Hanefi Fıkhı, Vehbe Zuhayli 4 Kitap Set

Fiyat:
1.800,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,3) :
1.020,00 TL
Kazancınız 780,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
650,00 TL
370,00 TL
 
  Kitap               Hanefi Fıkhı
  Orijinal adı      El Fıkhu’l Hanefiyyü’l Müyesser
  Yazar              Prof. Dr. Vehbe Zuhayli
  Tercüme         Yusuf Ciğer
  Yayınevi         Sağlam Yayınevi
  Kağıt - Cilt      Sarı şamua, Lüks bez cilt, 4 cilt takım
  Sayfa - Ebat   2.368 sayfa,  17x24 cm

 
 
Sağlam yayınları, Hanefi Fıkhı kitabını incelemektesiniz.
4 Cilt, Vehbe Zuhayli, Hanefi Fıkıh kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
    Hanefi Fıkhı, Vehbe Zuhayli,  El Fıkhu’l Hanefiyyü’l Müyesser
 
 
Tanıtımını yaptığımız bu kitap, Fıkıh Kurulları Üyesi Prof. Dr. Vehbe Zuhayli’nin, Hanefî mezhebinin en temel kaynaklarından istifade ederek hazırladığı “El-Fıkhu’l-Hanefiyyü’l-Müyesser” adlı kitabının Türkçe tercümesi dir. Bu eser Hanefî mezhebi fıkhının kolay ibareye sahip, manasının anlaşılması ve idrak edilmesi mümkün olan ve kaynak kitap olarak kullanılmaya uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
 
Müellif bu kitapta Hanefîlerde en temel kaynaklardan kabul edilen Tuhfetü’l-Fükaha, Meraki’l-Felah, Tebyinü’l-Hakaik, Ellübap Şerhu’l-Kitap, Eddürrü’l-Muhtar, Reddü’l-Muhtar ve İhtiyar’la birlikte birçok kaynaktan fıkhın tüm konularını özetleyerek bizim istifademize sunmuştur. Bu eserde İslam fıkhının konularının hemen hemen tamamına ulaşma imkânına sahip olmaktayız. İbadetler, muamelat, aile ve miras hukuku ve ceza hukukunun değişik alanlarına delilleriyle beraber vakıf olma imkânına erişeceğiz. 
 
Yayınevimiz, Hanefî mezhebi fıkhının konularının tamamına kolay bir dille ulaşacağınız bu kıymetli eseri dilimize kazandırmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktadır.
 
 
   MÜTERCİM’İN ÖNSÖZÜ
 
 
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a, salât ve selam O’nun Kutlu Elçisi Efendimiz, Hz. Muhammed Mustafa (sav)’e, O’nun temiz ve pak Ehl-i Beyti’ne ve kıyamete kadar O’nun yolundan yürüyen tüm Müslümanlara olsun.
 
Elinizdeki kitabın müellifi Prof. Dr. Vehbe Zuhayli,  şüphesiz Prof. Dr. Vehbe Zuhayli yaşadığımız dönemde birçok farklı alanda onlarca eser kaleme alan âlimlerden birisidir. Ayrıca klasik kaynaklardan özetler yapma ve kullanılabilir bilgiyi derleme konusundaki mahareti ve sade dili sebebiyle, günümüzde eserlerinden en çok istifade edilen bir âlimdir. Özellikle de İslam Hukuku alanında yazdığı birçok kitap ve makalesi, hem genel okuyucu ve hem de alanının uzmanları için büyük önem arz etmektedir.
 
Vehbe Zuhayli hocanın “el-Fıkhu’l-İslamî ve Edilletühü” isimli eseri “İslam Fıkıh Ansiklopedisi” olarak dilimize kazandırılmış ve çokça istifade edilen bir kaynak haline gelmiştir. Ancak bu eserde dört mezhep ve müstakil diğer görüşlerin bir arada olması sebebiyle halkımızın belirli kesimlerinde istifade alanı sınırlı olmuştur. Bu durumun farkında olan müellif, bu güzel eserinden sonra bir adım daha atarak fıkıh mezheplerinin kitaplarını müstakil olarak hazırlamaya başlamıştır.
 
