Maturidiyye Akaidi, Nureddin Es Sabuni İFAV

Fiyat:
260,00 TL
İndirimli Fiyat (%35,8) :
167,00 TL
Kazancınız 93,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


 Kitap            Maturidiyye Akaidi
Yazar            Nureddin Es Sabuni
Yayınevi        M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları
Tercüme        Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt,  Karton Kapak Cilt, Arapça ve Türkçe Metin birarada
Sayfa - Ebat  348 sayfa, - 16.5x23.5 cm            
Yayın Yılı        Son baskı


 
İfav Yayınları Maturidiyye Akaidi kitabını incelemektesiniz.
Nureddin Es Sabuni Maturidiye Akaidi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


     maturidiyye akaidi nureddin es sabuni
  
 YENİ BASKI MÜNASEBETİYLE
 
Otuz üç yıl önce ilmî neşrini ve tercümesini bitirdiğim elinizdeki eser Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanmış ve sekiz baskısı yapılmıştır. Bu müddet içinde edindiğim dil, üslûp, ifade ve imlâ tecrübelerini katmak, özellikle Arapça hazırlık sınıfı bulunan İlahiyat Fakülteleri'nde bir nevi ders kitabı konumunda bulunan eserin daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeniden gözden geçirilmesini zaruri gördüm.
 
Kitabın sağ tarafında yer alan Arapça metnin tesbitinde başvurulan yaz­malar arasındaki nüsha farkları (el-furük) -lisans seviyesinde kendisine ihtiyaç duyulmayacağı düşüncesiyle- bu baskıdan itibaren kaldırılmıştır. Allah nasip ederse söz konusu metnin ayrıca ilmî neşrini yapmayı düşün­mekteyim.
 
Kitap, Sünni akaidin en büyük mezhebini teşkil eden Matüridiyye kelâmının, gerek üslûp ve ifade gerek plan ve muhteva bakımından klasik bir eseri konumundadır. Maturidiyye Akaidi Kitabı nın hem Arapça metni hem Türkçe tercümesi­nin ilim yolcuları için faydalı olmasını Cenâb-ı Hak'tan niyaz ederim.
 
28.11.2011
Bekir TOPALOĞLU

 
  
           ÖNSÖZ
  
Kâinatı yaratan, geliştiren ve idare eden, esirgeyen ve bağışlayan, hesap gününün yegâne hâkimi bulunan Allah'a hamdolsun. Hak yolun tebliğcisi, insanlığın kurtarıcısı, yaratıkların en hayırlısı, peygamberlerin onuncusu Muhammed aleyhisselâma, onun necip soyuna, şerefli arkadaşlarına ve ha­yırlı ümmetine selâm olsun.
 
Allah Teâlâ'nın bize lütfettiği sayısız nimetler içinde en müstesna yeri iş­gal eden, şüphesiz ki İslâmiyet'tir. İslâmî ilimler içinde akaid veya kelâm, bütün dinî hükümlerin temelini teşkil etmesi bakımından en şerefli ilim ka­bul edilmiştir. Dinimizin iman esaslarından bahseden bu ilimde, bilindiği üzere, İslâm tarihi boyunca birbirinden farklı metotlar benimseyen bazı ce­reyanlar ortaya çıkmıştır. Bunlardan başta Resûlullah ile ashap cemaatinin akaid sahasında takip ettiği yolu (sünneti) izleyen zümreye "Ehl-i sünnet ve'l-cemâat" adı verilmiştir. Selefiyye, Mâtürîdiyye ve Eş'ariyye fırkaları­na ayrılan bu Ehl-i sünnet akaid mezheplerinden Mâtürîdiyye ile Eş'ariyye gittikçe gelişmiş, yayılmış ve dünya müslümanlarının çoğunluğunu kendi­sine çekmeye muvaffak olmuştur.

Osmanlı Devleti'nin hâkim olduğu ülkelerde yaşayan müslüman Türk­ler, umumiyetle fıkıhta Hanefiyye, akaidde Mâtürîdiyye mezhebini benim­semiştir. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'nin (ö. 150/767) kurduğu esas üzerine
 
 
Ebû Mansûr el-Muturidi (ö. 333/944) tarafından Türkistan'da geliştiri­len Matüridiye mezhebi, izahlarında Kitap ve Sünnet'e en çok bağlılık gösteren, anlayışlarında ashap ve tabiîn yolu olan Selef metoduna en çok yaklaşan, kuru münakaşa ve cedel zihniyetinden uzak kalabilen sade bir kelâm mezhebidir. Matüridiyye kelâmcılarının asırlar boyu meydana ge­tirdiği eserler sayı ve kalite bakımından zengin olmakla beraber, denebilir ki âlimlerimiz bu değerli hazineye gerekli ilgiyi göstermemiştir. Üstat Ebû Mansûr el-Mâtürîdî'nin o muhteşem eseri Kitâbü't-Tevhîd bile ancak 1970 yılında basılarak ilim âlemine sunulmuştur.
 
Kelâm ilmine, başka bir deyişle Mâtürîdiyye akaidine Türk âlimlerinin katkıları büyük olmuştur. Bununla beraber yıllarca Osmanlı medresele­rinde okutulan, bugün de memleketimizin resmî ve gayri resmî eğitim ve öğretim araştırmalarında elden ele dolaşan meşhur kitap Şerhu't-Akâid, Eş'ariyye mektebine bağlı bir eserdir. Gerçi bu şerhin iki üç sayfayı geç­meyen çok muhtasar metni Matürîdî bir müellifin kaleminden çıkmıştır. Fakat metin üzerinde meydana getirilen elliyi aşkın şerh ve haşiye içinde Eş'arî kelâmcısı Teftâzânî'nin (ö. 792/1390) şerhi, yeri geldikçe doğrudan veya dolaylı bir şekilde Mâtürîdiyye görüşünü çürütmeye ve Eş'arî anlayı­şını hâkim kılmaya gayret gösteren bir eser görünümündedir. Aslında Ehl-i sünnet ilm-i kelâmının bu iki ekolü arasında temelde ayrılık yoktur. Ancak büyük bir kısmı Türk asıllı olan Matüridiyye ulemâsının meydana getirdiği bunca kıymetli esere, yine Matüridiler 'in ilgisiz kalması ve Eş'ariyye mek­tebine bağlı kitaplara düşkünlük göstermesi için haklı bir sebep ve makul bir izah bulmak kolay değildir.
 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789755482767
MarkaM. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları İFAV
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.