Peygamberler ve Halifeler Tarihi, Kısası Enbiya

Fiyat:
150,00 TL
İndirimli Fiyat (%40) :
90,00 TL
Kazancınız 60,00 TL
Havale / EFT:
88,20 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap            Peygamberler ve Halifeler Tarihi Kısası Enbiya
Yazar            Ahmet Cevdet Paşa
Tercüme       Ali Arslan
Yayınevi        Hikmet Neşriyat
Kağıt Cilt       1.Hamur beyaz - Kalın Ciltli
Sayfa Ebat    460 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı       2015


Hikmet Neşriyat, Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılan Peygamberler ve Halifeler tarihi adlı kitabı incelemektesiniz.  
Peygamberler ve Halifeler tarihi kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

          ÖNSÖZ
 
 Allah 'ın yüce adı ile kitaba başlar, Hazret-i Muhammed Mustafa 'nın rûh-ı pâkine, âl ve ashabına salât ve selâm getirdikten sonra kitabın muhterem yazarının kimliğini ve ilmî şahsiyetini belirten birkaç söz edelim. Daha sonra (Tarih)in kısaca bir tarifini ve tarih ilminin hangi yönden önemli olduğunu belirtmeye çalışalım.
 
« Kısası Enbiya ve Tevarih-i Hulefa » [ Peygamberlerin Kıssaları ve Halife­lerin Tarihleri ] adlı paha biçilmez kitabın pek muhterem yazarı Ahmed Cevdet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun yani İslâm dünyasının en parlak ilmi simalarından olduğu, yazdığı eserleri ve devletin çeşitli kademelerinde yaptığı hizmetleri ile ispat­lanmıştır.
 
 Aslen Lofçalı olan merhum Ahmed Cevdet Paşa milâdi 1822 'de doğmuş ve 1895'de rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. İlmiye sınıfından olan bu zât, sivil paşa rütbesini ihraz etmiştir.
 
Osmanlı Devleti 'nin gerek ilmî ve gerekse idarî birçok kademelerinde uzun zamanlar hizmet ederek maddî ve manevi birçok mükâfat ve iltifatlara mahzar ola­rak o zevki tatmıştır. « Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye » diye bilinen ve dünyaca meşhur olan eser, Paşa hazretlerinin riyaseti altında hazırlanmış ve uzun zaman devletin hukuk kaynağı olmuştur. Bu büyük vazife, bize paşa hazretlerinin hukuk bilgisinin enginliği hakkında kâfi bir delil olsa gerek. Zira İslâm dünyasının ilim semâsında birer parlak yıldız gibi olan o âlimler topluluğunun başkanlığına lâyık olmak bu fikri vermektedir bize...
  
Ahmed Cevdet Paşa hazretlerinin birçok ilim dallarında yazılmış eserleri vardır. Meselâ: « Hilye-i Saadet » adlı eseriyle hadîs-i şerîf ilminde, «Hulasatü'l-Beyan Fî Te'lîfi 'l-Kur 'an» adlı muhteşem kitabı ile Tefsir ve Kırâet ilminde, « Mecel­le-i Ahkâm-ı Adliye » adlı ve başkanlığında hazırlanan müşterek eseriyle fıkıh ilminde ve «Kısas-ı Enbiya ve Tevarih-i Hulefa» adlı mübarek ve geçmiş hâdiseleri tarafsız bir tarzda tahlil eden, elinizde bulunan bu eseriyle târih ilminde mütehassıs denecek kadar muktedir olduğu görülür.
 
 Paşa hazretleri daha nice eserler vermiştir. Sultan Abdülmecid devrinde kaleme aldığı «Tarih-i Cevdet»i, başlı başına bir tarih ve vesikalar hazinesidir. «Kırım ve Kafkas Tarihi» zevkle okunan kitaplar arasında yer almakta ve pa­şamızın tarih ilminde derin vukufıyetini ispatlamaktadır. Kur 'ân-ı Kerîm 'e vermiş olduğu meal, bugün dahi devrimizin mealcilerine her hususta ışık tutmakta ve yol göstermektedir. «Tezakir-i Cevdet» [Cevdet'in Not Defteri] adlı eseri her ilim sahib­ine bazı mühim meselelerde rehberlik vazifesini yapmaktadır.
 