İşte elinizdeki bu çalışma Vehbe Zuhayli’nin, Hanefi mezhebinin en temel kaynaklarından istifade ederek hazırladığı “El-Fıkhu’l-Hanefiyyü’l-Müyesser” adlı iki ciltlik eserinin Türkçe tercümesidir. Müellif bu kitapta Hanefilerde en temel kaynaklardan kabul edilen Tuhfetü’l-Fükaha, Meraki’l-Felah, Tebyinü’l-Hakaik, Ellübap Şerhu’l-Kitap, Eddürrü’l-Muhtar, Reddü’l-Muhtar ve İhtiyar’la birlikte birçok kaynaktan fıkhın tüm konularını özetleyerek bizim istifademize sunmuştur.  
 
Bu kitapta İslam fıkhının konularının hemen hemen tamamına ulaşma imkânına sahip olmaktayız. İbadetler, muamelat, aile ve miras hukuku ve ceza hukukunun değişik alanlarına delilleriyle beraber vakıf olma imkânına erişeceğiz.  
 
Bu eseri, Hanifi mezhebinin görüşlerini kapsayan geniş bir “İlmihal” veya küçük bir “Hanefi Fıkhı Ansiklopedisi” olarak tanımlayabiliriz. Bu eseri diğer çalışmalardan ayıran en önemli özellik, ele aldığı bütün konuların özet delillerini ve hükümlerin gerekçelerini açıklamasıyla birlikte konuyu çokça örneklerle işlemesidir ki bunun da okuyucu için farklı bir istifade alanı oluşturacağı kanaatindeyiz.
 
Hanefi mezhebinin konularının tamamına kolay bir dille ulaşacağınız bu kıymetli eseri dilimize kazandırmak bizim için de büyük bir sevinç ve mutluluk kaynağı olmuştur. Çalışmamızın Rabbimizin rızasına muvafık olmasını arzulayarak hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
 
 
Yusuf CİĞER
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi
İslam Hukuku Eğitim Görevlisi
İstanbul 2014
 
 
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam Efendimiz Muhammed ve O'nun Ehl-i Beyt'ine ve ashabının tama­mına olsun.
 
Şüphesiz İslam fıkhı Müslümandan sadır olan her şeyin hükmü konusunda etkin olmaya devam etmektedir. İslam fıkhı sayesinde haram ile helal ve doğru ile yanlış anlaşılır.
 
Hanefi Mezhebi dört mezhep arasında yaygınlığı ve genişliği açı­sından en önemli mezheplerden sayılır. Hanefi mezhebinin dünya­nın her yerinde tâbi olanları bulunmaktadır. Yeryüzünde en geniş şekilde yaygın olan mezheplerden biridir.
 
Fıkıh Kurulları Üyesi Prof. Dr. Vehbe ez-Zuhaylî'nin "El-Fıkhu'l-Hanefiyyü'l-Müyesser" kitabı Hanefi Mezhebi fıkhının kolay bir ibareye sahip, orta genişlikte, manasının anlaşılması ve idrak edil­mesi mümkün olan ve kaynak kitap olarak kullanılmaya uygun bir şekilde hazırlanmıştır.
 
Şam'da (Dimaşk) bulunan Daru'l-Fikir, okuyucularına Hanefi Mezhebine muttali olmak isteyen ilim talebelerinin elinde bulun­ması gereken önemli bir kitap olan bu eseri sunmaktan gurur duyar.
 
