• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Hanım Sahabiler

   Fiyat:
   60,00 TL
   İndirimli Fiyat (%46,7) :
   32,00 TL
   Kazancınız 28,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap            Hanım Sahabiler     
   Yazar           Hilal Kara , Abdullah Kara 
   Yayınevi       Siyer Yayınları
   Kağıt Cilt      2.Hamur , Kalın ciltli
   Sayfa Ebat   525 sayfa, 14,5x21.5 cm
   Yayın Yılı      2021
         

    
   Siyer Yayınevi Hanım Sahabiler kitabı nı incelemektesiniz.  
   Hilal Kara, Abdullah Kara Hanım Sahabeler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

   SÖZBAŞI


   Modern kültür, hızlı teknolojik gelişmeler ile sınır kural tanımayan iletişim araçlarının baskısı her geçen gün insanî değerleri daha fazla yok etmektedir.

   Günümüzde tamamen güç ve çıkar ilişkisine dönüşen toplumsal ilişkiler, maneviyatı yok etmekte, bireylerde anlamsızlık, değersizlik ve yalnızlık duygularının ortaya çıkmasına ve yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Katlanılması çok zor olan bu duygular, insanın kendisine ve çevresine yabancılaşmasının ve yoğun bir kimlik bunalımının habercisi olmaya devam etmektedir.

   Medya ve iletişim araçları tarafından dayatılan manevî değerlerden yoksun, baskıcı, saldırgan kitle kültürü insanlar­da katı bir bencillik duygusu ortaya çıkarmakta, sorumluluk bilincini öldürmektedir. Hâlbuki milletimizin bekası bizi biz yapan sahip olduğumuz insanî değerlerle yoğrulmuş şahsiyet idealinin oluşturup, çocuklara ve yetişecek nesillere benimse­tilmesi ile mümkündür.

   Bu ideal nasıl oluşturulacaktır?
   Topluma nasıl sunulacaktır?
   Eğitime nereden ve Tümden başlanılacaktır?...

   Aslında kadın, hangi bilgi, eğitim ve gelişmişlik düzeyin­de olursa olsun, çocuğunun üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Bunun yanı sıra ailenin ilişki ve problemlerini çözme biçimin­de, tüketim alışkanlıkları, çevreyle iletişimleri ve beklentile­rinde söz sahibidir. Pratikte çocuğunu, eşini ve çevresini yön­lendirir... Kimliği ve şahsiyeti, kültürü ve eğitimi ne olursa olsun kadın, aile içindeki merkezî rolü sebebiyle toplumsal 
   alandaki belirleyiciliğini de aynı oranda sürdürmektedir. Bun­dan dolayı toplumda iyiye, doğruya, güzele ve adalete doğru bir değişim ve dönüşüm olacaksa bu toplumdaki rolü, annelik vasfı ile kadınlar eliyle ve onu vasıtası ile olacaktır.
    
   İslâm'da erkekle kadın bir bütünün parçalarıdır. Biri diğeri için vazgeçilmez hayat arkadaşıdır. İbadet ve muamelelerde cin­siyet ayrılığının sebep olduğu önemsiz bazı farklar dışında, dinî görev ve sorumluluklarda kadın-erkek eşitliği esastır. Hz. Pey­gamber erkeklerin olduğu kadar kadınların da eğitimine büyük önem vermiştir. Kadınlar mescide gitmiş, biat etmiş, toplantıla­ra katılıp, bayram namazlarında hazır bulunmuşlardır.

