Ruhul Beyandan Kıssalar ve Hisseler MUALLİM

Fiyat:
430,00 TL
İndirimli Fiyat (%34,9) :
280,00 TL
Kazancınız 150,00 TL
Havale / EFT:
274,40 TL
78,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

  Kitap              Ruhul Beyan’dan Kıssalar ve Hisseler
  Yazar             İsmail Hakkı Bursevi
  Tercüme         Recep Tutar
  Yayınevi         Muallim Neşriyat
  Kağıt - Cilt      Şamua kağıt, Sert Ciltli
  Sayfa - Ebat   704 sayfa,  17x24 cm, 2 RENKLİ


 
 
Muallim Neşriyat tarafından hazırlanan Ruhul Beyan dan Kıssalar ve Hisseler kitabını incelemektesiniz.
Ruhul Beyandan Kıssalar Hisseler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  ruhul beyandan kıssalar hisseler

       Önsöz
 
 Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât-u Selam Muhammed Mustafa'ya, O'nun âline ve ashabına olsun.
 
İsmail Hakkı Bursevî'nin kuddise simdi "Rûhu'l-Beyan tefsiri", en çok okunan tefsirlerden birisidir. İsmail Hakkı Bursevî tef­sirinde müfessirlerin, âlimlerin ve tasavvuf ehlinin sözlerine yer vermiş, Kâdî Beyzâvî ve Ebu's-Suûd tefsirlerinden nakil­ler yapmıştır.
 
Rûhu'l-Beyan tefsiri aynı zamanda bir vaaz ve sohbet kitabı­dır. Tefsirini yazmaktaki gayelerinden biri de bu olan müfessir, tefsirinde kıssalara da yer vermiştir. Kıssalarda bizim için büyük ibretler, dersler ve hisseler vardır.
 
Kıssaların tercümesinde Rûhu'l-Beyan tefsirinin on ciltlik ori­jinal tıpkıbasım esas alınmıştır. Kıssaları yerinde görmek iste­yen kardeşlerimiz için, kıssanın aslına kıssanın geçtiği cilt ve sayfa numarası verilmiştir.
 
Kıssalara koyulan başlıklar Arapça metinde olmayıp, tarafımız­dan ilave edilmiştir.
 
Ayrıca kıssaların sonundaki hisseler ise yine tercüme olmayıp kıssaya uygun "derleme"dir.    (ruhul beyandan kıssalar ve hisseler kitap, İsmail hakkı bursevi kıssalar al oku, muallim neşriyat , kıssalar hisseler kitabı, ruhul beyan hikayeleri, yazar, tercümesi, ruhul beyan tefsiri kıssalar hikayeler  )
 
 
Recep TUTAR
 
 
    ruhul beyandan kıssalar hisseler kitabı ndan bölüm
 
 
     Şükür Nimeti Celbeder
 

 
İsa 'aleyhi's-selâm bir gün bir zenginin yanına gider. Zengini bir fakirin ya­nına götürür ve ona şöyle der:
 
"Bu fakir senin din kardeşindir. Allah-u Teâlâ zenginlik hususunda seni ondan üstün kılmış. Bundan dolayı Allah'a şükret"
 
Sonra fakiri bir hastanın yanma götürür ve fakire dönerek şöyle der:
 
"Bak sen fakirsin ama en azından hasta değilsin. Hem fakir hem de hasta olsaydın ne yapacaktın? Bundan dolayı Allah'a şükret"
 
Sonra hastayı bir gayri müslimin yanına götürür ve hastaya dönerek şöyle der:
 
"Bak! Hem hasta hem fakir hem de gayri müslim olsaydın ne yapacak­tın? Sen de bundan dolayı Allah'a şükret" (Rûhu'l Beyan 5/68)
 
 
        HİSSE
 
Şükür herkes için lazım olan bir şeydir. Çünkü herkesin üzerinde sayısız nimet vardır. Nitekim Yüce Allah celle celâlüh şöyle buyurmuştur:
 
 
"Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız." (İbrahim Sûresi, 34)
 
İnsanın üzerindeki en büyük nimet, iman nimetidir. Allah muhafaza eğer insanın imanı olmasa ve bütün dünya onun olsa, hiçbir işine yaramayacaktı. Çünkü bununla geçici dünya hayatını kurtarmakla kalıp ahiretine eli boş gi­decekti. İnsan iman nimeti için başını secdeden kaldırmasa yine de yeterli değildir. Çok şükretmek lazımdır.
 