Bu önemli işi tamamlamamızda bizi muvaffak kılan Allah'a şü­kürler olsun. Allah'tan bu eseri Müslümanlar için faydalı kılmasını temenni ederim. Allah Teâlâ'nın bu çalışmamızı rızasına muvafık kılmasını dilerim. Dualarımızın sonu ise, "Hamd Alemlerin Rabbi Allah 'a mahsustur" sözleridir. ( Hanefi fıkhı , saadet yayınları Hanefi fıkhı kitap , 4 cilt hanefi fıkıh kitabı , yusuf ciger tercümesi , hanefiler için İslam fıkhı , 4 cilt takım, islam fıkhı seti )
 
Şam 1/11/2009
Dr. Muhammed Vehbi Süleyman
Daru'l-Fikir Tezler ve Araştırmalar Kısım Müdürü / Şam

 
 
        Giriş
 
Dini bize mükemmel kılarak üzerimizde nimetini tamamlayan; İslam Dinini bize bahşeden Allah-u Teâlâ'ya hamd-ü senalar olsun. Salat ve selam insanların en hayırlı öğreticisine, İslam'ı rivayeten ve dirayeten en güzel şekilde anlayıp idrak eden ashabına, Ehl-i Bey­tine ve kıyamet gününe kadar güzellikle ittiba edenlerin üzerine olsun.
 
Elinizdeki kitap Hanefi fıkhı hükümlerini içeren orta hacimli bir çalışmadır. Bu çalışmamda sahilsiz bir umman olan Hanefi literatü­ründen istifade etmeyi kolaylaştırmak istedim ve onu "EL-FIKHU'L-HANEFİYYÜ'L-MÜYESSER" diye isimlendirdim. Bu çalışma dört bölümden; beş alt başlıktan oluşmaktadır. Hüküm çıkarma ve konu genişliği açısından en zengin mezhep Hanefi mezhebidir. Buna ek olarak şunu da ifade edebiliriz ki, bunu oluşmasında en çok eme­ği geçen -Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun- Numan bin Sabit İmam Azam Ebu Hanife'ye (90-150 H.) borçludur. İslam Fıkhı'nın küçük büyük tüm meselelerinin bu mezhepde ele alındığını gör­mekteyiz.
 
Hanefi mezhebi, Ebu Hanife'nin münazaralarını açık bir sahada, alanda yapması, hüküm çıkarma yöntemlerini göstermesi, geniş araştırma maharetini ve zengin bakış açısını ortaya koyması, zihni en etkin şekilde kullanarak büyük bir zihnî çaba gösterme­si, içtihat etme ve fikir beyan etmede gelişmeye yönelik açık hür bir ortam sağlayarak ortak, toplu içtihat denemeleri yapması gibi hususiyetlerinden ötürü bu alanda ilk ekol olarak kabul edilir. Bu­nun sonucu olarak, Harun Reşit döneminin başkadısı olan Ebu Yu­suf (Yakup bin İbrahim) ve Hanefi Fıkhını tedvin eden Muhammed bin el-Hasan gibi üstadlar ya da ona denk imamlar çıkmıştır.
 
Ebu Hanife, derslerinde meseleleri öğrencilerine sunar ve onlardan bu konuda görüş belirtmelerini ister, şeriatın maksadına uygun olanı gerçekleştirme hedefine riayet ederek ve insanların maslahatlarını göz önünde bulundurarak dengeli bir şekilde onların bakış açılarını dinlerdi. Ebu Hanife'nin öğrencileri meseleleri benzerleriyle kıyas ettiklerinde, Ebu Hanife: "Ben bunu güzel buluyorum" dediği zaman hiç kimse ona yetişemezdi. İmam Şafi'nin (Allah ona rahmet etsin), Ebu Hanife (rahimehullah) hakkındaki şu sözü büyük bir gerçeği yansıtır: "İnsanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çocuklarıdır."
 
 
Kitabın düzeni aşağıdaki esasları ihtiva eder:
 
1-Hükümlerin açıklanması ve örneklerle kolay ve anlaşılır hale getirilmesi. Bu anlatım tarzı, meseleleri öğrenmek isteyenler için kolay ve anlaşılır hale gelmesini sağlar.
 
2-Fıkıhtaki her babın tüm meselelerini geniş bir şekilde kapsa­ması. Bu anlatım tarzı, okuyanların konuyla alakalı bilmesi gereken şeyleri öğrenmesini mümkün kılar.
 
