Müslümanların Tarihi 5 Cilt 2.Hamur

Fiyat:
1.750,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,7) :
1.020,00 TL
Kazancınız 730,00 TL
Havale / EFT:
989,40 TL
285,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Müslümanların Tarihi     
Yazar             İhsan Süreyya Sırma   
Kağıt - Cilt      2.Hamur , Karton Kapak Ciltli, 5 cilt, Özel Kutulu
Sayfa - Ebat   2.400 sayfa, 13.5x21.5
İhsan Süreyya Sırma Müslümanların tarihi kitabını incelemektesiniz.
Beyan yayınları 5 cilt Müslümanların tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 
 müslümanların tarihi ihsan süreyya sırma


Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından hazırlanan ve uzun süredir yayınlanması merak ve heyecanla beklenen Müslümanların Tarihi isimli eser 5 cilt olarak yayınlandı. İslam Tarihi üzerine çalışmalarıyla bilinen ve 40 yılı aşkındır hem yetiştirdiği öğrenciler hem de yayınladığı kitaplarla onbinlerce kişi üzerinde önemli etkileri olan İhsan Süreyya Sırma Hoca, 'hayatının eseri' mesabesinde olan çalışmasını tamamladı ve bu değerli eser Beyan Yayınları tarafından yayına hazırlanarak okuyucularının istifadesine sunuldu. Yayın dünyasında, tek kişi tarafından hazırlanan ve Müslümanların siyasi tarihini Hz. Âdem'den günümüze kadar inceleyen ikinci bir örneğin olmayışı, bu çalışmayı daha da anlamlı kılıyor.

İhsan Süreyya Sırma hoca bu çalışmasında, sadece dünya Müslümanlarının tarih boyunca hangi devlet isimleri altında ve kimler tarafından yönetildiklerini anlatmıyor aynı zamanda yaptığı yorumlarla geçmişte yaşananların günümüzdeki anlamına da işaret ediyor ve bundan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğine dikkat çekiyor. 

Müslümanların Tarihi 'nin 1. cildi, "Tarih Nedir?" sorusunun cevabını aramayla başlıyor. Tarihin, Kur'an'dan ayrılması mümkün olmayan, onunla kâim, insanı ideale götüren bir ilim olduğu vurgulanıyor. Âdem (a.s) ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan tarihin, sadece okullarda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi olmadığını; bilâkis insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili ve yaşanan hayatın kendisi olduğuna dikkat çekiliyor. Daha sonra tarihin temel kaynaklarından biri sayılan Kur'an ayetlerinden hareketle ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem'in hayatından başlayıp tüm peygamberlerin hayatları anlatılıyor. 

Müslümanların Tarihi'nin 2. cildi, Hz. Muhammed'in İslam'ı tebliğ görevini üstlenmesiyle başlıyor. İslâmî tebliğin kolay olmadığı, işkence çekmeden, ezâ görmeden bu ilâhi görevin yerine getirilemediği, Sünnetullah'ın bu olduğu anlatılıyor. İslâmî tebliğ yüzünden sadece Hz. Muhammed (s.a.s) ve ashabının değil, onlardan önceki peygamberler ve onların ümmetlerinin de bu uğurda işkence çektikleri vurgulanıyor. Daha sonra Hz. Muhammed (s.a.s)'in Medine'de geçen son on senelik peygamberlik döneminin hem sosyal yapılanma hem de askerî cihâdla/savaşla geçtiği anlatılıyor. Cihâdın gayesinin insanları zorla Müslüman yapmak olmadığı, tek amacın Allah'ın mesajının insanlara ulaştırılma gayreti olduğu, bunu önlemeye çalışanlarla mücadele edilmesi gerektiği vurgulanıyor. 

