Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı 2 Cilt Takım

Fiyat:
735,00 TL
İndirimli Fiyat (%29,3) :
520,00 TL
Kazancınız 215,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

 
Kitap             Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı
Yazar            Ebul Ala Mevdudi
Tercüme        Ahmet Asrar
Yayınevi        Pınar Yayınları
Kağıt - Cilt     2.Hamur  - 2 Cilt, Karton kapak
Sayfa - Ebat  1.015 sayfa - 15x23 cm

 

Pınar Yayınları, Ebu’l Ala Mevdudi tarafından yazılan Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı adlı kitabı incelemektesiniz.
260 TL, 2 Cilt Set Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı

İslâm nimeti her devirde insana ancak iki kaynaktan gelmiştir. Birincisi, Allah‘ın kelâmı, ikincisi Allah‘ın peygamberleri (Allah‘ın selâmı onların üzerine olsun). O peygamberler ki Allah-ü Tealâ tarafından sadece kelâmını yaymak, buyruklarını duyurmak ve açıklamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve başkalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirmişlerdir. Peygamberler aynı zamanda, Kur‘an‘ın belirlediği amaçları varılabilmesi için, fertler ile toplumu denetlemeye, insan hayatının eksikliklerini düzeltmeye de memurdurlar.

Hem Kur‘an-ı Kerim, hem Hz. Muhammed (s.a.v.) in vazifesi aynı olup, aynı amacı taşımaktadırlar. Onları gerçek anlamda kaavramamız, ancak o vazife ve amacı anlama derecemize bağlıdır. Bu gerçek unutulduğu takdirde, Kur‘an-ı Kerim yalnız sözler yığını ve siret-i mübarek de sadece bir hayat hikâyesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır. Siz, sözlük, kitap, belge, ilmî çalışma ve araştırmalar ile bir yığın tefsir kitapları yazabilirsiniz. Tarihi araştırmadaki ustalığınızla da Hazreti Peygamberin şahsiyeti ve asr-ı saadet ile ilgili belki de en doğru ve en geniş bilgileri toplayabilirsiniz. Fakat, dinin ruhuna ve özüne varamazsınız. Çünkü bu iş yalnız sözler ve olaylarla bitmiyor, asıl varılmak istenen o amaç ve hedeftir ki, uğruna Kur‘an-ı Kerim inidirilmiş ve Muhammed Mustafa (s.a.v.) örnek olarak bize gönderilmiştir. Bu amaç ne kadar iyi anlaşılırsa, Kur‘an ve siyer de o kadar iyi anlaşılacak ve ne kadar yanlış anlaşılırsa, ikisi hakkındaki bilgimiz de o derece yanlış ve eksik olacaktır.‘
 (
Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı kitap  , Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı , Tarih boyunca peygamberlerin mücadelesi, pınar yayınları )

Mevdudi

 
SUNUŞ

Merhum Ebul-Alâ el-Mevdûdi, elinizdeki kitabı ömrünün son günlerinde kaleme aldı. Orjinal adı "Siret-i Server-i Alem" olan bu eserin konusu, yalnızca Peygamberimizin (salât ve selam ona olsun) hayatını kapsamıyor. Genelde bu eser; günümüzde de devam etmekte olan bir gerçeğin, başlangıcından bu yana süre ge­len küfre karşı Tevhid mücadelesinin hurafelerinden arınmış olarak derinliğine anlatımıdır.

