Zülfikar, Türkçe 17x24 cm

Fiyat:
426,00 TL
İndirimli Fiyat (%34,3) :
280,00 TL
Kazancınız 146,00 TL
Havale / EFT:
271,60 TL
78,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

  Kitap             Zülfikar ( Türkçe )
  Yazar             Bediüzzaman Said Nursi (ra)
  Yayınevi        Envar Neşriyat
  Kağıt  Cilt       Sarı şamua, Vinleks plastik cilt
  Sayfa  Ebat    462 sayfa, 17x24 cm , Renkli , Büyük Boy


 
 
Envar Neşriyat Zülfikar kitabını incelemektesiniz.
Zülfikar mecmuası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
  
     Zülfikar  Risalesi ( Mecmuası )

 
BU MECMUA ÜÇ MAKAM VE BİR HATİMEDİR
 
BİRİNCİ MAKAMI
ONDOKUZUNCU MEKTUB MU'CIZAT-I AHMEDİYYE RİSALESİ VE ZEYİLLERİ
İKİNCİ MAKAMI
ONUNCU SÖZ HAŞİR RİSALESİ VE ZEYİLLERİ
ÜÇÜNCÜ MAKAMI
YİRMİBEŞİNCİ SÖZ MU'CİZAT-I KUR'ANİYYE RİSALESİ VE ZEYİLLERİ
HATİMESİNDE HİZB-İ NUR İLE RİSALE-İ NUR HAKKİNDA BİR MEKTUB VARDIR
 
Bu acib asırda ehl-i iman, Risale-i Nur'a; ve ehl-i fen ve mektep muallimleri Asa-yı Musa'ya şiddetle muhtaç oldukları gibi, hâfızlar ve hocalar dahi bu Zülfikâr 'a şiddetle muhtaçdırlar. Evet mesela i'caz-ı Kur'ani bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i'cazın lem'aları ve Kur'anın güzel nükteleri isbat edilmiş.
 
Umum Risale-i Nur Şakirdleri Namına Said Nursi.
 
 
Aziz, sıddık kardeşlerim, Madem Risale-i Nur, makina ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet-i cedideyi okuyan mektebliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar. Elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki: Risale-i Nur'un şiddetle tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir, belki muzır kısmınadır. Çünki, felsefenin hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye ve san'atın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'anın hikmetine hâdimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe ise, dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi hârikalarıyla Kur'anın mu'cizekar hakikatlarıyla muaraza ettiği için, Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı müvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor; müstakim, menfaatdar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektebliler, Risale-i Nur'a itirazsız, çekin-meyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafiklar nasılki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda, ehl-i medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi; bazı felsefecilerin enaniyet-i ilmiyelerini tahrik edip, Nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen, bu hakikat, Asa-yı Musa ve Zülfikar mecmuaları başında yazılsa münasib olur.
 
Said Nursi
 

    Aziz Sıddık Kardeşlerim
 
Evvelen Risâle-i Nur'un makine ile ve şimdi umumi bir intibahla merkezdeki ehli vukufun takdiri ile, dairesi tam genişlenmesinden elbette her nevi ehli ilim dikkatle bakacaklar. Onların içinde bid'alar taraftarı ve enaniyetli ve müşkil-pesend ve tenkidci kısımları i'tiraza çalışacaklar. Şimdi sizler üç esası onlara karşı bir cevap yaparsınız.
 
Birinci Esas: Şimdi insanlarda kim var ki, kusuru bulunmasın. Madem hasenat eğer seyyiata racih gelse affedilir. Elbette bu kadar ağır şerait altında, göz önünde, bu fevkalade hizmet-i imaniye ile, yüz binler biçareleri şüphelerden kurtarmak, öyle bir hasenedir ki binler kusuratı affettirir.
 