Rasûlüllah'a sallallâhu aleyhi vesellem ümmet olmak da imandan sonraki en büyük nimettir. Nitekim bütün peygamberler, O'na ümmet olmak için dua etmiş fakat sadece İsa 'aleyhi's-selâm'ın duası kabul olmuştur.
 
Nimetleri düşünürken, günümüz şartlarının insana sağladığı kolaylık­ları da göz önünde bulundurmak lazımdır. Buna en küçük örnek toplu ta­şıma araçları verilebilir.

Şükür; eldeki nimetin bağı, gelecek olan nimetin avıdır. Şükür; eldeki ni­metin yok olmasına engel olduğu gibi artmasına da vesiledir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur:
 
"Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım." (İbrahim Sûresi, 7) Şükrün kısımları vardın
 
Diliyle şükretmek mütevazı bir şekilde mazhar olduğu nimeti itiraf et­mektir.
 
Bedenin ve organların şükrü vefakar olmak ve hizmet etmektir.
 
Kalbin şükrü ise saygı ve ihtiramı muhafaza etmek suretiyle şehâdet yaygısının üzerinde kulluk etmektir.
 
Denilmiştir ki:
 
"Gözlerin şükrü, arkadaşlarında gördüğün kusurları görmezden gelmek­tir; kulakların şükrü arkadaşlarından duyduğun kusurlu sözleri duymazdan gelmektir."
 
Sözün özü, şükür, verdiği nimetler sebebiyle Allah'a isyan etmemektir.
 
Denilir ki:
 
"Bir şükür var ki âlim olanlara aittir ve bu onların sözlerine yansır. Bir şü­kür var ki âbid olanlara aittir, bu da onların fiillerinden bir türdür. Bir şükür de var ki arif kullara aittir. Bu da her hallerinde onun için istikamet üzere ol­makla ve içinde bulundukları her türlü nimetin ve kendilerinden zahir olan her türlü taat, ubudiyet ve zikrin Allah'ın muvaffak ve mazhar kılması ile olduğunu itiraf etmekle; kendi güç, kuvvet ve iradelerinden büsbütün sıyrılıp fena mer­tebesine erişmekle; kendi acizliklerini, eksikliklerini ve bilgisizliklerini itiraf et­mekle ve her hallerinde Allah'a karşı boyun eğmekle olur."
 
Ebubekir el-Verrâk (rh.a.) şöyle demiştir:
 
"Nimete şükretmek, minneti görmek, saygı ve ihtiramı korumaktır." Denilmiştir ki:
"Nimete şükretmek, nimetler içinde olan nefsini davetsiz misafir olarak gö­rebilmektir."
Ebû Osman el-Mâzinî (rh.a.) şöyle demiştir: "Şükür, kişinin şükretmekten aciz olduğunu idrak edebilmesidir."
 
 
Her nimet bir davettir
 
Nimeti fark etmeyince onu vereni de hatırlamıyorsunuz. Nimeti vereni gözetmemek, o nimetin niçin verildiğini düşünmeyi de engelliyor ve niha­yet Allah'ın bahşettiği nimetleri O'nun rızası hilafına kullanıp nankörlüğün en kötüsüne düşebiliyor insan. Halbuki Cenab-ı Hakkın ihsan ettiği her ni­met bizi hakka ve hayra davettir. O davete icabet şükürle olur. Bu anlamda şükür, kulun nail olduğu nimetleri Allah'ın istediği şekilde kullanıp O'na yö­nelmesi, bütün yeteneklerini, bütün imkânlarını Allah'ın rızasını kazanmak için seferber etmesidir. Dolayısıyla farzları yerine getirmek, ibadetleri ak­satmamak, Sünnet'e uymak, haramlardan ve mekruhlardan kaçınmak, gü­nahları terk etmek şükürdür. Yahut dil ile "Allah'a şükürler olsun" deyip, "Elhamdülillah" deyip günah işlemeye devam etmek, haramlardan sakınma­mak şükür değildir.
 