Hz. Adem'den Peygamberimize (salât ve selam ona olsun) kadar gelip geçmiş rasûllerin (onlara selâm olsun) hayatları, tebliğle görevlendirilişleri, nasıl bir ortamda görev yaptıkları, bu tebliğin yapılış biçimi, karşıla­şılan zorluklar, müşriklerin, Tevhid'in tebliği karşısındaki davranışları en ince ayrıntılarına kadar işlenmiştir. Günümüz Müslümanları tarih bo­yunca aynı temel nitelikleri taşıyan ilâhi vahyi ve bu vahyi ileten peygam­berlerin davranışlarını ve hareket tarzlarını bilmek zorundadırlar. Çünkü fertlere ve toplumlara kurtuluş müjdeleri verebilecek prensipler bütü­nünü ve bunların tebliğ ediliş biçimlerini ancak rasûllerden öğrenebiliriz. Mevdûdi, bu kitabında Peygamberlerin (onlara selâm olsun) hayatını ger­çeğe uygun bir şekilde sunmuş ve alışılmışın dışında orjinal yorumlar ge­tirmiştir. Olayların doğru iletilmesi ve anlaşılması, tarihi İslâmî bir yakla­şımla kavrayabilmenin ilk temel şartıdır. Eserin önemli bir kısmı yukarıda da belirttiğimiz gibi Tevhid'in anlamı, fikrî dinamizm gücü ve mücadele metodunun bir nevi anlatımı ve yorumu mahiyetindedir.

Diğer kalan kısımda ise Rasûlullah'ın (salât ve selâm ona olsun) Mekke dönemi, klâsik siyer kitaplarından çok farklı bir tarzda incelenmekte, an­latılmaktadır. Mevdûdi bu kısımda Rasûlün (salât ve selâm ona olsun) hayatını sadece bir kronolojik olaylar dizini olarak sunmamıştır. Aynı za­manda günümüzün yaşayan Müslümanına, O'nun hayatını nasıl anlaması gerektiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur: "O'nda; Allah'ı ve Ahiret gününü umanlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb: 21) Eserdeki önemli bir hususda Rasûlün (salât ve selâm ona olsun) hayatı safha safha anlatı­lırken, bu anlatılan bölümlerin Kur'ân âyetleri ile desteklenmesidir. Çünkü temelde Peygamberimizin hayatı, Kur'an'ın uygulaması ve pratiğe akta­rılmasıdır. Yani o, yaşayan Kur'an'dır.

Genel olarak muhtevasından sözettiğimiz eser, ayrıca yapılan yorum­ların dışında, oldukça zengin bir malûmat yekûnünü de içermektedir. Ge­rek Peygamberler hakkında, gerekse o dönemlere ait toplumsal olay­lar hakkında, çok değişik kaynaklardan alınarak Kur'ânla doğrulanmış bunca bilginin birarada belli bir metodla verilmesi eserin ayırıcı bir özel­liğidir. Eserde sadece dinî kitaplara değil, birçok tarih kitabına ve arkeo­lojik araştırmalara da müracaat ediliyor. Hatta yazar bizzat Peygamber­lerin mensub oldukları toplumların kurdukları medeniyetlerin yerlerini gezerek, tarihi kalıntılar, binalar ve kitabeleri inceleyerek, edindiği bilgi ve izlenimlerine de yer veriyor. Bu bakımdan eser çok geniş bir kaynak kolleksiyonuna haizdir.

Urduca aslından çevirisi yapılan eserde şahıs ve yer isimleri ile ilgili bazı telaffuz hataları yapılmıştı. Bunları mümkün olduğunca düzeltmeye çalıştık. Bütün bunlara rağmen gözden kaçan bu ve benzeri hatalar için okuyuculardan şimdiden özür dileriz.

Böylesine çaplı ve orijinal yaklaşımları içeren bir eserin okuyucuya kazandırılmasının yararlı olacağı inancındayız. Bu çalışmaların daha do­yurucu, daha özenli bir şekilde yapılabilmesi için doğruya yöneltici mahi­yette eleştiri ve tekliflerin yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Çaba bizden, başarı Allah'tan.

PINAR YAYINEVİ

ÖNSÖZ

İslâm nimeti her devirde insana ancak iki kaynaktan gelmiştir. Bi­rincisi, Allah'ın kelâmı, ikincisi Allah'ın peygamberleri (Allah'ın selâmı onların üzerine olsun). O peygamberler ki Allah-ü Tealâ tarafından sadece kelâmını yaymak, buyruklarını duyurmak ve açık­lamakla değil, aynı zamanda bunların nasıl tatbik edildiğini ve baş­kalarına nasıl örnek olabileceklerini göstermek için de görevlendirilmişlerdir. Peygamberler aynı zamanda, Kur'ân'ın belirlediği amaçlara varılabilmesi için, fertler ile toplumu denetlemeye, insan hayatının eksikliklerini düzeltmeye de memurdurlar.

