Muğnil Muhtac Delilleriyle Şafii Fıkhı Kitabı

Fiyat:
12.500,00 TL
İndirimli Fiyat (%52) :
6.000,00 TL
Kazancınız 6.500,00 TL
Havale / EFT:
5.820,00 TL
1.680,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Muğnil Muhtac Minhacüt Talibin Şerhi
Yazar           İmam Nevevi , Hatib eş-Şirbini                    
Yayınevi       Mirac Yayınları
Tercüme       Soner Duman     
Kağıt Cilt      Sarı Şamua, Ciltli, 20 Cilt Takım      
Sayfa Ebat   11.531 Sayfa  -  17x24 cm
Yayın            2009, 2016, 2017     

            
 
Miraç Yayınları Muğnil Muhtac Minhacüt Talibin Şerhi Kitabı nı incelemektesiniz.
20 Cilt Muğnil Muhtac Delilleriyle Şafii Fıkhı Kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2  SUNUŞ

Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla,

Âlemlerin Rabbi Allah'a hamd, Onun peygamberi Muhammed'e (s.a.v.), âl ve ashâbına selâm olsun.

İslam dini ilme çok önem veren bir dindir. İlimle meşgul olup ce­haletten kurtulmak için mesâî sarfetmek büyük bir ibadet kabul edilir. Çünkü insanı insan eden ve yüce makamlara yükselten ilimdir. İlim olmazsa insanın diğer hayvanlardan farkı kalmaz. Bunun için Kur'an'ı Kerîm şöyle buyurur: "Allah'a iman edenler ile kendilerine ilim verilmiş olanların derecelerini yükseltir" [Mücâdele, 11]. Bir baş­ka âyette de şöyle buyurur: "Câhillerden olmaktan Allah'a sığı­nırım." [Bakara, 67]. Hz. Ali (r.a.) şöyle demiştir: "Kişi küçük iki organı iledir." Yani, insan, cüsseleri küçük olan kalp ve dil ile insan olur. Kalp de ancak ilimle donatıldığı takdirde değer kazanır.

Beşer için gerekli olan bütün ilimler farz-ı kifâye olmakla beraber bunların en şereflisi İslâmî ilimlerdir. İslâmî ilimler de üç ana bölüme ayrılır:

İtikad: Bu ilimde imanın esasları ele alınıp açıklanır. Daha de­taylı olarak baktığımızda; Allah'ın (c.c.) varlığı ve birliği, sıfatları, me­lekleri, semavî kitaplar, peygamberler, âhiret günü ve kader bu ilmin temel konularını oluşturur. Bu ilme kelâm veya akâid ilmi denir.

Zühd-tasavvuf: Bu ilim; tevbe, ihlas, zikir, fikir, ihsan, tevazu, merhamet ve yardımlaşma gibi İslâm'ın güzel ahlak ve meziyetlerini itinâ ile ele alıp izah eder.

Fıkıh: Fıkıh ilminin sahası çok geniştir. İnsanın yaşaması ve 
olgunlaşması için gerekli olan konuları ihtiva eder. Bu bağlamda; ibadetler, borçlar hukuku, ahvâl-i şahsiye, ceza hukuku, sosyal hak­lar, malî işler ve muhâkemât usulü bu ilmin incelediği konulardan­dır. Özetle söylemek gerekirse fıkıh, insan için gerekli olan her çeşit hükmü doğrudan [sarahaten] veya dolaylı [zımnen] bir biçimde in­sanlığın hizmetine sunmaktadır. Bu ilim bir yönüyle ahirete dönük olduğu gibi bir yönüyle de dünyaya dönüktür. Çünkü insan sadece ruhtan ibaret değildir. O hem maddî hem manevî bir varlık olduğuna göre insanı oluşturan her iki unsurun hakkını vermek gereklidir. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Dünyayı âhiret için veya âhireti dünya için terk eden bir kimse en iyiniz sayılmaz. Her ikisinden de faydalanılması gerekir. Zira Dünya âhiretin köp­rüsüdür. Başkasına yük olmayınız."

İslam dini fıkha büyük önem vermiş, bu sayede fıkıh alanında çok büyük müctehidler yetişmiştir. Bu müctehid ve mütehassıslar, dünyada benzeri olmayan, başka medeniyetlerde eşine rastlanama-yan binlerce eserler vermişlerdir. Hiç kuşkusuz bu eserler yalnızca Müslümanlar için değil bütün bir insanlık için büyük bir ilim, kültür ve medeniyet hazinesidir. İslam alemi bu eşsiz hazine ile ne kadar iftihar etse azdır!

İslam muhitinin yetiştirdiği büyük müctehidlerden birisi de İmam Şafiî'dir (v. 204). İmam Şâfiî h. 150 tarihinde doğmuş ve 204 tarihin­de hakkın rahmetine kavuşmuştur. O, rivayet ile dirâyet, akıl ile nakil arasında mekik dokuyup muvâzeneyi sağlamıştır. Kendisi, yaşadığı dönemde ilim merkezi olarak görülen Hicaz, Mısır, Irak ve Yemen gibi ülkelerde yol katederek gidip gelmiş, ilmî gerçekleri elde etmek için büyük çaba göstermiş ve bunun neticesinde çok kıymetli eserler bırakmıştır. Bu eserlerin en meşhurları usul-i fıkıh sahasında yazdığı er-Risâle ile furû fıkıh sahasında yazdığı el-Ümm adlı eserdir.

El-Ümm tarih boyunca fakih ve alimler için merci olarak kabul edilmiş, okunmuş ve okutulmuştur. El-Ümm üzerindeki çalışmalar bizzat Şâfiî'nin vefatından sonra öğrencileri Müzenî ve Buveytî ta­rafından başlatılmıştır. Onlar el-Ümm'ü tenkîh edip özetlemişlerdir. Şâfiî'nin el-Ümm'ü üzerine yazılan muhtasarların en meşhuru İmam Müzenî'nin, sonraları Muhtasaru'l-Müzenî adıyla anılan eseridir. Eser
 
yazıldığı dönemden itibaren, İmam Şâfiî'nin el-Ümm'ü yanında Şâfiî fıkhının temel başvuru kitaplarından biri olarak görülmüş ve üzerine pek çok şerhler yazılmıştır. Bu şerhlerin en meşhur ve makbulleri hicrî beşinci asır Şâfiî âlimlerinden İmam Mâverdî (v. 450) ve İmamü'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cüveynî'nin (v. 478) eserleridir. İmam Mâverdî'nin el-Hâvî'l-Kebîr [18 cilt] adlı eseri ve İmam Cüveynî'nin Nihâyetü'l-matlab fi dirayeti'l-mezheb [20 cilt] adlı eseri geniş hacim­leri yanında, mezhepteki farklı tarîkleri zikretme, kendi dönemlerine kadar gelen mezhep birikimini değerlendirme konusunda son derece başarılı eserlerdir. Mâverdî ve Cüveynî, yazdıkları bu eserlerle yalnız­ca Müzenî'nin muhtasarını şerh etmekle kalmamışlar, mezhep içinde sonradan ortaya çıkmış fıkhî meselelere de ışık tutmuşlardır.


Diğer Özellikler
Stok Kodu9789750091995
MarkaMiraç Yayınları
Stok DurumuVar
9789750091995
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.