 
Beş Yüz Senelik İbadetin Değeri
 
Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem bir gün sahabeye şöyle bu­yurdu:
 
"Biraz önce dostum Cebrail aleyhisselam yanımdaydı.
 
Bana şöyle dedi:
 
Ey Muhammedi Seni hak ile gönderen Allah 'a yemin ederek söylüyorum ki, (geçmiş ümmetlerde yaşamış olan) bir adam, bir adanın üzerindeki dağın tepe­sinde Allah'a tam 500 sene ibadet etti. Allah-u Teâlâ onun için dağın eteğinde tatlı su pınarı çıkarmış ve bir nar ağacı bitirmişti. Nar ağacı her gün sadece bir tane meyve veriyordu. O kul akşam olduğu zaman dağın eteğine iniyor, abdest alıyor ve narı dalından koparıp yiyordu. Sonra dağın tepesine çıkıyor, namaza duruyor (ve o şekilde ertesi akşama kadar ibadet ediyordu. Ertesi akşam tek­rar aşağı iniyor, abdest alıyor ve narı yiyordu.
 
O kul Allah'a şöyle dua etti:
 
'Ya Rabbi ölüm vaktim geldiği zaman, ne olur benim ruhumu secdede al, sen beni diriltinceye kadar toprak cesedimi çürütmesin ve hiçbir şey cesedime zarar vermesin." Allah onun duasını kabul etti ve ruhunu secdede aldı.
 
Biz göğe inip çıkarken onu görüyoruz; o şu anda secde halinde duruyor. Kıyamet günü olduğu zaman Allah-u Teâlâ onu huzurunda durduracak ve ona şöyle diyecek:
 
Ey kulum! Seni cennete rahmetimle mi yoksa amelinle mi girdireyim?

Beni amelimle cennete girdir, Ya Rabbi!
 
Bunun üzerine Allah-u Teâlâ meleklere şöyle emredecek:
 
"Kuluma verdiğim nimetlerle, amelini karşılaştırın. (Yani terazinin bir kefe­sine kulumun amelini koyun, bir kefesine de üzerindeki nimetlerimi koyun.)"
 
500 senelik ibadet sadece bir tane göz nimetini karşılar. Diğer nimetlerle kıyas edecek amel kalmamış olur.
 
Bunun üzerine Allah-u Teâlâ meleklere:
 
"Kulumu cehenneme götürün" diye emreder.
 
Kul:
"Ya Rabbi! Beni rahmetinle cennete girdir," der. Allah-u Teâlâ kulunun hu­zuruna getirilmesini emreder ve ona şöyle buyurur:
 
Ey kulum! Seni kim yarattı?
Sen Ya Rabbi!
Bu, amelinle mi oldu, yoksa rahmetimle mi?
Rahmetinle Ya Rabbi!
Sana 500 sene ibadet etme gücünü kim verdi?
Sen Ya Rabbi!
Seni adanın üzerindeki dağdan kim indirdi? Tuzlu suyun içinden senin için kim tatlı su çıkardı? Senin için her gün bir tane nar meyvesini kim bitirdi?
 
Halbuki nar, senede sadece bir kere meyve verir. Sen benden ruhunu secdede almamı istedin, bunu da yaptım. Sana bütün bunları kim yaptı?
 
- Sen Ya Rabbi!
 
