Sahihi Buhari 6 Cilt POLEN KARINCA

Fiyat:
4.250,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,8) :
2.050,00 TL
Kazancınız 2.200,00 TL
Havale / EFT:
1.988,50 TL
574,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Sahihi Buhari  - Tam Metin
Yazar             İmam Buhari
Tercüme         Heyet
Yayınevi         Karınca Polen Yayınları
Kağıt - Cilt      Sarı şamua - 6 Cilt  takım
Sayfa - Ebat   3.673 sayfa - 17x24 cm - büyük boy
Yayın             7.563 Hadis - Arapça ve Türkçe metinli
 

   Mütercimler:
 

Dr. Halil Aldemir - Dr. İbrahim Tüfekçi - Dr. Osman Güman
Dr. İshak Emin Aktepe - M. Beşir Eryarsoy - Dr. Mehmet Odabaşı
 

İmam Buhari tarafından yazılan Sahihi Buhari adlı hadis kitabı nı incelemektesiniz.  
6 Cilt Tam Metin Sahihi Buhari kitabı
hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
  
    SAHİHİ BUHARİ TAM METİN 
            sahih-i buhari
 

             İMAM BUHARİ
 
 Hadis bilginlerinin ileri gelenlerinden biri.
 
Ebu Abdullah Muhammed b. ismail b. ibrahim b. el-Mugire b. Berdizbeh el-Cufi el-Buhari.
Mugîre b. Berdizbeh, Buhara Valisi Yemân el-Cufi'nin aracılığıyla müslüman olmuştur. Bu nedenle Cufi'ye nisbet edilmiştir. Buhari'nin babası ve dedesi hak­kında pek bilgimiz yoktur.
 
 Muhammed el-Buhari, 13 şevval 194 h./21 Temmuz 810 tarihinde Cuma günü Buhara'da doğmuştur. Bundan dolayı da Buhari nisbetiyle anılmasına se­bep olmuştur. Buhari, henüz bebek iken babası vefat etmiş, kardeşi Ahmed'le birlikte yetim kalmıştır. Annesinin terbiyesi altında büyümüş, küçük yaşta Kuran'ı ezberlemiş ve Arapça öğrenmiştir.. Babasından kalan servet onun hiç kimseye muhtaç olmadan ilim öğrenmesinde yararlı oldu. On bir yaşında hadis öğrenme­ye başladı. Onaltı yaşında annesi ve kardeşi Ahmed'le birlikte hacca gitti. Annesi ve kardeşi Buhârâ'ya dönerken, kendisi ilim öğrenmek isteğiyle Mekke'de kaldı. (210 h./825).
 
Onsekiz yaşında "Kitâbu Kadâya's-Sahabe ve't-Tâbiin" ile "et-Tarihü'l-Kebir" adlı eserlerini yazdı. İlim öğrenmek için Şam'a, Mısır'a, Basra'ya, Bağdat'a gitti. Bu amaçla altı yıl Hicaz'da kaldi. Buhari, hadis öğrenmek ve nakletmekle kalma­dı. Şiirle de ilgilendi. Ancak fazla şiir yazmadı. Savaş sporlarına ilgi duydu, ata bindi, ok attı.
 
Akranları Buhari'den övgüyle bahsederler. Onu övenler arasında büyük muhaddis imam Müslim'de vardır. Buna rağmen, Buhari'nin üstünlüğünü çekeme­yenler fitne çıkarmaktan geri kalmadılar. Buhari'nin "Kur'an mahluktur" düşünce­sini savunduğunu yaydılar. Bu dedikodulardan rahatsız olan Buhari, memleketi Buhara'ya gitti. Burada da rahat edemedi. Buhârâ emiri ile arası açıldı. Buhara Emiri Halid ibn Ahmed, çocuklarına Camiu's-Sahih'i ve et-Tarih'i okutmasi için Buhari'yi konağına çağırır fakat Buharı, bu teklifi kabul etmez. İlim meclislerinin herkese açık olduğunu, isteyenin gelerek yararlanabileceğini, ilmi valinin kona­ğının duvarları arasına hapsedemeyeceğini bildirir. Bu olay üzerine Ahmed Ibn Hâlid, onu Buhara'dan sürer. Buhârî, Buhara'dan ayrıldıktan sonra Semerkand'a gider. Hartenk köyünde bulunan akrabalarının arasına yerleşir. Semerkand'lılar, Buhârî'den yararlanmak isterler. Bir heyet gönderip Semerkand'a gelmesi rica­sında bulunurlar. Buhârî, Semerkand'a gitmek için hazırlık yapmaya başlar ancak bu arada hastalanır ve Ramazan Bayramı gecesi vefat eder (30 Ramazan 256 h./31 Ağustos 869). Cenazesi, bayram günü öğleden sonra kılınarak Hartenk'e defnedilir.
 