3-Fıkhî hükümlerin her birinin delilinin gösterilmesi. Şüphesiz delil hükmü aydınlatır ve onu muhafaza etmeyi, hatırlamayı kolay­laştırır.
 
4-Mezhepteki esas alınan hükmü açıklar.
 
5-Bu çalışmanın yöntemini ortaya koyduktan sonra Mezhep'in ıstılahlarını ve ölçü miktarlarını belirtir.
 
6-Bu çalışma belirli bablardan, fasıllardan ve mebhaslardan olu­şur.
 
 
Allah-u Teâlâ'dan bu kitabı oku yan her Müslüman'ın kalbini ay­dınlatmasını, İslam Fıkhı'nın hükümlerini anlayıp kavramasını, onu tatbike yönelmesini ve hayatın tüm alanlarında ondan istifade et­mesini temenni ederim.
 
Bilindiği gibi Hanefi Fıkhı sadece gerçekleşmiş olayların hüküm­leri ile sınırlı kalmayıp, zaman ve mekân ötesine uzanarak gelecek­te olması muhtemel vakıaları ve gelişmeleri kapsamaktadır. İmam Ebu Hanife ve talebeleri şöyle diyorlardı: "Mesele şu şekilde gerçek­leştiği zaman görüşün nedir? Bunun hükmü nasıl olur?"  
 
Hanefi Fıkhı hem gerçekleşmiş olaylardan hem de muhtemel vakıalardan oluşur. Bu durum, medeniyetin ve gelişmelerin gereklerini yerine getirme hususunda Hanefi mezhebine geniş bir bakış açısı sunmuştur. Allah onlara mükâfatların en güzeli ile karşılık versin.
 
İmam Şemseddin ez-Zehebi (748 h) 'Ebu Hanife'nin Hayatı' adlı eserinde şöyle der: "Eserlerine büyük ihtimam gösterildi ve bu uğurda uzun yolculuklar yapıldı. Fıkhı hükümleri ve onların kapalı yönlerini tetkik edip araştırmada, onları anlamada Ebu Hanife zir­veydi. İnsanlar bu konuda onun evlatları mesabesindeydi." [1]
 
Şüphesiz dinin bölümleri inançlar, adaplar, ibadetler, muamelat ve ukubatlardan oluşmaktadır. İlk iki madde esas olarak fıkhın ko­nuları arasında yer almaz.
 
-İbadetler beş tanedir: Namaz, Zekât, Oruç, Hac ve Cihad'dır.
 
-Muamelat da beş tanedir: Ticari akitler, Evlenme, Davalar, Ema­netler ve Terikelerdir (miras).
 
-Ukubatlar da beş tanedir: Kısas, Hırsızlık, Zina, İftira hadleri ve Dinden dönmedir.[2]
 
 
[1]-Alamü'n-Nübela, 6/392.
[2]-Reddü'l-Muhtar, 1/73.
 
 
Bu kitapta benim yöntemim her babdaki konuları açık bir şekil­de kısımlarına ayırmaktır. Daha sonra her bir fakihin ibarelerini ve delillerini kolay ve anlaşılır bulduğum noktalarda aynen aktardım. Şayet ibare anlaşılmayacak durumda ise zamana uygun bir şekilde kolay ve anlaşılır hale getirdim. Allah bunu düzenleyenleri en güzel şekilde mükâfatlandırsın.
 
 
Hanefi Mezhebinin Istılahları:
 
1-Zahiru'r-Rivaye: Daha önce belirttiğimiz gibi bununla yaygın ve genel olarak Hanefi İmamlarının üçünün sözü kasdedilir (Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Muhammed).
2-İmam: Ebu Hanife'dir.
 