- Bütün bunları sana rahmetimle yapmıştım. Şimdi de seni rahmetimle cennete girdiriyorum.4  (Rûhu'l Beyan 9-374)
 
Şükür sadece nimete yapılır. Örneğin; "sağlığın sıhhatin nasıl?" diye so­rulduğu zaman, eğer hasta değilse, "şükür iyiyim," denilebilir. Ama eğer hasta ise "şükür hastayım," denilmez. Çünkü şükür nimetin artmasına sebep olduğu için, "Ya Rabbi, hastalığımı arttır!" denilmiş gibi olur.
 
Böyle bir durumda elhamdülillah demek lazımdır. Çünkü hamd, hem ni­mete, hem de belaya yapılır. Sıkıntı anında hamd edilmesinin hikmeti şudur: "Allah daha büyük bir sıkıntı veya daha büyük bir hastalık da verebilirdi. El­hamdülillah denildiği zaman, "Elhamdülillah başım ağrıyor, ama en azından şuramda ağrımıyor," denilmiş gibi olur.
 
Nimetleri düşünürken insanın kendisinden daha kötü ve zor durumda olanlara bakması, dünya nimetleri hakkında söz konusudur.
 
Nitekim Pey­gamber Efendimiz sallallâhu 'aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
 
 "Dünyalık hususunda, sizden daha az imkânı olanlara bakınız; sizden daha iyi durumda olanlara bakmayınız. Zira bu, Allah'ın üzerinizdeki nimetle­rini küçümsememenize sebep olur."5
 
Salih ameller, yani ahiret hususunda ise; kendisinden daha iyi durumda olanlara, daha çok ibadet edenlere bakmalı, onlar gibi olmaya çalışmalıdır.
 
Nitekim Peygamber Efendimiz saiiailâhu 'aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
 
4 Beyhaki, iman: 4620; Hâkim Müstedrek, Tövbe ve İnabe: 7637. s   Müslim, Zühd: 7916.
 
 
 "İki özellik vardır ki her kimde o iki özellik bulunursa, Allah-u Teâlâ o kimseyi, şükredici ve sabredici olarak yazar;
 
Dünyalık hususunda kendisinden daha az imkânlara sahip olanlara ba­kıp, elindeki nimetlerden dolayı Allah'a hamdeden kimse, Dini hususunda, kendisinden daha çok ibadet edenlere bakıp onlara uyan, onlar gibi olmaya çalışan kimse.'
 
 
Günün ve Gecenin Şükrünü Eda Ettirecek Bir Dua
 
 
"Ey Allah'ım! Bu sabah bende veya yarattıklarından herhangi birinde bu­lunan bütün nimetler sadece sendendir. Senin ortağın yoktur. Hamd ve şü­kür sana mahsustur."
 
Aynı duayı akşamları da yapmalı; fakat "bu sabah"  yerine "bu akşam" demelidir.
 
Bir Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:
 
"Bu duayı gündüz yapan kimse, o günün şükrünü, gece yapan kimse de o gecenin şükrünü eda etmiş olur."7
 
Bu dua abdestsizken de yapılabilir.
  
6 Tirmizi, kıyametin sıfatları: 2512.
7 Ebu Davut, Edep: 5075.
 
 
Ruhul Beyandan kıssalar hisseler kitabı nın içeriği
 
Önsöz
İsmail Hakkı Bursevi        
Ruhu'l Beyan Tefsiri       
Ruhu'l Beyan'dan Kıssalar ve Hisseler
Şükür Nimeti Celbeder     
Hata ve Tövbe         
Ateşin Yakmadığı Adam   
Misk Kokulu Adam
İman ve Nefsi Temizlemek          
Kul Hakkı     
Yönetici        
Takvanın Zirvesi     
Küçük Şey Yoktur  
 
Meleklerin Methine Mazhar Olmak        
Selam Vermek        
Korku ve Ümit Arası          
Mukaddesata Tazim          
Azığı Az Kurtuluşu Zor Olan Gün          
Amel ve Niyet         
 
