El İhtiyar, Hanefi Fıkhı RAVZA

Fiyat:
600,00 TL
İndirimli Fiyat (%50,8) :
295,00 TL
Kazancınız 305,00 TL
Havale / EFT:
289,10 TL
82,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              El İhtiyar Tercümesi ve Arapça Metni     
Yazar             İmam Mevsili      
Yayınevi         Ravza Yayınları
Tercüme         Prof. Dr. Tevhit Ayengin
Kağıt - Cilt      2. Hamur , Kalın Ciltli
Sayfa - Ebat   577 sayfa. 17x24 cm.

 


Ravza yayınları el ihtiyar, metni el muhtar lil fetva kitabı nı incelemektesiniz.
İmam Mevsili Hanefi Fıkhı El İhtiyar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
  MÜTERCİMDEN
 
Ülkemizde din eğitimi alanların yollarının bir şekilde kesiştiği, fıkıh alanında pek çok kişinin okuduğu ve okumakta olduğu kitapların başında Mevsilînin el Muh­tar adlı eseri gelmektedir. Her ne kadar aynı müellifin bu metne yazdığı el-İhtiyâr şerhi meşhur olsa ve bilinse de okunması yaygın olan bunun kısa metni Muhtardır. Kısa ve öz bir şekilde Ebû Hanife'nin içtihatlarını içeriyor olması çok okunmasının sebeplerinden birisidir. Öte yanda şiirsel ve akıcı bir dil kullanılması, konuları detaya boğmadan ve net ifadelerle ortaya koymasının da bu rağbette etkisi olduğu muhak­kaktır.
 
Fıkıh tarihimizde İmam Azam, müçtehitlerimizin en önde gelenidir. Ebû Hanife, fıkhın sistematik hale gelmesinde, içtihatların özgür zeminde tartışılmasında, insanların düşünce özgürlüklerinin ve şahsiyetlerinin dokunulmazlığım savunmada en çok emeği olan ve en önde giden bir İslam âlimidir. Onun içtihatları da fıkhın şekillenmesinde önemli ölçüde belirleyici olmuştur. İmam Azam'ı anlamak bu açı­dan büyük oranda fıkhı anlamaktır. Bu sebeple Büyük İmam'ın fıkhi içtihatlarını bir araya getiren Mevsilînin el Muhtâr li'l Fetvâ eserinin Türkçemize tercümesi hatta tercümelerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu türden çalışmalar daha önce de yapılmıştır. Bu faaliyetlere az da olsa katkımız olursa çalışma amacına ulaşmış olacaktır.
 
Muhtar, fıkhın hemen hemen bütün konularına değinmiş bir kitaptır. Bu yö­nüyle okuyucusuna fıkhi düşünme melekesi kazandırabilecek bir özelliğe sahiptir. Ayrıntıya girmediği için ana konudan uzaklaşmadan herhangi bir fıkhî konuda te­mel yaklaşımı elde etmemiz kolaylaşmaktadır. Yine diğer fukahanın görüşlerine yer vermemesi bir bütün olarak Ebû Hanife'yi tanımamıza imkan vermektedir. Daha ileri okumalar yapmak isteyenler Mevsilînin bu kitaba yazdığı ve birlikte basılmış olan el ihtiyâr li Ta'lili'l Muhtar adlı eserden istifade edebilmektedir. İhtiyarda Ha­nefi mezhebinin diğer müçtehitlerinin ve ayrıca özellikle İmam Şafii'nin içtihatları­na yer verilmiştir. Buradan fıkhi konuların karşılaştırmalı analizi yapılabilmektedir.
 
Tercümede metne sadık kalmaya çalıştık. Oradaki kelimelerin ve cümlelerin olduğu gibi çevirisini yapmaya gayret ettik. Az da olsa bazen metinden anlaşılanı yazdığımız yerler olmuştur. Bazen metinde geçen ve açıklama gerektiren kelimele­ri parantez içerisinde açıklama zorunda kaldık. Elbette kelime ve cümle yanlışları olabilecektir. Değerli okuyucularımızın bu tür hataları bildirmeleri halinde sonraki baskılarda bunların dikkate alınacağını belirtmek istiyoruz.
 
Yüce Rabbim yaptığımız bu mütevazı çalışmayı rızasına uygun amellerden eyle­sin. İlim ehli için yaralı eylesin.
 
Gayret bizden Tevfik Allah'tandır.
 