Müslümanların Tarihi 'nin 3. cildinde, Hz. Peygamber'in vefatından sonra hilafete seçilen Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin yaşadığı dönem ile daha sonra yönetimi ele geçiren Emeviler'in saltanat dönemi inceleniyor. Müslümanların ilk yöneticileri olan ve daha sonra gelecek yöneticiler için en uygun model olduğu için "Örnek Halifeler Dönemi" olarak anılan bu dönemde görev yapan Halifeler'in yönetime getirilişleri ve İslam Devleti'nin temellerinin atıldığı süreç anlatılıyor. Ayrıca, daha Hz. Osman hayatta iken halifeliği düşünmeye başlamış olan Muaviye'nin bir vali olarak devlet başkanı olan Hz. Ali'ye itaat etmeyişinin ictihâd olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekiliyor ve bu uygulama ile Müslümanların Tarihi'nde bir kırılma yaşandığı ve saltanat döneminin başladığı vurgulanıyor. 

Müslümanların Tarihi 'nin 4. cildinde, Emeviler dönemini sona erdiren Abbasiler'in saltanat dönemi ile Endülüs Emevileri, Selçuklular ve Haçlı Seferleri inceleniyor. Bu dönemde İslami fetihlerin devam etmesine rağmen birçok İslâmî kavramın sulandırılıp öz anlamından saptırılmış olduğu vurgulanıyor. Özellikle, devlet yönetimi ve saltanat sistemi ile "ulü'l-emr" müessesesinin, devlet başkanlarının oyuncağı haline getirilmiş olduğuna dikkat çekiliyor. Klasik ve modern dönemlerdeki saltanatlara ait diktatörlüklerin, kutsal aile ya da zümre imtiyazlarının, zinde güçler dokunulmazlıklarının islam dışı olduğu vurgulanmaya çalışılıyor.

Müslümanların Tarihi'nin 5. cildinde Osmanlı Devleti inceleniyor. Osmanlı Devleti'nin dünyamızda 'İmparatorluklar Dönemi' diye tanımlanabilecek bir dönemin son temsilcilerinden biri olduğu ve bünyesinde farklı dilden, ırktan ve dinden pek çok topluluğu barındırması bakımından günümüz devletlerinden farklı özellikler taşıdığına dikkat çekiliyor. Kronolojik olarak tüm padişahların hayatları anlatılarak Osmanlı Devleti'nin, yetersiz yöneticiler yanında Fransız Devrimi'nden sonra toplumlara sirayet etmiş olan nasyonalizm/milliyetçilik virüsü ile her milletin kendi ulus devletini kurma kavgası vermesi yüzünden tarih sahnesinde yer aldığı 6 asırlık bir ömürden sonra yıkıldığı anlatılıyor. 

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, bu güne kadar yazdığı irili-ufaklı otuzu aşkın eserden sonra bu kitapla ilmi çalışmasını taçlandırmış oluyor. Daha önceki eserlerinde olduğu gibi bu çalışmasında da okuyucularına farklı bir bakış açısı yanında farklı bir bilinç aşılamayı da hedefliyor. Hz. Âdem ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek olan tarihin, sadece okullarda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi olmadığını, bilâkis insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili olup yaşanan hayatın kendisi olduğuna dikkat çekiyor. Tarihlerini bilmeyen birey ve toplumların, başkalarına bağımlı ve uydu olmaya mahkûm olacaklarını, eğer bu bilinçte olmazlarsa, kendilerine öğretilenden başka bir hakikati göremeyeceklerini anlatmaya çalışıyor. Allah'ın geçmişte bu hakikatleri insanlara öğretmek için Peygamberler gönderdiğini, günümüzdeki insanların bu hakikatleri öğrenmek için peygamberlerin yoluna tabi olmalarını, bunun için de tarihlerini bilmeleri gerektiğini önemle vurguluyor.

