Süneni Tirmizi Tercümesi, 3 Cilt

Fiyat:
1.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%38) :
620,00 TL
Kazancınız 380,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              Sünen-i Tirmizi Tercümesi
Yazar             İmam Tirmizi
Tercüme         Abdullah Parlıyan
Yayınevi         Konya Kitapçılık 
Kağıt  Cilt       Sarı Şamua - Lüks Bez Cilt – 3 cilt takım
Sayfa  Ebat    2.061 sayfa  -  17x24 cm
                       Toplam 3.956 Hadis - Arapça metinli

 
Konya kitapçılık, İmam Tirmizi tarafından yazılan Sünen-i Tirmizi Tercemesi adlı kitabı incelemektesiniz.
Sünen-i Tirmizi Tercümesi hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku !  O, insanı " alak " dan yarattı.  Oku ! Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
SÜNENİ TİRMİZİ TERCÜMESİ  -  SÜNEN-İ TİRMİZİ TERCEMESİ 

 
       ÖNSÖZ


Eksiksiz tüm övgüler; âlemlerin Rabbi olan, hakkı batıldan ayırt ettiren, kitabı indir en Allah'a, salat ve selam da o indir ilen Kur'an'ı bizzat yaşayarak kendi hayatında gösteren, sınır koyma yetkisi kendisine verilen O'nun Rasûlüne soy ve sopuna olsun.

 

"Sözlerin en hayırlısı Allah'ın sözü, Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed (s.a.v.)'in yoludur."1
 

Bu hadisi şerife göre; Müslüman en doğru sözü Allah'ın Kitabından öğrenmek için çalışıp çabalamalı ve en hayırlı yola girebilmek için de Peygamberimiz (s.a.v)'in hadislerini ihtiva eden hadis kitaplarını daima okuyup öğrenmeye çalışmalıdır. 1975 yılında, Tirmizî'nin Şemâil-i Şerif kitabını bugünkü Türkçe'ye aktarmıştık, Nevevî'nin 40 Hadis ve Riyazü's Salihin'den sonra Şimdi de yine Tirmizî'nin Sünen-i (sahihi) ni Türkçe'ye çevirimiz, Allah'ın yardımıyla sizlerin eline ulaşmış bulunmaktadır. Yusuf sûresi 76. ayeti sonunda Rabbimiz: "... Her bilgi sahibinin üzerinde, her şeyi bilen Allah vardır." buyurmaktadır. Bu sebeple bu çalışmamızda da mutlaka hata ve eksiklerimiz olacaktır. İnsanız, beşeriz şaşabiliriz. Hatalar bizim doğrular Allah ve Rasûlüne aittir. Hatalarımız tarafımıza bildirilirse düzelteceğimizi bildirir, Hz. Ömer'in şu sözünü hatırlatırım: "En sevdiğim insan bana kusurlarımı hatırlatandır." "En çok hoşuma giden insan da haksız bir iş teklif edildiğinde kendi menfaatine bile olsa tüm gücü ile HAYIR diyebilen kimsedir."


Pek çok alim tarafından Kütüb-i Şitte denilen altı hadis kitabının üçüncü sırasına yerleştirilen Sünen-i Tirmizi , kullanım yönünden ve istifadesinin çok olması açısından bazı özellikleri vardır ki bunları şöylece sıralayabiliriz;

 

    Hadisin hemen altında çoğunlukla şu bilgiler verilir:

 

1-  Hadisin başka hangi rivayet edenler tarafından da rivayet edildiğini,

2-  Hadisin senedinde zikredilmeyen veya fazladan zikredilen raviler olduğunu,

3-  Benzeri rivayetlerin kimler tarafından yapıldığını,

4-  Tirmizi ile aynı çağda yaşayan Buharî'ye hadisin sıhhati veya ravilerin durumları hakkında bilgi edinmek üzere soru sorduğunu,

5-  Hadisin senedinde ismi geçen ravinin meşhur ismini, künyesini veya benzer şahıslar varsa hangisinin nereli olduğunu, yaşça hangisinin büyük olduğunu ve güvenilirlik durumlarını,

6-  Değişik ravilerin aynı hadisteki farklılıkları ortaya konur,

7-  Okundukça karşılaşılacak daha nice açıklamalar gelecektir.