Tevhit AYENGİN
Çanakkale 2016

 
 
        MÜELLİFİN MUKADDİMESİ
 
Bismillahirrahmanirrahîm

 
Bol bol nimetler veren Allah'a hamd olsun. Çok değerli nimetler lütfeden Allah'a hamd ediyorum. En güzel imtihanı sebebiyle Allah'a şükrediyorum. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ediyorum. Bu şahitliğimi kıyamet gününde kendim için bir hazırlık sayıyorum. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed O'nun kuludur, resulüdür, peygamberlerin efendisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Selam O'na, âline, ashabına ve samimi dostları üzerine olsun. Beni Resulünün sünnetinin yolu­na girenlerden, O'nun yoluna tâbi olanlardan, şeriatının kaynağına konanlardan, bu kaynaktan doya doya içenlerden eylemesi sebebiyle, tıpkı Allah'ın nimetlerine gark olanların, ihsanına bolca dalanların yaptığı hamd gibi Allah'a hamd ediyorum.
 
Bundan sonra derim ki, sadece İmam Azam Ebu Hanife Numan (r.a)'ın gö­rüşlerini içerisine alan, onun görüşlerine dayanan muhtasar bir eser yazmamı iste­yenlerin aşırı ısrarlarına cevap vermem gerekmişti. Bu gerekçeyle işte bu muhtasar kitabı onlar için ve onların istek ve beklentileri doğrultusunda yazdım ve adını da "el-Muhtâr li'l-Fetva" koydum.
 
Pek çok fakih bu eseri tercih etti ve bu eserin yazılmasından memnun oldu. Eser fukahanın bir kısmı tarafından ezberlendi ve şöhret buldu. Böylece fakihler arasında ismi gündeme geldi ve ismi her tarafa yayıldı. Bunun üzerine değerli dostlarımın çocukları benden diğer fakihlerin de görüşlerini gösteren, faydalanmayı üst seviye­ye çıkaran, yararlanmayı genelleştiren rumuzlar koymamı isteyince, onların bu ta­leplerine olumlu cevap verdim. Allah'tan yardım diledikten, O'na tevekkül ettikten, istiharede bulunduktan ve işimi Allah'a havale ettikten sonra hemen bu isteği yerine getirmeye koyuldum. Fukahanın her birisinin ismine işaret eden bir harf atadım.
 
Bu harfler şunlardır; Ebû Yûsuf için (tercümede Y), İmam Muhammed için (tercümede M), Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed için (tercümede Y, M), İmam Züfer için "/ (tercümede Z) ve İmam Şafii için (tercümede Ş).
 
Allahü Teâladan bunun tamamlanmasına beni muvaffak kılmasını ve tamam­landığında sonunu benim için saadetle mühürlemesini istiyorum. Allah hakikatte bunu nasip edebilir ve buna gücü yeter. O bana yeter. O ne güzel vekildir.  ( el ihtiyar tercümesi ve arapça metni, imam mevsili, ravza yayınları, tercüme prof. dr. tevhit ayengin, yayın yılı 2016, el ihtiyar Hanefi fıkhı. el ihtiyar fıkıh kitabı )
 

İÇİNDEKİLER
 
BİRİNCİ CİLT
Kitabu't-Tahare / Temizlik Ve Temizlenme Bölümü      
[Abdest]
Abdesti Bozan Veya Bozmayan Şeyler         
Cünüplükten Yıkanmaya (Gusül Abdestine) Dair Hükümler     
Suların Hükmü    
 
Teyemmüm        
Mestler Üzerine Mesh Etme             
Hayız    
 
Müstehaze (Ve Özür Sahiplerine) Ait Hükümler         
Nifâsa Ait Hükümler          
Necis / Pis Olan Şeyler Ve Temizlenmesine Dair Hükümler...
 
Necaseti Gidermeye Dair Hükümler
İstincaya Dair Hükümler   
Kitabu's-Salât / Namaz       
 
Namaz Kılmanın Müstehab Olduğu Vakitler
Tilavet Secdesi Ve Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler  
 
Ezan     
Namaz Öncesinde Yapılacak Şeyler             
Namaz Esnasında Yapılacak Şeyler (Namazın Rükünleri)       
 
Vitir Namazı        
Namazda Kıraat 
Cemaatle Namaz
Namazın Mekruhları          
Namazda Abdestin Bozulması        
Namazların Kazası            
D.Nafile Namazlar             
 
