Minberden Öğütler 2 DİYANET

Fiyat:
40,00 TL
Havale / EFT:
38,80 TL
Aynı Gün Kargo

  Kitap             Minberden Öğütler 2
  Yazar            Komisyon
  Yayınevi        Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları
  Kağıt Cilt       1.Hamur Ivory kağıt  - Şömizli Lüks Cilt
  Sayfa Ebat    418 sayfa - 16x23 cm
  Yayın Yılı       2016Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Minberden öğütler 2 kitabı incelemektesiniz.
Minberden öğütler 2 kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


  TAKDİM

Hutbe; yüce dinimiz İslam'ın, Kerim Kitabımız Kur'an'ın rahmet yüklü mesajlarının, Peygamberimiz (s.a.s.)'in eşsiz örneklik ve rehberliğinin mü­minlere ulaştırılmasında önemli yer tutan dini bir geleneğimizdir. Hutbe, bir yönüyle yüzlerce yıllık nice tefekkür, tezekkür ve ilmin ürünü olan kadim geleneğimizin/medeniyetimizin güne aktarılmasını, bir yönüyle de toplumun bugünü ve yarınlarına dair perspektifin takdimini ihtiva eder. Bütün bunlara ilaveten hutbe, cuma ve bayram namazlarında yerine getirilen vazgeçilmez bir dini etkinliktir, bir ibadettir.

Hutbe ve hutbe hizmetleri, Diyanet İşleri Başkanlığının toplumu din ko­nusunda aydınlatma misyonunun en önemli araçlarından biridir. Zira hutbe, cemaatin tamamının hazır bulunduğu, dikkatle takip edilen ve dinleyenler üzerinde önemli izler bırakabilecek bir etkinliktir. Bu etkinliğe ülkemizde her cuma yaklaşık yirmi milyon insanın katıldığı tahmin edilmektedir. Bu sayı, bayram hutbelerinde daha da artmaktadır. Bu yüzden Başkanlığımız, söz ko­nusu hizmetlerin etkinlik ve verimliliğini artırmaya yönelik geçmişten günü­müze önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Kuşkusuz bu çalışmalar arasında en başta zikredilmesi gerekenler, bugü­ne değin yayınlanmış olan hutbe kitaplarıdır. Bu bağlamda, Başkanlığımızca ilk hutbe kitabı 1927 yılında yayınlanan ve 51 hutbeyi içeren Türkçe Hutbe isimli eserdir. Daha sonra, 1936-37 yıllanda Üçüncü Diyanet İşleri Başkanı Merhum Ahmed Hamdi Akseki tarafından kaleme alınan, iki ciltten ve top­lamda 151 hutbeden oluşan Yeni Hutbelerim isimli kitap yayınlanmıştır. 1956 yılında yayınlanan Hacı Bayram Minberinden Hutbelerim, 1960'ta yayınlanan Hutbe Mecmuası, 1973 ve 1981 yıllanda yayınlanan Hutbeler, 2008 yılında yayınlanan Minberden Öğütler isimli kitaplar, Başkanlığımızın diğer hutbe ki­taplarıdır.

Elinizde bulunan Minberden Öğütler -II- isimli bu kitap, 2011-2015 yıllan arasında Başkanlığımızca hazırlanan ve ülkemiz genelindeki camilerde oku­nan 141 adet hutbeyi ihtiva etmektedir. Bu hutbelerin en önemli özellikleri olarak şu hususlar sayılabilir: Kur'an ve Sünnet referanslı dini bilgiyi dinleyecinin/okuyucunun zihninde ve gönlünde kalıcı izler bırakacak şekilde özlü 
olarak sunması; konulan, günümüz insanının anlayabileceği şekilde güncel bir dille, hikmetli bir üslupla ve gündelik hayata dair kesitlere yer vererek ele alması; bu bağlamda, duygu boyutunu göz önünde bulundurarak "gönül" diline, kuşatıcı olması gerektiğinden hareketle "biz" diline sahip olması; yeri geldiğinde özelde biz Müslümanları, genelde ise bütün insanlığı bir özeleştiri­ye davet etmesi; başta İslam dünyası olmak üzere insanlığın içinde bulunduğu problemlere değinmesi ve bunlara dair çözüm önerileri dile getirmesi...