Müslümanların Tarihi, 5 cilt bile olsa, tek bir kitapla ilk insandan günümüze kadar Müslümanların değişik yeryüzündeki siyasi hayatlarını kronolojik olarak anlatması açısından onlarca kitabın göreceği fonksiyonu tek başına yerine getiriyor. Bu eserin, hem İhsan Süreyya Sırma'nın kitaplarıyla büyümüş çok sayıda okuyucunun bu çalışmanın yayınlanmasını sabırsızlıkla beklemelerinden hem de bu özellikteki bir esere duyulan ihtiyaçtan dolayı, ilgi odağı olacağını tahmin etmek zor değil.

Tanıtım Bülteninden
 

      ÖNSÖZ
 
"Allah'ın Kitapla indirdiklerini, alacakları küçük bir menfaat karşılığında gizleyip (söylemeyenler) var ya...
 
İşte onlar, midelerinde ateş yemiş olmaktan başka bir şey yapmış olmazlar.
 
Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temizlemez ( günâhlarını bağışlamaz ) ve onlar için büyük bir azap vardır. Onlar (Hidâyet) yolu karşılığında sapıklığı, bağışlanma karşılığında da azabı satın almış kimselerdir. Bu ise Allah'ın Kitab'ı gerçekle indirmiş olmasındandır.
 
İşte Kitap hakkında ihtilafa düşenler, büyük bir ayrılık/anlaşmazlık içerisindedirler."'
 
 
 
Takvim 2000 yılını gösteriyordu. Malum sebeplerden dolayı, gurbet ilde, Viyana'da yaşıyordum. Hem kuruluşunda âcizane rol aldığımız Avusturya islâm Enstitüsü'nde, hem de Islamische Religions Und Padagogik Academie'de ders veriyor ve yeni araş­tırmalar yapıyorduk. O sıralarda, aşağı yukarı benimle aynı se­beplerden dolayı Viyana'da kalma zorunda kalan sevgili dostum İbrâhîm Halil Çelik Bey'le sık sık bir araya geliyor, "gurbet se­fası" (!)nı beraber çekiyorduk. İbrâhim Halil Bey'le her bir araya geldiğimizde, "Hocam, şöyle derli toplu bir tarih kitabı yazsana!" der, beni yazmaya teşvik ederdi.
 
1-K.K. Bakara Sûresi, 174-176.
 
Otuz sene önceki Erzurum yıl­larında da, aynı üniversitede beraber görev yaptığımız sevgili ar­kadaşım Beşir Atalay Bey de, "Şöyle hayatının kitabı olacak bir araştırma yapsana!" şeklindeki arzusunu dile getiriyordu. Tevafuk olacak; bendeniz de aynı düşünceyi taşıyor, böyle ağır bir yükün altından nasıl kalkacağımın projelerini yapıyor, senelerdir bu ko­nudaki dokümanlarımı, arşiv belgelerimi biriktiriyordum. Ne var ki, bu tasavvurum, kolayca gerçeldeştirilebilecek bir hayal değildi. Zira hayalini kurduğum araştırma, Hz. Âdem'den başlayıp, günü­müze kadar gelmeliydi. Arzum, Müslümanların, tarihin hangi saf­hasında güzellikler gerçekliklerini ve hangi dönemlerinde de kendilerini âdeta yok eden "yanlışlıklar" yaptıklarını tesbit etmek ve bu tesbitlerimi okuyucularımla paylaşmaktı. Böyle bir projeyi gerçekleştirmenin ne kadar zor olduğunu, ne kadar sabır istediğini elbette biliyordum. Bir tek kişinin böyle bir çılgınlığa girişmesi­nin bedelinin, engellerinin ve zorluklarının ne demek olduğunun da idrakindeydim.
 
Hz. Âdem'den, günümüze dek bir tarih kitabı yazmak, yazmayı düşünmek, muhakkak ki fiziki şartlar ve maddi imkânsızlıklar göz önüne alındığında, gerçekleşmesi muhal, "çılgın bir hayal" gibi görünüyordu.
 