imam Buhari keskin bir zekâ ve ezberleme yeteneğine sahipti. Herhangi bir şeyi ezberlemesi için ona bir defa bakması veya onu bir defa dinlemesi yeterliydi. Bağdatlıların ve Semerkandlıların O'nun zekâ seviyesini denemek için sordukları sorular bunu göstermesi bakımından önemlidir. Gezileri sırasında dinlediklerini yazmaması ve kendisine takılanlara, dinlediği bütün hadisleri ezberden okuması da dikkat çekicidir. O aynı zamanda çok hadis ezberlemekle de şöhret bulmuş­tu.
İnce yapılı uzun boylu idi. İhtiyarlığında çok halim selim görünüşlü olmuştu. Sert yaratılışlı değildi. Yumuşak huyluydu. İlim konusunda çok dikkatli idi. Daya­naksız konuşmak istemezdi. Başkaları hakkında gayet yumuşak bir dil kullanırdı. Derdi ki, "Hiçbir kimseyi gıybet etmemiş olarak Allah (c.c)'a kavuşmayı arzu edi­yorum. "Rical bilgisi herkesten çok olmasına rağmen cerh ettiği (zayıflığını ortaya koyduğu) raviler hakkında bile aşağılayıcı tabirler kullanmazdı. Yalancılığı bili­nen birisi için "fîhi nazar (bunda ihtilaf vardir)", "seketû anhu (sikaliğı konusunda âlimler sustular)" derdi. O'nun bir adam hakkında en ağır sözü "münkerü'I-hadis (hadisi alınmaz)" terimidir.
 
Kütübü sitte müelliflerinden en-Nesai, Buharî'yi bizzat görüştüğü şeyhler arasında saydıktan sonra şöyle demiştir: "O, sika, inanılır, akıllı bir muhaddistir. İslâm tarihinde ilk defa sahih kitap yazan odur." Bazı âlimler onun için şöyle derler: "Buhari, Allah (c.c)'nun yeryüzünde yürüyen ayetlerindendir." Necm b. el-Fazl diyor ki: "Rüyamda Rasûlullah (s.a.v) efendimizi gördüm. Bir köyden çık­mış gidiyordu ve arkasından İmam Buhârî de onu takip etmekteydi. O bir adım atınca Buhârî de bir adım atıyor ve ayağını Rasûlullah (s.a.v)'in ayağının bastığı yere basıyordu. Kitabını da her bakımdan ona nisbet ediyordu."
 
Buhârî ilmiyle amel eden bir insandı. İslâmî sınırlara uymada aşırı derecede titizdi. Helâl ve haram konusunda duyarlı idi. Hadis ilmine hizmet, bu yolla Allah (c.c.)'ın rızasını, Rasûlullah (s.a.v)'in şefaatini kazanmaktan öte bir amaç taşımıyordu. Babasından kalan mirası bile bu yolda harcamıştı. Cömertliğiyle şöhret bulmuştu, yardım ettiklerine Allah rızası için elini uzatıyordu. Çok Kur'an okur, çok nafile namaz kılardı. Rivayete göre her üç günde bir Kur'an'ı Kerîm'i hatme­derdi. Gecenin bir kısmını uykuyla geçirirdi. Sürekli geceleri uykusundan kalkıp, kandilini yakar, hadis tahric ederdi. Yahut yazdıklarına işaretler koyar, üzerinde düşünürdü. Seherden önce uyanır, gece namazı kılar; sonra Kur'an'ın üçte birini okurdu. Ramazanda ise teravihten sonra Kur'an'ın üçte birini okumaya devam ederdi.

Buhârî'nin kendi ifadesine göre hadis aldığı hocalarının sayısı binden faz­ladır. Hadis yazdığı şeyhlerine ait senetleri de bildiğini, senedi zayıf rivayetlere itibar etmediğini belirtir. Hocalarının başlıcaları şunlardır:
 
Ahmed b. Hanbel
Ali b. el-Medinî
Yahya b. Maîn
İsmail b. idris el-Medînî
İshak b. Rahuyeh
 
Bunların dışında şu isimleride görüyoruz;
 
Mekkî b. ibrahim el-Belhî
Muhammed b. Selam el-Bikendi
ibrahim b. el-Es'as
Ali b. el-Hasan b. Sekîk
Yahya b. Yahya
ibrahim b. Musa el-Hafiz
Süreye b. en-Numan
Ebu Asım en-Nebil es-Seybânî
Muhammed b. Abdullah el-Ensârî
Abdullah b. Zübeyr el-Hamidî
El Mekrî, Abdülaziz el-Üveysî.
 