Kitapta yer alan hutbeler, öncelikle iman konusundan başlamak üzere iba­det, ahlak ve diğer konulardaki hutbeler şeklinde sistematik olarak sıralanmış­tır. Ayrıca, her bir hutbenin tarihi, dipnotta belirtilmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerden hareketle, eserin başta din görevlilerimiz ol­mak üzere siz değerli okuyucularımız için faydalı ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Kitaptaki hutbelerin hazırlanmasında, sunu­munda ve bu eserin meydana getirilmesinde emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İçindekiler
 

Takdim           9
İman   11
İmanın Şubeleri       14
İman Ve İstikamet Üzere Olmak   17
Sadık İman, Samimi Niyet, Salih Amel   20
İman, Özgürlük Ve Bağımlılık       23
İmanı Hayat Kılabilmek      26
Allah'ın Son Dini İslam       29
Peygamberler, İnsanlığın Yolunu Aydınlatan Rehberlerdir    32
Allah'ın Kutlu Elçilerine Saygı       35
Peygambere İman Olmadan Allah'a İman Olmaz         38
Ölüm ve Ötesi          41
Ahiret: Hesap Verme Bilinci          44
Kalb-i Selim -1          46
Kalb-i Selim - 2        49
Kalb-i Selim - 3        52
Beden Ülkesinin Sultanı: Kalp      55
Ezan: Özgürlüğün Gür Sedası     58
Davet Hepimize, Hep Birlikte Camiye!    61
Bir Tekellüf Değil, Nimet Olarak Namaz 64
Namaz Diriliştir        67
Ramazan ve Oruç   70
"Ben Oruçluyum" Diyebilmek       72
Hac: Kalbe Yolculuk           74
Hac Yolculuğundan Hak Yolculuğuna    77
Kurbanlarımızla Pekişsin Kardeşliğimiz 80
Kurban Allah'a Yakın Olmak İçindir         83
Kurbanlarımız Kardeşlik İçin!        86
Yaratan Rabbinin Adıyla Oku!      89
Yaz Kur'an Kursları 92
Camiye Koşalım, Kur'an'la Buluşalım     94
Kur An Ayında Kur'an'la Buluşalım!        97
 
Zikir: Kalplere Hayat Veren İksir   100
Dua, İbadetin Özüdür         103
Kalbin Cilası: Tövbe Ve İstiğfar    107
Şükür Nimetleri Artırır         110
Kimse Kimsesiz Kalmasın, Bu Ramazan Ve Her Zaman!      113
Kimsesizlerin Kimsesi Olabilmek 116
Mazlumların Ümidi Olabilmek       119
İnsanı İyilik Yaşatır  122
Vakit İyilik Vakti: Bu Ramazan Ve Her Zaman  125
Hayır Hazineler Doluşudur 128
İmanın Tezahürü: Fedakârlık Ve İsâr      131
Dünyada Yolcu Olabilmek!           134
İmtihan Dünyası      137
Allah, Aşırı Gidenleri Sevmez       140
Dünya-Ahiret Dengesi       143
Helal Kazanç Helal Lokma - 1      146
Helal Kazanç Helal Lokma - 3      149
Din Samimiyettir      152
Kulluk Sınavımız: İhlas Ve Samimiyet    155
Kulluğun Özü: İhsan           158
Boş Şeyleri Terk Ederek Hayatı Anlamlı Kılmak           161
Hakiki Sevgi: Allah'ı Sevmek, Allah İçin Sevmek          164
Hayâ Hayattır!          167
İslamî Bir Değerimiz: Edeb            170
Erdemli Bir Duruş: Sadakat           172
Doğruluk Ve Sadaka          175
Dilin Esiri Olmayalım!         178
Sevgi ve Barış Dili: Selam 181
Merhamet İksirini Yudumlayabilmek       183
Affetmek        186
Musibetler Karşısında Sabır, Mümince Bir Tavırdır      189
Allah'ın Sevmediği Davranış: İsraf           192
Kul ve Kamu Hakki  195
İş ve Ticaret Ahlakı-Ahilik  198
Bilgi Ahlakı   201
Zaman Bilinci           204
"Dün" Eylediğimiz Günler              207
Ömür Sermayesi Tükenirken       210
Paha Biçilmez Sermaye: Ömür    213
Her İnsan Allah'ın Bir Ayetidir!      216
İnsan: Akıllı Ve Sorumlu Varlık     219
Hürriyet ve Mesuliyet          222