Teravih Namazı  
Küsuf (Güneş Tutulması) Ve Husuf (Ay Tutulması) Namazı    
İstiska / Yağmur Duası      
Sehiv Secdesi     
Tilavet Secdesi   
Hastanın Namazı
Yolcu Namazı     
Cuma Namazı    
İ.Bayram Namazları / Ramazan Bayramı     
J. Kurban Bayramı Namazı             
K. Bayram Günlerindeki Tekbirlere Ait Hükümler       
1. Korku Namazı
Kabe'de Namaz 
Cenazeler (Cenaze Namazı)          
 
Cenazenin Yıkanması       
Cenazeyi Kefenleme        
Cenaze Namazı 
Cenaze Namazının Kılmış Şekli     
Cenazenin Taşınması Ve Defnedilmesi        
Şehit     
 
Kitabu'z-Zekât  
 
Otlaklarda Yayılan (Sâime) Hayvanların Zekâtı
 
Develerin Zekâtı 
Sığırların Zekâtı  
Koyun Ve Keçilerin Zekâtı
At, Katır Ve Eşeklerin Zekâtı            
Altın Ve Gümüşün Zekâtı  
Zirai Mahsullerin Ve Meyvelerin Zekâtı         
Öşür Toplama Memurları (Âşir)      
Madenlerin Zekâtı              
Zekât Kimlere Verilir?       
Fıtır Sadakası     
Kitabu's-Savm / Oruç         
 
Orucu Bozan Şeyler Ve Cezası      
Hasta Ve Yolcuların Oruçlarına Dair Hükümler           
A. İtikâf 
Kitabu'l-Hac / Hac        
 
İhram    
Mescid-İ Harama Girmeye Dair Hükümler   
Umre    
Temettü Haccı    
Kıran Haccı         
İhram Yasaklarını İhlal Cezası (Cinayetler)  
A. İhramlı İken Avlanmanın Hükmü
Başkası Adına Hac Yapma              
I.Hedy Kurbanı   
İkinci Cilt 
Kitabu'l-Büyu /Satım Akdi Bölümü        
 
İ Kale    
Muhayyerlikler    
 
Görme Muhayyerliği/Hıyâru'r-Rü'ye
Kusurlu Çıkma Muhayyerliği/Hıyâru'l-Ayb    
Fasit Satım          
Tevliye  
Ribâ      
Selem   
İstisna Akdi (Sipariş Akdi) 
Sarf Akdi              
Kitâbu'ş-Şufa / Onalım Hakkı    
Şufa Hakkını Düşüren Şeyler          
Kitabu'l-İcâre / Kira Sözleşmesi
 
İşçi Çeşitleri Ve İlgili Hükümler       
Ücrete Hak Kazanma        
Fasit İcâre            
Kira Sözleşmesinin Feshi 
Kitabu'r-Rehn / Rehin   
 
Dinar Ve Dirhemlerin Rehin Bırakılmasının Sahihliği
Borçlunun Rehin Malı Satmasının Hükmü    
 
Kitabu'l-Kısmet / Hisslerin Paylaşımı     
 
Ortaklar Arasında Paylaşım             
Taksim Edenin Uyması Gereken Kurallar     
Muhayaa /Dönüşümlü Kullanım     
Kitâbu Edebi'l-Kâdî / Hâkimlik Adabı     
 
Kadınların Hakimliği          
Başka Bir Hâkimin Kararının Hâkime Taşınması        
Hâkimlerin Yazışması       
Hâkim Dışında Birisini Hakem Tayin Etme   
Kitâbu'l-Hacr / Hukuki Tasarrufu Engelleme      
Kitabu'l-Me'zun / Tasarrufa İzin Verilenler          
Kitabu'l-İkrâh / Zorlama
Kitâbu'd-Da'va / Yargılama       
 
Mal Elinde Olmayanın Delili Olandan Daha Önceliklidir
Para Ve Mebi Konusundaki İhtilaf  
Nesep Davası     
Kitabu'l-İkrâr /İkrar        
 
İkrarda İstisna     
Sağlıklı Ve Hastalıklı Halde Yapılan İkrar.     
Kitabu'ş Şehâdât / Şahitlikler    
A. Şahidin Hukuk Davaları Ve Akitlerle İlgili Duyduğu
Ve Gördüğü Her Şeye Şahitlik Etmesi Caizdir             
Şahitlikleri Kabul Edilmeyenler       
Şahitlik Üzerine Şahitlikte Bulunmanın Cevazı           
Şahitlikte Dönme
Kitabu'l-Vekale / Vekâlet          
Kitâbu'l-Kefâle / Kefalet
 
