Ramuzul Ehadis, Hadisler Deryası, 2 Cilt

Fiyat:
250,00 TL
İndirimli Fiyat (%34) :
165,00 TL
Kazancınız 85,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap                   Ramuzul Ehadis, Hadisler Deryası    
Yazar                   Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi   
Yayınevi              Serhat Kitabevi
Tercüme Tahric   Prof. Dr. Seyit Avcı
Kağıt - Cilt           Sarı şamua, Ciltli, 2 Cilt takım
Sayfa - Ebat        1.693 sayfa, 17x24 cm.
Yayın Yılı             2015 , Yeni Baskı 
Hadis Sayısı        7.107 Hadis-i şerif Türkçe açıklama ve Arapça metni
                            Aynı Sayfa altında hadis kaynaklı, Ravi dipnotlu   


 
Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Ramuzul Ehadis kitabını incelemektesiniz. 
Serhat Kitabevi 2 cilt Ramuzul ehadis kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 ramuzul ehadis ahmed ziyaeddin gümüşhanevi
 
    ÖNSÖZ
 
Allah'a hamd, Resulüne salât ve selam olsun.
 
Ramuzul ehadis, ünlü mutasavvıf ve aynı zamanda bir hadis alimi olan Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (Ö.1311/1893) Hazretleri tarafından hazırlanan alfabetik bir hadis kitabı dır. Bu kitapta sırasıyla Buhârî ile Müslim'in el-Câmiu's-Sahîh'leri; Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, İbn Mâce'nin Sünen'leh; Ahmed b. Hanbel'in Müsned'i; Dârimî'nin Sünen'i; Sanânî'nin Musannefi; Tayâlisî'nin Müsned'i; Saîd b. Mansûr'un Sünen'i; İbn Ebî Şeybe'nin Musannefi; Abdullah b. Ahmed b. Hanbel'in Ziyâdât'ı; Taberî'nin Tehzîb'i ile Tefsîfi; Ebû Yalâ'nın Müsned'i; İbn Huzeyme'nin Sahîh'i; Tahâvî'nin Meâni'l-Âsâfı; Ukaylî'nin Zuafâ'sı, İbn Hibbân'ın Sikât ile Sahih'i; Taberânî'nin Kebîr ve Evsafı; İbn Adî'nin Kâmil'i; Dârekutnî'nin Sünen'i; Hâkim'in Müstedrek'i; Ebû Nuaym'm Hilye'si; Beyhakî'nin Sünen ile Şuabu'l-îmân'ı; Hatîb'in Târih'i; İbn Abdi'l-Berr'in İstîâb'ı; Kuşeyrî'nin Erbaûn'u; Beğavî'nin Şerhu's-Sünne ile Mesâbîh'i; İbn Asâkir'in Târîhu Dımaşk'ı ile Makdisî'nin Muhtâra'sı gibi kaynaklardan seçilen hadislere yer verilmiştir. Bütün harflerin lam-ı tarifli olarak elif harfinin sonunda zikredildiği eserde hadislerin sıhhat durumlarına işaret edilmiş, yine bizzat müellif tarafından yapılan Levâmiu'l-ukûl adlı beş cildlik şerhi de Ramuz için başvurulacak ilk kaynak olmuştur. Eserin Abdulaziz Bekkine ve Naim Erdoğan tarafından yapılan tercümeleri basılmıştır.
 
Bu eserin hazırlanışında Bekkine merhumun tercümesinden büyük oranda istifade edilmekle birlikte, her bir hadis yeniden ele alınarak onlara gerekli müdahaleler yapılmış, hadislere müteselsil rakamlar verilerek onlara kısa kısa başlıklar konulmuş, hadislerin kaynakları tahric edi­lerek dipnotlarda gösterilmiştir.
 
Eser hakkında daha çok zayıf ve uydur­ma hadisleri içine aldığı şeklinde bir önyargı mevcut olmakla birlikte, eserin Arapça metninde hadis tenkidlerine yer verilmiş olması, şerhi olan Levâmi'l-ukûl'de ise bu bilgilere daha geniş yer ayrılması, isteyenlere hadisleri tetkik imkanı vermektedir.
 
Her ne olursa olsun eserde, bir müslümanın istifade edebileceği pek çok sahih hadis de bulunmaktadır. "Hikmetin müminin kaybolmuş malı olduğu, her nerede bulursa onu alması ge­rektiği" ilkesinden hareketle, bu eserde de alınması gereken bir çok hik­metler mevcuttur. Okuyucu hikmetli gördüğü rivayetleri alıp onlarla amel etmeli, görmediklerini ise okuyup geçmeli veya ehline havale etmelidir.
 
Memleketimizde yetişmiş bir hadis alimi olarak, Gümüşhânevî Hazret­lerine ait bu eserin modern bir neşrini yapmak suretiyle, müellife karşı vefa borcunu bizlere ödemeyi nasip eden Yüce Rabbimize hamd eder, daha nice hayırlı çalışmalara muvaffak kılmasını yine onun lütfundan dilerim.  ( ramuzul ehadis kitap, ramuzul ehadis al oku, ramuz kitabı, ahmet ziyaettin gümüşhanevi, serhat kitabevi, ramuz el ehadis, online satın al, satış, ucuz kitap, yazar, tercümesi, hadisler deryası gümüşhanevi , serhat yayınları , tahricli, kaynaklı, rivayet edeni belli , ravi kaynaklı )
 
 
Prof. Dr. Seyit AVCI
27.12.2013 ŞIRNAK

 
 
 
Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Serhat Kitabevi 2 cilt Ramuzul Ehadis kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756213452
MarkaSerhat Kitabevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789756213452
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.