   Hz. Peygamber bayram hutbesini irâd ettikten sonra ka­dınların bulunduğu tarafa geçer, onların eğitim öğretimi ile de yakından ilgilenirdi. Hatta Allah Resûlü'nün (sas) sürekli er­keklerle birlikte olmasından dolayı onların Efendimiz'in ilim ve feyzinden daha fazla istifade ettiklerini düşünen hanımlar, bu arayı kapamak en azından mesafeyi daraltmak için Hz. Peygamber'e giderek

   - Ya Rasûlüllah, erkekler sürekli seninle birlikteler. Se­nin sözünü dinliyor istifade ediyorlar. Biz bundan mahrum oluyoruz. Bizim için de bir gün tahsis etsen. O günde gelsek, Allah' ın sana öğrettiklerini bize öğretsen, diyerek talepte bu­lundular. Onların isteğini yerinde bulan Hz. Peygamber hafta­nın bir gününü onlara tahsis buyurdu. Burada ve daha başka yerlerde çeşitli vesilelerle hanımlara İslâm'ı anlatan Efendimiz onların eğitim ve öğretimleri ile her zaman yakından ilgilendi.

   Sahâbe hanımlarının hayâ ve utanması dini konuları so­rup öğrenmelerine engel teşkil etmedi. Özellikle büyük bir fıkıh ve hadis âlimi olan Hz. Âişe, bu konuda yalnız kadınla­rın değil sahâbenin ileri gelenlerinin bile pek çok meselede başvurdukları kimseydi. İlk Müslüman hanımlar, Mekke ve Medine'de önemli sorumlulukları üstlenmekten kaçınma­mışlar, askerî ve siyasî işlerde erkeklere yardımcı olmuşlar, hemşirelik ve doktorluk mesleğini yerine getirerek yaralı mü­cahitleri tedavi etmek, su taşıyıp içirmek, yaralarını sarmak ve yaralıları Medine'ye kadar taşımak gibi görevleri yapmışlardır. Hatta gerektiğinde cihat meydanlarında eşleri ile omuz omu­za savaşan bu hanımların kahramanlıkları tarihin altın sayfalarına geçmiştir.

   "Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir." ayetini kendisine rehber edinip İslâm'ı yaymak için eşsiz çaba göste­ren Hz. Hatice, Ümmü Şerik gibi hanımlar, İslâm daveti sıra­sında Efendimize büyük destek sağlamışlardır.

   Günümüz Müslüman kadını, kendisine empoze edilme­ye çalışılan, fıtratı ile tutarlı olmayan şahsiyet ve kimlikler al­tında ciddi bir rol karmaşası yaşamaktadır. Bugün insanlığın, bilhassa nesli yetiştiren kadının örnek alabileceği şahsiyetlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Hz. Peygamber'in rahle-i saadetlerinde terbiye görmüş, Güllerin Efendisinin eğitiminden geçmiş sahâbe neslinin örnek hayatı, bu ihtiyaca en güzel şekilde cevap veren hayatlardır. Çözümsüz gibi gözü­ken ya da çözümünü İslâm dışında aradığımız nice problemin çözümü, yolumuzu ve karanlık dünyamızı aydınlatan yıldız mesabesindeki sahâbîlerin örnek hayatlarında saklıdır. Bu hayatlar, yaşamımızın her karesi için canlı ve pratik çözümler bulacağımız örneklerle süslü birer hazinedir.

   Bu düşüncelerden hareketle "Cennetle Müjdelenen Ha­nımlar" isimli eserimizin ardından çok yoğun ve titiz bir ça­lışma ile bu eseri hazırlama gayreti içine girdik. Kitapta Allah 
   Resûlü'nün (sas) hane-i saadetlerinde yetişen kızları ve torun­larının örnek hayatı; İslâm'ın ilk günlerinde Müslüman olup işkencelere maruz kalan, doğup büyüdüğü vatanını, evini bar­kını inancı uğruna terk etmek durumunda kalan, yâd ellerde olsa da inancından taviz vermeden ayakta durmaya çalışan; memleketine sığınan Müslümanlara kucak açan, Allah Resûlü'ne (sas) ve ailesine hizmete koşan; eşini, kardeşini, oğlunu savaşta şehid verdikten sonra "Değil mi ki Allah Resûlü (sas) sağ ve hayatta, bundan sonra bütün musibetler hafif kalır." sözleriyle metanet ve sabır âbidesi olan mübarek hanımların, Allah Resûlü'nün (sas) ifadesiyle en hayırlı neslin kadınlık se­masına yansıyan yıldızları hanım sahâbîleri ve onların örnek hayatını bulacaksınız.