Bu iki unsur et ve tırnak gibi birbirine öylesine bağlıdır ki, bunları bir­birinden ayırırsak, ne dinin gerçek anlamını kavrayabilir, ne de doğru yolu bulabiliriz. Kur'ân'ı, Allah'ın Rasulü'nden ayırdınız mı, bir yere vara­mazsınız. Kitap, Nebi olmadıktan sonra kürekcisi olmayan bir kayık gibi­dir. Bu kayıkla acemi yolcular, hayat denizinde ne kadar uğraşırlarsa uğ­raşsınlar, gitmek istedikleri yere varamazlar. Kitapsız bir peygamber ise ışığı olmayan bir kılavuz gibidir. Bu gibi durumlarda insanlar Allah'a var­mak isterken, kendilerine yol gösteren kılavuza tanrı diyerek tapmaya başlarlar. Bunun birçok örneğini geçmiş kavim ve milletlerde gördük. Ör­neğin, Hindu'lar kendi peygamberlerinin hayatlarını unutup sadece kitap­larını kaptılar. Ama bu kitaplar onlar için, içlerinden çıkılmaz bir hale geldi. Ve nihayet kitaplarını da kaybettiler. Hıristiyanlar ise kitaplarını, unutup, peygamberleri'nin peşine takıldılar. O'nun kişiliği çevresinde dönmeye baş­ladılar. Sonuç olarak, Allah'ın Peygamberi'ni Allah'ın ışığı ve hatta Allah'ın oğlu yapmaktan kendilerini kurtaramadılar.

Eski çağlarda olduğu gibi çağımızda insan, İslâm nimetine ezelden beri süregelen yine şu iki kaynaktan ulaşabilir. Birincisi, Allah'ın kelâmı ki, artık sadece Kur'ân-ı Kerim şeklinde bulunabilir. İkincisi, siret-i nebevi ki, artık sadece Hz. Muhammed (s)'in hayatı ve hadislerinde saklı bulunmaktadır. Her zaman olduğu gibi, bugün de insan İslâm'ın idrâkine ancak Kur"ân-ı Kerim'i Hz. Muhammed ve Hz. Muhammed'i de Kur'ân-ı Kerîm vasıtasıyla kavrayarak varabilir. Her ikisini birbirinin yardımıyla anlayabilen kimse, İslâm'ı da anlayabilmiş demektir. Aksi takdirde ne din anlaşılabilir, ne de doğru yol bulunabilir.

Üstelik, hem Kur'ân-ı Kerim, hem Hz. Muhammed (s)'in vazifesi aynı olup, aynı amacı taşıdıkları için, onları gerçek anlamda kavramamız, an­cak o vazife ve amacı anlama derecemize bağlıdır. Bu gerçek unutulduğu takdirde, Kur'ân-ı Kerîm yalnız sözler yığını ve siret-i mübarek de sadece bir hayat hikâyesi ve olaylar zincirinden ibaret kalır. Siz, sözlük, kitap, belge, ilmî çalışma ve araştırmalar ile bir yığın tefsir kitapları yazabilirsi­niz. Tarih'i araştırmaktaki ustalığınızla da Hz. Peygamber'in şahsiyeti ve asr-ı saadet ile ilgili belki de en doğru ve en geniş bilgileri toplayabilirsi­niz. Fakat, dinin ruhuna ve özüne varamazsınız. Çünkü bu iş yalnız söz­ler ve olaylarla bitmiyor, asıl varılmak istenen o amaç ve hedeftir ki, uğ­runa Kur'ân-ı Kerîm indirilmiş ve Muhammed Mustafa [sav) örnek olarak bize gönderilmiştir. Bu amaç ne kadar iyi anlaşılırsa, Kur'ân ve siyer de o kadar iyi anlaşılacak ve ne kadar yanlış anlaşılırsa, ikisi hakkındaki bilgi­miz de o derece yanlış ve eksik olacaktır.