 
Üçüncü Cilt
Kitabu'l-Havale 
Kitabu's-Sulh   
Kitabu'ş-Şirket 
 
Mufavaza Ortaklığı             
İnan Ortaklığı      
İş Ortaklığı           
İtibar Ortaklığı     
Kitabu'l-Müdarebe / Müdarebe Ortaklığı
Mudaribin Yol Ve Giyecek Giderleri
Kitabu'l-Vedia / Emanet Akdi    
Kitabu'l-Lakît / Sokağa Bırakılan Sahipsiz Çocuk          
Kitabu'l-Lukata / Kaybolan Mal  
Kitabu'l-Âbık / Kaçan Köle        
Kitabu'l-Mefkûd / Yaşayıp Yaşamadığı Bilinmeyen Kişi
Kitabu'l-Hünsa / Çift Cinsiyetliler           
Kitabu'l-Vakf / Vakıf     
Kitabu'l-Hibe / Hibe      
 
Hibeden Dönme
Umra Ve Rukba  
Kitabu'l-Ariyet / Ödünç Verme   
Kitabu'l-Gasb / Gasp    
Gasp Edilendeki Artışlar   
Kitabu İhyai'l-Mevat / Ölü Arziyi İhya Etmek      
Kitabu'ş-Şirb / Arazi Su Hakkı   
Nehir Yataklarını Temizleme           
Kitabu'l-Muzaraa / Arazi Ortaklığı          
Kitabu'l-Müsâkât / Bağ-Bahçecilik Ortaklığı       
Kitabu'n-Nikâh / Aile Hukuku     
 
Evlenilmesi Yasak Olanlar / Muharremât      
Muta Nikâhı Ve Süreli Nikâh            
Nikâh Akdinde Kadınların Sözleri / İradeleri Geçerlidir
Velilerin Dereceleri            
Kefâet/Denklik    
Mehir    
Şarap Ve Domuz Karşılığı Evlenmenin Hükmü          
Köle, Cariye, Mudebber Köle Ve Ümmüveledin Nikâhı
I.Zimmilerin Ve Mecusilerin Evlilik Akitleri     
J. Eşlerdeki Evlilik Kusurları            
K. Eşler Arasında Adaleti Gözetme
Kitabu'r-Rada / Sütkardeşliği    
Kitabu't-Talak / Boşanma         
 
Sarih İfadelerle Yapılan Boşama İşlemi        
Talakın Bir Vasıfla Dile Getirilmesi 
Zifaf Öncesi Gerçekleşen Talak      
Kinaye Lafızlarla Yapılan Boşama İşlemi     
Boşamayı Allah'ın Dilemesine Bağlamak     
Marazu'l-Mevtte / Ölümle Sonuçlanan Hastalıkta Boşama       
 
Ricî Talâk / Dönüşlü Boşama          
Î'lâ / Kadına Yaklaşmama Yemini   
Î'lâdan Dönme Veya Î'lânın Düşmesi             
Hulu' / Muhâle'a / Bedel Karşılığı Boşanma 
Zihâr     
Zihârın Kefareti  
Lian       
İddet      
 
Kur' Olarak Beklenen İddet (Kur' Hayız Mnasına Gelir)             
Yas Tutmak         
Hamileliğin Alt Ve Üst Sınırı             
 
Dördüncü Cilt
G.Nafaka             
 
Boşanmış Veya Kocası Ölen Kadınların Nafakası      
Küçük Çocukların Nafakası             
Hidane / Çocuğu Bakma Hakkı       
Kitabu'l-Itk / Köle Azadı 
 
Mahremini Mülk Edinen Kişiye Ait Hükümler
Kölenin Bir Kısmını Azat Etme        
A. Mudebber /Azadı Efendinin Ölümüne Bağla B. İstilâd / Cariyeden Evlat Edinme
Kitabu'l-Mükateb / Anlaşmalı Köle        
Fasit Kitabet Sözleşmesi  
İki Köleyle Tek Kitabet Sözleşmesi Yapma  
Ödemede Bulunmadan Mükateb Kölenin Vefatı         
Kitabu'l-Velâ / Azat Sonrası Velayet İlişkisi       
Kitabu'l-Eyman / Yeminler         
 