Şeyhayn : Ebu Hanife ve Ebu Yusuf,
Tarafeyn: Ebu Hanife ve Muhammed,
Sahibeyn: Ebu Yusuf ve Muhammed,
Es-Sani: Ebu Yusuf,
Es-Salis: Muhammed, "Lehu" lafzı: Ebu Hanife,
"Lehuma,İndehuma,Mezhebuhuma": EbuYusufveMuhammed'in görüşü,
"Ashabuna": Genel olarak üç imam, Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve Mu­hammed,
"Meşayih": Meşayihden maksat İmam Ebu Hanife devrine yetişemeyen imamlar.
 
3-Ebu Hanife ve ashabının Zahiru'r-Rivaye'de ittifak ettikleri görüşler ile kesin olarak fetva verilir. Şayet ihtilaf edecek olurlarsa özellikle ibadetlerde- mutlak olarak Ebu Hanife'nin görüşü ile fetva verilir.Bu durumda İbnü Nüceym'in dediği gibi, Sahibeyn'in görüşü ancak bir zaruret, teamül veya Ebu Hanife'nin görüşünde bir zayıf­lık bulunması halinde tercih edilir. Sahibeyn'in görüşünün teamül sebebiyle Muzaraa ve Musakat bahislerinde veya zaman ve şartlar­daki farklılıklar nedeniyle tercih edilmesi kabul edilmiştir.
 
Yargı, şahitlik ve miras gibi meselelerde tecrübesinin çokluğu se­bebiyle Ebu Yusuf'un görüşü ile fetva verilir. Zevi'l-erham mesele­lerinin tamamında İmam Muhammed'in görüşü ile fetva verilir. On yedi meselede Züfer'in görüşü ile fetva verilir.3
 
"Fetva" lafzı, muhtar, sahih, esah ve eşbeh ve diğerleri gibi la­fızlardan daha kuvvetlidir. "Ve bihi yüfta" lafzı "el-fetva aleyh" lafzından daha kuvvetlidir, "el-esah" lafzı "sahih" lafzından daha kuvvetlidir, "el-ehvat" lafzı "el-ihtiyat" lafzından daha kuvvetlidir.
 
Bir rivayete "sahih" yahut "elme'huz bihi" yahut "bihi yüfta" ya­hut "aleyhi el-fetva" lafızları eklendiği zaman bunun aksine fetva verilmez. Ancak Hidaye'de sahih lafzı geçmesi bundan istisna tutul­muştur.
 
Bir meselede Ebu Hanife'den bir rivayet olmadığı zaman Ebu Yusuf'un sözü ile fetva verilir, sonra Muhammed'in, sonra Züfer'in, daha sonra da Hasan bin Ziyad'ın sözü ile fetva verilir.
 
4-Bir meselede kıyas ve istihsan bulunursa, meşhur yirmi iki mesele hariç istihsanla amel edilir.4
 
5-Bir mesele Zahiru'r-Rivaye'de zikredilmemiş de başka bir riva­yette geçmiş ise ona güvenilir.
 
İmamdan farklı rivayetler varsa ya da ne imamdan ne de asha­bından bir rivayet yoksa ilk önce delili kuvvetli olan sonra da son devir âlimlerinin üzerinde ittifak ettiği alınır. Meşayih ihtilaf ederlerse çoğunluğun görüşü alınır.
 
 
3- Reddü'l-Muhtar: îbni Abidin. 1. 65-70/4, 315; Risaletü'l-Müfti, 1, 35-40.
4- Resmü'l-Müfti, 35-40.
 
 
Bunlardan hiç birinde bir görüş bu­lunmadığı zaman Müftü sorumluluktan kurtulacak şekilde mese­leye kendi bilgi ve aklını kullanarak hüküm çıkarma yolunu seçer.Allah-u Teâlâ'nın kendisini gözettiğini düşünerek O'ndan korkar ve bilgisiz ve (;) gelişigüzel bir şekilde cevap vermez. Şüphesiz delilsiz bir şekilde fetvaya cesaret etmek büyük bir sorumluluktur ve bu tehlikeli işe ancak cahiller ile âsiler yeltenir.
 