Huzur-u Kalp ile Duanın Kabulü 
Dua ve Cehennemden Beraat 
Kulların Görevlerini Yapması 
Günah ve Tövbe 
Zayi Olan Dua 
İsm-i Azam Duası 
Bir Kerpiç ve Bezin Hesabı 
Başkasını Kendine Tercih Etmek 
Nefsi Terbiye Etmek 
İmansız Gitmeye Sebep Olan Şeyler 1 
İmansız Gitmeye Sebep Olan Şeyler 2 
İmansız Gitmeye Sebep Olan Şeyler 3 
Akıllı Kişi 
Azrail ve Adamın Eceli 
Ölüme Engel Var mıdır? 
Doğru Olanı Almak 
Kabir, iyilik ve Kötülüklerin Sandukasıdır 
Hüsn-ü Zan 
Genç Adam ve Dünya 
İbadet İçin Vakit Ayırmak 
Nasihat ve Maneviyat 
Mevki, Makam ve Tahtın Kıymeti 
Dünya Malı 
Hakiki Köle 
Asıl Yaya Kimdir? 
Kıyamet Gününün Uzunluğu 
Bir Bakışın Hesabı 
Cömertliğin Zirvesi 
Hz. Ebu Bekir'in Makamı 
Kalpteki Doğruluğun Zahire Taşması 
 
Az Sözle Çok Şey Anlamak        
Hz. İbrahim'in Dostluğu    
Ana-Babaya İtaat   
Huzura Çıkmadan Halimizi Hesaba Çekmek
Hayırlı Amel 
Uzun Ömrün Sırrı  
Kalıcı Saltanat        
En Kötü Şey
İyilikler Karşılıksız Kalmaz.          
Dünya Sevgisi        
Allah'ın Kelâmına verilen Değer
Yüz Bin Dirheme Cennet Köşkü
Bilmiyorum Demek İlmin Yansıdır         
Edep ile Kabul Olan Dua 
Asıl İnsanlar
Şeytanın Güç Yetiremediği Topluluk    
Allah'ın Dinine Hizmeti Becerebilen İnsan      
Rabiatü'l-Adeviyye'nin İbadeti    
Hiç Kimsenin Göremediği Bir Yer          
Asıl Miras     
Gerçek Kullar          
Soğuk Suyla Gelen Güzel Cariye          
Kur'an'la Müslüman Olan Putperest     
Takvalı Kimsenin Ameli   
Asıl Vaaz      
Yanlış İstek  
Zahid ile Arifin Yürüyüşü 
Gece Gündüz İbadetin Mükâfatı 
Sütle Geçen Huy   
Tartıda Hile  
 
Herkes Yaşadığı Gibi Ölür 1        
Herkes Yaşadığı Gibi Ölür 2        
Allah'ın Kılıcıyla Ölen Genç         
Evin Sahibi  
Bir Hurmayla Dolan Kefe 
Bir Avuç Toprak      
Öğretilen İlmin Faydası    
Babamın Azabını Bana Kat         
Bir Şükür      
Şeytanın Nasihati  
Cömert Fasığın Cimri Mü'minden Üstünlüğü 
Yırtıcı Hayvanların Yanına Gelmek İstediği Adam
Allah-u Teala İçin Süslenmek    
İtaat ve Muhalefet  
El Emeği ile Rızık Temini 
Söz Vermek 
Yola Çıkılacak İnsan         
Zenginliği İstememek       
Aynâ-i Merziye        
Şeytanın Hilesi       
Söz Taşımak           
Üç Suç         
Allah Rızası İçin-1  
Allah Rızası İçin-2  
 
En Güzel Dost
Faydasız İlim           
On Üç Yıl Süren Hesap    
Altı Tavsiye  
İki İstek         
Allah'ın Kitabına Sor         
 