Viyana'nın, benim için ıssız olan gecelerinde bir taraftan ta­rifi mümkün olmayan bu hayalimle yaşıyor, bir yandan da ha­yalimin peşinde ilerleyen adımları hızlandırıyordum. Aslında bu hayal, Viyana'da değil, tâ 1960'iı yıllarda Paris'te doktora öğrencisiyken, ilmî rehberim olan Muhammed Hamidullah Hoca'nın seminerlerini takip ederken başladı. Fakat projemin esas gövdesi Viyana'da oluştu. Aldığım kitaplar çoğalıyor, arşiv belgelerim dos­yalar oluşturuyordu. Bir taraftan da, gerçekleştirmeyi hayal ettiğim araştırmamda kullanmak üzere, Dünyanın değişik yerlerine yaptığım seyahatlerimde çektiğim fotoğraflarımı biriktiriyordum. Der­ken seneler birbirini kovaladı; benim hayalim de yavaş yavaş ger­çekleşme sürecine girdi.
 
Öncelikle şunu belirtelim ki bu çalışmamız, sadece ele aldı­ğımız tarihî dönemlerin kısmî siyasi tarihini içermektedir. Böyle olduğu için okuyucu, tabiidir ki her aradığını bu araştırmada bu­lamayacaktır. Nitekim ele aldığımız uzun tarih dilimini bütün yön­leriyle araştırabilmenin üstesinden, değil bendeniz gibi aciz bir tarihçi, herhangi bir tarih bölümü, hatta tarih fakültesi ya da üni­versitesi dahi gelemez. Ama kanaatimiz odur ki, elinizdeki bu ça­lışma, Okyanus'ta ilerlerken varılmak istenen menzile götürmese de, en azından o merrzilin "deniz feneri"ni gösterebilecektir. "De­niz feneri"ini gören okuyucu da, artık aradığı menzile varacak yol­ları kendisi bulabilir diye düşünüyoruz. İfade etmek istediğimiz o ki, elinizdeki bu mütevazı çalışma, Müslümanların siyasi tarihini konu alan farklı bir "tarih denemesi''dir.
 
Araştırmamızın sahifeleri arasında dolaşırken "Müslümanların Târihi" kavramıyla ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Zira şimdiye dek "İslâm Târihi" adı altında yazılmış olan binlerce kitap, hattı zatında "İslâm Dini"nin değil, o dine mensup olanla­rın, yâni Müslümanların tarihidir. Dolayısıyla, naçiz kanaatimize göre "İslâm Târihi" tabiri yanlış olup, bunun yerine "Müslüman­ların Târihi" tabirinin kullanılması daha isabetlidir.
Bu konuda böyle düşündüğümüz içindir ki, araştırmamızın adını, "İslâm Târihi" değil, "Müslümanların Târihi" olarak koyduk.
 
"Bu konuda her şeyi araştırdık ve hiçbir eksik bırakmadık" gibi bir hezeyanda bulunmayacağımız gibi, "araştırmamızda yanlış tesbitler yoktu gibi bir düşüncemiz de yoktur. Bunun tam aksine, mutlaka birçok eksiğimiz olduğu gibi, değerli okuyucularımızın katılmayacağı bazı değerlendirmeler de olacaktır. Bu bakımdan, yanlış ve eksikerimizi tesbit edip bize bildirecek olan okuyucula­rımıza ancak "medyunu şükran" oluruz.
 
Konuların kolayca anlaşılıp takip edilebilmesi için, araştırma­mızı kronolojik olarak ele aldık. Konular her ciltte ayrı ayrı ele alındığından, okuyucu, dilediği konuyla ilgili cildi ele alıp, o ko­nuyu inceleyebilecektir.
 
Bir okuyucunun, eline bir tarih kitabı alıp okumadan önce, ak­lına takılan ilk som şudur: Tarihçi bu kitabı yazarken ne kadar ta­rafsız davranmış?
 
Bu soruya verilecek cevabımız şudur: Elinizdeki kitap, bir methiye olmadığı gibi, bir destan da değildir. O halde nedir?
 