Şurası bir gerçektir ki, Kur'ân-ı Kerim ve Rasûl'ün hayatının her ikisi de derin birer okyanustur. Bunların mealini ve mefhumunu tam olarak an­latmak hiçbir insan için mümkün değildir. İnsanın gücü buna yetmez. Ya­pılacak şey sadece insanın gücü yettiği kadar bunları anlamaya çalışması ve böylece dinin özünü kavramasıdır.

Allah'a şükürler olsun ki Kur'ân-ı Kerim'i anlatmak için elimden gelen gayreti sarf ettim ve 30 yıllık bir çalışmanın semeresini "Tefhim'ül Kur'ân" şeklinde size sunabildim. Bu arada, uzun zamandan beri tasarladığım ve malzemesini hazırladığım Siyer'i bugünkü şekline dönüştüren aziz arka­daşlarım Naim Sıddıkî ile Abdülvekil Alvî'ye ziyadesiyle minnettarım. Zira onların yardımı olmaksızın siret hakkında bu kadar büyük bir eseri hazır­layıp yayımlamak belki de mümkün olmayacaktı.

Cenab-ı Allah bu kitabı da kullarının hidayeti ve Ahiret'te mağfiretim için bir vesile yapsın. Amin.

              UYARI

İslâmiyet, Tek Allah'ın hakimiyetine dayalı insan hayatının tanzim edilmesini hedef alan bir harekettir. Bu hareket, eski çağlardan beri aynı temel üzerinde olup, aynı yolda yürümektedir. Bu hare­ketin önderleri, Allah'ın peygamberleridir. Biz bu hareketi yürütmek istiyorsak o zaman bu önderlerin gösterdiği yollardan gitmeliyiz. Zira, bu kendine has hareket için, ne başka bir yol vardır ne de ilerde bir yol olacaktır. Bu hususta peygamberlerin ayak izlerini aramaya koyul­duğumuz zaman ise, önemli bir güçlükle karşılaşırız. Eski devirlerde dünyaya gelen peygamberlerin hayatları ve faaliyetleri hakkındaki bil­gilerimiz çok az ve eksiktir. Kur'ân-ı Kerim'de bu konuda bazı bilgilere rastlamıyor değiliz. Ne var ki, bu bilgiler de peygamberler hakkında yeterli bilgi sahibi olmamıza yetmiyor. İncil (Yeni Ahit) de Hz. İsa'nın bazı söz ve deyimleri bulunuyor. Ama bunlar güvenilir olmamakla be­raber, İslâm hareketinin ilk aşamasının nasıl yürütülmesi konusunda sadece yüzeysel bilgileri ihtiva eder.

Ayrıca, Hz. İsa'nın hayatında bizi fazlasıyla aydınlatacak olaylar da mey­dana gelmediği için bu kayıtlar pek de faydalı değildir. Bu konuda bize ışık tutan sadece Hz. Peygamber'in hayatıdır. Bu itibarla, takip edeceğimiz yolu tesbit ederken Hz. Peygamber'in mübarek hayatına başvurmamız salt bağ­lılık ve sadakattan ileri gelmiyor. Aslında yolumuzun bütün iniş çıkışlarını bilmek için O'nun temiz hayatına başvurmamız gereklidir. İslâm hareketi­nin önderleri arasında ancak Hz. Muhammed (sav)'in hayatından, bu hare­ketin başlangıcından İslâm politikası ve memleket idaresine kadar her saf­hası ve her yönü hakkında ayrıntılı ve güvenilir bilgi edinmek mümkündür. 
Pınar Yayınları, Ebul Ala Mevdudi tarafından yazılan Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. Peygamberin Hayatı adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789753525015
MarkaPınar Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789753525015

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.