6-Sahih ve fetva lafızları çelişirse; sahih olan şöyle, müfta bih (fetva) şöyle denirse evla olan metinlerle örtüşenle amel etmektir. Ona muvafık bir metin yoksa müfta bih'in alınması gerekir. Şüphe­siz fetva lafzı, sahih, esah ve eşbeh lafızlarından daha kuvvetlidir. Bir meselede sahih lafzıyla belirtilmiş iki görüş varsa biriyle hüküm vermek caizdir. Bunlardan birini diğerine tercih etmek noktasında zamana uygunluk, vakfın veya fakirlerin menfaatine göre hükmet­menin mümkün olması yahut da delilin daha açık ve etkin görülme­si gibi durumlarda mümkün olur. Şüphesiz tercih, delilin kuvvetine göre yapılır.
 
7- "Mütün" kelimesinden murat, Hanefi Mezhebindeki muteber metinlerdir. Kuduri, el-Bidaye, en-Nükaye, el-Muhtar, el-Vikaye, el-Kenz ve el-Mülteka muhtasar kitabları gibi. Bu muhtasarlar Zahiru'r-Rivaye ve mutemet görüşleri nakletmek için yazılmıştır.
 
8-Kadı ve Müftü ayırımı yapmaksızın kendi hakkında da olsa zayıf rivayetle amel etmek caiz değildir. Müftü ancak hükmü orta­ya koyar ve kadı da onunla hükmeder. Ebu Hanife'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Sahih hadis varsa o benim mezhebimdir" Buna benzer sözler diğer mezhep imamlarından da nakledilmiştir. 5  Zayıf görüşle insanlara kolaylık olsun diye zaruret halinde fetva vermek caizdir.
 
5- EI-Mizan, Şarani, 1,54-63; İ'lamu'l-Muvakkiin, 2, 260-274 (Muhyiddin Abdülha-mid).
 
 
9-Hanefi Mezhebinde telfik 6 yöntemiyle çıkarılan hüküm bâtıldır. Mezhepte muhtar olan görüşe göre amelden sonra taklit­ten dönmek de bâtıldır. Hanefi Mezhebini taklit ederek başın dört­te birini mesh edip öğle namazını kılan kimse, Maliki Mezhebinin görüşüne inanarak başın tamamını mesh etme gereği ile namazını iptal edemez.
 
Hanefilerden bazıları amelden sonra taklide cevaz vermişlerdir. Mezhebine göre namazının sahih olduğunu düşünerek kılan kimse sonra kıldığı namazın mezhebine göre geçersiz olduğu ortaya çıksa ve ancak başka bir mezhebe göre namazının sahih olduğunu bil­se onu taklit eder ve namazı (bu amel de) kabul olu(nu)r. Fetava-i Bezzaziyye'de anlatıldığı üzere: Ebu Yusuf hamamda gusl alarak Cuma namazını kıldı. Sonra hamamın deposunda bir fare ölüsü ol­duğu haber verildi. Ebu Yusuf da: "Medine Ehli kardeşlerimizin gö­rüşünü alırız. Suyun miktarı kulleteyne ulaştığı zaman (270 Lt.veya 15 teneke) pislik tutmaz" demiştir.
 
10-Bazı Hanefiler "mukallit başka bir mezheple veya zayıf bir rivayetle yahut da zayıf bir görüşle hüküm verdiği zaman bu geçer­lidir, bunu da bir başkası bozamaz" demişlerdir.
 
11-İbn-i Abidin'in (1252 h) "Reddü'l-Muhtar Ala Düreri'l- Muhtar" adlı eseri Hanefi Mezhebi'nde tahkikat ve tercihat eserlerinin sonuncusu kabul edilmiştir.
 
 
6-Telfik : Birleştirme, ekleme. Helal ve haram, emir ve yasak, ibadet ve taatte, belli bir mez­hebin hükümlerine uymayıp, mezheblerin hükümlerinden kolay olanı yapma ve karıştırma.
 
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057625120
MarkaSağlam Yayınevi
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786057625120

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.