Bu araştırmamız, ele aldığımız kişi ve olayların, olabildiğince tarafsız bir şekilde anlatılması ve de yorumlanmasıdır. Ne var ki hiçbir insan, ne kadar kendini zorlarsa zorlasın, ideal manadaki tarafsızlığa erişemez. Onun içindir ki ne kadar tarafsız olunabiliyorsa, biz de o kadar tarafsız olduk ki, bunun ayrıntıları ileriki sahifelerde görülecektir. Şu kadarını söyleyelim ki, bize yapılabile­cek çok sert eleştirileri göze alarak, zorumuza da gitse, olayları ve kişileri, "bizdendir!" deyip, asla haksıza haklı; "bizden değildir!" deyip de haklıya haksız demedik.
 
Önsözümüzü fazla uzatmamak için burada kesiyor, siz değerli okuyucularımı, mütevazı araştırmamızla baş başa bırakmak isti­yoruz.
 
Ancak sözü bağlamadan, minnet borçlu olduğumuz bazı zevata karşı olan duygularımızı da siz okuyucularımızın müsamahasına sığınarak dile getirmek istiyoruz.
 
Öncelikle böyle bir çalışmanın hazırlanmasına yönelik teşvikleri ve ısrarlı takiplerinden dolayı kadim dostum Beşir Atalay'a; araş­tırmamızı gerçekleştirebilmek için senelerdir hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen Beyan Yayınları sahibi ve sevgili öğrencim Ali Kemâl Temizer'e; çalışmamızın hazırlığı aşamasında bizi cesaretlendi­ren ve henüz baskıya girmeden okuma zahmetine katlanan de­ğerli dostum İbrahim Halil Çelik Bey'e; bu çalışmaya, "yerli" bir bakış açısıyla değerli katkılarda bulunan Ali Yücesan'a; metnin olabildiğince anlaşılır olmasına yaptığı katkılardan dolayı Hüse­yin Altuntaş'a; tüm eserlerimin ilk okuyucularından biri olan de­ğerli arkadaşım Bayram Karaçor'a; yayınevimizin sevgili editörü EM Cizmeci'ye; kapaktaki Arapça yazıların istifini yapan Hat­tat Ali Sıtkı Özalp'a; bazı dokümanların temininde bize yardımcı olan Ekrem Karadeniz'e; çalışmamızın görsel yönden zenginleş­mesine katkıda bulunan isimleri uzun bir üste oluşturacak değerli dostlarıma; Beyan Yayınları'nın fedakâr elemanları Mehmed Tevfik Ekiz, Ayhan Aras ve Hüseyin Yayla'ya; kitabın dizaynı konu­sunda bir hayli emek çeken Yusuf Kot ve Ahmet Yanar'a teşek­kür etmeyi bir borç telakki ederim.
 
Ve tabi bütün bunların ötesinde, bir ömür boyu bana, yazıla­rıma, daktilomun sesine, ardından bilgisayarımın tuş tıkırtılarına, Dünyanın değişik köşelerinden topladığım eski kitaplarımın to­zuna ve nihayet çevremce herkesin malumu olan seyahatlerime tahammül edip sabreden eşim Yıldız Sırma'ya minnet borçlu ol­duğumu belirtmeliyim.
 
Çalışmamızı şu âyet-i kerimelerle sonlandırırken: "Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çe­ker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, melek­lerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dedi­ler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etme­yiz. "
 
Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." Allah bir kim­seyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et. "2  ( beyan yayınları, Müslümanların tarihi , 5 cilt islam tarihi, ihsan Süreyya sırma, müslümanların tarihi ihsan Süreyya sırma, islam tarihi , yazar, tercümesi , islam tarihi, siyer, tarih kitapları )
 
 
İhsan Süreyya Sırma
İstanbul-Haziran, 2014Beyan yayınları 5 cilt İhsan Süreyya Sırma Müslümanların tarihi kitabını incele diniz.  
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789754735895
MarkaBeyan Yayınları
Stok DurumuVar
9789754735895
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.