Öğrencileri arasında da en meşhurları şunlardır;
 
Ebu isa et-Tirmîzî
Muhammed b. Nasru'l Mervezî
ibni Ebi Dâvud
Müslim b. Haccac ve en-Nesâi
Camiu's-Sahih; islâm'in ilk dönemlerinde hadislerin Kur'an'la karışması söz konusu olduğundan hadislerin yazılması yasaktı. Sonraları Kur'an-ı Kerîm, kitap haline getirilip, çoğaltıldı arasına bir şeyin karışması engellendi. Sahabe nesli bütünüyle vefat etmiş, İslâm ülkeleri genişlemiş, değişik düşünceler ortaya çık­mıştı. Bu tür nedenlerle hadislerin toplanmasının yararlı olacağına inanıldı ve hadislerin tedvinine başlandı.
 
Hadislerin toplanmasına Tabiun döneminde başlanmıştır. İmam Malik* (179 h./195) Hz. Peygamber (s.a.v)'in hadislerine Sahabe ve Tabiun kavillerini ekleyerek Muvatta'yı tasnif etmiştir. imam Malik'ten sonra da hadis konusunda çalışmalar yapıldı. Buhârî'nin Câmiu's-Sahîhi meydana getirmesi iki sebebe da­yanmaktadır. Bunların birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulun­ması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadir.
 
Buhârî, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece kendince sahih olduğu sa­bit olan hadisleri koyduğu kitabını yazmakla hükümlerin kaynaklarını bulmada önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. İmam Buhârî ayrıca bu eserle kendisinden önce yaşamış mezhep imamlarının dayandığı temellerin sağlam olduğunu, hiç birinin kişisel görüşle fetva vermediğini ortaya koydu. Ondan sonra gelen muhaddisler, hadis çalışmalarının sınırlarını az çok belirlemiş oldular. İlim adamları Buhârî'nin eserine büyük önem verdiler. Özellikle sahih hadis konusunda onun eserinin ortaya koyduğu gerçekleri ve şartları kabul ettiler, örnek aldılar. O, ha­diste odak ve hareket noktası olarak değerlendirildi.
 
Buhârî, bu eseri meydana getirirken çok titiz davrandı. Eserine aldiğı ha­disleri, altıyüzbin hadisin içinden seçti. Sahih hadislerin dışında kalan diğer ha­disleri eserine almadı. Eserin kabarmasını önlemek için sahih hadislerin bile bir kısmını almamıştır. Câmiu's-Sahih'te yer alan hadislerin sayısı yedibinbeşyüzalt-mışüçdür. Bazi hadisler değişik kitaplarda geçmektedir. Mükerrerler çıkarıldıktan sonra geriye kalan hadis sayısı dörtbin'dir.

Camiu's-Sahih'te hadisler konularına göre kitaplara, her kitap da kendi ara­sında bâblara ayrılmıştır. Eserde, üzerinde ihtilaf edilmeyen hadislere yer ve­rilmiş, râvilerin güvenilir olması hususunda titiz davranılmıştır. Râviler birbirine bağlanarak ilk kaynağa kadar götürülmüştür. Hadisleri bazı titiz ölçülere vurduk­tan sonra sahih kabul edip, uymayanları reddetme çığırını açan Buhârî olmuştur. O'ndan sonra gelen âlimler bu yoldan giderek sahih hadisleri zayıf ve uydurma olanlarından ayırmaya devam etmişlerdir. Sahih hadis kitabı yazanlar çok ol­makla beraber Buhârî kadar titizliği ileri götüren olmamıştır. Hadis kabulünde kendine has çok dar bir yolda tek olması onun İslâm ümmeti arasında müstesna bir şöhret ve güven kazanmasına sebep olmuştur.
 
Sahih'in nerede telif edildiği hususunda değişik görüşler vardır. Buhari, ha­dis almak için gittiği her yerde eserini telife çalışmıştır. Hayatı seyahatlerle ve ilim yolunda geçen bir insanın onaltı yıllık çalışmasının mahsulü olan bu eserin telifini bir yere bağlamak mümkün değildir.
 
