Büyük İslam İlmihali KARTON CİLT HİKMET

Fiyat:
75,00 TL
Havale / EFT:
72,75 TL
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Kitap           Büyük İslam İlmihali

Yazar          Ömer Nasuhi Bilmen
Tercüme     Ali Fikri Yavuz
Yayınevi      Hikmet Neşriyat
Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Ciltli
Sayfa Ebat  701 sayfa - 13,5x21 cm, Orta Boy
Yayın Yılı     2011

Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmihali kitabı nı incelemektesiniz.
Hikmet Yayınları İslam İlmihali hakkındaki yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 ÖNSÖZ

Müslümanların her konuda bilgi sahibi olmaları bir görevdir. Din konusunda bilgi ise " ilmihal " (herkesin durumuna gerekli olan bilgi­ler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her müslümanın, İslâm dini ko­nusunda yeterli bilgi sahibi olması bir farzdır. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dinî görevleri yerine getirmiş olacaktır.

Aslında bütün insanlığın manevi ruhu yerinde olan dinden, din bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun ister medenî toplumlar, hiçbiri bir dine bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır.

İnsanların gerçek mutlulukları ve saadetleri ilâhî bir din yolu ile ortaya çıkar. Böylece insanların ruhları ve vicdanları, böyle bir din ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle ilâhî bir dine sarılmakla gerçekleşir. 

Öyle ise uyanık bir ruha, temiz bir vicdana sahip olan insan böyle gerçek bir dinden nasıl uzak kalabilir? Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan, böyle yüce bir dinin inançla­ra, temizliğe, ibadete, helâl ve harama, ahlâka dair kutsal hükümlerin­den muhtaç bulunduklarım öğrenip uygulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir?

O mübarek dinin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, mede­niyet saçan şanlı tarihine ait bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gafil bulunabilir?
Hiç şüphe yok ki benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyet­ler, bu ihtiyacı ruhlarında duymuşlardır. Dinî eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir.

İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve ruhî ihtiyaçları sebebiy­le her asırda din bilginleri tarafından sayısız dinî eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhitin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, mana ve ruhları değişmeyecek şekil­de dinî meseleleri imkân dahilinde herkesin anlayabileceği bir ifadeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarım sade bir dille ortaya koymak da çok gereklidir.

İslâm dininin kapsadığı hükümler esas bakımından dört kısma ayrılır:
  1. İtikada ait hükümler,
  2. İbadetlere ve amellere ait hükümler,
  3. Helâl ve haram olan şeylere, mübah ve mekruhlara ait hükümler,
  4. Ahlâka ait hükümler.
Bu dört kısım hükümler üzerinde çok geniş ve değerli eserler ya­zıldığı gibi, özet halinde kolay anlaşılır eserler de fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitap ka­leme alınmış, fakat bu dört kısmı bir araya toplayan kitaplar azınlıkta kalmıştır.

Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı kitapları okuyup onlardan gerekli meseleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyacı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılaya­maz. Üstelik bu kitapların ifadesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde et­mek çok güçleşir.

Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan din kardeşlerimizin dinî ihtiyaçlarını yeterince karşılayabilecek bir "ilmihal" kitabı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dinimizin itikada, temizliğe, ibadete, kerahiyet (hoş olmayan) ve istihsana (güzel olan şeylere), ahlâka dair hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygamberlerin hayatları ile İslâm dininin tarihçesi­ne ait on kitaptan ibaret oldukça büyük bir ilmihal kitabı yazmayı bir görev saydım. Yüce Allah'tan yardımlar dileyerek bu görevi yerine ge­tirmeye başladım. En güvenilir, en kıymetli din kitaplarımıza başvur­dum, ibadetler kısmım daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkram ve feyzi bol olan Allah Teâlâ'nın yardım ve ihsanı ile meydana gelen bu esere Büyük İslâm İlmihali adını verdim.

Eğer bu eserim, din kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayırlı dualarını kazanmaya vesile olursa, kendimi bahtiyar sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Hak Teâlâ'nın rızasını kazanmak isteyen âciz bir yazar için, bundan büyük bir mükâfat olmaz. Başarı yüce Allah'tandır.