 

Tercemede takip ettiğimiz yol hakkında da biraz malumat verip sizi kitapla baş başa bırakacağım.

 
a) Tercümede esas alınan nüsha Ahmed Muhammed Şakir nüshası olup Arapça metin de bilgisayar ortamından nakledilmiştir.


b) Kitap başlıkları "Kitab-ut Tahara" (Temizlik bölümleri) şeklinde tercüme edilmiş olup bab başlıklarına "Bölüm" adı verilmek suretiyle bazen soru şeklinde bazen da değişik şekillerde Arapça aslına bağlı kalmadan başlık verilmiştir. Tirmizi 'nin bazen bab (bölüm) diyerek başlık vermeden geçtiği yerlere hadisin içeriğine göre bir başlık konulmuştur. Hadisin metninden hemen sonra açıklama bölümünde: "Kale Ebû İsa (Ebû İsa diyor ki)" denilen yerleri sadece ® Tirmizi : diyerek açıklamayı verdik. Yine açıklama bölümünde hadisi rivayet edenler sayılıp
 

'Müslim, Cum'a: 43; İbn Mace, Mukaddime: 7

sonunda ...Peygamber (s.a.v)'den denilen yerlerde ise tekrar gibi olacağından dolayı "...Peygamber (s.a.v)'den" denilmemiştir. İlk ravide (r.a.) denmiş diğer sahabe ve tabiin isimleri geçtiğinde dile ağırlık olacağı için (r.a.) denmemiştir.

Rasûlullah ve Peygamber denildiğinde de mutlaka (s.a.v.), denmiştir. Oğul manasına gelen İbn kelimeleri çoğunlukla (b.) olarak gösterilmiştir. Bab'lar bölüm olarak isimlendirilmiştir. Arapça aslında kitap başlıklarının baş tarafına konulan bazen besmele ve "an rasûlillahi sallallahü aleyhi vessellem" ifadeleri Arapçalarından çıkarılmıştır.

Okuyucuya kolaylık olması için bir sahife Arapça metin diğer sahife Türkçe olarak düzenlenmiş, böylelikle de arzu edenlerin karşı sahifeden arapçasına bakmaları kolaylaştırılmıştır.

Her hadisin tercümesinin altına o hadisin başka hadis kitaplarımızdan Buharı, Müslim, Ebû Davut, Nesei, İbn Mace, Darimi ve Muvatta isimli hadis kitaplarının kitap ismi bab (bölüm)numarası verilmek suretiyle Ahmed b. Hanbel'in müsnedinden ise "Dâr-u Ihyâ-üt Tûrâs el Arabî" baskısı olan 9 ciltlik (son iki cildi fihrist) 27100 hadisten oluşan ve "Rıyaz Abdullah Abdulhâdî" tarafından hazırlanıp tertip edilen baskı esas alınarak o baskıdaki numaralamaya göre hadis numaraları yine bilgisayar ortamından alınarak verilmiştir. Bu tahriç çalışmalarımız bilgisayar ortamındaki Sahr programı ile CONCORDANCE ismi verilen, el Mu'cemül müfehres li elfaz-ıl hadis­in nebevi isimli kitap esas alınarak kitap adı ve bab numaralan verilmek suretiyle yapılmıştır. Türkiye'deki Buhari, (Ötüken); Müslim, (Sönmez); Ebû Davud, (Şamil); İbn Mace, (Kahraman); Nesai, (Kalem); Muvatta, (Beyan); Darimi, (Madve) baskılarına da uygun hale getirilmiştir. Aynı hadisi bu kitaplardan bulmak isteyenlere de kolaylık sağlanmıştır.

Aynca hadis okuyucusu ve araştırıcısına faydalı olmak için özet hadis usulü bilgileriyle ayet ve hadislerde geçen ölçü birimlerinin çağdaş ölçüler cinsinden bir değerlendirmesi ve fıkıh kitaplarımızdaki uzunluk, ağırlık ve hacim ölçüleri de sunulmuştur.

Tashih, tahriç ve dizgi aşamasında emeği geçen başta oğlum Muhammed Ali'ye ve tüm kardeşlerimize teşekkürü bir borç bilir hepsine Allah razı olsun derim.

Bu çalışmalarımızda da Müslümanlara faydalı olmuş isek bu fayda Allah yardımı sebebiyledir.

Tüm hata, kusur ve yanlışlar bize, doğrular ise Allah ve Rasûlü'ne aittir.

Çalışma gayret ve samimiyet bizden, faydasını bol kılıp hidayet vermesi Allah'tandır. 

 "... Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalblerîmizi bu gerçekten bir daha saptırma..." (3 Al-i İmran 8)  Amin .  ( abdullah parlıyan kitap , konya kitapçılık süneni tirmizi , tirmizi fiyat , tirmizi hadis kitabı , islami kitap satış , hadis kitapları , 3 cilt süneni tirmizi )

 

Abdullah PARLIYAN 

1 Şubat 2004 

10 Zilhicce 1424 

KONYA 


 

 Konya kitapçılık, İmam Tirmizi tarafından yazılan Sünen-i Tirmizi Tercemesi adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok KoduKon Sün Tir 3 C
MarkaKonya Kitapçılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.