Mükerrem Bir Varlık Olarak İnsan         225
Peygamberimiz ve İnsan Onuru     228
İnsan Kalabilmek           231
Tekbir: Allahu Ekber     233
Mazlumun Ahi, Titretir Arş-I Rahmant    236
İnsanin Katli, İnsanlığın Katlidir            239
Her Can Kutsal Ve Dokunulmazdır!        242
Kadına El Kalkmaz!        245
Bir Kul Olarak Kadın    248
Eşimiz, Evladımız, Annemiz: Kadın            250
Cana Can Olmak: Aile    253
Arşın Gölgesindeki Gençlik       256
Sokağın Yetimleri: Çocuklarımız            259
Cennet Kapılarının Anahtarı: Yetimler   262
Yeter Ki Gönüller Engelli Olmasın        265
Kardeşlik Çağrısı          268
Kardeşlik Ahlakı Ve Hukuku      271
Biz Kardeşiz      274
Müminler Kardeştirler  277
Müminler Tek Bir Vücut Gibidir  279
Müminler Tek Vücut Gibidir        282
Tevhid ile Gelen Vahdet             285
Birlik ve Beraberliğimizin Harcı: Kardeşliğimiz   288
Nasıl Bir Kardeşlik?     291
Kardeşliği Körelten Afetler: Tecessüs, Su-İ Zan          294
İslam, Irkçılığın Her Türlüsünü Reddeder           297
Gün Birlik ve Dirlik Günüdür!    300
Birliğimizi, Beraberliğimizi, Kardeşliğimizi Muhafaza Edelim! ...303
Hz. Peygamber Ve Birlikte Yaşama Ahlakı          306
Dünya Bize, Biz Birbirimize Emanetiz!      309
Küresel Terörün Hedef Aldığı Din: İslam            312
Mescid-İ Aksâ Kan Ağlıyor         315
Aziz Şehitlerimize           318
Şehitlik ve Çanakkale    320
Çanakkale Şehitlerine   322
Zaferler Allah'tandır   325
Zaferler Allah'tandır   328
Medeniyet Yolculuğu: Hicret     331
Rahmetin Hicreti            333
Hicret: Fıtrata Yapılan Yolculuk          335
Kerbelayı Anlamak        338
Muharrem Ayı Ve Kerbela          340

Ortak Huzun Ve İbret Ayı: Muharrem      343
Kerbelayı Doğru Anlamak 346
Mevlid-İ Nebi 349
Mevlid-İ Nebi 352
Kutlu Doğum 355
Mevlid: Rahmet Elçisinin Dünyayı Teşrifi           358
Rahmet Ve Merhamet Yüklü Adalet Peygamberi 361
Tövbe Ve İstiğfar Mevsimi Üç Aylar        364
Manevi Coşkunun Zirvesi: Üç Aylar        367
Miraç Kandili 370
Miraç Kandili 373
Berata Yol Aramak  376
Berata Ulaşabilmek 379
Tövbemiz Beratımız Olsun           382
Ramazana Veda Ve Kadir Gecesi           385
Kadir Gecesi, Kadir Bilenler İçindir         388
Ramazan Muhasebesi       391
Ramazan Mektebinin Öğrettikleri 394
Ramazan Bayramı   397
Ramazan Bayramı   399
Ramazan Bayramı   402
Ramazan Bayramı   405
Kurban Bayramı       408
Kurban Bayramı       411
Kurban Bayramı       414
Kurban Bayramı       417


Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Minberden öğütler 2 kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789751942593
MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Stok DurumuVar
9789751942593
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.