Allah Katından Gelen Yiyecek 
Başkasının Tarlasına Giren Öküz 
Kırılmayan Değnek 
Boşa Giden Ömür 
Harap Olmayacak Yer 
Pis Kokan Leşin Beyaz Dişleri 
Niyete Göre Nar 
Şeytanın Huyları 
Sözünde Durmak 
Senin Neyin Var? 
Mal ve Mülkle Gelen Düşmanlık 
Nefis Muhasebesi 
Rasülüllâh (s.a.v.) Sevinsin Diye Kılınan Namaz 
Çirkin Huri 
Kendini Bu Kadar Yormasan
Aç Gözlülük 
En İyi ve En Kötü İki Organ 
Bel'am B. Bur ve Musa (a.s.) Kıssası 
Nur Dolu El 
Salavatla Gelen Nur 
Salavatla Gelen Yardım 
Kötülüğe iyilik 
Yâsin Sûresi'yle Kovulan Köpek 
Söz Taşımak 
Allah İçin Sevmek 
Dokuz Akıl Bir Şehvet 
Edep Yâ Hü! 
Niye Daha Çok Almadım? 
Kendini Bilmek 
Delilin Var mı? 
 
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İsmine Hürmetinden Dolayı
Misafire Hizmet      
Siyah Et       
Ölümü Sevmemek
Kibrin Sonu 
Hangisini Daha Çok Seversin?  
Sen Hacca Gitmedin mi? 
Asıl Cihad    
Şöhretten Korkmak
İblisin Korkusu       
O'nu Listenin En Başına Yaz      
Bu Gülmek Nereden Geliyor?     
Cennetin Kokusunu Alan Genç 
Hangisi Daha Akıllı
Sekiz Şey Yerine Sekiz Şey        
Azrail (a.s.) ve İki Adam    
Pislik Böceği           
Cömertlikle Gelen Zenginlik       
Kötülük Yapana Kötülüğü Yeter
Niyetinden Vazgeç
Şeytandan Allah'a Sığının           
Allah'a Emanet Etmek      
Tıp İlminin Kaynağı           
Padişahın Sevdiği Vezir   
İlim, Haya ve Akıl   
Takvanın Böylesi   
Şükür ve Başkasını Kendine Tercih Etmek     
Allah'ın Yücelttiği Genç    
Gerçek Dost 
Anneye İyi Davranmak     
 
Tevekkül
Allah Bizi Terk Etmez        
Ya Haberin Yoksa! 
Benim Haccım Budur       
Uyumaya Utanmıyor musun?    
Hangisi Daha Üstün?       
Tevazu Sahibi Olmak       
Haksız Para 
Beni de Azlardan Kıl!        
Uyanık Balıkçı         
Akıllı Horoz  
Kimseye Yakışmayan Kötülük    
Dünyadan Ayrılmak          
Cennete Bedava Girilir mi?         
Üç Günlük Orucun Mükâfatı       
İmtihan         
Tüm İyilikleri Yapan Adam          
Sünnet ile Amel Etmek    
Kabul Olmayan Dua         
Beni Kabul Eder misin Allah'ım?           
Sahabeye Dil Uzatmanın Cezası           
Cennedlik Sahabe
Ölüme Üzülmeyen Abid   
Allah-u Teâlâ Mekândan Münezzehtir
Şükreden Bir Kul Olmayayım mı?         
Akıllı Kimse 
Gafletten Uyandırmak
Bir Gün, Birçok Günah     
Üzerimizdeki Gözetleyici  
Zalimin Ta Kendisi
 
Faiz Olur        
Faiz Olabilir
Karun ile Hz. Musa
Oyun Oynamak İçin Yaratılmadık
Allah Dostu Olmak
İblisi Ağlatan Şeyler          
Kaçış İçin Yol Var mıdır?  
Hz. Hasan'ın Vaazı
Sadaka Vermek      
Allah'ı Zikretmek    
İnsan Olamayan Katır       
Amele Göre Kabir  
Dünyadaki Cennet
Peygamber Soyundan Olsa Bile
Keşke Ben Olsaydım        
Başka Bir Şey Bulamadın mı?    
Senin Nasibin Dilin Olacaktır      
Allah'tan Korkan Genç     
Ölmeyen Genç       
Kuvvetliye İsyan Eden Zayıf        
Kurbağanın Teşbihi          
Şeytanın Ümidi      
Yanmayan Elbise  
Üç Kadı        
Şeytanı Yenen Abid          
İki Vaiz          
Elli Senedir Seni Bekliyordum!   
Bana Lanet Etme!  
Selam İki Çeşit midir. Üç Çeşit midir?
Nasıl Şikâyet Edebilirim?  
 