İkinci Esas: Dersiniz ki; kardeşimiz Said, yarım ümmi yazısı noksan çabuk yazamıyor. Yirmi sene gurbette, ekser münzevi ve tecrid içinde durmağa mecbur olmasıyla, elbette bazı sehivler ve kusurlar bulunabilir. Hatta üç dört gün içinde yalnız on iki saatte telif edilen zeylsiz Mu'cizat-ı Ahmediyye'nin (a.s.m) âhirinde demiş: "Hadislerin ve râvilerin beyanında hatam varsa tashihini rica ediyorum" diye ilan ettiği halde, müstensihlerin sehivleri müstesna olarak, şimdiye kadar yalnız (16,61) bu iki rakamda elif sehven takdim edilip (on altı), (altmış bire) çevrildiğini bir Amerikalı misyoner İncil-i Yuhannada göstermiş. Hem ehemmiyetli sebeplere binaen bir kısım Risâleler, çok süratle yazılmış. Hatta on dakikada ve bir saatte, altı saatte ehemmi-yetli risâleler te'lif, hatta katiplerin tasdikiyle, dört beş gün zarfında, zeylsiz mu'cizat-ı Kur'aniyye, yirmi dört saat zarfında te'lif edilmiş. Elbette bazı sehivler bulunabilir, ve hiçbir cihetle kusur sayılmaz. Hem müstensihlerin çoğu arabi okumadıklarından, onların dahi sehivleri bulunur ve müellifine isnad edilir. Çünkü, bütün nüshaları o görmüyor. Ve bütününü kendi tashih etmek kabil değildir. Madem şimdi ehl-i ilim ve hocalar daireye giriyorlar. Büyük hayırlı tashihe yardım etmek onlara borçdur.
 
Üçüncü Esas: Mu'teriz ve hodfuruşlar diyebilirler ki; Risâle-i Nur'da bilhassa Sikke-i Gaybiye risâlesinde Nurların kerametinden ve fevkalâdeliğinden ve pek çok kıymettarlığından bahs eden, çok fıkralar var. Bir insan faziletini izhar etse bir gösteriş olur, makbul değil, diye tenkid ettikleri zaman dersiniz ki: - Ankarada ehl-i vukufun bu noktadaki hafif ve tasdikkârane tenkidlerine Said'in verdiği ve onlar dahi kabul ettikleri cevabın hülasası şudur: Risâle-i Nur'un muhafazasına çalıştığı hakikata bu memleket ve Alem-i İslam çok alakadar ve muhtaç olmasından biçare müellifine binler yardımcı ve katipler ve resmi teşvikler ve muavenetler lazım olduğu halde bilakis gayet insafsızca aleyhinde propaganda ve kardeşlerinin kuvve-i ma'neviyelerini kıracak zâlimane tedbirlere karşı elbette, Risâle-i Nur'un kıymetini ve kerametlerini beyan etmek vâcibdir ve elzemdir.

Bir tek aciz adam binler zalimlerin maddi hücumlarına karşı zaif arkadaşlarını kaçmaktan kurtarmak niyetiyle keramet-i İlâhiye ve inayet-i Rabbâniyeyi izhar etmek, değil bir kusur belki, büyük bir maslahattır.

Said Nursi
 

Bu mecmua büyük bir bahçedir.Her adam her mes'elesini elde edemez. Ne kadar bilse kârdır. Baştaki kısımdan herkes ve nısf-ı âhirden ehl-i ilim, tam istifade edebilir. Bütününü bilemedim diye yaz geçme, tekrar ile oku.  (  Zülfikar kitap , Zülfikar al, zülfikar kitabı , Türkçe Zülfikar mecmuası, Envar Zülfikar risalesi , envar risalei nur , zülfikar tercümesi , envar neşriyat )
 
Said Nursi
 
 
İsm-i A'zam'ın hakkına, Kur'ân-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın şerefine, bu mecmuayı yazan ve bastıranları, ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur Talebelerini Cennet-ül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin!  Ve hizmet-i imaniye ve Kur'âniye'de daima muvaffak eyle. Amin! Ve defter-i hasenatlarına bu Mecmua'nın herbir harfine mukabil bin hasene yazdır. Amin! Ve Nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle...  Amin!  Ya Erhamerrâhimin! Umum Risale-i Nur şakirdlerini iki cihanda mesud eyle. Amin! İnsi ve cinni şeytanlann şerlerinden muhafaza eyle. Amin! Ve bu âciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle.. . Amin!
 
Umum Nur Sakirdleri Namına Said Nursi
  

 
Envar Neşriyat Zülfikar Risalesi kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759902810
MarkaEnvar Neşriyat
Stok DurumuVar
9789759902810

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.