Câmiu's-Sahih'te yer 'alan kitap (bölüm) sayısı doksanyedi, bâbların sayısı üçbindörtyüzelli kadardır. Üç râvili hadislerin sayısı da yirmi ikidir. Değişik se­netle gelen hadisler Sahih'te yer almaktadır. Ancak aynı senet ve aynı metinle birden fazla yerde zikredilen hadislerin sayısı yirmiüç kadardır. Kur'an'dan sonra ana kaynak olan Buhârî'nin Sahih'i ile Müslim'in eserine Sahih adı verilmektedir. İkisine birden "Sahihayn " denilir. Diğer dört hadis kitabına da "Sünen ", altı ha­dis kitabının tümüne birden "Kütübü Sitte" denilmektedir. (
sahihi buhari hadis, karınca kitap , sahihi buhari hadis külliyatı , polen , 6 cilt takım ,  Buhari hadis kitabı , 6 cilt sahihi buhari fiyatı , imam buhari sahihi buhari muhtasar )
 
Buhârî'nin bu eserine ait bir çok şerh yazılmış ve üzerinde çalışmalar yapıl­mıştır. En meşhur şerhleri, Aynînin Umdetu'l-Kari, Askalani'nin Fethu'l-Barî ve Kirmâni'nin Kevâkibü'd-Derârî, adlı eserleridir.
 
Câmiu's-Sahih dışında,şu eserleri vardır:
 
•   Tarihu'l Kebir: Hadis ricaline ait önemli bir eserdir. Sahasında ilk yazılan­lardandır. Buhârî bunu henüz onsekiz yaşında iken Rasûlullah (s.a.v)'in kabri ba­şında mehtapli gecelerde yazmıştır. Haydarabad'ta 1941-1954 tarihlerinde dört cilt, 1959-1963 tarihlerinde üç cilt halinde basılmıştır.
    
•   Tarihu'l-Evsat: Tarihu'l Kebir'in kısaltılmışıdır. Bazı yazma nüshaları mev­cuttur. İbni Hacer Tehzibû't-Tehzib isimli eserinde bundan nakiller yapmıştır.
 
•   Tarihu's-Sagir: Tarihu'l Kebir'in bir özetidir. 1325 yılında Zuafâü's-Sagîr ile birlikte Hindistan'da basılmıştır. Kitâbu Zuafâü's-Sagîr: Zayıf ravilerin hallerin­den bahseder. Hindistan'da 1323 ve 1326 tarihlerinde basılmıştır.
 
 •   Et-Tarihu fi Ma'rifeti Ruvati'l-Hadîs ve Nükâti'l Asar ve's Sünen ve Temyi-zü Sikatihim min Züafâihim ve Târihu Vefâtihim: Küçük bir risaledir.
 
•   Eet-Tevarihu'l Ensab: Bazı şahısların özel hallerinden bahseder.

•   Kitabu'l Küna: Râvîlerin künyelerinden bahseden bir eserdir. Haydarabad'ta 1360 yılında basılmıştır.
 
•   Edebü'l-Müfred: Ahlâk hadislerini toplayan bir eserdir, istanbul'da 1306, Kahire'de 1346, Hindistan'da 1304 yıllarında basılmıştır
 
 •    Refu'l-Yedeyn fi's-Salati: Namazda el kaldırmakla ilgili bir risaledir. Kalküta'da 1257, Delhi'de 1299 yıllarında yayınlanmıştır.
 
•    Kitabu'l-Kiraati Halfe'l-imam: Namazda imamın arkasında okuma hak­kında yazılmış bir risaledir.
 
•    Hayrü'l Kelâm fi Kiraati Halfi'l imam adıyla Orduca çevirisi ile beraber 1299'da Delhi'de, ayrıca 1320'de Kahire'de basılmıştır.

•    Halku'l-Ef'ali'l-ibâd ve'r-Redd Ale'l Cehmiyye: Cehmiyye mezhebinin gö­rüşlerini reddeden bir kitaptır. 1306'da Delhi'de basılmıştır.
 
•    El-Akide yahut et-Tevhîd: Akaid konusunda yazılmış bir eserdir.
 
•    Abarü's Sifat: Hadisle ilgili bir eserdir ve bazı kütüphanelerde yazma nüs­haları mevcuttur. 
 
 
  
 
İmam Buhari tarafından yazılan 6 Cilt tam metin Sahihi Buhari adlı hadis kitabı nı incele diniz.  

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789759066437
MarkaKarınca Polen Yayınları
Stok DurumuVar
9789759066437

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.