Yeminde Kullanılan Harfler Ve Kendisiyle Yemin Gerçekleşen Şeyler ....
Bir Mekâna Girmeye Veya Oradan Çıkmaya Dair Yapılan Yeminler      
Giymekte Olduğu Elbiseyi Giymeyeceğine Dair Yemin             
An Ve Zamana Dair Yeminler         
Yiyecek Maddeleriyle Yapılan Yemin            
Göğe Yükseleceği Vb. Şeklindeki Yemine Dair Hükümler        
Oruç Tutmayacağına Yemin Edenin Oruca Niyeti Ve
Bir Anlık Oruç Tutmuş Olması         
Nezir /Adak          
Kitabu'l-Hudûd / Hadd Gerketiren Suçlar Ve Cezası       
 
Zina Suçunun Cezası        
Çocuğunun Veya Babasının Cariyesiyle İlişkide Bulunmaya Dair Hükümler        
Zina İftirası Cezası             
Ta'zîr     
İçki İçmenin Cezası           
Kitabu'l-Eşribe / İçecekler         
Kitabu's-Sirka / Hırsızlık
 
El Kesme Cezası Gerektiren Ve Gerektirmeyen Fiiller              
Elin Kesilme Yeri
Yol Kesmenin Cezası       
Kitabu's-Siyer / Cihad Ve Savaş Hukuku           
 
Düşmanla Anlaşma Yapmak           
Eman    
Ülkelerin Fethi    
Ganimetler          
Darulharbe Girince Devlet Başkanının Yapacakları    
Düşman Eline Geçen Mallar            
Cizyeye Dair Hükümler     
Arap Topraklarının Hükmü
I.Mürted
J. Kâfir Nasıl Müslüman Olur?        
K. Hariciler Ve Bağiler       
Kitabu'l-Kerahiyye / Yasak Şeyler         
 
İpek Ve Altın Ziynet Eşyasının Hükmü          
Karaborsacılık    
Değişik Meseleler              
Mü'minin Adabı   
Yarışmalar Ve Ok Atma    
Çalışıp Kazanma
Giyim- Kuşam Adabı         
Konuşma Adabı 
 
Beşinci Cilt
Kitabu's-Sayd/Av         
Kitabu'z-Zebâih / Hayvan Kesme          
Eti Yenen Ve Yenmeyen Hayvanlar
Kitabu'l-Udhiye / Kurban           
Kitabu'l-Cinayât / Can Ve Vücut Bütünlüğü Aleyhine İşlenen Suçlar
 
Hür Bir Kimse Hür Birini Veya Köleyi Öldürmesi Sebebiyle Öldürülür    
Vücudun Organları Aleyhine İşlenen Suçlardaki Kısas              
Kitabu't-Diyat / Diyetler 
 
Diyet Gerektiren Durumlar
Şicac Çeşitleri / Başta Ve Yüzdeki Yaralama Türleri  
Kadının Karnına Vurup Çocuğu Düşürmeye Ait Hükümler       
Umuma Açık Yola Çıkarılan Şeylerin Hükmü
Kölelerin Cinayetlerinin Hükmü      
Kasâme / Fail-İ Meçhulün Failini Tespit Yemini           
Meâkil / Diyet Ve Akile      
Kitabu'l-Vesâyâ / Vasiyetler      
 
Vasiyet Edilmesi Caiz Olan Şeyler 
Malının Üçte Birini Vasiyet Edip Daha Sonra Yine Malından Vasiyette Bulunma
Komşuya, Hısımlara, Damatlara, Hanıma Vb. Yapılan Vasiyetler           
Kitabu'l-Ferâiz / Mirasla İlgili Hükümler  
 
Pay Sahipleri      
Asabeler              
Hacb     
Avl Ve Avle Dair Meselelerin Temelleri         
Reddiye (Mirastan Artan Payın Mirasçılara Yeniden Paylaşımı)              
 
Zevi'l-Erhâm        
Birlikte Boğulanlar Ve Göçük Altında Kalanlar            
Batıl Nikâhla Birlikte Olanlar Arasında Mirasçılık Olmaz           
I.Anne Karnındaki Çocuğun Mirası 
J. Münasaha       
K. Mirasa İlişkin Hesaplar 
L. Terekenin Paylaşımı     
M. Terekede Sulh              
 
 
 
Ravza Yayınları İmam Mevsili El İhtiyar Tercümesi ve Arapça Metni kitabı nı incelediniz
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059261739
MarkaRavza Yayınları
Stok DurumuVar
9786059261739

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.