Ahmed Cevdet Paşa hazretleri şu idari ve ilmi makamları hakkıyla işgal etmiştir:

Dîvan-ı Ahkâm-ı Adliye Reisliği,
Şûrâ-yı Devlet Azâlığı,
Haleb Valiliği,
Bursa Valiliği,
Maârif Nazırlığı,
Adliye Nazırlığı,
Dahiliye Nazırlığı,
Nâfıa Nazırlığı,
 
Bu büyük insanın « Kısas-ı Enbiya » adlı kitabını günümüzde anlaşılacak ve aslını kaybetmeyecek bir tarzda sadeleştirmeyi hakkıyla bize nasip eden Yüce Mevlâ 'ya binlerce hamd ü senalar olsun. 
 
 
        TARİH
 
Tarihin tarifi: Hâdiseleri belirten, vakitlerini ve nedenlerini bildiren ilme Tarih İlmi denir.
 
 
         TARİHİN ÖNEMİ
 
 Bu ilim, hâzırı maziye bağlar. Asırlarca önce yaşayanların başından geçen olayları birer ders olarak ibret alan gözlerin önüne serer. Ahmed Cevdet Paşa gibi sağa - sola kaymadan ve sadece hakikat bilinsin diye hizmet eden bir zat tarafından kaleme alınan tarih elbette bu niteliğe sahiptir ve itimada daha da şayandır.
 
« Peygamberlerin Kıssaları ve Halifelerin Tarihleri » adlı bu kitabı okuyan her Müslüman 'in tarihten ibret alması yanında dikkat edeceği çok mühim bazı nok­talara atf-ı nazar etmesi de gerektir.
 
Meselâ: Ashâb-ı güzînin arasında cereyan eden hâdisatı okuduğu zaman, onları yargılamaya kalkışmamalı, bir tarafı tutup öbür tarafa saldırmamak, hadis­eleri içtihadı bir cepheden ele alıp asabına hakim olmalıdır.
 
O büyük zatlar hakkında edebden ayrılmamalı, Sünnet Ehlinin dışında olan bir kısım mutaassıpların yaptığı gibi peygamberin cemâli ile müşerref olan kim­selere lanet etmemelidir. Onların muhakemelerini Ahkemü'l-Hâkimîn olan Hazret-i Allah'a havale edip hepsine rahmet talebinde bulunmalıdır. Nitekim değerli yazarımız da aynı şeyi yapmaktadır. Zira Ahmed Cevdet Paşa tarihçi olduğu kadar fakîhdir. Fıkıh âlimlerinin ashap arasında cereyan eden hâdisatı bu tarzda yorum­ladıklarını ve hüküm vermekte onların yetkili olduklarını iyice bilir. Sen de bunu hiçbir zaman unutmamalısın. Bu hükmün sadece ashab-ı kiram devrine ait olduğu keyfiyeti de unutulmamalıdır. Yoksa Abdülmelik'in torunu Velid de bundan istifade edemez.
 
Muhterem okuyucular Ahmed Cevdet Paşa merhum ile baş başa bırakır, Al­lah 'a hamd, Habîbi Muhammed Mustafa 'ya, âl ve ashabına salât ü selâmlar derim. (
kısası enbiya Ahmet Cevdet Paşa , Peygamberler ve Halifeler Tarihi kitap , peygamberler halifeler tarihi kitab , ahmet cevdet paşa kısası enbiya , Peygamberler ve Halifeler Tarihi Kısası Enbiya, Hikmet neşriyat, halifeler peygamberler tarihi )
 
 
Ali ARSLAN
İstanbul
26.3.1977
 
   
 
Hikmet Neşriyat, Ahmet Cevdet Paşa tarafından yazılan Peygamberler ve Halifeler tarihi adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok KoduHik Pe Hal Kıs E-2
MarkaHikmet Neşriyat
Stok DurumuVar

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.