyucu ve dinleyici olabilmek ne kadar büyük nimettir.
Bir insana bilmediklerini öğretmek en büyük saadettir.
Hele bir insanın hidayetine vesile olmak düzelmesini sağlamak ne kadar büyük kazançtır…
Bu nimetlere ulaşmanın yolu, okumaktan geçmektedir.
İlahi kelamın feyzinden istifade, kainatın sultanının mübarek rehberliğinden hissedar olmak erişilmez bir nimettir.
Hak dostlarının sohbetlerinden eriyip yumuşayan gönüllere ne mutlu!..
Feridüddin-i Attar der ki:
“Kemal için noksan evin eylemiştir ihtiyar.
İnsanları kurtarmaya memurdur ol bahtiyar.”
Bahtiyar insanlar,
Din kardeşlerine daime iyiliği ve güzelliği tavsiye ederler.
“Allah’a en sevimli kul, en çok nasihat edendir.” Buyuran sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dinin ancak nasihatle ayakta durmakta olduğunu beyan etmiştir.
Bu duygular içinde vaazları okuyanlara şükranlarımı sunarken Allah’ten hepinize sıhhat, afiyet ve muvaffakiyetler niyaz ederim.
 
Ragıp Güzel
Küçücek: 07.06.1999
 
Güzel Vaazlar ve Sohbetler 4

İÇİNDEKİLER
Ahiret hazırlığı
Dine sarılmak
Dostluk
Evliya
Gaflet
Günahtan kaçmak
Gurur
Hac
Hakk’a iltica
Hesabı düşünülmeli
Hoş geçinmek
İyilik yapmak
İlahi af
İdare etmek
İmtihan
Konuşmak
Kur’an-ı Kerim
Mahşer korkusu
Manevi duygulara saygı
Münafıklara aldırma
Niyet
Öğüt dinlemek
Ölümden ibret al
Peygamber yolu
Sağlık
Sevgi
Şeytan
Tevekkül
Yemek içmek
Zulümden sakınmak
Resulullah’a salat getirmek
35 Besmele-i Şerif
Esma-ül Hüsna
 
Güzel Vaazlar ve Sohbetler 5

ÖNSÖZ

“Sen şimdi bunları birkaç saat içinde okuyacaksın. Fakat inan bana, ben bu işi yapabilmek için saçlarım ağarıncaya kadar çalıştım.”

Bu söz Montesquieu’a aittir. Yıllar boyu çalışmalarının, verdiği emeklerin birkaç saat içinde okunmasının gayet kolay olduğunu ifade etmektedir.

Doğru bir söz…

Yediğimiz ekmek, birkaç dakika içinde ağzımızda çiğneyerek mideye ve vücuda besin olur. Fakat o bir dilim ekmeğin, bizim soframıza gelinceye kadar ne türlü devreler geçirdiğini, kimlerin ve ne şekilde özverili çalışmaları sayesinde bir tohumluk buğday halinden ekmeğe dönüştüğünü hiç düşünür müyüz?

İşte elinize aldığınız bir kitap da böyle devrelerden geçmiştir. Yazarının o eseri meydana getirinceye kadar nice zahmetler çektiğini, saçlarını ağartacak şekilde araştırmalar yaptığını da düşünmek, okumanın çok güzel bir nimet olduğunu anlatmaya yeterlidir.

Çeşitli çiçekleri dolaşıp öz toplayan, İlahi kudret eliyle insanlığa bal gibi şifa kaynağını sunan arılar da görev yapmanın mutluluğunu duyarlar.
Eser yazan insan da, karşısında okuyucusu bulunmasından dolayı çok mutludur. İnsanlığa bir hizmet sunduğu için sevinçlidir.

O hizmete muhatap olan okuyucu…

İşte asıl talihli odur.

Çünkü bu çalışmalar onun içindir.


Okumayı öğrenmek sanatların en güçlü olanıdır. Seksen yılımı bu işe verdim. yine de kendimden memnun olduğumu söyleyemem” diyen Goethe; okumanın zevkine doyamadığını ifade etmektedir.

Batılı düşünürler, okumaya çık önem vermişlerdir. Zaten düşünmeye giden yol okumaktan geçmektedir.

Aldous hoxley diyor ki: “Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücünü de sahip demektir.”

William Philips de şöyle der: “Kendinizi kurnaz zanneden insanlar okumayı küçümserler. Basit insanlar ona hayran olurlar. Akıllı insanlar ise ondan faydalanırlar.”

İşte hangi yönden düşünülürse düşünülsün okuyan, okuyabilen insanın ne kadar talihli ne kadar makbul bir insan olduğu anlaşılmaktadır.
Okuyan insanın değeri, okudukları ile ölçülür. Okuduğu konulara göre kıymet kazanır. Bundan dolayıdır ki Allah’ın emirlerini, peygamberin tebliğini ve dinin hikmetlerini okuyan sizler de değerli insanlarsınız.

Değerlerimizi muhafaza etmeyi Cenab-ı Allah’dan niyaz edecek sizlere de şükranlarımı sunmayı görev sayarım.  
 
Ragıp Güzel
Küçücek: 15.02.2001
 
Güzel Vaazlar ve Sohbetler 5

İÇİNDEKİLER
Allah Dostları
Akıl Nimeti
Arkadaşlık
Cimrilikten Kurtulmak
Düzelmek
Edepli Yaşamak
Gafletten Kurtulmak
Haccın Manası
Haramdan Kaçınmak
İbret Almak
İlk Emir Oku!
İman Nimeti
İman Düşmanlığı
İnsanlık Ödevi
İslama Yönel
İyiliğe Yönelmek
Kadın
Kötülüğe Engel Olmak
Kudret Allah’ındır
Kur’an Şifadır
Miracın Hikmetleri
Nimetlere Şükür
Peygambere İtaat
Şirkten Kaçınmak
Zekat
 Çelik Yayınları 5 Cilt Güzel Vaazlar ve Sohbetler kitabı tanıtımı bitti.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757161047
MarkaÇelik Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789757161047
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.