Saltanatın Kıymeti 
Utanmıyor musun?           
Bunda Şaşacak Ne Var?  
Onları Senden Kabul Etmiyorum!          
Niye Sürekli Ağlıyorsun? 
Halifenin Sarayı Nerede?
Ayağımın Suçu Ne?          
Sevmediğini Çağırır mısın?         
Bu Yaptıkları Ona Fayda Sağlamaz!     
Biz Onun İşini Bitirdik!      
Kuruyan Şeker Kamışı     
Hayatı Boyunca Ona Azap Ederdim!     
Böyle Daha Güzel Olmadı mı?   
Yüküm Nedir?        
Benimle Alay Etme!          
Hz, Ömer'i Ağlatan Şey!   
Kapının Eşiği!         
Asıl Cömertlik         
Havada Oturan Adam       
Bana Bal Getirin!    
Sen ise Ağlıyorsun
Niçin Allah'a Allah için İbadet Etmiyorsun?
Rüyayla Gelen İkaz           
Sana Yüz Dinar Versin    
Köleler Böyle mi Oturur?  
Dört Dirhem Ver Al!           
İbadet ve Dünya Malı        
Hz. İsa Gibi Olmak 
Üç Şartım Var         
İkimiz de Cennetliğiz!       
 
Gezmeye Çıktığınız Zaman Böyle Çıkın!          
Müslüman Olmanın Vakti Geldi!
Ben Ondan Razıyım Sen de Ondan Razı ol!   
Korkma, Gir!
Öyleyse Bilene Havale Et!           
Doğruluğun Karşılığı         
Ben Böyle Hüküm Veririm!          
Niçin Hz. Ömer Gibi Adil Olmuyorsun?
İki Günün Eşit Olduğu Zaman Noksansın       
Üç Şey Olmaksızın Üç Şeyi İddia Eden Yalancıdır    
Ya Rabbi! Bütün Kulların Bunu Söylüyor        
Ya da Bildiğin Zata İsyan Ediyorsun     
Benim Senin Arkadaşlığına İhtiyacım Yok      
Âlimlerin Ziyaretine Geldiği Kadın         
Biz Seninle Böyle Anlaşmamıştık          
Hayırlı Kimse          
Mahlûkatın Gücü   
Salih Bir Kimse      
Senin Gibi Olabilseydim  
Nasibin Bu mu Olacaktı? 
Kralın Tövbesi         
Kul Hidayet Yolunu Ne Zaman Bulur? 
Behlûl'ün Duvara Yazdıkları       
Bin Dirhemlik Kuş Yavrusu         
Bir Gecede Arapçayı Öğrenen Zat         
Vaat Olunan Burada Değil!         
Allah'ın Evinde Allah'tan Başkasından Bir Şey İstemem!
Şeytana Aldırmayan Adam         
İyilikler Karşılıksız Kalmaz
Keşke Hiç Hediye Edilmeseydi   
 
Etme Bulma Dünyası       
Bir Lokma Ekmek ve Bir Yudum Suya Kanaat           
Beyaz Eşek Ondan Daha Âlimdir          
Altı Güzel Şey         
Doğruyu Dinleyip Kabul Etmek  
Rasûlüllâh'ın Hicreti                     
Bana Tokat Atan Herkese Birer Ceviz Vereceğim!
İblis'in Hz. Nûh ile Karşılaşması 
Susarsan Kurtulursun      
Beş Şey        
 
 
 
Muallim Neşriyat tarafından hazırlanan Ruhul Beyan dan Kıssalar ve Hisseler kitabı nı incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054709182
MarkaMuallim Neşriyat
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.