Fatih Dersiamlarından
Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen
TAKDİM


Merhum hocamız Ömer Nasuhi Bilmen'in, Diyanet İşleri Başkanlığı görevinden emekli olmadan önce, İstanbul Müftülüğü zamanında altı yıl kadar birlikte çalıştım. İlim ve faziletini, ahlâk üstünlüğünü yakın­dan tanımak şerefine kavuştuğumdan dolayı yüce Allah'a hamdederim.

Yazmış olduğu eserler, yıllardır okuyucuların ellerinden düşmedi­ği gibi, ilim ve faziletinin yüksekliğinden dolayı müslümanlar arasında onu tanımayan yok gibidir. Bıraktığı her eser, sünnet ehli inancına da­yalı, güvenilir, çok değerli bir kitaptır. Yıllardır basılmakta ve basılma­ları devam etmektedir. Bir hadis-i şerifte buyrulduğuna göre, '(Öldükten sonra câri (sevabı sürekli akıp gelen) sadakadan biri de kendisinden faydalanı­lan bir ilimdir." Bu bakımdan merhum hocamız geride bıraktığı birçok eseriyle bu büyük manevi mükâfata kavuşmuş bulunmaktadır. Yüce Allah bizlere de rızasına uygun bu gibi hizmetler nasip buyursun.

Muhterem hocamızın yetiştiği devirdeki dil, daha çok Osmanlıca deyimlerin çokluğu bakımından değer kazanıyordu. Bunun tesiri al­tında kalınarak eserlerindeki ifade, bugünkü neslin anlayabileceği şekilde kolaylık arzetmediğinden, Büyük İslâm İlmihali adlı kitabı nın 
elden geldiği kadar, aslında hiçbir değişiklik yapmaksızın sadeleştiril­mesi benden istendi.
Böyle bir çalışmayı kabul etmek, benim için bir şeref olduğu kadar okuyuculara da bir kolaylık sağlaması bakımından, yerine getirilmesi gereken bir görevdi.

Elimden geldiği kadar metne ve manaya sadık kalarak sadeleştirip bugünkü nesiller tarafından kolayca anlaşılabilecek bir dile çe­virmeye çalıştım.

Allah Teâlâ'dan devamlı olarak müslümanlara manevi yarar ve okuyanlara kolaylıklar sağlamasını diler, kusurlarımın bağışlanmasını niyaz ederim.

A. Fikri YAVUZ


    SUNUŞ

İlmihaller insanların birbirlerine, topluma ve Allah Teâlâ'ya karşı olan davranışlarını, İslâm dininin açıkladığı şekilde anlatan kitaplar­dır. Günlük yaşantımızı ve ibadetlerimizi düzenleyen temel dinî bilgi­leri verirler.

İslâm'ın inanç, ibadet ve günlük yaşayışa ilişkin hükümlerini bil­mek her müslümanın görevidir. Müslümanca bir hayat için gerekli olan hukukî esaslar ilmihal kitapları ile öğrenilegelmiştir. Bu kitaplarda be­lirtilen hukukî kurallar, insanların sosyal yaşantısına tesir eden dinî ve ahlâkî kurallarla birlikte bir bütünün parçasını oluşturur. Dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanların zihniyetini, kendini ifade tarzım, dünya görüşünü, kısaca doğasını tanımak isteyenler için en önemli kaynaklardan biri de ilmihal kitaplarıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen (v. 1971), ilmî fazileti ve ahlâkî üstünlüğü konusunda son dönem âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bir isim­dir. Hazırlamış olduğu Büyük İslâm İlmihali son elli yılda milyonlarca adet basılmıştır. Okuyucudan gördüğü talep, toplumun bu konudaki ihtiyacına cevap verdiği sonucunu doğurur. Eser Ehl-i sünnet inancına dayanır. Fıkhî hükümler güvenilir kaynaklardan çıkartılmıştır. Günlük ihtiyaçlar göz önüne alınarak insanların kolayca anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır.

Merhum Ali Fikri Yavuz hocaefendinin metindeki manaya sadık kalarak bugünkü nesillerin daha iyi anlamasını sağlayan sadeleştirme­si, Büyük İslâm İlmihali'ne olan talebi artırarak devam ettirmiştir.


Diğer Özellikler
Stok Kodu9789757449379
MarkaHikmet Neşriyat
Stok DurumuVar
9789757449379

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.