   Eser çok geniş bir araştırma sonucunda toplumun her ke­simine hitap eden sade ve anlaşılabilir bir üslupla, akademik kriterlere uygun bir şekilde kaleme alındı. Hanım sahâbîlerin günümüzde yaşayan hanımlara örnek olacak davranışları ve mesajları öne çıkarıldı. Hatadan mümkün olduğunca kaçın­mak için konu yalnızca birkaç temel kaynağa değil ilgili bütün ilim yelpazelerinin temel kaynaklarına tekrar tekrar bakılarak hazırlandı.
   Bu çalışmanın rıza-i ilahiye muvafık olmasını temenni eder, Efendimiz'in şefaatine vesile olmasını dileriz.

   Kadın kimliğinin yeniden inşası, kadının dolayısıyla top­lumun eğitimi, insanın erdemi yakalayabilmesi, kaybolmaya yüz tutan insanî değerlerin yeniden kazanılması hususunda istifadeye vesile olacağı ümidiyle...

   Abdullah Kara
   Hilal Çelikkol Kara
   Üsküdar

    
   İÇİNDEKİLER

   Söz Başı
   Birinci Bölüm
   Allah Resûlü'nün (sas) En Yakınındakiler

   Ümmü Eymen        15
   Fâtıma bint Esed   31
   Ümmü Rûmân bint Âmir       39
   Esmâ bint Ebî Bekir              47
   Sümeyye bint Hayyat            59
   Ervâ bint Küreyz    63
   Selmâ Bint Umeys ve Ümâme bint Hamza  69
   Havle bint Kays     77
   Hind bint Ebî Tâlib.....   83

   İkinci Bölüm İslâm'a Kucak Açan Hanımlar

   Ümmü Haram         101
   Ümmü Süleym bint Milhân   109 >
   Ümmü Hişam bint Harise     137
   Ümmü Ümâre         141
   Ümmü Münzir        153
   Ümmü Varaka bint Abdullah 159
   Esmâ bint Yezîd    163
   Fürey'a bint Mâlik  173
    
   Hind bint Amr b. Haram        179
   Kebşe bint Râfi'     193
   Rübeyyi'a bint Muavviz         203
   Esmâ bint Amr       211
   Berîre      215
   Büsre bint Saffân   227
   Cemile bint Abdullah            235
   Esmâ bint Selâme 249
   Ümmü Gülsüm bint Ukbe     255
   Fâtıma bint Kays   269
   Hamne bint Cahş  279
   Havle bint Salebe  287
   Havle bint Yemen  293
   Havvâ bint Zeyd    297
   Hind bintUsâse     305
   Hind bint Utbe       309
   Hind el-Havlâniyye              339
   Leyla bint Ebî Hasme            343
   Lübeyne 349
   Ümeyme bint Halef               351
   Eme bint Hâlid       359
   Ümeyme bint Rukeyka         365
   Nehdiyye bint Ümeyme        369
   Nevvâr bint Mâlik  373
   Ramle bint Ebî Avf.               377
   Rübey'a bint Nadr 379
   Ümeyme bint Sübeyh           389
   Ümmü Atiyye bint Haris        397
   Ümmü 'Ubeys        405
   Ümmü Dahdah      407
   Ümmü Eyyûb         415
   Ümmü Hakîm bint Hâris       431
   Ümmü Hayr            445
   Ümmü Kays bint Mihsan
   Ümmü Ma'bed        467
   Ümmü Mübeşşir   
   Ümmü Şerik           489
   Ümmü Şerik bint Hâlid 497
   Ümmü Şerîk           511
   Zeynep bint Abdullah 519
   Zinnîre er-Rûmı    

   Kaynakça              


    
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057689603
   MarkaSiyer Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786057689603
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.